Pridanie vlastných akcií do panela akcií v aplikáciách programu Access

Vlastné akcie na ovládanie úloh môžete do panela akcií pridať, ak máte povolenia na zmeny návrhu v accessovej aplikácii. Uplatnite nasledujúci proces alebo si pozrite video.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na tabuľku, do ktorej chcete pridať vlastnú akciu, a kliknite na položku Upraviť tabuľku.

 2. Kliknite na ikonu Pridať vlastnú akciu.

  Pridanie novej vlastnej akcie na panel akcií.

 3. Kliknite na ikonu nového vlastného ovládacieho prvku a potom na ikonu Údaje, ktorá sa nachádza pod vlastným ovládacím prvkom.

Pridanie vlastných ovládacích prvkov v aplikácii programu Access

 1. Pridajte tieto vlastnosti:

  • Názov ovládacieho prvku: zadajte názov pre vlastnú akciu.

  • Názov tlačidla: môžete pridať krátky popis akcie.

  • Ikona: kliknite na šípku nahor a vyberte ikonu z galérie. Aby ste zabránili výskytu duplicitných ikon, skontrolujte, že ste nevybrali ikonu, ktorá sa už na paneli akcií nachádza.

 2. Kliknite na tlačidlo Pri kliknutí a pridajte akciu makra.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dotazu a potom postupne na položky Uložiť > Zavrieť.

 4. Uložte a zavrite tabuľku.

  Poznámka :  Ak Access zobrazí hlásenie, podľa ktorého ste dosiahli maximálny limit vlastných akcií pre zobrazenie, pred pridávaním nových vlastných akcií bude potrebné odstrániť existujúce akcie.

Úprava vlastnej akcie

 1. Kliknite na tlačidlo vlastnej akcie, ktorú chcete upraviť.

 2. Kliknite na vlastnosť Údaje a uskutočnite ľubovoľné zmeny.

Odstránenie vlastnej akcie

 • Vyberte tlačidlo akcie a stlačte kláves Delete na klávesnici.

  Poznámka :  Odstrániť možno viacero vlastných akcií naraz. Po odstránení akcie sa tlačidlo prestane zobrazovať na paneli akcií.

Zrušenie odstránenia vlastnej akcie

 • Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na tlačidlo Späť Použitie metódy čiastočnej migrácie na migrovanie poštových schránok do služieb Office 365 .

Presun tlačidla akcie na paneli akcií

 • Kliknite na tlačidlo, podržte tlačidlo myši stlačené a presuňte tlačidlo do novej polohy na paneli akcií.

Príklad videa

Vo videu uvidíte, ako sa dajú pridať dve tlačidlá panela akcií do údajového zobrazenia. Jedno použije filter na údajový hárok a druhé vymaže všetky filtre.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ďalšie kroky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×