Pridanie, zmena alebo odstránenie orámovania v programe Publisher

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V Publisheri môžete strane, textovému poľu, automatickému tvaru alebo obrázku publikácie pridať orámovanie ľubovoľnej farby a hrúbky, preddefinované orámovanie alebo vlastné orámovanie. Ak už strana, textové pole, automatický tvar, obrázok alebo skupina položiek orámovanie má, môžete ho zmeniť alebo odstrániť.

Pridanie orámovania na stranu

Dôležité : Pred pridaním orámovania skontrolujte, či sa všetky jeho strany budú nachádzať v oblasti tlače tlačiarne. Nie všetky tlačiarne tlačia až po okraj strany. Ak chcete zistiť, kde leží oblasť mimo tlače, kliknite na položky Súbor > Tlačiť a vyberte tlačiareň, ktorú chcete použiť. Ukážte na ikonu informácií o tlačiarni (?) a zobrazte podrobnosti o stave tlačiarne vrátane nastavení okrajov.

Poznámka : Ak chcete orámovanie pridať na všetky strany publikácie, pridajte ho na predlohu a použite predlohu na všetky strany publikácie.

 1. Na strane, ktorej chcete pridať orámovanie, kliknite na položky Domov > Tvary.

 2. V časti Základné tvary kliknite na položku Obdĺžnik Obrázok tlačidla a posúvaním myši nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na obdĺžnik a vyberte položku Formátovať automatický tvar.

 4. Kliknite na kartu Farby a čiary a vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Pridajte orámovanie čiarou ľubovoľnej farby a hrúbky (v časti Čiara vyberte požadovanú farbu a možnosti čiary).

   Poznámka :  Položka Výplň tvaru musí byť nastavená na možnosť Bez výplne, inak bude farbou vyplnená celá strana.

  • Pridajte orámovanie s preddefinovaným vzorom (kliknite na tlačidlo BorderArt a zo zoznamu Dostupné orámovanie vyberte orámovanie).

  • Pridajte vlastné orámovanie zo súboru obrázka, naskenovanej fotografie alebo inej bitovej mapy či obrázka, ktorý ste vytvorili v programe na kreslenie (kliknite na položky BorderArt > Vytvoriť vlastné > Vybrať obrázok, vyhľadajte obrázok a postupujte podľa pokynov).

   Poznámka : Súbor obrázka, ktorý chcete použiť na vlastné orámovanie, musí byť menší než 64 kB a nesmie obsahovať žiadny text.

  • Pridajte orámovanie vytvorené z obrázka ClipArt (kliknite na položky Vložiť > ClipArt (Publisher 2010) alebo Obrázky online (Publisher 2013 alebo 2016), zadajte do vyhľadávacieho poľa text orámovania strán a postupujte podľa pokynov.

   Pri vyhľadávaní obrázka ClipArt a obrázkov online budete presmerovaní do Bingu. Ste zodpovední za dodržiavanie autorských práv a licenčný filter v Bingu vám pomôže vybrať obrázky, ktoré môžete použiť.

Na začiatok stránky

Pridanie orámovania k textovému poľu, automatickému tvaru, obrázku alebo objektu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na textové pole, automatický tvar, obrázok alebo objekt, ku ktorému chcete pridať orámovanie.

 2. Vyberte príslušnú položku z ponuky Formátovať <object>.

 3. Kliknite na tlačidlo Farby a čiary a vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Pridajte orámovanie čiarou ľubovoľnej farby a hrúbky (v časti Čiara vyberte požadovanú farby a možnosti štýlu čiary).

  • Pridajte orámovanie s preddefinovaným vzorom (kliknite na položku BorderArt a zo zoznamu Dostupné orámovanie vyberte orámovanie).

  • Pridajte vlastné orámovanie zo súboru obrázka, naskenovanej fotografie alebo inej bitovej mapy či obrázka, ktorý ste vytvorili v programe na kreslenie (kliknite na položky BorderArt > Vytvoriť vlastné > Vybrať obrázok, vyhľadajte obrázok a postupujte podľa pokynov).

   Poznámka : Súbor obrázka, ktorý chcete použiť na vlastné orámovanie, musí byť menší než 64 kB a nesmie obsahovať žiadny text.

Na začiatok stránky

Pridanie orámovania k skupine objektov

Ak chcete pridať orámovanie k skupine objektov, nakreslite okolo objektov obdĺžnik a pridajte požadované orámovanie čiarou alebo dostupné preddefinované orámovanie.

 1. Na strane, ktorej chcete pridať orámovanie, kliknite na položky Domov > Tvary.

 2. V časti Základné tvary kliknite na položku Obdĺžnik Obrázok tlačidla a posúvaním myši nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na obdĺžnik a vyberte položku Formátovať automatické tvary.

 4. Kliknite na tlačidlo Farby a čiary a vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Pridajte orámovanie čiarou ľubovoľnej farby a hrúbky (v časti Čiara vyberte požadovanú farby a možnosti štýlu čiary).

  • Pridajte orámovanie s preddefinovaným vzorom (kliknite na položku BorderArt a zo zoznamu Dostupné orámovanie vyberte orámovanie).

  • Pridajte vlastné orámovanie zo súboru obrázka, naskenovanej fotografie alebo inej bitovej mapy či obrázka, ktorý ste vytvorili v programe na kreslenie (kliknite na položky BorderArt > Vytvoriť vlastné > Vybrať obrázok, vyhľadajte obrázok a postupujte podľa pokynov).

   Poznámka : Súbor obrázka, ktorý chcete použiť na vlastné orámovanie, musí byť menší než 64 kB a nesmie obsahovať žiadny text.

Na začiatok stránky

Úprava orámovania na minimalizovanie prekrývania obsahu

Program Publisher môže pridať orámovanie alebo čiary k textovému poľu, rámu obrázka alebo obdĺžnikovému tvaru. Čím sú orámovania alebo čiary hrubšie, tým menší priestor zostane pre obrázky alebo text. Ak orámovanie prekrýva text alebo objekty na strane, skúste vykonať niektorý z nasledujúcich krokov:

Nakreslenie čiary orámovania na rám, nie do jeho vnútra

Ak chcete pridať orámovanie rovnomerne z vnútornej i vonkajšej strany obdĺžnika, nielen z vnútornej, zrušte začiarknutie políčka Kresliť orámovanie v ráme. Zabezpečíte tým, že orámovanie nebude prekrývať objekty umiestnené vo vnútri obdĺžnika.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obdĺžnik a vyberte položku Formátovať automatický tvar.

 2. Kliknite na kartu Farby a čiary a zrušte začiarknutie políčka Kresliť orámovanie v ráme.

Použitie orámovania BorderArt v proporcionálnych veľkostiach

Ak chcete zmeniť veľkosť orámovania proporcionálne k rozmerom celej strany, zrušte začiarknutie políčka Vždy použiť predvolenú veľkosť. Zabezpečíte tým, že orámovanie nebude prekrývať objekty umiestnené vo vnútri obdĺžnika.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obdĺžnik a vyberte položku Formátovať automatický tvar.

 2. Kliknite na kartu Farby a čiary a potom na tlačidlo BorderArt.

 3. V dialógovom okne BorderArt zrušte začiarknutie políčka Vždy použiť predvolenú veľkosť.

Zmenšenie hrúbky orámovania

 1. Vyberte obdĺžnik s orámovaním, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na karte Nástroje obrázka Formát kliknite na položku Obrys tvaru.

 3. Vyberte možnosť Hrúbka Tlačidlo Zoznam priečinkov na navigačnej table .

 4. Kliknite na požadovanú hrúbku čiary. Ak chcete zobraziť viac možností hrúbky čiary, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadovanú hodnotu v poli Hrúbka.

Zväčšenie obdĺžnika

 1. Kliknutím vyberte obdĺžnik.

 2. Presunutím jednej z rukovätí na zmenu veľkosti zmeňte veľkosť obdĺžnika.

Poznámky : 

 • Ak chcete stred obdĺžnika ponechať na tom istom mieste, podržte počas presúvania kláves CRTL.

 • Ak chcete zachovať pomer strán obdĺžnika, podržte pri presúvaní rohovej rukoväti kláves SHIFT.

 • Ak chcete zachovať pomer strán obdĺžnika a zároveň ponechať jeho stred na rovnakom mieste, podržte pri presúvaní rohovej rukoväti kombináciu klávesov CTRL + SHIFT.

 • Ak chcete presunúť obdĺžnik cez vodiace čiary, napríklad vodiace čiary okrajov, držte počas presúvania stlačený kláves ALT.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×