Office
Prihlásenie

Pripojenie alebo prepísanie priradených údajov XML

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

 1. Požadovanú mapu XML vyberte kliknutím na priradenú bunku.

 2. Ak nie je karta Vývojár k dispozícii, zobrazte ju nasledujúcim spôsobom:

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

  2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

 3. Na karte Vývojár kliknite v skupine XML na položku Vlastnosti mapy.

  Skupina XML na páse s nástrojmi

 4. V dialógovom okne Mapa XML – vlastnosti kliknite na jednu z nasledovných možností:

  1. Prepísať existujúce údaje novými údajmi.    Keď sa údaje XML obnovia alebo opätovne importujú do mapy, existujúce údaje v priradených bunkách sa prepíšu novými údajmi bez ohľadu na to, či ide o bunka s jedným priradením alebo tabuľku XML.

  2. Pripojiť nové údaje k existujúcim tabuľkám XML.    Keď sa údaje XML obnovia alebo opätovne importujú do mapy:

   • V prípade tabuľky XML sa pripoja na koniec tabuľky XML.

   • V prípade bunky s jedným priradením sa aktuálne údaje neprepíšu (ani sa nepripoja).

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×