Pridanie, zmena alebo odstránenie prechodov medzi snímkami

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Prechody snímok sú pohyblivé efekty, ktoré sa vyskytujú v zobrazení prezentácie pri prechode z jednej snímky na druhú počas prezentácie. Môžete určovať rýchlosť prechodov, pridať zvuk a dokonca prispôsobiť aj vlastnosti efektov.

Poznámky : 

Čo chcete urobiť?

Pridanie prechodu na snímku

Nastavenie časovania prechodu

Pridanie zvuku k prechodom snímok

Pridanie prechodu na snímku

 1. Na table s kartami Prehľad a Snímky kliknite na kartu Snímky.

  Tabla, ktorá obsahuje karty Prehľad a snímky

 2. Vyberte miniatúru snímky, na ktorú chcete použiť prechod.

 3. Na karte Prechody v skupine Prechod na túto snímku kliknite na efekt prechodu snímky, ktorý chcete použiť pre túto snímku.

  Výber prechodu v galérii v skupine Prechod na túto snímku.
  Vyberte prechod v skupine Prechod na túto snímku. V príklade bol vybraný prechod Zmiznutie.

  Ak chcete zobraziť ďalšie efekty prechodu, kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla .

Poznámka : Ak chcete použiť rovnaký prechod snímky na všetky snímky v prezentácii, vykonajte kroky 2 až 4 a potom na karte Prechody v skupine Časovanie kliknite na položku Použiť na všetky.

Na začiatok stránky

Nastavenie časovania prechodu

Ak chcete nastaviť trvanie prechodu medzi prechádzajúcou a aktuálnou snímkou, použite tento postup:

 • Na karte Prechody v skupine Časovanie prejdite k poľu Trvanie a zadajte alebo vyberte požadovanú rýchlosť.

Zadajte počet sekúnd, ktoré sa má prechod na poslednú do textového poľa Trvanie v skupine časovanie.

Ak chcete zadať, po akom dlhom čase sa vykoná prechod z aktuálnej snímky na nasledujúcu snímku, použite jeden z nasledujúcich postupov:

 • Ak chcete, aby sa ďalšia snímka zobrazila po kliknutí myšou, na karte Prechody v skupine Časovanie začiarknite políčko Po kliknutí myšou.

 • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku až po určitom čase, zadajte požadovaný počet sekúnd do poľa Po v skupine Časovanie na karte Prechody.

Na začiatok stránky

Pridanie zvuku k prechodom snímok

 1. Na table s kartami Prehľad a Snímky kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúru snímky, do ktorej chcete pridať zvuk.

 3. Na karte Prechody v skupine Časovanie kliknite na šípku vedľa položky Zvuk a potom vyberte niektorú z týchto možností:

  • Ak chcete pridať zvuk zo zoznamu, vyberte požadovaný zvuk.

  • Ak chcete pridať zvuk, ktorý sa v zozname nenachádza, vyberte možnosť Iný zvuk, vyhľadajte zvukový súbor, ktorý chcete zadať, a kliknite na tlačidlo OK.

   Pridanie zvukov do prechodu od výberu výber zvuku v skupine časovanie.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×