Pridanie, zmena alebo odstránenie chybových úsečiek do grafu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Chybové úsečky v grafoch, ktoré vytvárate, vám uľahčujú zistenie rozsahu chyby a smerodajnej odchýlky. Môžu sa zobrazovať na všetkých údajových bodoch alebo značkách údajových bodov v rade údajov ako veľkosť štandardnej chyby, percento alebo štandardná odchýlka. Môžete nastaviť vlastné hodnoty, a zobraziť tak presné požadované veľkosti chýb. Pomocou nich môžete napríklad zobraziť kladnú alebo zápornú desaťpercentnú veľkosť chyby vo výsledkoch vedeckého pokusu ako v nasledujúcom príklade:

Čiarový graf s 10 % chybovými úsečkami

Chybové úsečky môžete použiť v dvojrozmerných plošných, pruhových, stĺpcových, čiarových, bublinových a bodových grafoch XY (závislosť). V bublinových a bodových grafoch XY je možné zobraziť chybové úsečky pre hodnoty x a y.

Kliknite na tieto položky Ďalšie informácie.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

 2. Kliknite na tlačidlo Prvky grafu Tlačidlo Prvky grafu vedľa grafu a potom začiarknite políčko Chybové úsečky. (Odstráňte začiarknutie políčka odstrániť chybové úsečky.)

 3. Ak chcete zmeniť zobrazenú veľkosť chyby, kliknite na šípku vedľa políčka Chybové úsečky a potom vyberte niektorú z možností.

  Obrázok

  • Vyberte možnosť preddefinovanej chybovej úsečky, napríklad možnosť Štandardná chyba, Percento alebo Smerodajná odchýlka.

  • Ak chcete nastaviť vlastné veľkosti chybových úsečiek, vyberte položku Ďalšie možnosti a potom v časti Zvislá chybová úsečka alebo Vodorovná chybová úsečka vyberte požadované možnosti. V tejto časti môžete pri chybových úsečkách zmeniť aj možnosti Smer a Na konci alebo vytvoriť prispôsobené chybové úsečky.

   Príručka prechodu na program Excel 2010

Poznámka : Smer chybových úsečiek závisí od typu použitého grafu. V bodových grafoch sa zobrazujú vodorovné aj zvislé chybové úsečky. Tieto chybové úsečky odstránite tak, že ich vyberiete a potom stlačíte kláves Delete.

Na začiatok stránky

Ľudia sa často pýtajú, ako Excel vypočíta rozsah chýb. Na výpočet položiek Štandardná chyba a Smerodajná odchýlka, ktoré sú zobrazené v grafe, Excel používa tieto rovnice.

Možnosť

Používa túto rovnicu

Štandardná chyba

Rovnica

Kde:

s = číslo radu

i = číslo bodu v rade s

m = počet radov pre bod y v grafe

n = počet bodov v každom rade

yis = hodnota údajov radu s a i-tého bodu

ny = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch

Smerodajná odchýlka

Rovnica

Kde:

s = číslo radu

i = číslo bodu v rade s

m = počet radov pre bod y v grafe

n = počet bodov v každom rade

yis = hodnota údajov radu s a i-tého bodu

ny = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch

M = aritmetický priemer

Na začiatok stránky

Kliknite na tieto položky Ďalšie informácie.

V programe Excel, môžete zobraziť chybové úsečky, ktoré používajú sumu štandardná chyba, percento z hodnoty (5%) alebo smerodajná odchýlka.

Štandardná chyba a smerodajnú odchýlku pomocou nasledovných rovníc na výpočet veľkosti chyby, ktoré sú zobrazené v grafe.

Možnosť

Používa túto rovnicu

Kde

Štandardná chyba

Rovnica

s = číslo radu

i = číslo bodu v rade s

m = počet radov pre bod y v grafe

n = počet bodov v každom rade

yis = hodnota údajov radu s a i-tého bodu

ny = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch

Smerodajná odchýlka

Rovnica

s = číslo radu

i = číslo bodu v rade s

m = počet radov pre bod y v grafe

n = počet bodov v každom rade

yis = hodnota údajov radu s a i-tého bodu

ny = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch

M = aritmetický priemer

Na začiatok stránky

 1. V oblasti 2D, panel, stĺpec, riadok, xy (závislosť) alebo bublinový graf, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Pridanie chybových úsečiek do všetkých radoch údajov v grafe, kliknite na oblasť grafu.

  • Pridanie chybových úsečiek do vybratého údajového bodu alebo radov údajov, kliknite na údajový bod alebo rad údajov, ktorý sa má alebo nasledujúcim postupom vyberte zo zoznamu prvkov grafu:

   1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

    Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

   2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

    Karta Efekty na table Formátovať označenia údajov

 2. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na položku Chybové úsečky.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  1. Kliknite na možnosť preddefinovanej chybovej panel, napríklad Chybové úsečky so štandardnou chybou, Chybové úsečky s percentom alebo Chybové úsečky so štandardnou odchýlkou.

  2. Kliknite na položku Ďalšie možnosti chýb panel a potom v časti Zvislé chybové úsečky alebo Vodorovnej osi chybové úsečky, kliknite na položku zobrazenia a chybovú suma možnosti, ktoré chcete použiť.

   Poznámka : Smer chybové úsečky závisí od typu grafu schémy. Grafy XY (závislosť), sa predvolene zobrazujú ako vodorovné a zvislé chybové úsečky. Jeden z týchto chybových úsečiek môžete odstrániť tak, že ich vyberiete a potom stlačíte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

 1. V oblasti 2D, panel, stĺpec, riadok, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na položku chybové úsečky, údajový bod alebo rad údajov, ktorý obsahuje chybové úsečky, ktoré chcete zmeniť alebo nasledujúcim postupom vyberte ich zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Karta Efekty na table Formátovať označenia údajov

 2. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na položku Chybové úsečky a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti na paneli chyby.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. V časti Zobraziť kliknite na položku chyby panel smeru hodinových ručičiek a ukončenia štýl, ktorý chcete použiť.

Na začiatok stránky

 1. V oblasti 2D, panel, stĺpec, riadok, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na položku chybové úsečky, údajový bod alebo rad údajov, ktorý obsahuje chybové úsečky, ktoré chcete zmeniť alebo nasledujúcim postupom vyberte ich zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Karta Efekty na table Formátovať označenia údajov

 2. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na položku Chybové úsečky a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti na paneli chyby.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. V časti Veľkosť chyby, vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete použiť iný spôsob na určenie veľkosti chyby, kliknite na metódu, ktorú chcete použiť a potom zadajte veľkosť chyby.

  2. Použitie vlastných hodnôt určiť veľkosť chyby, kliknite na položku vlastné a potom postupujte takto:

   1. Kliknite na položku zadať hodnotu.

   2. V poliach Chyby kladné a Záporné chybová hodnota zadajte rozsah hárka, ktorý chcete použiť ako suma chybové hodnoty alebo zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, oddelené čiarkami. Zadajte napríklad 0.4, 0.3, 0,8.

    Tip : Ak chcete zadať rozsah hárka, kliknite na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Aplikácia poštovej schránky lokality a potom vyberte údaje, ktoré chcete použiť v hárku. Kliknite na tlačidlo Zbaliť dialógové okno znova sa vrátite do dialógového okna.

    Poznámka : V Microsoft Office Word 2007 alebo Microsoft Office PowerPoint 2007, dialógové okno Vlastné chybové úsečky nezobrazí na tlačidlo Zbaliť dialógové okno a môžete zadať iba chybové hodnoty suma, ktorú chcete použiť.

Na začiatok stránky

 1. V oblasti 2-D, panel, stĺpec, riadok, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite chybové úsečky, údajový bod alebo rad údajov, ktorý obsahuje chybové úsečky, ktoré chcete odstrániť, alebo nasledujúcim postupom vyberte ich zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Karta Efekty na table Formátovať označenia údajov

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  1. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na položku Chybové úsečky a potom kliknite na položku žiadne.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  2. Stlačte kláves DELETE.

Tip : Chybové úsečky môžete odstrániť okamžite po ich pridaní do grafu, kliknutím na položku späť na paneli S nástrojmi Rýchly prístup alebo stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×