Pridanie tvaru do obrázka SmartArt

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak sa pokúšate pridať tvary na grafický prvok SmartArt, môžete nájsť pomocou týchto prepojení užitočné:

Pri pridávaní tvarov na grafický prvok SmartArt ani z obrázka SmartArt alebo z textovej table. V závislosti od typu rozloženie grafického prvku SmartArt, ktoré používate, nie je možné použiť niektoré príkazy opísané nižšie. Niektoré rozloženia grafického prvku SmartArt majú obmedzenia počtu rôznych úrovní či môžu byť alebo obmedzenia počtu tvarov na grafický prvok SmartArt môže obsahovať. Napríklad rozloženie Základná matica je obmedzené na štyroch tvaroch a nemôžete k nemu pridať ďalších tvarov. Ak sa pokúšate pridať ďalších tvarov na rozloženie grafického prvku SmartArt, ktorá už obsahuje maximálny počet tvarov, alebo ak sa pokúsite vytvoriť tvaru na úrovni, ktorá nepodporuje začiarkavacích políčok, tvar aj všetok text, ktoré pridáte do svojej odrážky na textovej table nezobrazuje. Tvary, ktoré nie sú zobrazené v grafickom prvku SmartArt stále zobrazujú na textovej table a vy ich odrážky sú označené červeným krížikom X symbol Set your status to Do not disturb . Ak neskôr zmeniť grafický prvok SmartArt rozloženia s vyššou limit tvaru, tieto skryté tvary sa zobrazia znova. Ďalšie informácie o obmedzeniach tvar, pozrite si tému rozložení grafických prvkov SmartArt, ktoré majú neobmedzené tvary?.

Pridanie tvaru v obrázku SmartArt

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, do ktorého chcete pridať tvar.

 2. Kliknite na existujúci tvar, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, kam chcete pridať nový tvar.

 3. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt kliknite na kartu Návrh.

  Obrázok karty Návrh v časti Nástroje obrázka SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 4. V skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na šípku vedľa položky Pridať tvar a potom pomocou jedného z nasledovných krokov vyberte umiestnenie nového tvaru:

  Vzhľad skupiny Vytvoriť grafický objekt

  • Ak chcete vložiť tvar, ktorý bude mať rovnakú úroveň ako vybratý tvar a bude sa nachádzať za ním, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť tvar, ktorý bude mať rovnakú úroveň ako vybratý tvar a bude sa nachádzať pred ním, kliknite na položku Pridať tvar pred.

  • Ak chcete vložiť tvar, ktorý sa bude nachádzať o jednu úroveň vyššie ako vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar nad.

   Nový tvar zaujme miesto vybratého tvaru a vybratý tvar a všetky tvary pod ním sa premiestnia o úroveň nižšie.

  • Ak chcete vložiť tvar, ktorý sa bude nachádzať o jednu úroveň nižšie než vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar pod.

   Nový tvar sa pridá na koniec ostatných tvarov na rovnakej úrovni.

Poznámka : 

 • Ak chcete rýchlo pridať tvar, ktorý sa bude zhodovať s ostatnými tvarmi v obrázku SmartArt, kliknite na položku Pridať tvar, a nie na šípku pod položkou Pridať tvar ako v kroku 4.

 • Ak tvar ešte nie je vybratý a kliknete na položku Pridať tvar, tvar sa pridá buď na koniec tvarov najvyššej úrovne, alebo pod tvar najvyššej úrovne, aby sa neporušila rovnováha obrázka SmartArt.

 • Tvar Pridať asistenta je k dispozícii, iba ak ste vybrali rozloženie organizačnej schémy.

Pridanie tvaru na textovej table

Pridanie tvaru pred existujúci tvar

 1. Na textovej table umiestnite kurzor na začiatok textu, kam chcete pridať tvar.

 2. Zadajte text a stlačte kláves ENTER.

Pridanie tvaru za existujúci tvar

 1. Na textovej table umiestnite kurzor na koniec textu, kam chcete pridať tvar.

 2. Stlačte kláves ENTER a potom zadajte text.

Poznámka : 

 • Nový tvar odsadíte stlačením klávesu TAB na textovej table. Stlačením klávesov SHIFT+TAB vykonáte odsadenie doľava.

 • Ak vyberiete tvar spájajúci alebo prepájajúci iné tvary, ako je napríklad čiara alebo šípka, a potom kliknete na položku Pridať tvar, pridá sa spájajúci tvar spolu s tvarom vedľa, čím sa zachová rovnováha návrhu rozloženia. Ak chcete vložiť len spájajúci tvar, do obrázka SmartArt pridajte čiaru alebo iný tvar.

 • Ak chcete vložiť tvar, ktorý sa líši od všetkých tvarov nachádzajúcich sa v rozložení, najprv pridajte predvolený tvar a potom tvar nahraďte.

 • Ak chcete pridať prispôsobený tvar do toho istého obrázka SmartArt alebo do iného obrázka SmartArt s rovnakým názvom rozloženia, tvar skopírujte a prilepte. Po pridaní tvaru nie je potrebné opätovne vykonať všetky prispôsobenia. Ak ste napríklad zmenili jeden z obdĺžnikových tvarov v rozložení Základný proces 1A na červený trojuholník, môžete ho skopírovať a prilepiť do rozloženia Základný proces 1B bez toho, aby ste museli znova vykonať prispôsobenie farieb. Prispôsobenie trojuholníka sa zachová, len ak kopíruje a prilepujete v rámci toho istého obrázka SmartArt.

 • Ak chcete rýchlo pridať ďalšie tvary Asistent, umiestnite kurzor na koniec textu predstavujúceho asistenta a potom stlačte kláves ENTER.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×