Pridanie viacerých používateľov súčasne do služieb Office 365 – Pomocník pre správcov

Každý člen tímu potrebuje konto používateľa, až potom sa môže prihlásiť do služieb Office 365, ako napríklad e-mail a Office, a získať k nim prístup. Ak máte veľa používateľov, môžete ich kontá pridať všetky naraz pomocou tabuľkového hárka Excelu alebo iného súboru uloženého v CSV formáte. Čo je súbor v CSV formáte?

Pridanie viacerých používateľov do služieb Office 365 v Centre spravovania služieb Office 365

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. V Centre spravovania služieb Office 365 vyberte položky Používatelia > Aktívni používatelia.

  V Centre spravovania vyberte položku Používatelia a potom položku Aktívni používatelia
 3. V rozbaľovacom zozname Viac vyberte položku Importovať viacero používateľov.

 4. Na paneli Importovať viacero používateľov si môžete tiež stiahnuť vzorový súbor CSV s vyplnenými vzorovými údajmi alebo bez nich.

  V rozbaľovacom zozname Viac vyberte položku Importovať viacero používateľov

  Tabuľkový hárok musí obsahovať rovnaké záhlavia stĺpcov ako vzorový hárok (Meno používateľa, Krstné meno atď.). Ak chcete použiť šablónu, otvorte ju v nástroji na úpravu textu, ako je napríklad Poznámkový blok, a zvážte ponechanie všetkých údajov v riadku 1 a zadávanie údajov len do riadkov 2 a nižších.

  Tabuľkový hárok musí obsahovať aj hodnoty mena používateľa (napríklad adam@contoso.com) a zobrazovaného mena (napríklad Adam Horváth) pre každého používateľa.

  User Name,First Name,Last Name,Display Name,Job Title,Department,Office Number,Office Phone,Mobile Phone,Fax,Address,City,State or Province,ZIP or Postal Code,Country or Region
  chris@contoso.com,Chris,Green,Chris Green,IT Manager,Information Technology,123451,123-555-1211,123-555-6641,123-555-9821,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  ben@contoso.com,Ben,Andrews,Ben Andrews,IT Manager,Information Technology,123452,123-555-1212,123-555-6642,123-555-9822,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  david@contoso.com,David,Longmuir,David Longmuir,IT Manager,Information Technology,123453,123-555-1213,123-555-6643,123-555-9823,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  cynthia@contoso.com,Cynthia,Carey,Cynthia Carey,IT Manager,Information Technology,123454,123-555-1214,123-555-6644,123-555-9824,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  melissa@contoso.com,Melissa,MacBeth,Melissa MacBeth,IT Manager,Information Technology,123455,123-555-1215,123-555-6645,123-555-9825,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
 5. Do poľa zadajte cestu k súboru alebo vyberte položku Prehľadávať, čím prejdete na umiestnenie súboru CSV, a potom vyberte položku Overiť.

  Váš súbor CSV je overený

  Ak sa vyskytnú problémy so súborom, zobrazia sa na paneli. Môžete si tiež stiahnuť súbor denníka.

 6. V dialógovom okne Nastavenie používateľských možností môžete nastaviť stav prihlásenia a vybrať licenciu na produkt, ktorá sa priradí všetkým používateľom.

 7. V dialógovom okne Zobrazenie výsledku môžete vybrať, či chcete odoslať výsledky sebe alebo ostatným používateľom (heslá budú vo formáte obyčajného textu). Môžete si tiež pozrieť, koľkí používatelia boli vytvorení, a či si potrebujete zakúpiť viac licencií, ktoré priradíte niektorým novým používateľom.

Okno Tvary

Pozrite si krátke video, v ktorom sa dozviete, ako hromadne pridať používateľov.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ďalšie kroky

Neviete, čo je súbor vo formáte CSV?

CSV súbor je súbor s hodnotami oddelenými čiarkou. Takýto súbor môžete vytvoriť alebo upraviť pomocou ľubovoľného textového editora alebo tabuľkového programu, akým je napríklad Excel.

Na začiatok si môžete stiahnuť tento vzorový tabuľkový hárok. Nezabudnite, že Office 365 vyžaduje, aby prvý riadok obsahoval záhlavia stĺpcov, preto ich nenahrádzajte ničím iným.

Uložte súbor s novým názvom a zadajte CSV formát.

Obrázok uloženia súboru vo formáte CSV v Exceli

Pri ukladaní súboru sa pravdepodobne zobrazí hlásenie, že niektoré funkcie v zošite sa po uložení v CSV formáte stratia. Je to v poriadku. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Áno.

Obrázok výzvy, ktorá sa môže zobraziť v Exceli a obsahuje otázku, či naozaj chcete súbor uložiť vo formáte CSV

Tipy na formátovanie tabuľkového hárka

 • Potrebujem rovnaké záhlavia stĺpcov ako vo vzorovom tabuľkovom hárku? Áno. Vzorový tabuľkový hárok obsahuje v prvom riadku záhlavia stĺpcov. Tieto záhlavia sú povinné. Pod záhlavím vytvorte riadok pre každého používateľa, ktorého chcete pridať do služieb Office 365. Ak niektoré zo záhlaví stĺpcov pridáte, zmeníte alebo odstránite, Office 365 pravdepodobne nebude môcť vytvoriť používateľov na základe informácií v tomto súbore.

 • Čo v prípade, ak nie sú k dispozícii všetky potrebné informácie o každom používateľovi? Meno používateľa a zobrazované meno sú povinnými údajmi, bez ktorých nemôžete pridať nového používateľa. Ak vám chýbajú ďalšie údaje, napríklad číslo faxu, môžete do príslušného poľa zadať medzeru a čiarku, čo znamená, že pole má zostať prázdne.

 • Akú veľkosť môže mať tabuľkový hárok? Tabuľkový hárok musí mať aspoň dva riadky. Jeden riadok je určený na záhlavia stĺpcov (označenie stĺpca s používateľskými údajmi) a jeden na zadanie používateľa. Maximálny počet riadkov je 251. Ak potrebujete importovať viac ako 250 používateľov, vytvorte viacero tabuľkových hárkov.

 • Ktoré jazyky sa dajú použiť? Pri vytváraní tabuľkového hárka môžete zadať označenia stĺpcov s používateľskými údajmi v ľubovoľnom jazyku a môžete použiť ľubovoľné znaky, nemôžete však zmeniť poradie označení, ktoré musí zostať rovnaké ako v ukážke. Následne môžete zadávať údaje do jednotlivých polí v ľubovoľnom jazyku a pomocou ľubovoľných znakov a súbor uložiť vo formáte Unicode alebo UTF-8.

 • Čo ak pridávam používateľov z rôznych krajín alebo oblastí? Vytvorte pre každú oblasť samostatný tabuľkový hárok. Pri každom tabuľkovom hárku prejdite Sprievodcom hromadným pridaním používateľov a pre všetkých používateľov v súbore, s ktorým pracujete, zadajte jedno miesto.

 • Je počet znakov obmedzený? V nasledujúcej tabuľke sú uvedené označenia stĺpcov s používateľskými údajmi a maximálny počet znakov vo vzorovom tabuľkovom hárku.

Označenie stĺpcov s používateľskými údajmi

Maximálny počet znakov

Meno používateľa (povinné)

79 vrátane znaku @ vo formáte meno@domena. < prípona >. Alias používateľa môže mať maximálne 30 znakov a názov domény maximálne 48 znakov.

Meno

64

Priezvisko

64

Zobrazované meno (povinné)

256

Funkcia

64

Oddelenie

64

Číslo kancelárie

128

Telefón do práce

64

Mobilný telefón

64

Fax

64

Adresa

1 023

Mesto

128

Štát alebo okres

128

PSČ

40

Krajina alebo oblasť

128

Stále máte problémy s pridávaním používateľov do služieb Office 365?

 • Radšej dvakrát skontrolujte, či je tabuľkový hárok naformátovaný správne. Skontrolujte, či sú záhlavia stĺpcov rovnaké ako záhlavia vo vzorovom súbore. Skontrolujte, či je dodržaný maximálny počet znakov a či sú všetky polia vzájomne oddelené čiarkami.

 • Ak sa noví používatelia nezobrazia v Office 365 hneď, počkajte niekoľko minút. Kým sa zmeny prejavia vo všetkých službách v rámci služieb Office 365, môže to chvíľu trvať.

 1. Stiahnite si tento vzorový tabuľkový hárok a otvorte ho v Exceli.

  Tabuľkový hárok musí obsahovať rovnaké záhlavia stĺpcov ako vzorový hárok (Meno používateľa, Krstné meno atď.). Ak chcete použiť šablónu, zvážte ponechanie všetkých údajov v riadku 1 a zadávanie údajov len do riadkov 2 a nižších.

  Tabuľkový hárok musí obsahovať aj hodnoty mena používateľa (napríklad adam@contoso.com) a zobrazovaného mena (napríklad Adam Horváth) pre každého používateľa. Ak chcete nechať ostatné polia prázdne, zadajte do nich medzeru a za ňu čiarku, ako je znázornené na nasledovnom obrázku.

  Vzorový súbor CSV so zadanými prázdnymi riadkami

  Ak vaši ľudia pracujú v rôznych krajinách, bude potrebné vytvoriť jeden tabuľkový hárok pre používateľov z každej krajiny. Jeden tabuľkový hárok môže napríklad obsahovať používateľov, ktorí pracujú na Slovensku, a druhý používateľov, ktorí pracujú v Nemecku. Dôvodom je, že dostupnosť služieb Office 365 je v rôznych oblastiach odlišná.

  Tip:    Pred pridaním veľkého počtu používateľov do služieb Office 365 si to možno budete chcieť vyskúšať so vzorovým tabuľkovým hárkom. Vzorový tabuľkový hárok môžete napríklad upraviť vložením údajov iba pre niekoľkých používateľov, povedzme 5 alebo 10, a súbor potom uložiť s novým názvom. Postupujte podľa krokov popísaných v tomto návode, skontrolujte výsledok, potom nové kontá odstráňte a vykonajte postup znova. Týmto spôsobom si môžete precvičiť načítanie všetkých údajov v konkrétnej situácii, ktorá sa vás týka. Pozrite si tiež Tipy na formátovanie tabuľkového hárka.

 2. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 3. Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 4. Na používanie služieb Office 365 bude potrebné priradiť používateľom licenciu. Skôr, ako budete pokračovať, overte si, či máte dostatočný počet licencií pre každého v tabuľkovom hárku. Počet licencií si môžete overiť výberom položiek Fakturácia > Predplatné. Ak potrebujete zakúpiť viac licencií, vyberte možnosť Zmena počtu licencií. Prípadne môžete spustiť sprievodcu, priradiť licencie, ktoré máte, potom kúpiť ďalšie licencie a znova spustiť sprievodcu.

 5. Teraz prejdite na Sprievodcu hromadným pridaním používateľov: vyberte položky Používatelia > Aktívni používatelia. Vyberte ikonu Ikona pridania viacerých používateľov do služieb Office 365 , ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Obrázok časti Používatelia v Centre spravovania služieb Office 365

  Zobrazí sa Sprievodca hromadným pridaním používateľov a prevedie vás procesom pridania skupiny používateľov do služieb Office 365.

 6. V kroku č. 1 – Výber CSV súboru vyberte vlastný tabuľkový hárok, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Krok 1 sprievodcu hromadným pridaním používateľov – Výber súboru CSV

 7. V kroku č. 2 – Overenie vám sprievodca oznámi, či je obsah v tabuľkovom hárku naformátovaný správne.

  Krok 2 sprievodcu hromadným pridaním používateľov – Overenie

 8. V kroku č. 3 – Nastavenia vyberte možnosť Povolené, čím umožníte ľuďom uvedeným v tabuľkovom hárku používať služby Office 365. Vyberte aj krajinu, v ktorej budú ľudia služby Office 365 používať. Nezabudnite, že ak niektorí ľudia z vašej organizácie budú používať služby Office 365 v inej krajine, treba vytvoriť samostatný tabuľkový hárok s ich menami a pridať ich opätovným spustením Sprievodcu hromadným pridaním používateľov.

  Krok 3 sprievodcu hromadným pridaním používateľov – Nastavenia

 9. Na stránke priradenia licencií zistíte, koľko licencií máte k dispozícii.

  Krok 4 sprievodcu hromadným pridaním používateľov – Licencie

  Môžete vybrať možnosť Kúpiť ďalšie licencie, tým však zatvoríte Sprievodcu hromadným pridaním používateľov a prejdete do časti Fakturácia v Centre spravovania služieb Office 365. Po zakúpení ďalších licencií treba niekoľko minút počkať, kým sa objednávka spracuje, a potom spustiť Sprievodcu hromadným pridaním používateľov od začiatku.

  V prípade, že nezakúpite ďalšie licencie, kontá sa nevytvoria pre všetkých používateľov v tabuľkovom hárku.

  V tomto príklade nekúpime ďalšie licencie a budeme pokračovať v Sprievodcovi hromadným pridaním používateľov.

 10. V kroku č. 5 – Odoslanie výsledkov zadajte e-mailové adresy používateľov, ktorí majú dostať e-mail so zoznamom všetkých mien používateľov služieb Office 365 a dočasných hesiel pre ľudí v tabuľkovom hárku.

  Krok 5 sprievodcu hromadným pridaním používateľov – Odoslanie výsledkov

  Na všetky e-mailové adresy zadané v kroku č. 5 – Odoslanie výsledkov sa odošle nasledujúci e-mail. Tento e-mail obsahuje informácie o tom, ktoré kontá sa vytvorili. Všimnite si, že pre niektorých používateľov sa kontá nevytvorili, pretože nebolo k dispozícii dosť licencií.

  Vzorový e-mail s informáciami o povereniach používateľov

  Ďalšie licencie môžete zakúpiť neskôr a znova spustiť Sprievodcu hromadným pridaním používateľov s rovnakým tabuľkovým hárkom. Sprievodca pritom vynechá používateľov, ktorí už kontá majú. V správe s výsledkami sa pri osobách, ktoré už kontá majú, zobrazí informácia o duplicitnom mene používateľa.

 11. Na poslednej stránke Sprievodcu hromadným pridaním používateľov sa zobrazia mená používateľov a dočasné heslá, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Krok 6 sprievodcu hromadným pridaním používateľov – Odoslanie výsledkov

 12. Po pridaní používateľov do služieb Office 365 je používateľom potrebné poskytnúť informácie o ich kontách Office 365. Nové heslá im distribuujte spôsobom, ktorý v takomto prípade bežne uplatňujete.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×