Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov

Do súboru možno pridať jeden tvar alebo kombinovať viacero tvarov a vytvoriť tak kresbu alebo zložitejší tvar. Dostupné tvary zahŕňajú čiary, základné geometrické tvary, šípky, tvary rovníc, vývojové diagramy, hviezdy, pruhy a bubliny.

Po pridaní jedného alebo viacerých tvarov k nim môžete pridať text, odrážky, číslovanie a rýchle štýly.

Poznámka   Ďalšie informácie o používaní grafov alebo grafických prvkov SmartArt v dokumentoch nájdete na lokalite V ktorých prípadoch sa používajú grafické prvky SmartArt a v ktorých graf?

Čo chcete urobiť?

Pridanie tvaru do súboru

Pridanie tvaru do súboru

Ktorý program balíka Microsoft Office 2010 používate?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary.

  Karta Vložiť so zvýraznenou položkou Tvary v programe Excel 2010.

 2. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto v zošite a pomocou myši tvar umiestnite.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myšou podržte stlačený kláves SHIFT.

Tip   Jednotlivé tvary môžete pridať do grafu alebo na grafiku SmartArt, čím vznikne prispôsobený graf alebo grafický prvok SmartArt.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Na karte Domov v skupine Kreslenie kliknite na položku Tvary.

  Karta Domov so zvýraznenou položkou Tvary v programe PowerPoint 2010.

 2. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto na snímke a pomocou myši umiestnite tvar.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myšou podržte stlačený kláves SHIFT.

Tip   Jednotlivé tvary môžete pridať do grafu alebo na grafický prvok SmartArt, čím vznikne prispôsobený graf alebo grafický prvok SmartArt.

Na začiatok stránky

Word

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary.

  Karta Vložiť so zvýraznenou položkou Tvary v programe Word 2010.

 2. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom tvar umiestnite pomocou myši.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myšou podržte stlačený kláves SHIFT.

Tip   Jednotlivé tvary môžete pridať do grafu alebo na grafiku SmartArt, čím vznikne prispôsobený graf alebo grafický prvok SmartArt.

Na začiatok stránky

Pridanie viacerých tvarov do súboru

Namiesto pridávania jednotlivých tvarov pri vytváraní kresby môžete vytvoriť grafický prvok SmartArt. V grafickom prvku SmartArt sa úprava tvarov a veľkosť písma v tvaroch aktualizuje automaticky pri pridávaní alebo odstraňovaní tvarov a úprave textu.

Ktorý program balíka Microsoft Office 2010 používate?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary.

  Karta Vložiť so zvýraznenou položkou Tvary v programe Excel 2010.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar, ktorý chcete pridať, a kliknite na položku Zamknúť režim kreslenia.

 3. Kliknite na ľubovoľné miesto v zošite a pomocou myši umiestnite tvar. Tento postup použite pre každý tvar, ktorý chcete pridať.

  Tip   Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myšou podržte stlačený kláves SHIFT.

 4. Po pridaní všetkých požadovaných tvarov stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Na karte Domov v skupine Kreslenie kliknite na položku Tvary.

  Karta Domov so zvýraznenou položkou Tvary v programe PowerPoint 2010.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Zamknúť režim kreslenia.

 3. Kliknite na ľubovoľné miesto snímky a pomocou myši tvar umiestnite. Tento postup zopakujte pre každý tvar, ktorý chcete pridať.

  Tip   Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myšou podržte stlačený kláves SHIFT.

 4. Po pridaní všetkých požadovaných tvarov stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

Word

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary Obrázok tlačidla.

  Karta Vložiť so zvýraznenou položkou Tvary v programe Word 2010.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Uzamknúť režim kreslenia.

 3. Kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom pomocou myši umiestnite tvar. Tento postup použite pre každý tvar, ktorý chcete pridať.

  Tip   Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myšou podržte stlačený kláves SHIFT.

 4. Po pridaní všetkých požadovaných tvarov stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

Pridanie textu do tvaru

 • Kliknite na tvar, do ktorého chcete pridať text, a zadajte požadovaný text.

Poznámka    Pridaný text sa stane súčasťou tvaru – ak tvar otočíte alebo preklopíte, text sa tiež otočí alebo preklopí.

Na začiatok stránky

Pridanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu do tvaru

Ktorý program balíka Microsoft Office 2010 používate?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. Vyberte text v tvare, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text, v kontextovej ponuke ukážte na položku Odrážky a kliknite na položku Odrážky a číslovanie.

 3. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete pridať odrážky, kliknite na kartu S odrážkami a vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať číslovanie, kliknite na kartu Číslované a potom vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Vyberte text v tvare, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a v kontextovej ponuke vykonajte niektorých z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať odrážky, ukážte na kartu Odrážky a vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať číslovanie, ukážte na kartu Číslovanie a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Word

 1. Vyberte text v tvare, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a v kontextovej ponuke vykonajte niektorých z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať odrážky, ukážte na položku Odrážky a vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať číslovanie, ukážte na položku Číslovanie a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Pridanie rýchleho štýlu do tvaru

Rýchle priradenie štýlov predstavuje kombinácie rôznych možností formátovania, ktoré sa zobrazujú ako miniatúry v galérii rýchleho priradenia štýlov v skupine Štýly tvarov. Ak umiestnite ukazovateľ nad miniatúrou rýchleho priradenia štýlu, môžete vidieť, ako príslušný Štýl tvaru (alebo rýchle priradenie štýlu) ovplyvňuje príslušný tvar.

 1. Kliknite na tvar, na ktorý chcete použiť nový alebo odlišný rýchly štýl.

 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karteFormát v skupine Štýly tvarov na požadovaný rýchly štýl.

Skupina Štýly tvarov na karte Formát.

Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla.

Na začiatok stránky

Zmena z jedného tvaru na iný tvar

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť na iný tvar.

  Ak chcete zmeniť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL a tak kliknite na tvary, ktoré chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Vložiť tvary kliknite na položku Upraviť tvar Vzhľad tlačidla Upraviť tvar, ukážte na položku Zmeniť tvar a kliknite na nový požadovaný tvar.

Tip    Ak používate program PowerPoint 2010, môžete použiť funkciu Kombinovať tvary na vytváranie komplexných nových tvarov. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytváranie vlastných tvarov v programe PowerPoint 2010.

Na začiatok stránky

Odstránenie tvaru zo súboru

 • Kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

  Tip    Ak chcete odstrániť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL a postupne kliknite na tvary, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránkyBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk