Pridanie vzorca k ovládaciemu prvku

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V šablóne formulára programu Microsoft Office InfoPath 2007 môžete použiť vzorec na vytvorte novú hodnotu pre pole a zobrazenie danej hodnoty v ovládacom prvku viazané na dané pole. Vzorec je výraz XPath, ktorý tvoria hodnoty, polia alebo skupiny, funkcií a operátorov používaných na vypočítanie a zobrazenie iných hodnôt.

Vo väčšine prípadov sa vložiť vzorca pomocou dialógového okna Vloženie vzorca, ktorý je dostupný vo vlastnostiach polí alebo ovládacích prvkov. Toto dialógové okno umožňuje správne vložiť polia a funkcie do vzorca, a skontrolujte, či je správny vzorec. Ak máte skúsenosti s XPath, môžete upraviť výraz XPath pre vzorec v tomto dialógovom.

Obsah tohto článku

Čo je vzorec?

Pridanie vzorca do ovládacieho prvku

Upraviť výraz XPath pre vzorec

Čo je to vzorec?

Vzorec je výraz XPath, ktorý pozostáva z hodnôt, polí, skupín, funkcií a operátorov používaných na vypočítanie a zobrazenie iných hodnôt. Vzorce možno použiť na nasledujúce úlohy:

 • Výpočet matematických hodnôt z hodnôt, ktoré ste zadali pri navrhovaní šablóny formulára alebo hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do ovládacích prvkov pri vypĺňaní formulárov založených na danej šablóne formulára.

 • Zobrazenie konkrétnych dátumov a časov.

 • Zobrazenie hodnôt, ktoré používatelia zadali do jedného ovládacieho prvku v inom ovládacom prvku.

 • Nastavenie predvolenej hodnoty poľa alebo ovládacieho prvku.

 • Spustenie pravidla založeného na hodnote vypočítanej pomocou vzorca.

Každý výraz XPath, ktorý sa používa vo vzorci je kombináciou hodnôt, funkcií a operátorov, ktorý sa vyhodnotí ako jedna hodnota. Vzorec môže obsahovať viacero výrazov. Môžeme si vzorca ako jednu alebo viac fráz, pričom každá fráza predstavuje jeden výraz vo vzorci, ktorý tvoria vety.

Nasledovný obrázok znázorňuje vzťah medzi vzorcom a výrazom.

Diagram znázorňujúci vzťah medzi vzorcami a výrazmi

Funkcia je výraz, ktorý vráti hodnotu vychádzajúcu z výsledkov výpočtu. Hodnoty používané vo funkciách sa nazývajú argumenty. Môžete použiť štandardné funkcie XPath 1.0, ktoré sa nachádzajú v programe InfoPath, ako aj niektoré špecifické funkcie programu InfoPath. V časti Pozrite tiež nájdete prepojenia na ďalšie informácie týkajúce sa funkcií programu InfoPath.

Na začiatok stránky

Pridanie vzorca do ovládacieho prvku

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok, v ktorom chcete vytvoriť vzorec.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. Kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Tlačidlo Vzorec .

  Poznámka: Ak chcete vytvoriť vzorec použitím vlastností poľa, kliknite pravým tlačidlom myši na pole na pracovnej table Zdroj údajov a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.

 4. Ak chcete do vzorca vložiť pole alebo skupinu, kliknite na tlačidlo Vložiť pole alebo skupinu a potom v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole alebo skupinu.

 5. Ak chcete do vzorca vložiť funkciu, kliknite na tlačidlo Vložiť funkciu a potom v dialógovom okne Vloženie funkcie vyberte požadovanú funkciu.

  Tip: Ak funkciu vyžaduje parametre, vyberte danú funkciu v dialógovom okne Vloženie funkcie, kliknite na tlačidlo OK a potom do poľa vzorec v dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku, dvakrát kliknite na položku funkcie, ktoré ste pridali a kliknite na pole alebo skupinu. V časti Pozrite tiež nájdete prepojenia na ďalšie informácie o funkciách.

 6. Ak chcete do vzorca vložiť hodnotu alebo matematický operátor, zadajte do poľa Vzorec hodnotu alebo symbol matematickej operácie.

  Zoznam matematických operácií

  Operácia

  Symbol

  Sčítanie

  +

  Odčítanie

  -

  Násobenie

  *

  Delenie

  /

  Poznámka: Ak vzorec obsahuje operátor delenia (/), skontrolujte, či sa pred a za operátorom delenia nachádza medzera. Ak pred a za operátorom delenia nie je medzera, program InfoPath môže interpretovať znak „/“ ako oddeľovací znak logických krokov programu XPath, a nie ako operátor delenia.

  Tip: Matematické vzorce sú zvyčajne závislé na celočíselných alebo desatinných argumentoch. Ak chcete predchádzať prázdnym hodnotám vo vzorci, začiarknite v kategórii Spresnenie v dialógovom okne Formulár - možnosti políčko Prázdne hodnoty považovať za nuly.

 7. Ak chcete skontrolovať syntax formulára, v dialógovom okne Vložiť vzorec kliknite na príkaz Overiť vzorec.

  Vzorec obsahuje chyby

  Ak chcete zobraziť chyby vo vzorci, kliknite v dialógovom okne programu Microsoft Office InfoPath na tlačidlo Zobraziť podrobnosti. Ak chcete vyriešiť tieto chyby, tu sú uvedené niektoré návrhy:

  • Ak vo vzorci používate funkciu, skontrolujte, či vo funkcii používate správne argumenty. Niektoré funkcie vyžadujú polia alebo skupiny, ale iné vyžadujú ako argumenty zadané hodnoty. Prepojenia na ďalšie informácie o funkciách nájdete v časti Pozrite tiež.

  • Odstráňte a znova zadajte vzorec. Skontrolujte, či bol vzorec zadaný správne.

 8. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Úprava výrazu XPath pre vzorec

Ak viete pracovať s jazykom XPath, môžete upraviť výraz XPath pre vzorec priamo v dialógovom okne Vloženie vzorca. Výraz XPath môžete tiež upraviť použitím vlastností ovládacieho prvku (pre bloky textu, polia pre text typu rich-text a výbery dátumov) alebo vlastností poľa.

 1. Kliknite dvakrát na ovládací prvok obsahujúci výraz, ktorý chcete upraviť.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. Kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Tlačidlo Vzorec .

  Poznámka: Ak chcete upraviť výraz XPath použitím vlastností poľa, kliknite pravým tlačidlom myši na pole na pracovnej table Zdroj údajov a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.

 4. V dialógovom okne Vloženie vzorca začiarknite políčko Upraviť výraz XPath (rozšírené).

  Vzorec sa zmení na verziu výrazu XPath pre vzorec.

 5. V poli Vzorec upravte výraz XPath pre vzorec. Ak chcete do výrazu zahrnúť polia, skupiny alebo funkcie, kliknite na tlačidlo Vložiť pole alebo skupinu alebo Vložiť funkciu.

 6. Ak chcete skontrolovať, či má vzorec správnu syntax, v dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite na tlačidlo Overiť vzorec.

  Vzorec obsahuje chyby

  Ak chcete zobraziť chyby vo vzorci, kliknite v dialógovom okne programu Microsoft Office InfoPath na tlačidlo Zobraziť podrobnosti. Ak chcete vyriešiť tieto chyby, tu sú uvedené niektoré návrhy:

  • Ak vo vzorci používate funkciu, skontrolujte, či vo funkcii používate správne argumenty. Niektoré funkcie vyžadujú polia alebo skupiny, ale iné vyžadujú ako parametre zadané hodnoty. Prepojenia na ďalšie informácie o funkciách nájdete v časti Pozrite tiež.

  • Odstráňte a znova zadajte vzorec. Skontrolujte, či bol vzorec zadaný správne.

 7. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×