Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov

Do súboru môžete pridať jeden tvar alebo kombinovať viacero tvarov, a vytvoriť tak kresbu alebo zložitejší tvar. Dostupné tvary zahŕňajú čiary, základné geometrické tvary, šípky, tvary rovníc, tvary vývojového diagramu, hviezdy, nápisy a bubliny.

Po pridaní jedného alebo viacerých tvarov k nim môžete pridať text, odrážky, číslovanie a rýchle štýly.

Poznámka : Ďalšie informácie o používaní grafov alebo grafických prvkov SmartArt v dokumentoch nájdete v téme V ktorých prípadoch sa používajú grafické prvky SmartArt a v ktorých graf?.

Viacero spôsobov práce s tvarmi je v aplikáciách podobných, v rôznych verziách sa však môžu vyskytnúť mierne odchýlky. Pomocou nasledujúcich kariet vyberte produkt, ktorý používate.

Tieto postupy platia pre Excel 2010 – 2016.

Pridanie tvaru do súboru v Exceli

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary.

  Tlačidlo Vložiť tvary v Exceli

 2. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto v zošite a potom pomocou myši tvar umiestnite.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri ťahaní myšou držte stlačený kláves SHIFT.

Jednotlivé tvary môžete pridať do grafu alebo na grafiku SmartArt, čím vznikne prispôsobený graf alebo grafický prvok SmartArt.

Pridanie viacerých tvarov do súboru v Exceli

Namiesto pridávania jednotlivých tvarov pri vytváraní kresby môžete vytvoriť grafický prvok SmartArt. V grafickom prvku SmartArt sa úprava tvarov a veľkosť písma v tvaroch aktualizuje automaticky pri pridávaní alebo odstraňovaní tvarov a úprave textu.

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary.

  Tlačidlo Vložiť tvary v Exceli

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Zamknúť režim kreslenia.

 3. Kliknite na ľubovoľné miesto v zošite a pomocou myši tvar umiestnite. Tento postup zopakujte pre každý tvar, ktorý chcete pridať.

  Tip : Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri ťahaní myšou držte stlačený kláves SHIFT.

 4. Po pridaní všetkých požadovaných tvarov stlačte kláves ESC.

Pridanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu do tvaru v Exceli

 1. Vyberte text v tvare, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text, v kontextovej ponuke ukážte na položku Odrážky a kliknite na položku Odrážky a číslovanie.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať odrážky, kliknite na kartu S odrážkami a vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať číslovanie, kliknite na kartu Číslované a potom vyberte požadované možnosti.

Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov

Tieto postupy platia pre Excel, PowerPoint, Word a Outlook v balíkoch Office 2016, 2013 a 2010. Rozhranie sa môže od obrázkov mierne líšiť.

Kliknite na tvar, do ktorého chcete pridať text, a potom zadajte text.

Pridaný text sa stane súčasťou tvaru – ak tvar otočíte alebo preklopíte, text sa tiež otočí alebo preklopí.

Rýchle štýly sú kombináciou rôznych možností formátovania, ktoré sa zobrazujú v miniatúre v galérii rýchlych štýlov v skupine Štýly tvarov. Ak umiestnite ukazovateľ myši na miniatúru rýchleho štýlu, zobrazí sa spôsob, akým Rýchly štýl (alebo Rýchly štýl) váš tvar ovplyvní.

 1. Kliknite na tvar, pre ktorý chcete použiť nový alebo odlišný rýchly štýl.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na požadovaný rýchly štýl.

  nástroj na kreslenie pre rýchle štýly

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť na iný tvar.

  Ak chcete zmeniť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL a klikajte na tvary, ktoré chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Vložiť tvary kliknite na položku Upraviť tvar Vzhľad tlačidla Upraviť tvar , ukážte na položku Zmeniť tvar a potom kliknite na nový požadovaný tvar.

Kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Ak chcete odstrániť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL, klikajte na tvary, ktoré chcete odstrániť, a nakoniec stlačte kláves DELETE.

Tieto postupy platia pre PowerPoint 2010 – 2016.

Pridanie tvaru do súboru v PowerPointe

 1. Na karte Domov v skupine Kreslenie kliknite na položku Tvary.

  Tlačidlo Vložiť tvary v PowerPointe

 2. Vyberte požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto na snímke a potom pomocou myši tvar umiestnite.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri ťahaní myšou držte stlačený kláves SHIFT.

Jednotlivé tvary môžete pridať do grafu alebo na grafiku SmartArt, čím vznikne prispôsobený graf alebo grafický prvok SmartArt.

Pridanie viacerých tvarov do súboru v PowerPointe

Namiesto pridávania jednotlivých tvarov pri vytváraní kresby môžete vytvoriť grafický prvok SmartArt. V grafickom prvku SmartArt sa úprava tvarov a veľkosť písma v tvaroch aktualizuje automaticky pri pridávaní alebo odstraňovaní tvarov a úprave textu.

 1. Na karte Domov v skupine Kreslenie kliknite na položku Tvary.

  Tlačidlo Vložiť tvary v PowerPointe

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Zamknúť režim kreslenia.

 3. Kliknite na ľubovoľné miesto na snímke a potom pomocou myši tvar umiestnite. Tento postup zopakujte pre každý tvar, ktorý chcete pridať.

  Tip : Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri ťahaní myšou držte stlačený kláves SHIFT.

 4. Po pridaní všetkých požadovaných tvarov stlačte kláves ESC.

Pridanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu do tvaru v PowerPointe

 1. Vyberte text v tvare, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a v kontextovej ponuke vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať odrážky, ukážte na položku Odrážky a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať číslovanie, ukážte na položku Číslovanie a potom vyberte požadované možnosti.

Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov

Tieto postupy platia pre Excel, PowerPoint, Word a Outlook v balíkoch Office 2016, 2013 a 2010. Rozhranie sa môže od obrázkov mierne líšiť.

Kliknite na tvar, do ktorého chcete pridať text, a potom zadajte text.

Pridaný text sa stane súčasťou tvaru – ak tvar otočíte alebo preklopíte, text sa tiež otočí alebo preklopí.

Rýchle štýly sú kombináciou rôznych možností formátovania, ktoré sa zobrazujú v miniatúre v galérii rýchlych štýlov v skupine Štýly tvarov. Ak umiestnite ukazovateľ myši na miniatúru rýchleho štýlu, zobrazí sa spôsob, akým Rýchly štýl (alebo Rýchly štýl) váš tvar ovplyvní.

 1. Kliknite na tvar, pre ktorý chcete použiť nový alebo odlišný rýchly štýl.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na požadovaný rýchly štýl.

  nástroj na kreslenie pre rýchle štýly

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť na iný tvar.

  Ak chcete zmeniť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL a klikajte na tvary, ktoré chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Vložiť tvary kliknite na položku Upraviť tvar Vzhľad tlačidla Upraviť tvar , ukážte na položku Zmeniť tvar a potom kliknite na nový požadovaný tvar.

Kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Ak chcete odstrániť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL, klikajte na tvary, ktoré chcete odstrániť, a nakoniec stlačte kláves DELETE.

Tieto postupy platia pre Word 2010 – 2016.

Pridanie tvaru do súboru vo Worde

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary.

  Tlačidlo Vložiť tvary vo Worde

 2. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom pomocou myši tvar umiestnite.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri ťahaní myšou držte stlačený kláves SHIFT.

Jednotlivé tvary môžete pridať do grafu alebo na grafiku SmartArt, čím vznikne prispôsobený graf alebo grafický prvok SmartArt.

Pridanie viacerých tvarov do súboru vo Worde

Namiesto pridávania jednotlivých tvarov pri vytváraní kresby môžete vytvoriť grafický prvok SmartArt. V grafickom prvku SmartArt sa úprava tvarov a veľkosť písma v tvaroch aktualizuje automaticky pri pridávaní alebo odstraňovaní tvarov a úprave textu.

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary.

  Tlačidlo Vložiť tvary vo Worde

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Zamknúť režim kreslenia.

 3. Kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom pomocou myši tvar umiestnite. Tento postup zopakujte pre každý tvar, ktorý chcete pridať.

  Tip : Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri ťahaní myšou držte stlačený kláves SHIFT.

 4. Po pridaní všetkých požadovaných tvarov stlačte kláves ESC.

Pridanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu do tvaru vo Worde

 1. Vyberte text v tvare, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a v kontextovej ponuke vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať odrážky, ukážte na položku Odrážky a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať číslovanie, ukážte na položku Číslovanie a potom vyberte požadované možnosti.

Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov

Tieto postupy platia pre Excel, PowerPoint, Word a Outlook v balíkoch Office 2016, 2013 a 2010. Rozhranie sa môže od obrázkov mierne líšiť.

Kliknite na tvar, do ktorého chcete pridať text, a potom zadajte text.

Pridaný text sa stane súčasťou tvaru – ak tvar otočíte alebo preklopíte, text sa tiež otočí alebo preklopí.

Rýchle štýly sú kombináciou rôznych možností formátovania, ktoré sa zobrazujú v miniatúre v galérii rýchlych štýlov v skupine Štýly tvarov. Ak umiestnite ukazovateľ myši na miniatúru rýchleho štýlu, zobrazí sa spôsob, akým Rýchly štýl (alebo Rýchly štýl) váš tvar ovplyvní.

 1. Kliknite na tvar, pre ktorý chcete použiť nový alebo odlišný rýchly štýl.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na požadovaný rýchly štýl.

  nástroj na kreslenie pre rýchle štýly

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť na iný tvar.

  Ak chcete zmeniť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL a klikajte na tvary, ktoré chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Vložiť tvary kliknite na položku Upraviť tvar Vzhľad tlačidla Upraviť tvar , ukážte na položku Zmeniť tvar a potom kliknite na nový požadovaný tvar.

Kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Ak chcete odstrániť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL, klikajte na tvary, ktoré chcete odstrániť, a nakoniec stlačte kláves DELETE.

Tieto postupy platia pre Outlook 2010 – 2016.

Pridanie tvaru v Outlooku

 1. Vložte kresliace plátno. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary

  Tlačidlo Vložiť tvar v Outlooku

  a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

  Nová možnosť pre kresliace plátno v dolnej časti ponuky Tvary

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Vloženie tvarov na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

 3. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom pomocou myši tvar umiestnite.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri ťahaní myšou držte stlačený kláves SHIFT.

Jednotlivé tvary môžete pridať do grafu alebo na grafiku SmartArt, čím vznikne prispôsobený graf alebo grafický prvok SmartArt.

Pridanie viacerých tvarov do dokumentu v Outlooku

Namiesto vytvárania kresby prostredníctvom pridávania jednotlivých tvarov možno budete chcieť vytvoriť grafický prvok SmartArt. V grafickom prvku SmartArt sa usporiadanie tvarov a množstvo textu v tvaroch aktualizuje automaticky počas pridávania alebo odstraňovania tvarov alebo úpravy textu. Do grafického prvku SmartArt môžete kedykoľvek pridať tvar alebo ak vám žiadne rozloženie nevyhovuje, môžete ktorýkoľvek tvar nahradiť.

 1. Vložte kresliace plátno. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary

  Tlačidlo Vložiť tvar v Outlooku

  a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

  Nová možnosť pre kresliace plátno v dolnej časti ponuky Tvary

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Vloženie tvarov na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Zamknúť režim kreslenia.

 4. Kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom pomocou myši tvar umiestnite. Tento postup zopakujte pre každý tvar, ktorý chcete pridať.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri ťahaní myšou držte stlačený kláves SHIFT.

 5. Po pridaní všetkých požadovaných tvarov stlačte kláves ESC.

Pridanie textu do tvaru v Outlooku

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar, do ktorého chcete pridať text, kliknite na položku Pridať text a potom zadajte text.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť tvaru, kliknite naň a potom presuňte rukoväte na zmenu veľkosti.

 • Pridaný text sa stane súčasťou tvaru – ak tvar otočíte alebo preklopíte, text sa tiež otočí alebo preklopí.

Pridanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu do tvaru v Outlooku

 1. Vyberte text v tvare, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 2. Na karte Správa v skupine Základný text kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  Tlačidlá pre odrážky a čísla v Outlooku

  • Ak chcete pridať odrážky, kliknite na šípku vedľa položky Odrážky a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať číslovanie, kliknite na šípku vedľa položky Číslovanie a potom vyberte požadované možnosti.

Pridanie rýchleho štýlu do tvaru v Outlooku

 1. Kliknite na tvar, pre ktorý chcete použiť nový alebo odlišný rýchly štýl.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na požadovaný rýchly štýl.

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

Do tvaru môžete tiež pridať výplň alebo efekt.

Zmena z jedného tvaru na iný tvar v Outlooku

Ak chcete zmeniť tvar na iný, odstráňte tvar a potom pridajte nový.

Ak chcete zmeniť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL a klikajte na tvary, ktoré chcete zmeniť.

Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov

Tieto postupy platia pre Excel, PowerPoint, Word a Outlook v balíkoch Office 2016, 2013 a 2010. Rozhranie sa môže od obrázkov mierne líšiť.

Kliknite na tvar, do ktorého chcete pridať text, a potom zadajte text.

Pridaný text sa stane súčasťou tvaru – ak tvar otočíte alebo preklopíte, text sa tiež otočí alebo preklopí.

Rýchle štýly sú kombináciou rôznych možností formátovania, ktoré sa zobrazujú v miniatúre v galérii rýchlych štýlov v skupine Štýly tvarov. Ak umiestnite ukazovateľ myši na miniatúru rýchleho štýlu, zobrazí sa spôsob, akým Rýchly štýl (alebo Rýchly štýl) váš tvar ovplyvní.

 1. Kliknite na tvar, pre ktorý chcete použiť nový alebo odlišný rýchly štýl.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na požadovaný rýchly štýl.

  nástroj na kreslenie pre rýchle štýly

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť na iný tvar.

  Ak chcete zmeniť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL a klikajte na tvary, ktoré chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Vložiť tvary kliknite na položku Upraviť tvar Vzhľad tlačidla Upraviť tvar , ukážte na položku Zmeniť tvar a potom kliknite na nový požadovaný tvar.

Kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Ak chcete odstrániť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL, klikajte na tvary, ktoré chcete odstrániť, a nakoniec stlačte kláves DELETE.

Pridanie tvaru do dokumentu

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary.

  Karta Vložiť v Exceli

 2. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom pomocou myši tvar umiestnite.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri ťahaní myšou držte stlačený kláves SHIFT.

Jednotlivé tvary môžete pridať do grafu alebo na grafiku SmartArt, čím vznikne prispôsobený graf alebo grafický prvok SmartArt.

 1. Vložte kresliace plátno. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

  Karta Vložiť vo Worde

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Vloženie tvarov na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

 3. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom pomocou myši tvar umiestnite.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri ťahaní myšou držte stlačený kláves SHIFT.

Jednotlivé tvary môžete pridať do grafu alebo na grafiku SmartArt, čím vznikne prispôsobený graf alebo grafický prvok SmartArt.

 1. Na karte Domov v skupine Kreslenie kliknite na položku Tvary.

  Obrázok karty Domov v PowerPointe

 2. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom pomocou myši tvar umiestnite.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri ťahaní myšou držte stlačený kláves SHIFT.

Jednotlivé tvary môžete pridať do grafu alebo na grafiku SmartArt, čím vznikne prispôsobený graf alebo grafický prvok SmartArt.

 1. Na paneli s nástrojmi Objekty vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete pridať preddefinovaný automatický tvar, ako je napríklad hviezda alebo kosoštvorec, kliknite na položku Automatické tvary Obrázok tlačidla , ukážte myšou na kategóriu a potom kliknite na požadovaný tvar.

  • Ak chcete pridať štvorec alebo kruh, kliknite na položku Ovál Obrázok tlačidla alebo Obdĺžnik Obrázok tlačidla .

 2. Presúvaním rukoväti upravte veľkosť tvaru podľa potreby.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri ťahaní myšou držte stlačený kláves SHIFT.

  Ak chcete pridať tvar s preddefinovanou veľkosťou, kliknite na miesto, kde chcete vložiť tvar.

 1. Vložte kresliace plátno. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

  Karta Vložiť vo Worde

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Vloženie tvarov na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

 3. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom pomocou myši tvar umiestnite.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri ťahaní myšou držte stlačený kláves SHIFT.

Jednotlivé tvary môžete pridať do grafu alebo na grafiku SmartArt, čím vznikne prispôsobený graf alebo grafický prvok SmartArt.

Pridanie viacerých tvarov do dokumentu

Namiesto vytvárania kresby prostredníctvom pridávania jednotlivých tvarov možno budete chcieť vytvoriť grafický prvok SmartArt. V grafickom prvku SmartArt sa usporiadanie tvarov a množstvo textu v tvaroch aktualizuje automaticky počas pridávania alebo odstraňovania tvarov alebo úpravy textu. Do grafického prvku SmartArt môžete kedykoľvek pridať tvar alebo ak vám žiadne rozloženie nevyhovuje, môžete ktorýkoľvek tvar nahradiť.

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary.

  Karta Vložiť v Exceli

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Zamknúť režim kreslenia.

 3. Kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom pomocou myši tvar umiestnite. Tento postup zopakujte pre každý tvar, ktorý chcete pridať.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri ťahaní myšou držte stlačený kláves SHIFT.

 4. Po pridaní všetkých požadovaných tvarov stlačte kláves ESC.

Namiesto vytvárania kresby prostredníctvom pridávania jednotlivých tvarov možno budete chcieť vytvoriť grafický prvok SmartArt. V grafickom prvku SmartArt sa usporiadanie tvarov a množstvo textu v tvaroch aktualizuje automaticky počas pridávania alebo odstraňovania tvarov alebo úpravy textu. Do grafického prvku SmartArt môžete kedykoľvek pridať tvar alebo ak vám žiadne rozloženie nevyhovuje, môžete ktorýkoľvek tvar nahradiť.

 1. Vložte kresliace plátno. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

  Karta Vložiť vo Worde

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Vloženie tvarov na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Zamknúť režim kreslenia.

 4. Kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom pomocou myši tvar umiestnite. Tento postup zopakujte pre každý tvar, ktorý chcete pridať.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri ťahaní myšou držte stlačený kláves SHIFT.

 5. Po pridaní všetkých požadovaných tvarov stlačte kláves ESC.

Namiesto vytvárania kresby prostredníctvom pridávania jednotlivých tvarov možno budete chcieť vytvoriť grafický prvok SmartArt. V grafickom prvku SmartArt sa usporiadanie tvarov a množstvo textu v tvaroch aktualizuje automaticky počas pridávania alebo odstraňovania tvarov alebo úpravy textu. Do grafického prvku SmartArt môžete kedykoľvek pridať tvar alebo ak vám žiadne rozloženie nevyhovuje, môžete ktorýkoľvek tvar nahradiť.

 1. Na karte Domov v skupine Kreslenie kliknite na položku Tvary.

  Obrázok karty Domov v PowerPointe

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Zamknúť režim kreslenia.

 3. Kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom pomocou myši tvar umiestnite. Tento postup zopakujte pre každý tvar, ktorý chcete pridať.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri ťahaní myšou držte stlačený kláves SHIFT.

 4. Po pridaní všetkých požadovaných tvarov stlačte kláves ESC.

 1. Na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na položku Automatický tvar Obrázok tlačidla .

 2. Ukážte myšou na kategóriu, ukážte na bodkovanú čiaru a potom ťahaním myšou vytvorte plávajúcu ponuku.

 3. Kliknite na tvar, ktorý chcete vložiť, a potom ťahaním rukoväti upravte veľkosť tvaru podľa potreby. Tento krok zopakujte pre každý tvar, ktorý chcete pridať.

 4. Po pridaní všetkých požadovaných tvarov stlačte kláves ESC.

Namiesto vytvárania kresby prostredníctvom pridávania jednotlivých tvarov možno budete chcieť vytvoriť grafický prvok SmartArt. V grafickom prvku SmartArt sa usporiadanie tvarov a množstvo textu v tvaroch aktualizuje automaticky počas pridávania alebo odstraňovania tvarov alebo úpravy textu. Do grafického prvku SmartArt môžete kedykoľvek pridať tvar alebo ak vám žiadne rozloženie nevyhovuje, môžete ktorýkoľvek tvar nahradiť.

 1. Vložte kresliace plátno. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

  Karta Vložiť vo Worde

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Vloženie tvarov na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Zamknúť režim kreslenia.

 4. Kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom pomocou myši tvar umiestnite. Tento postup zopakujte pre každý tvar, ktorý chcete pridať.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri ťahaní myšou držte stlačený kláves SHIFT.

 5. Po pridaní všetkých požadovaných tvarov stlačte kláves ESC.

Pridanie textu do tvaru v balíku Office 2007

 • Kliknite na tvar, do ktorého chcete pridať text, a potom zadajte text.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť tvaru, kliknite naň a potom presuňte rukoväte na zmenu veľkosti.

 • Pridaný text sa stane súčasťou tvaru – ak tvar otočíte alebo preklopíte, text sa tiež otočí alebo preklopí.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar, do ktorého chcete pridať text, kliknite na položku Pridať text a potom zadajte text.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť tvaru, kliknite naň a potom presuňte rukoväte na zmenu veľkosti.

 • Pridaný text sa stane súčasťou tvaru – ak tvar otočíte alebo preklopíte, text sa tiež otočí alebo preklopí.

 • Kliknite na tvar, do ktorého chcete pridať text, a potom zadajte text.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť tvaru, kliknite naň a potom presuňte rukoväte na zmenu veľkosti.

 • Pridaný text sa stane súčasťou tvaru – ak tvar otočíte alebo preklopíte, text sa tiež otočí alebo preklopí.

 • Kliknite na tvar, do ktorého chcete pridať text, a potom zadajte text.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť tvaru, kliknite naň a potom presuňte rukoväte na zmenu veľkosti.

 • Pridaný text sa stane súčasťou tvaru – ak tvar otočíte alebo preklopíte, text sa tiež otočí alebo preklopí.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar, do ktorého chcete pridať text, kliknite na položku Pridať text a potom zadajte text.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť tvaru, kliknite naň a potom presuňte rukoväte na zmenu veľkosti.

 • Pridaný text sa stane súčasťou tvaru – ak tvar otočíte alebo preklopíte, text sa tiež otočí alebo preklopí.

Pridanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu do tvaru v balíku Office 2007

 1. Vyberte text v tvare, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 2. Na miniatúrnom paneli s nástrojmi kliknite na šípku vedľa položky Odrážky a číslovanie a potom kliknite na položku Odrážky a číslovanie.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať odrážky, kliknite na kartu S odrážkami a vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať číslovanie, kliknite na kartu Číslované a potom vyberte požadované možnosti.

 1. Na karte Správa v skupine Základný text kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  Obrázok karty Správa v Outlooku

 2. Vyberte text v tvare, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

  • Ak chcete pridať odrážky, kliknite na šípku vedľa položky Odrážky a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať číslovanie, kliknite na šípku vedľa položky Číslovanie a potom vyberte požadované možnosti.

 1. Vyberte text v tvare, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 2. Na miniatúrnom paneli s nástrojmi kliknite na šípku vedľa položky Odrážky a číslovanie a potom kliknite na položku Odrážky a číslovanie.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať odrážky, kliknite na kartu S odrážkami a vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať číslovanie, kliknite na kartu Číslované a potom vyberte požadované možnosti.

 1. Vyberte text v tvare, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 2. Na paneli s nástrojmi Formátovanie kliknite na jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete pridať odrážky, kliknite na položku Odrážky Obrázok tlačidla Odrážky .

  • Ak chcete pridať číslovanie, kliknite na položku Číslovanie Obrázok tlačidla .

 1. Vyberte text v tvare, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na jeden z nasledujúcich krokov:

  Obrázok karty Domov vo Worde

  • Ak chcete pridať odrážky, kliknite na šípku vedľa položky Odrážky a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať číslovanie, kliknite na šípku vedľa položky Číslovanie a potom vyberte požadované možnosti.

Pridanie rýchleho štýlu do tvaru v balíku Office 2007

Poznámka : Rýchle štýly sú k dispozícii len v týchto programoch balíka Office, verzia 2007: Excel, Outlook, Word a PowerPoint.

Rýchle štýly sú kombináciou rôznych možností formátovania, ktoré sa zobrazujú v miniatúre v galérii rýchlych štýlov v skupine Štýly tvarov. Ak umiestnite ukazovateľ myši na miniatúru rýchleho štýlu, zobrazí sa spôsob, akým Rýchly štýl (alebo Rýchly štýl) váš tvar ovplyvní.

 1. Kliknite na tvar, pre ktorý chcete použiť nový alebo odlišný rýchly štýl.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na požadovaný rýchly štýl.

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

Do tvaru môžete tiež pridať výplň alebo efekt.

 1. Kliknite na tvar, pre ktorý chcete použiť nový alebo odlišný rýchly štýl.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na požadovaný rýchly štýl.

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

Do tvaru môžete tiež pridať výplň alebo efekt.

 1. Kliknite na tvar, pre ktorý chcete použiť nový alebo odlišný rýchly štýl.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na požadovaný rýchly štýl.

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

Do tvaru môžete tiež pridať výplň alebo efekt.

Zmena z jedného tvaru na iný tvar v balíku Office 2007

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť na iný tvar.

  Ak chcete zmeniť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL a klikajte na tvary, ktoré chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Vložiť tvary kliknite na položku Upraviť tvar Vzhľad tlačidla Upraviť tvar , ukážte na položku Zmeniť tvar a potom kliknite na nový požadovaný tvar.

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

Ak chcete zmeniť tvar na iný tvar, odstráňte tvar a potom pridajte nový.

Ak chcete zmeniť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL a klikajte na tvary, ktoré chcete zmeniť.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť na iný tvar.

  Ak chcete zmeniť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL a klikajte na tvary, ktoré chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Vložiť tvary kliknite na položku Upraviť tvar Vzhľad tlačidla Upraviť tvar , ukážte na položku Zmeniť tvar a potom kliknite na nový požadovaný tvar.

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

 1. Kliknite na automatický tvar, ktorý chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viacero automatických tvarov, stlačte kláves CTRL a klikajte na automatické tvary, ktoré chcete zmeniť.

 2. V ponuke Usporiadať ukážte na položku Zmeniť automatický tvar, ukážte na kategóriu a potom kliknite na nový požadovaný tvar.

Ak chcete zmeniť tvar na iný, odstráňte tvar a potom pridajte nový.

Ak chcete zmeniť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL a klikajte na tvary, ktoré chcete zmeniť.

Pozrite tiež

Vloženie obrázkov SVG a ikon v balíku Office 2016

Používanie kreatívnych 3D modelov

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×