Pridanie, zmena alebo odstránenie obrázka pre kontakt

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V programe Outlook, môžete pridať obrázky formulár kontaktu alebo elektronická vizitka. To vám umožní dať tvár na meno alebo rýchlo podľa loga spoločnosti kontaktu.

Ak odosielateľ aj príjemca uplynulý čas, obrázok kontaktu sa zobrazí v e-mailové správy pri odosielateľovi obsahuje fotografiu kontaktu. Obrázok sa zobrazuje v hlavička správy v otvorenej správe a v hlavičke správy. Dvakrát kliknite na obrázok kontaktu, otvorte kontakt alebo kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok zobrazíte ďalšie možnosti kontaktu.

Postup na zmenu Outlook fotografie nájdete v téme Zmena fotografie.

Pridanie fotografie

Poznámka : Fotografie môžete pridať zobrazujú len vo vašom počítači.

 1. Na navigačnom paneli kliknite na položku Ľudia.

  Navigačný panel Outlooku – Ľudia

 2. Na páse s nástrojmi v časti Aktuálne zobrazenie kliknite na možnosť Ľudia.

  V časti aktuálne zobrazenie vyberte položku ľudia

 3. Vyberte kontakt a v časti Zobraziť zdroj kliknite na položku Outlook (Kontakty). Zobrazí sa karta kontaktu v Outlooku.

  Outlookové prepojenie Zobraziť zdroj na karte kontaktu

 4. Kliknite na fotografiu na karte kontaktu.

  Ak chcete pridať fotografiu, kliknite sem

 5. V dialógovom okne Pridanie fotografie kontaktu nájdite a vyberte požadovanú fotografiu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Tip : Outlook môže používať formáty súborov .jpg, .png, .gif, .bmp alebo tif.

 6. Uložte a zavrite kartu kontaktu. Nová fotografia sa zobrazí vedľa kontaktu v zobrazení Ľudia.

Prepnutie na inú fotografiu

 1. Na navigačnom paneli kliknite na položku Ľudia.

  Navigačný panel Outlooku – Ľudia

 2. Na páse s nástrojmi v časti Aktuálne zobrazenie kliknite na možnosť Ľudia.

  V časti aktuálne zobrazenie vyberte položku ľudia

 3. Vyberte kontakt a v časti Zobraziť zdroj kliknite na položku Outlook (Kontakty). Zobrazí sa karta kontaktu v Outlooku.

 4. Pravým tlačidlom kliknite na existujúcu fotografiu a vyberte položku Zmeniť obrázok.

  Ak chcete zmeniť fotografiu kontaktu, kliknite sem

 5. V dialógovom okne Zmena fotografie kontaktu nájdite a vyberte novú fotografiu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Tip : Outlook môže používať formáty súborov .jpg, .png, .gif, .bmp alebo tif.

 6. Uložte a zavrite kartu kontaktu. Nová fotografia sa zobrazí vedľa kontaktu v zobrazení Ľudia.

Pozrite tiež

Zmena fotografie

Použitie vlastnej fotografie pre osobu na table ľudia v Outlooku

Obrázky sú pridané do kontaktného formulára sa automaticky veľké 90 x 90 pixelov. Fotografie kontaktu možno v najviac štandardné formáty grafických súborov, vrátane .jpg, .png, .gif, .bmp alebo .tif.

 1. V priečinku Kontakty použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Otvorte požadovaný kontakt.

  • Na karte Domov kliknite v skupine Nový na položku Nový kontakt.

 2. Na karte Kontakt v skupine Možnosti kliknite na položku Obrázok a potom kliknite na príkaz Pridať obrázok.

 3. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete pridať, a potom dvakrát kliknite na názov súboru.

 1. V priečinku Kontakty otvorte požadovaný kontakt.

 2. Na karte Kontakt v skupine Možnosti kliknite na položku Obrázok a potom kliknite na príkaz Odstrániť obrázok.

 1. V priečinku Kontakty otvorte požadovaný kontakt.

 2. Na karte Kontakt v skupine Možnosti kliknite na položku Obrázok a potom kliknite na príkaz Zmeniť obrázok.

 3. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete použiť namiesto existujúceho obrázka, a potom dvakrát kliknite na názov súboru.

Váš obrázok nezhodujú, na kontaktu elektronickú vizitku. Napríklad, kontakt môže odoslať elektronickej vizitky, ktorými tento používateľ má prispôsobené. V tomto prípade pridať alebo zmeniť obrázok na formulár kontaktu neaktualizuje automaticky obrázok na karte.

 1. Vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  • V otvorenom kontakte dvakrát kliknite na elektronickú vizitku.

  • V otvorenom kontakte na karte Kontakty v skupine Možnosti kliknite na vizitku.

 2. V časti Návrh vizitky kliknite pri položke Obrázok na tlačidlo Zmeniť.

 3. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete pridať, a potom dvakrát kliknite na názov súboru.

Outlook 2007 prijme najviac štandardné grafické formáty súborov, vrátane .jpg, .png, .gif, .bmp, TIF, .exf a .ico.

Ak odosielateľ aj príjemca používa program Office Outlook 2007, obrázok kontaktu sa zobrazuje v prijatých správach, ak odosielateľ používa fotografiu kontaktu. Obrázok sa zobrazuje v hlavička správy otvorenej správy a v hlavičke správy na tabla na čítanie. Dvojitým kliknutím na obrázok kontaktu otvoríte daný kontakt, kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok zobrazíte ďalšie možnosti kontaktu.

Poznámka : Aby sa obrázok zobrazoval, kontakt musí byť uložený v priečinku Kontakty programu Outlook, ktorý musí byť nastavený ako adresár Outlooku. Tieto nastavenia sú predvolené pri vytváraní kontaktov v programe Microsoft Outlook. Ak sa obrázok priradený ku kontaktu nezobrazuje, skontrolujte, či neboli zmenené predvolené nastavenia.

Tip : Najlepšiu kvalitu obrázkov dosiahnete použitím obrázkov s vysokým rozlíšením a rozmermi približne 90 x 90 pixelov.

Obrázok s vysokým rozlíšením je rozmazaný

V niektorých prípadoch sa vyskytujú problémy pri vykresľovaní obrázkov v programe Outlook, a to aj v prípade obrázkov s vysokým rozlíšením a správnymi rozmermi. Príčina nie je známa, no skúma sa. Ak nám chcete pomôcť vylepšiť túto funkciu, pošlite nám podrobné informácie o vašej situácii pomocou tlačidiel pripomienok na konci tohto článku Pomocníka. Uveďte informácie o operačnom systéme, detaily obrázka a skontrolujte, či používate program Outlook 2007.

Keď pridávate obrázok do formulár kontaktu, veľkosť obrázka sa automaticky upraví tak, aby sa prispôsobila priestoru pre obrázok kontaktu (90 x 90 pixelov).

 1. V priečinku Kontakty použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Otvorte existujúci kontakt.

  • Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Nové. Otvorí sa prázdny formulár kontaktu, do ktorého môžete pridať informácie o kontakte a obrázok.

 2. Na karte Kontakt v skupine Možnosti kliknite na položku Obrázok a potom kliknite na príkaz Pridať obrázok.

  Tip : Môžete tiež kliknúť na priestor pre obrázok kontaktu a potom vyhľadať obrázok.

 3. Nájdite obrázok, ktorý chcete pridať, a dvakrát naň kliknite.

 1. V priečinku Kontakty otvorte kontakt.

 2. Na karte Kontakt v skupine Možnosti kliknite na položku Obrázok a potom kliknite na príkaz Zmeniť obrázok.

 3. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete zmeniť, a dvakrát naň kliknite.

 1. V priečinku Kontakty otvorte kontakt.

 2. Na karte Kontakt v skupine Možnosti kliknite na položku Obrázok a potom kliknite na príkaz Odstrániť obrázok.

Ak už je k elektronickej vizitke priradený obrázok (okrem predvoleného obrázka programu Outlook), ako je napríklad fotografia alebo logo, daný obrázok sa nenahradí pri pridávaní iného obrázku do formulár kontaktu. Ak chcete aktualizovať obrázok na vizitke, kliknite na tlačidlo Obnoviť v dialógovom okne Úprava vizitky.

Ako otvoriť dialógové okno Úprava vizitky ?

Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

 • V otvorenom kontakte dvakrát kliknite na elektronickú vizitku.

 • V otvorenom kontakte na karte Kontakty v skupine Možnosti kliknite na vizitku.

Dôležité : Obnovením vizitky sa aktualizujú všetky ostatné nové informácie o kontakte na danej vizitke. S výnimkou obrázka sa tiež obnoví predvolené formátovanie vizitky. Formátovanie zahŕňa písmo, farby pozadia, veľkosť textu a zarovnanie.

Príklad predvoleného obrázka elektronickej vizitky

Elektronická vizitka s predvoleným obrázkom umiestnený vľavo a predvolený formát.

Ak neaktualizujete obrázok na elektronickej vizitke, nový obrázok sa zobrazí vo formulári kontaktu, pričom existujúci obrázok sa zobrazí na elektronickej vizitke a v zobrazenie vizitiek.

Ak už elektronická vizitka obsahuje obrázok (iný ako predvolený programom Outlook) – napríklad fotografiu alebo logo – obrázok, ktorý pridávate do formulár kontaktu, nenahradí obrázok na vizitke.

Prijmete napríklad elektronickú vizitku od Jona Morrisa zo spoločnosti Contoso, Ltd. Na jeho vizitke sa nachádza logo spoločnosti Contoso, ktoré chcete zachovať, pričom chcete pridať fotografiu Jona do jeho formulára kontaktu, aby ste ho pri budúcom osobnom stretnutí ľahko spoznali.

Ak pridáte obrázok do formulára kontaktu, pôvodný obrázok sa bude zobrazovať na elektronickej vizitke a v zobrazenie elektronických vizitiek, pokým neaktualizujete obrázok na vizitke v dialógovom okne Úprava vizitky.

Dôležité : Aktualizáciou (obnovením) vizitky sa aktualizujú aj všetky ostatné nové informácie o kontakte na danej vizitke. Takisto sa obnoví predvolené formátovanie vizitky (s výnimkou obrázka), ktoré zahŕňa farby písma a pozadia a veľkosť a zarovnanie textu. Túto skutočnosť zohľadnite pri práci s vizitkami s vlastným návrhom.

Pridanie obrázka iba kontaktného formulára:

 1. V otvorenom kontakt kliknite na karte Kontakt v skupine Možnosti na tlačidlo Obrázok a potom kliknite na položku Pridať obrázok.

  Tip : Môžete tiež kliknúť na priestor pre obrázok kontaktu a obrázok vyhľadať.

 2. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete pridať, a dvakrát naň kliknite.

  Veľkosť obrázka sa automaticky upraví tak, aby sa prispôsobila priestoru pre obrázok kontaktu.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

  Poznámka : Neotvárajte elektronickú vizitku a neaktualizujte dané zobrazenie kontaktu. Kliknutím na tlačidlo Pôvodné sa aktualizuje vizitka a obrázok na vizitke sa nahradí novým obrázkom kontaktu.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×