Pridanie, zmena alebo vymazanie podmieneného formátovania

Použitie podmieneného formátovania umožňuje vizuálne skúmať a analyzovať údaje, odhaľovať závažné problémy a identifikovať schémy a trendy údajov.

Čo chcete urobiť?

Informácie o podmienenom formátovaní

Formátovanie všetkých buniek použitím škály dvoch farieb

Formátovanie všetkých buniek použitím škály troch farieb

Formátovanie všetkých buniek použitím údajových pruhov

Formátovanie všetkých buniek použitím množiny ikon

Formátovanie iba buniek s obsahom textových alebo číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty

Formátovanie iba prvých alebo posledných hodnôt

Formátovať len hodnoty, ktoré sú nad alebo pod priemerom

Formátovanie iba jedinečných alebo duplicitných údajov

Použiť vzorec na určenie buniek, ktoré sa majú formátovať

Zmazanie podmieneného formátovania

Informácie o podmienenom formátovaní

Pri akejkoľvek analýze údajov sa často vyskytujú nasledujúce otázky:

 • Kde sú výnimky v prehľade ziskov za posledných päť rokov?

 • Aké sú trendy v marketingových prieskumoch za posledné dva roky?

 • Kto v tomto mesiaci predal viac ako za 500 000 eúr?

 • Aký je celkový priemerný vek pracovníkov?

 • Ktoré produkty majú z roka na rok vyšší podiel na zisku ako 10 %?

 • Kto je najlepším a najslabším študentom v prvom ročníku?

Podmienené formátovanie pomáha jednoducho nájsť odpoveď na tieto otázky zvýraznením zaujímavých buniek alebo rozsahov v bunkách, zdôraznením neobvyklých hodnôt a vizualizáciou použitím údajových pruhov, farebných škál a množín ikon. Podmienené formátovanie mení vzhľad rozsahu buniek na základe podmienok (kritérií). Ak je podmienka pravdivá, rozsah buniek je naformátovaný podľa tejto podmienky; ak je podmienka nepravdivá, rozsah bunky nie je naformátovaný na základe tejto podmienky.

Poznámka   Keď vytvárate podmienený formát, môžete použiť odkaz na ďalšie bunky v pracovnom hárku, napríklad =FY2006!A5, ale nemôžete použiť externé odkazy na ďalší zošit.

Na začiatok stránky

Formátovanie všetkých buniek použitím škály dvoch farieb

Škály farieb sú vizuálnou pomôckou, ktorá umožňuje porozumieť rozmiestneniu údajov a ich variáciám. Škála dvoch farieb pomáha porovnávať rozsah buniek použitím stupňovania dvoch farieb. Odtieň farby predstavuje vyššie alebo nižšie hodnoty. V škále zelenej a červenej farby napríklad môžete určiť, že bunky s vyššími hodnotami budú zelenšie, a bunky s nižšími hodnotami budú červenšie.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte rozsah buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na príkaz Rozsah farieb.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Výber dvojfarebnej škály.

  Tip   Umiestnením ukazovateľa nad ikony škál farieb zistite, ktorá z nich je dvojfarebnou škálou. Horná farba predstavuje vyššie hodnoty, a dolná nižšie hodnoty.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte rozsah buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v poli so zoznamom Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok alebo tabuľka.

   2. Taktiež môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na, čím sa dočasne skryje dialógové okno, vybratím nového rozsahu buniek v pracovnom hárku a stlačením tlačidla Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt.

 5. V časti Upraviť popis pravidla v vyberte v zozname Štýl formátovania možnosť 2-farebná mierka.

 6. V častiach Minimum, Maximum vyberte v zoznamoch Typ požadované možnosti. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Formátovanie najnižších a najvyšších hodnôt     Vyberte položku Najnižšia hodnota a položku Najvyššia hodnota.

   V tomto prípade zadávajte é v častiach Minimum, Maximum do polí Hodnota žiadne hodnoty.

  • Formátovanie číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty     V častiach Minimum a Maximum vyberte možnosť Číslo a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

  • Formátovanie percent     V častiach Minimum a Maximum vyberte možnosť Percentá a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Platnými hodnotami sú hodnoty od 0 do 100. Nezadávajte znak percenta.

   Použite percentuálnu hodnotu, ak chcete zobraziť všetky hodnoty proporcionálne, pretože distribúcia hodnôt je proporčná.

  • Formátovanie percentil     V častiach Minimum a Maximumvyberte možnosť Percentil a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Platnými percentilmi sú hodnoty od 0 do 100. Percentily nie je možné použiť, ak rozsah buniek obsahuje viac ako 8 191 údajových bodov.

   Percentily sa používajú na vizualizáciu zoskupenia vysokých hodnôt (napríklad percentil prvých 20 hodnôt) v jednej časti farebného stupňovania a nízke hodnoty (napríklad percentil posledných 20 hodnôt) v inej časti farebného stupňovania, pretože predstavujú extrémne hodnoty, ktoré môžu skresliť vizualizáciu údajov.

  • Formátovanie výsledku vzorca     V častiach Minimum a Maximum vyberte možnosť Vzorec a do polí Hodnota zadajte požadovanú hodnotu.

   Vzorec musí mať ako číselný výsledok, dátum alebo časovú hodnotu. Musí začínať znamienkom rovnosti (=). Výsledkom neplatných vzorcov bude, že sa nepoužije formátovanie. Vzorec je vhodné otestovať v pracovnom hárku a presvedčiť sa, či ako výsledok nevracia chybnú hodnotu.

   Poznámky   

    • Hodnoty uvedené v častiach Minimum a Maximum sú minimálnymi a maximálnymi hodnotami pre rozsah buniek. Skontroluje, či je hodnota Minimum menšia ako hodnota Maximum.

    • V častiach Minimum a Maximum môžete vybrať iný Typ hodnoty. V časti Minimum môžete napríklad vybrať Číslo a v poli Maximum môžete vybrať Percentá.

 7. Ak chcete pre časti Minimum a Maximum vybrať farebnú škálu, kliknite na zoznam Farba a pre každú jednotlivú skupinu vyberte farbu.

  Ak chcete vybrať ďalšie farby alebo vytvoriť vlastnú farbu, kliknite na položku Ďalšie farby.

  Vybratá škála farieb sa zobrazí v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Formátovanie všetkých buniek použitím škály troch farieb

Škály farieb sú vizuálnou pomôckou, ktorá umožňuje porozumieť rozmiestneniu údajov a ich variáciám. Škála troch farieb pomáha porovnávať rozsah buniek použitím stupňovania troch farieb. Odtieň farby predstavuje vyššie, stredné alebo nižšie hodnoty. V škále zelenej, žltej a červenej farby napríklad môžete určiť, že bunky s vyššími hodnotami budú zelené, bunky so strednou hodnotou budú žlté a bunky s nižšími hodnotami budú červené.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte rozsah buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na príkaz Rozsah farieb.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Výber trojfarebnej škály. Horná farba predstavuje vyššie hodnoty, stredná farba predstavuje stredné hodnoty a dolná nižšie hodnoty.

  Tip   Umiestnením ukazovateľa nad ikony škál farieb zistite, ktorá z nich je trojfarebnou škálou.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte rozsah buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v poli so zoznamom Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok alebo tabuľka.

   2. Taktiež môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na, čím sa dočasne skryje dialógové okno, vybratím nového rozsahu buniek v pracovnom hárku a stlačením tlačidla Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt.

 5. V časti Upraviť popis pravidla v vyberte v zozname Štýl formátovania možnosť 3-farebná mierka.

 6. V častiach Minimum, Stredový bod a Maximum vyberte v zoznamoch Typ požadované možnosti. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Formátovanie najnižších a najvyšších hodnôt     Vyberte možnosť Stredový bod.

   V tomto prípade nevkladajte Najnižšiu ani Najvyššiuhodnotu.

  • Formátovanie číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty     V častiach Minimum, Stredový bod a Maximum vyberte možnosť Číslo a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

  • Formátovanie percent     V častiach Minimum, Stredový bod a Maximum vyberte možnosť Percentá a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Platnými hodnotami sú hodnoty od 0 do 100. Nezadávajte znak percenta.

   Použite percentuálnu hodnotu, ak chcete zobraziť všetky hodnoty proporcionálne, pretože distribúcia hodnôt je proporčná.

  • Formátovanie percentil     V častiach Minimum, Stredový bod a Maximum vyberte možnosť Percentil a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Platnými percentilmi sú hodnoty od 0 do 100. Percentily nie je možné použiť, ak rozsah buniek obsahuje viac ako 8 191 údajových bodov.

   Percentily sa používajú na vizualizáciu zoskupenia vysokých hodnôt (napríklad percentil prvých 20 hodnôt) v jednej časti farebného stupňovania a nízke hodnoty (napríklad percentil posledných 20 hodnôt v inej časti farebného stupňovania, pretože predstavujú extrémne hodnoty, ktoré môžu skresliť vizualizáciu údajov.

  • Formátovanie výsledku vzorca     V častiach Minimum, Stredový bod a Maximum vyberte možnosť Vzorec a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Vzorec musí mať ako číselný výsledok, dátum alebo časovú hodnotu. Musí začínať znamienkom rovnosti (=). Výsledkom neplatných vzorcov bude, že sa nepoužije formátovanie. Vzorec je vhodné otestovať v pracovnom hárku a presvedčiť sa, či ako výsledok nevracia chybnú hodnotu.

   Poznámky   

    • Hodnoty zadané v častiach Minimum, Stredový bod a Maximum sú minimálnymi, strednými a maximálnymi hodnotami pre rozsah buniek. Skontrolujte, či je hodnota uvedená v časti Minimum nižšia ako hodnota uvedené v časti Stredový bod, ktorá je zasa nižšia ako hodnota uvedená v časti Maximum.

    • V častiach Minimum, Stredový bod a Maximum môžete vybrať iný Typ hodnoty. V časti Minimum môžete napríklad vybrať možnosť Číslo, v časti Stredový bod môžete vybrať možnosť Percentil a v časti Maximum môžete vybrať možnosť Percentá.

    • Vo väčšine prípadov je v časti Stredový bod najvhodnejšia predvolená hodnota 50 percent, ale môžete ju nastaviť podľa vlastných požiadaviek.

 7. Ak chcete pre časti Minimum, Stredový bod a Maximum vybrať farebnú škálu, kliknite na zoznam Farba a pre každú jednotlivú skupinu vyberte farbu.

  Ak chcete vybrať ďalšie farby alebo vytvoriť vlastnú farbu, kliknite na položku Ďalšie farby.

  Vybratá škála farieb sa zobrazí v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Formátovanie všetkých buniek použitím údajových pruhov

Údajové pruhy umožňujú vidieť hodnoty buniek vzhľadom na ďalšie bunky. Dĺžka pruhu predstavuje hodnotu uvedenú v bunke. Dlhší pruh predstavuje vyššiu hodnotu a kratší pruh predstavuje nižšiu hodnotu. Údajové pruhy sú vhodné na označenie vyšších a nižších čísel najmä s veľkým množstvom údajov, napríklad pre najlepšie a najhoršie predávané hračky v správe o vianočnom predaji.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte rozsah buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa tlačidla Podmienené formátovanie, kliknite na položku Údajové pruhy a vo vedľajšej ponuke vyberte ikonu údajového pruhu.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte rozsah buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v poli so zoznamom Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok alebo tabuľka.

   2. Taktiež môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na, čím sa dočasne skryje dialógové okno, vybratím nového rozsahu buniek v pracovnom hárku a stlačením tlačidla Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt.

 5. V časti Upraviť popis pravidla vyberte v zozname Štýl formátovania položku Údajový pruh.

 6. V častiach Najkratší stĺpec a Najdlhší stĺpec vyberte v zoznamoch Typ požadované možnosti. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Formátovanie najnižších a najvyšších hodnôt     Vyberte položku Najnižšia hodnota a položku Najvyššia hodnota.

   V tomto prípade nevkladajte v častiach Najkratší stĺpec a Najdlhší stĺpec do polí Hodnota žiadne hodnoty.

  • Formátovanie číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty     V častiach Najkratší stĺpec a Najdlhší stĺpec vyberte možnosť Číslo a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

  • Formátovanie percent     V častiach Najkratší stĺpec a Najdlhší stĺpec vyberte možnosť Percentá a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Platnými hodnotami sú hodnoty od 0 do 100. Nezadávajte znak percenta.

   Použite percentuálnu hodnotu, ak chcete zobraziť všetky hodnoty proporcionálne, pretože distribúcia hodnôt je proporčná.

  • Formátovanie percentil     V častiach Najkratší stĺpec a Najdlhší stĺpec vyberte možnosť Percentil a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Platnými percentilmi sú hodnoty od 0 do 100. Percentily nie je možné použiť, ak rozsah buniek obsahuje viac ako 8 191 údajových bodov.

   Percentily použite vtedy, ak chcete vizualizovať skupinu vysokých hodnôt (napríklad percentil prvých 20 hodnôt) v jednej časti údajového pruhu a nízke hodnoty (napríklad percentil posledných 20 hodnôt) v inej časti údajového pruhu, pretože predstavujú extrémne hodnoty, ktoré môžu skresliť vizualizáciu údajov.

  • Formátovanie výsledku vzorca     V častiach Najkratší stĺpec a Najdlhší stĺpec vyberte možnosť Vzorec a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Vzorec musí mať ako číselný výsledok, dátum alebo časovú hodnotu. Musí začínať znamienkom rovnosti (=). Výsledkom neplatných vzorcov bude, že sa nepoužije formátovanie. Vzorec je vhodné otestovať v pracovnom hárku a presvedčiť sa, či ako výsledok nevracia chybnú hodnotu.

   Poznámky   

    • Skontrolujte, či je hodnota uvedená v časti Najkratší stĺpec menšia ako hodnota uvedená v časti Najdlhší stĺpec.

    • V častiach Najkratší stĺpec a Najdlhší stĺpec môžete vybrať iný Typ hodnoty. V časti Najkratší stĺpec môžete napríklad vybrať možnosť Číslo a v časti Najdlhší stĺpec môžete vybrať možnosť Percentá.

 7. Ak chcete pre Najkratší stĺpec a Najdlhší stĺpec vybrať farebnú škálu, kliknite na zoznam Farba stĺpca.

  Ak chcete vybrať ďalšie farby alebo vytvoriť vlastnú farbu, kliknite na položku Ďalšie farby.

  Vybratá farba stĺpca sa zobrazí v poli Ukážka.

 8. Ak chcete zobraziť iba údajový pruh bez hodnôt buniek, začiarknite políčko Zobraziť iba pruh.

Na začiatok stránky

Formátovanie všetkých buniek použitím množiny ikon

Množinu ikon použite na pripojenie komentára a triedenie údajov podľa prahovej hodnoty na tri až päť kategórií. Každá ikona predstavuje určitý rozsah hodnôt. V množine ikon s troma šípkami predstavuje napríklad červená šípka nahor vyššie hodnoty, žltá šípka na stranu predstavuje stredné hodnoty a zelená šípka nadol predstavuje nižšie hodnoty.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte rozsah buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa tlačidla Podmienené formátovanie , kliknite na položku Množiny ikon a vo vedľajšej ponuke vyberte množinu ikon.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte rozsah buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v poli so zoznamom Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok alebo tabuľka.

   2. Taktiež môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na, čím sa dočasne skryje dialógové okno, vybratím nového rozsahu buniek v pracovnom hárku a stlačením tlačidla Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt.

 5. V časti Upraviť popis pravidla vyberte v zozname Štýl formátovania položku Množiny ikon.

  1. Vyberte množinu ikon. Predvolená je množina 3 svetelné semafory (bez obruby). Množstvo ikon a predvolené operátory porovnávania a prahové hodnoty každej ikony sa môžu pre každú množinu ikon odlišovať.

  2. Operátory porovnávania a prahové hodnoty môžete podľa potreby upraviť. Predvolený rozsah hodnôt je pre každú ikonu rovnaký, ale môžete ho nastaviť tak, aby vyhovoval vlastným jedinečným potrebám. Skontrolujte, či sú prahové hodnoty v logickej postupnosti od najvyššej po najnižšiu, zhora nadol.

  3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

   • Formátovanie číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty     Vyberte možnosť Číslo.

   • Formátovanie percent     Vyberte možnosť Percentá.

    Platnými hodnotami sú hodnoty od 0 do 100. Nezadávajte znak percenta.

    Použite percentuálnu hodnotu, ak chcete zobraziť všetky hodnoty proporcionálne, pretože distribúcia hodnôt je proporčná.

   • Formátovanie percentil     Vyberte možnosť Percentil.

    Platnými percentilmi sú hodnoty od 0 do 100. Percentily nie je možné použiť, ak rozsah buniek obsahuje viac ako 8 191 údajových bodov.

    Percentily použite vtedy, ak chcete vizualizovať skupinu vysokých hodnôt (napríklad percentil prvých 20  hodnôt) v jednej časti údajového pruhu a nízke hodnoty (napríklad percentil posledných 20 hodnôt) v inej časti údajového pruhu, pretože predstavujú extrémne hodnoty, ktoré môžu skresliť vizualizáciu údajov.

   • Formátovanie výsledku vzorca     Vyberte možnosťVzorec a vložte vzorec do každého poľa Hodnota.

    Vzorec musí mať ako číselný výsledok, dátum alebo časovú hodnotu. Musí začínať znamienkom rovnosti (=). Výsledkom neplatných vzorcov bude, že sa nepoužije formátovanie. Vzorec je vhodné otestovať v pracovnom hárku a presvedčiť sa, či ako výsledok nevracia chybnú hodnotu.

  4. Ak chcete umiestniť ikonu na opačnú stranu bunky, začiarknite políčko Obrátené poradie ikon.

  5. Ak chcete zobraziť iba ikonu bez hodnôt buniek, začiarknite políčko Zobraziť iba ikonu.

   Poznámky   

   1. Zrejme bude potrebné prispôsobiť šírku stĺpca ikone.

   2. K dispozícii sú tri veľkosti ikony. Zobrazená veľkosť závisí od veľkosti písma použitého v bunke.

Na začiatok stránky

Formátovanie iba buniek s obsahom textových alebo číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty

Ak chcete v rozsahu buniek jednoduchšie vyhľadať určité bunky, môžete tieto špecifické bunky naformátovať podľa operátora porovnávania. V pracovnom hárku zásob, zoradenom podľa kategórií, môžete napríklad žltou farbou zvýrazniť produkty s menej ako 10 položkami, ktoré sú k dispozícii alebo v hárku súhrnu maloobchodného predaja môžete označiť všetky predajne podľa ziskov vyšších ako 10%, podľa objemu predaja nižšieho ako 100 000 € alebo podľa regiónu, napríklad „TrenčianskyKraj“.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte rozsah buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Pravidlá zvýrazňovania buniek.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Vyberte požadovaný príkaz, napríklad Medzi, Rovné textu obsahujúcemu alebo Vyskytujúci sa dátum.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte rozsah buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v poli so zoznamom Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok alebo tabuľka.

   2. Taktiež môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na, čím sa dočasne skryje dialógové okno, vybratím nového rozsahu buniek v pracovnom hárku a stlačením tlačidla Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na položku Formátovať len bunky ktoré obsahujú.

 5. V časti Upraviť popis pravidla vykonajte v zozname Formátovať iba bunky s jednu z nasledovných činností.

  • Formátovanie podľa čísla, dátumu alebo času     Vyberte možnosť Hodnota bunky, vyberte operátora porovnávania a potom zadajte číslo, dátum alebo čas.

   Vyberte napríklad možnosť je medzi a vložte hodnoty 100 a 200, alebo vyberte možnosť rovná sa a vložte hodnotu 1/1/2006.

   Môžete tiež vložiť vzorec, ktorý vráti číslo, dátum alebo časovú hodnotu. Vzorec musí začínať znamienkom rovnosti (=). Pri neplatných vzorcoch sa nepoužije formátovanie. Vzorec je vhodné otestovať v pracovnom hárku a skontrolovať, či nevracia chybnú hodnotu.

  • Formátovanie podľa textu     Vyberte možnosť Špecifický text, vyberte operátora porovnávania a zadajte text.

   Vyberte napríklad možnosť obsahujúce a potom zadajte Striebro alebo vyberte možnosť začínajúce sa na a vložte Tri.

   V každom vyhľadávanom reťazci sú vložené úvodzovky a môžete použiť aj zástupné znaky. Maximálna dĺžka reťazca je 255 znakov.

   Môžete tiež vložiť vzorec, ktorý vráti text. Vzorec musí začínať znamienkom rovnosti (=). Pri neplatných vzorcoch sa nepoužije formátovanie. Vzorec je vhodné otestovať v pracovnom hárku a skontrolovať, či nevracia chybnú hodnotu.

  • Formátovanie podľa dátumu     Vyberte možnosť Vyskytujúce sa dátumy a potom vyberte porovnávanie dátumov.

   Vyberte napríklad možnosti Zajtra alebo Budúci týždeň.

  • Formátovanie prázdnych alebo neprázdnych buniek     Vyberte možnosť Prázdne bunky alebo Neprázdne bunky.

   Poznámka   Prázdna hodnota je bunka, ktorá neobsahuje žiadne údaje a je iná ako bunka obsahujúca jednu alebo viac medzier (ktoré sú textom).

  • Formátovanie buniek s chybnými hodnotami alebo bez nich     Vyberte možnosti Chyby alebo Bez chýb.

   Chybnými hodnotami sú: #####, #HODNOTA!, #DELENIENULOU!, #NÁZOV?, #NEDOSTUPNÝ!, #ODKAZ!, #ČÍSLO!, a #NEPLATNÝ!.

 6. Ak chcete určiť formát, kliknite na položku Formát.

  Zobrazí sa dialógové okno Formát buniek.

 7. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Formátovanie iba prvých alebo posledných hodnôt

Najvyššie a najnižšie hodnoty v rozsahu buniek môžete vyhľadať podľa určenej hraničnej hodnoty. Môžete napríklad vyhľadať 5 najpredávanejších produktov v oblastnom prehľade, posledných 15 % produktov podľa prieskumu zákazníkov, alebo 25 najvyšších platov v analýze osobného oddelenia.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte rozsah buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Pravidlá pre hornú a dolnú časť.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Vyberte požadovaný príkaz, napríklad Prvých 10 položiek alebo Posledných 10 %.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte rozsah buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v poli so zoznamom Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok alebo tabuľka.

   2. Taktiež môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na, čím sa dočasne skryje dialógové okno, vybratím nového rozsahu buniek v pracovnom hárku a stlačením tlačidla Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať iba prvé alebo posledné hodnoty.

 5. V časti Upraviť popis pravidla v zozname Formátovať hodnoty, ktoré sa nachádzajú v vyberte možnosti Hore alebo Dole.

 6. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete určiť horné alebo dolné číslo, zadajte číslo a zrušte začiarknutie políčka % vybratého rozsahu. Platné hodnoty sú od 1 do 1000.

  • Ak chcete určiť najvyššie alebo najnižšie percento, vložte číslo a začiarknite políčko % vybratého rozsahu. Platné hodnoty sú od 1 do 100.

 7. Ak chcete určiť formát, kliknite na položku Formát.

  Zobrazí sa dialógové okno Formát buniek.

 8. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Formátovať len hodnoty, ktoré sú nad alebo pod priemerom

Môžete vyhľadať hodnoty v rozsahu buniek nad alebo pod priemerom alebo smerodajnú odchýlku. Môžete napríklad vyhľadať nadpriemerne výkonných pracovníkov v ročnom hodnotení alebo môžete určiť vyrábané produkty, ktoré v hodnotení kvality klesli pod dve smerodajné odchýlky.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte rozsah buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Pravidlá pre hornú a dolnú časť.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Vyberte požadovaný príkaz, napríklad Nadpriemerne alebo Podpriemerne.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte rozsah buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v poli so zoznamom Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok alebo tabuľka.

   2. Taktiež môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na, čím sa dočasne skryje dialógové okno, vybratím nového rozsahu buniek v pracovnom hárku a stlačením tlačidla Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať iba hodnoty, ktoré sa nachádzajú nad alebo pod priemerom.

 5. V časti Upraviť popis pravidla v zozname Formátovať hodnoty, ktoré sa nachádzajú: vykonajte jednu z nasledovných činností.

  • Ak chcete formátovať bunky, ktoré sú nad alebo pod priemerom všetkých buniek v rozsahu, vyberte možnosti nad alebo pod.

  • Ak chcete formátovať bunky, ktoré sú nad alebo pod jednou, dvoma alebo troma smerodajnými odchýlkami všetkých buniek v rozsahu, vyberte smerodajnú odchýlku.

 6. Kliknutím na položku Formát sa zobrazí dialógové okno Formát buniek.

 7. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Formátovanie iba jedinečných alebo duplicitných údajov

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte rozsah buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Pravidlá zvýrazňovania buniek.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Vyberte položku Zdvojenie hodnôt.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte rozsah buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v poli so zoznamom Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok alebo tabuľka.

   2. Taktiež môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na, čím sa dočasne skryje dialógové okno, vybratím nového rozsahu buniek v pracovnom hárku a stlačením tlačidla Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať len jedinečné alebo duplicitné hodnoty.

 5. V časti Upraviť popis pravidla vyberte v zozname Formátovať všetko možnosti jedinečné alebo duplicity.

 6. Kliknutím na položku Formát sa zobrazí dialógové okno Formát buniek.

 7. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Použiť vzorec na určenie buniek, ktoré sa majú formátovať

Ak chcete, aby boli požiadavky na podmienené formátovanie komplexnejšie, na určenie formátovacích kritérií môžete použiť logické vzorce. Môžete napríklad porovnávať hodnoty s výsledkami vrátenými funkciou alebo zhodnotiť údaje v bunkách mimo vybratého rozsahu.

 1. Vyberte rozsah buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke alebo v zostave kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovať pravidlá.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v poli so zoznamom Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok alebo tabuľka.

   2. Taktiež môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na, čím sa dočasne skryje dialógové okno, vybratím nového rozsahu buniek v pracovnom hárku a stlačením tlačidla Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla.

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Použiť vzorec na určenie buniek, ktoré sa majú formátovať.

  1. V časti Upraviť popis pravidla zadajte do poľa Formátovať hodnoty, v ktorých je tento vzorec pravdivý vzorec.

   Vzorec musíte začať znamienkom rovná sa (=) a musí vrátiť logickú hodnotu TRUE (1) alebo FALSE (0).

   Príklad 1: Použiť jedno podmienené formátovanie s viacerými kritériami a odkazmi na bunky mimo rozsahu buniek

   Ak je priemerná hodnota pre všetky bunky v rozsahu väčšia ako hodnota v bunke F1, a ak niektoré bunky v rozsahu majú minimálnu hodnotu vyššiu alebo rovnakú, ako hodnota v bunke G1, jedno podmienené formátovanie s viacnásobnými kritériami v tomto vzorci použité na rozsah A1:A5 sformátuje bunky na zeleno. Bunky F1 a G1 sú mimo rozsahu buniek, pre ktoré je použité podmienené formátovanie. Funkcia AND kombinuje viaceré kritériá a funkcie AVERAGE a MIN vypočítavajú hodnoty.

   Vzorec

   Formát

   =AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

   Bunka zelenej farby

   Príklad 2: Tieňovať všetky ostatné riadky použitím funkcií MOD a ROW

   Tento vzorec pridá tieň modrej farby do bunky každého druhého riadka v rozsahu buniek. Funkcia MOD vráti zvyšok po delení (prvý argument) deliteľom (druhý argument). Funkcia ROW vráti aktuálne číslo riadku. Keď delíte aktuálne číslo riadku číslom 2, vždy dostanete buď zvyšok 0 pre párne číslo alebo zvyšok 1 pre nepárne číslo. Pretože 0 je FALSE a 1 je TRUE, naformátovaný bude každý párny riadok.

   Vzorec

   Formát

   =MOD(ROW();2)=1

   Bunka modrej farby

  2. Kliknutím na položku Formát sa zobrazí dialógové okno Formát buniek.

  3. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

   Poznámka   odkaz na bunku môžete do vzorca vložiť vybratím buniek priamo v pracovnom hárku. Výber buniek v pracovnom hárku vloží absolútny odkaz na bunku. Ak chcete na nastavenie odkazov na každú bunku vo vybratom rozsahu použiť program Microsoft Office Excel, použite relatívny odkaz.

Na začiatok stránky

Zmazanie podmieneného formátovania

 • Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Pracovný hárok    

  1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Odstrániť pravidlá.

   Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  2. Kliknite na Celý hárok.

   Rozsah buniek, tabuľka alebo kontingenčná tabuľka    

  3. Vyberte rozsah buniek, tabuľku alebo kontingenčnú tabuľku, pre ktoré chcete zmazať podmienené formátovanie.

  4. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Odstrániť pravidlá.

  5. V závislosti od výberu kliknite na možnosť Vybraté bunky, Táto tabuľka, alebo Táto kontingenčná tabuľka.

Na začiatok stránky

Platí pre: Excel 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk