Office
Prihlásenie

Pridanie, zmena alebo odstránenie orámovania v programe Publisher

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Orámovanie čiarou ľubovoľnej farby alebo hrúbky, preddefinované orámovanie alebo vlastné orámovanie môžete pridať na stránku, textové pole, automatický tvar, obrázok alebo okolo skupiny objektov v publikácii.

Môžete použiť aj obrázok, ktorý je navrhnutý ako orámovanie. Môžete vložiť napríklad obrázok orámovania strany zo stránky Obrázky ClipArt a mediálne súbory v lokalite Microsoft Office Online a potom zmeniť jeho veľkosť, aby zodpovedala veľkosti strany alebo objektu, ku ktorému chcete pridať orámovanie.

Ak strana, blok textu, automatický tvar alebo skupina položiek už obsahuje orámovanie, môžete ho zmeniť alebo odstrániť.

Čo vás zaujíma?

Pridanie orámovania na stranu

Pridanie orámovania na textové pole, automatický tvar, obrázok alebo objekt

Odstránenie orámovania z textového poľa, tvaru, obrázka alebo objektu

Pridanie orámovania k skupine objektov

Úprava orámovania na minimalizovanie prekrývania obsahu

Odstránenie orámovania, orámovania BorderArt alebo orámovania obrázka ClipArt

Pridanie orámovania na stranu

Ak chcete pridať orámovanie na stranu, nakreslite okolo strany obdĺžnik a pridajte požadované orámovanie čiarou alebo preddefinované orámovanie. Ak chcete pridať orámovanie na všetky strany publikácie, pridajte ho na predloha a potom použite stranu predlohy na strany v publikácii. Prepojenia na ďalšie informácie o použití strán predlohy v publikácii nájdete po kliknutí na prepojenie v časti Pozrite tiež.

Dôležité: Všetky strany orámovania sa musia nachádzať vo vnútri oblasti, do ktorej môže tlačiareň tlačiť, najmä pri vytváraní orámovania strany. Nie všetky tlačiarne dokážu tlačiť až po okraj strany.

Určenie nepotlačiteľnej oblasti stolovej tlačiarne

 1. Otvorte program Microsoft WordPad.

  ako

  • Na paneli úloh programu Windows kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku WordPad.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.

 3. Hodnoty okrajov Vľavo, Vpravo, Hore a Dole nastavte na nulu. Okraje sa automaticky nastavia na minimálnu hodnotu podporovanú tlačiarňou.

 4. Poznačte si minimálne okraje.

Kliknutím na položku Ukážka pred tlačou v ponuke Súbor môžete zobraziť ukážku publikácie a skontrolovať, či sa vytlačia všetky strany orámovania.

Pridanie orámovania na stranu

 1. Vyberte stranu, na ktorú chcete pridať orámovanie.

 2. Na paneli s nástrojmi objekty kliknite na položku obdĺžnik Vzhľad tlačidla a presuňte na strane nakreslite obdĺžnik veľkosti, že chcete orámovanie strany, napríklad okraje strán.

 3. Vyberte obdĺžnik a potom kliknite na položku Automatický tvar v ponuke Formát.

 4. Kliknite na kartu Farby a čiary.

 5. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  Pridanie orámovania čiarou ľubovoľnej farby a hrúbky

  1. V časti Čiara vyberte požadované možnosti farby a čiary.

  2. Ak chcete pridať orámovanie rovnomerne z vnútornej i vonkajšej strany obdĺžnika, nielen z vnútornej, zrušte začiarknutie políčka Kresliť orámovanie v ráme. Zabezpečíte tým, že orámovanie nebude prekrývať objekty umiestnené vo vnútri obdĺžnika.

  Pridanie dostupného vzorkovaného orámovania

  1. Kliknite na tlačidlo BorderArt.

  2. V zozname Dostupné orámovanie kliknite na požadované orámovanie.

  Pridanie vlastného orámovania

  Vlastné orámovanie môžete vytvoriť z obrázka ClipArt, súboru obrázka, naskenovanej fotografie alebo inej bitová mapa alebo obrázka vytvoreného v programe na kreslenie. Vlastné orámovanie sa uloží k orámovaniam typu BorderArt programu Microsoft Office Publisher 2007.

  Poznámka: Súbor obrázka, ktorý chcete použiť na vlastné orámovanie, musí byť menší než 64 kilobajtov (kB) a nesmie obsahovať žiadny text.

  1. Kliknite na tlačidlo BorderArt.

  2. V dialógovom okne BorderArt kliknite na tlačidlo Vytvoriť vlastné.

  3. Ak chcete pridať obrázok zo súboru umiestneného na pevnom disku počítača, ale nechcete ho pridať do programu Galéria médií spoločnosti Microsoft, v dialógovom okne Vytvorenie vlastného orámovania zrušte začiarknutie políčka Použiť program Galéria médií na výber obrázka.

  4. Kliknite na tlačidlo Vybrať obrázok.

  5. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte umiestnenie, v ktorom sa nachádza požadovaný obrázok. Kliknite na obrázok a potom na príkaz Vložiť.

  6. Do dialógového okna Pomenovanie vlastného orámovania zadajte názov vlastného orámovania a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Ak je súbor vybratého obrázka príliš veľký (väčší než 64 kB) alebo ak obrázok obsahuje text, môže sa zobraziť chybové hlásenie a orámovanie sa nevytvorí. V takom prípade zopakujte kroky 2 až 5 a vyberte obrázok s menším súborom.

Pridanie orámovania obrázkom ClipArt

Orámovanie možno rýchlo vytvoriť pomocou obrázka ClipArt.

 1. Vyberte stranu, na ktorú chcete pridať orámovanie.

 2. V ponuke Vložiť ukážte na položku Obrázok a potom kliknite na položku ClipArt.

 3. Na pracovnej table Obrázky ClipArt zadajte text Orámovanie strany do poľa Hľadať a potom kliknite na položku Prejsť.

 4. Na pracovnej table Obrázky ClipArt kliknite na požadované orámovanie.

 5. V publikácii umiestnite ukazovateľ myši na jednu z rukovätí orámovania na orámovaní a posunutím rukoväti zmeňte jeho veľkosť.

 6. Ak orámovanie obsahuje výplň, ktorá prekrýva obsah strany, vyberte orámovanie, ukážte na položku Poradie v ponuke Usporiadať a kliknite na položku Dozadu, čím sa obsah strany zobrazí pred výplňou orámovania.

Na začiatok stránky

Pridanie orámovania k bloku textu, automatickému tvaru, obrázku alebo objektu

Orámovanie čiarou môžete pridať k bloku textu, automatickému tvaru, obrázku alebo objektu. Dostupné preddefinované orámovanie alebo vlastné orámovanie môžete pridať k bloku textu, obrázku alebo obdĺžniku (nie však k iným automatickým tvarom, napríklad kruhu alebo oválu).

 1. Vyberte blok textu, automatický tvar, obrázok alebo objekt, ku ktorému chcete pridať orámovanie.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Textové pole, Automatický tvar, Obrázok alebo Objekt.

 3. Kliknite na kartu Farby a čiary.

 4. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  Pridanie orámovania čiarou ľubovoľnej farby a hrúbky

  1. V časti Čiara vyberte požadované možnosti farby a štýlu čiary.

  2. Ak chcete pridať orámovanie rovnomerne z vnútornej i vonkajšej strany obdĺžnika, nielen z vnútornej, zrušte začiarknutie políčka Kresliť orámovanie v ráme. Zabezpečíte tým, že orámovanie nebude prekrývať objekty umiestnené vo vnútri obdĺžnika.

  Pridanie dostupného vzorkovaného orámovania

  1. Kliknite na tlačidlo BorderArt (nie je k dispozícii, ak bol vybraný iný automatický tvar ako obdĺžnik).

  2. V zozname Dostupné orámovanie kliknite na požadované orámovanie.

  Pridanie vlastného orámovania

  Vlastné orámovanie môžete vytvoriť z obrázka ClipArt, súboru obrázka, naskenovanej fotografie alebo inej bitová mapa alebo obrázka vytvoreného v programe na kreslenie. Vlastné orámovanie sa uloží k orámovaniam typu BorderArt programu Office Publisher 2007.

  Poznámka: Súbor obrázka, ktorý chcete použiť na vlastné orámovanie, musí byť menší než 64 kB a nesmie obsahovať žiadny text.

  1. Kliknite na tlačidlo BorderArt.

  2. V dialógovom okne BorderArt kliknite na tlačidlo Vytvoriť vlastné.

  3. Ak chcete pridať obrázok zo súboru umiestneného na pevnom disku počítača, ale nechcete ho pridať do programu Galéria médií spoločnosti Microsoft, v dialógovom okne Vytvorenie vlastného orámovania zrušte začiarknutie políčka Použiť program Galéria médií na výber obrázka.

  4. Kliknite na tlačidlo Vybrať obrázok.

  5. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte umiestnenie, v ktorom sa nachádza požadovaný obrázok. Kliknite na obrázok a potom na príkaz Vložiť.

  6. Do dialógového okna Pomenovanie vlastného orámovania zadajte názov vlastného orámovania a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Ak je súbor vybratého obrázka príliš veľký (väčší než 64 kB) alebo ak obrázok obsahuje text, môže sa zobraziť chybové hlásenie a orámovanie sa nevytvorí. V takom prípade zopakujte kroky 2 až 5 a vyberte obrázok s menším súborom.

Na začiatok stránky

Odstránenie orámovania z textového poľa, tvaru, obrázka alebo objektu

Ak ste pridali Orámovanie textového poľa, tvaru, obrázka alebo objektu, môžete odstrániť orámovanie odstránením procesu.

 1. Vyberte blok textu, automatický tvar, obrázok alebo objekt, ku ktorému chcete pridať orámovanie.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Textové pole, Automatický tvar, Obrázok alebo Objekt.

 3. Kliknite na kartu Farby a čiary.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  odstrániť orámovanie čiarou ľubovoľnej farby a hrúbky

  1. V časti čiara vyberte v rozbaľovacej farbyBez čiar.

  Odstránenie dostupné preddefinované orámovanie alebo vlastné vzorkovaného orámovania

  1. Z rozbaľovacej štýl vyberte ľubovoľný riadok.

   1. V časti čiara vyberte v rozbaľovacej farbyBez čiar.

Pridanie orámovania k skupine objektov

Ak chcete pridať orámovanie k skupine objektov, nakreslite okolo objektov obdĺžnik a pridajte požadované orámovanie čiarou alebo dostupné preddefinované orámovanie.

 1. Vyberte stranu, na ktorú chcete pridať orámovanie.

 2. Na paneli s nástrojmi objekty kliknite na položku obdĺžnik Vzhľad tlačidla a presuňte na strane nakreslite obdĺžnik veľkosti (okolo objektov, ktoré sa má zahrnuté vo vnútri orámovania).

 3. Vyberte obdĺžnik a potom kliknite na položku Automatický tvar v ponuke Formát.

 4. Kliknite na kartu Farby a čiary.

 5. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  Pridanie orámovania čiarou ľubovoľnej farby a hrúbky

  1. V časti Čiara vyberte požadované možnosti farby a štýlu čiary.

  2. Ak chcete pridať orámovanie rovnomerne z vnútornej i vonkajšej strany obdĺžnika, nielen z vnútornej, zrušte začiarknutie políčka Kresliť orámovanie v ráme. Zabezpečíte tým, že orámovanie nebude prekrývať objekty umiestnené vo vnútri obdĺžnika.

  Pridanie dostupného vzorkovaného orámovania

  1. Kliknite na tlačidlo BorderArt.

  2. V zozname Dostupné orámovanie kliknite na požadované orámovanie.

  Pridanie vlastného orámovania

  Vlastné orámovanie môžete vytvoriť z obrázka ClipArt, súboru obrázka, naskenovanej fotografie alebo inej bitová mapa alebo obrázka vytvoreného v programe na kreslenie. Vlastné orámovanie sa uloží k orámovaniam typu BorderArt programu Office Publisher 2007.

  Poznámka: Súbor obrázka, ktorý chcete použiť na vlastné orámovanie, musí byť menší než 64 kB a nesmie obsahovať žiadny text.

  1. Kliknite na tlačidlo BorderArt.

  2. V dialógovom okne BorderArt kliknite na tlačidlo Vytvoriť vlastné.

  3. Ak chcete pridať obrázok zo súboru umiestneného na pevnom disku počítača, ale nechcete ho pridať do programu Galéria médií spoločnosti Microsoft, v dialógovom okne Vytvorenie vlastného orámovania zrušte začiarknutie políčka Použiť program Galéria médií na výber obrázka.

  4. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte umiestnenie, v ktorom sa nachádza požadovaný obrázok. Kliknite na obrázok a potom na príkaz Vložiť.

  5. Do dialógového okna Pomenovanie vlastného orámovania zadajte názov vlastného orámovania a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Ak je súbor vybratého obrázka príliš veľký (väčší než 64 kB) alebo ak obrázok obsahuje text, môže sa zobraziť chybové hlásenie a orámovanie sa nevytvorí. V takom prípade zopakujte kroky 2 až 5 a vyberte obrázok s menším súborom.

Na začiatok stránky

Úprava orámovania na minimalizovanie prekrývania obsahu

Program Office Publisher 2007 môže pridať orámovanie BorderArt alebo orámovanie čiarou k bloku textu, rámu obrázka alebo obdĺžnikovému tvaru. Čím je orámovanie hrubšie, tým menší priestor zostane pre obrázky a text. Ak orámovanie prekrýva text alebo objekty na strane, skúste použiť jeden z nasledujúcich postupov:

Nakreslenie čiary orámovania na rám, nie do jeho vnútra

Ak chcete pridať orámovanie rovnomerne z vnútornej i vonkajšej strany obdĺžnika, nielen z vnútornej, zrušte začiarknutie políčka Kresliť orámovanie v ráme. Zabezpečíte tým, že orámovanie nebude prekrývať objekty umiestnené vo vnútri obdĺžnika.

 1. Vyberte obdĺžnik a potom kliknite na položku Automatický tvar v ponuke Formát.

 2. Kliknite na kartu Farby a čiary a zrušte začiarknutie políčka Kresliť orámovanie v ráme.

Použitie orámovania BorderArt v proporcionálnych veľkostiach

Ak chcete zmeniť veľkosť orámovania proporcionálne k rozmerom celej strany, zrušte začiarknutie políčka Vždy použiť predvolenú veľkosť. Zabezpečíte tým, že orámovanie nebude prekrývať objekty umiestnené vo vnútri obdĺžnika.

 1. Vyberte obdĺžnik a potom kliknite na položku Automatický tvar v ponuke Formát.

 2. Kliknite na kartu Farby a čiary a potom na tlačidlo BorderArt.

 3. V dialógovom okne BorderArt zrušte začiarknutie políčka Vždy použiť predvolenú veľkosť.

Zmenšenie hrúbky orámovania

 1. Vyberte obdĺžnik s orámovaním, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na paneli s nástrojmi Formátovanie kliknite na tlačidlo Farba orámovania Vzhľad tlačidla .

 3. Kliknite na požadovanú hrúbku čiary. Ak chcete zobraziť viac možností hrúbky čiary, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadovanú hodnotu v poli Hrúbka.

Zväčšenie obdĺžnika

 1. Kliknutím vyberte obdĺžnik.

 2. Ukážte na jednu z rukovätí na úpravu veľkosti a potiahnite ju myšou.

 3. Ak chcete stred obdĺžnika ponechať na rovnakom mieste, pri posúvaní podržte stlačený kláves CTRL a nakoniec uvoľnite tlačidlo myši pred uvoľnením klávesu CTRL.

 4. Ak chcete zachovať pomer strán obdĺžnika, pri posúvaní rohovej rukoväti podržte stlačený kláves SHIFT a nakoniec uvoľnite tlačidlo myši pred uvoľnením klávesu SHIFT.

 5. Ak chcete zachovať pomer strán obdĺžnika a zároveň ponechať jeho stred na rovnakom mieste, pri posúvaní rohovej rukoväti podržte stlačené klávesy CTRL+SHIFT a nakoniec uvoľnite tlačidlo myši pred uvoľnením klávesov CTRL+SHIFT.

 6. Ak chcete presunúť obdĺžnik cez vodiace čiary, napríklad vodiace čiary okrajov, držte počas presúvania stlačený kláves ALT.

Na začiatok stránky

Odstránenie orámovania, orámovania BorderArt alebo orámovania obrázka ClipArt

 1. Kliknite na orámovanie ho vyberte.

  Poznámka: Ak chcete odstrániť orámovanie na stranu predlohy, kliknite na položku Predloha v ponuke Zobraziť a potom vyberte orámovanie.

 2. Stlačte kláves DELETE.

  Poznámka: Ak ste vybrali objekt, ktorý ste nechceli odstrániť, stačí stlačiť kombináciu klávesov CTRL + Z a odstránenie vrátite späť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×