Pridanie tvarov

Do svojich dokumentov, e-mailových správ, prezentácií a tabuliek môžete pridávať tvary, ako sú napríklad pravouhlé polia, kruhy a šípky. Ak chcete pridať určitý tvar, kliknite na položku Vložiť, potom na položku Tvary, vyberte daný tvar a následným kliknutím a potiahnutím tvar nakreslite.

Po pridaní jedného alebo viacerých tvarov k nim môžete pridať text, odrážky, číslovanie a rýchle štýly.

Ďalšie informácie o používaní grafov a grafických prvkov SmartArt v dokumentoch nájdete na lokalite V ktorých prípadoch sa používajú grafické prvky SmartArt a v ktorých graf?

Ktorý program používate?

Excel

Outlook

PowerPoint

Project

Word

Excel

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary.

 2. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto v zošite a potom pomocou myši umiestnite tvar.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myši podržte stlačený kláves SHIFT.

Tip   Jednotlivé tvary môžete pridať do grafu alebo na grafický prvok SmartArt, čím vznikne prispôsobený graf alebo grafický prvok SmartArt.

Outlook

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v tele e-mailovej správy a na karte Vložiť kliknite na položku Tvary.

 2. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto v tele správy a pomocou myši tvar umiestnite.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myši podržte stlačený kláves SHIFT.

PowerPoint

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Kreslenie na určitý tvar z galérie.
  Galéria tvarov
  Ak ste okno PowerPointu na obrazovke zmenšili, bude sa zobrazovať príkaz Tvary. Tlačidlo Tvary Kliknite na toto tlačidlo a následne kliknite na určitý tvar.

 2. Kliknite na ľubovoľné miesto na snímke a potom pomocou myši umiestnite tvar.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myši podržte stlačený kláves SHIFT.

Tip   Jednotlivé tvary môžete pridať do grafu alebo na grafický prvok SmartArt, čím vznikne prispôsobený graf alebo grafický prvok SmartArt.

Na začiatok stránky

Project

Ak chcete použiť tento postup, musíte otvoriť alebo vytvoriť zostavu. Ak to chcete urobiť, kliknite na položku Projekt, potom na položku Zostavy a kliknite na existujúcu zostavu alebo kliknite na položku Ďalšie zostavy a v dialógovom okne Zostavy vyberte určitú zostavu alebo kliknite na položku Nová.

 1. V otvorenej zostave kliknite na položku Formát, potom na položku Kreslenie a následne kliknite na požadovaný tvar.

 2. Kliknite na ľubovoľné miesto v projekte a pomocou myši umiestnite tvar.

Word

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary.

 2. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom tvar umiestnite pomocou myši.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myši podržte stlačený kláves SHIFT.

Jednotlivé tvary môžete pridať do grafu alebo na grafiku SmartArt, čím vznikne prispôsobený graf alebo grafický prvok SmartArt.

Na začiatok stránky

Čo vás ešte zaujíma?

Pridanie textu do tvaru

Zmena z jedného tvaru na iný tvar

Pridanie viacerých tvarov do súboru

Pridanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu do tvaru

Pridanie rýchleho štýlu do tvaru

Odstránenie tvaru

Pridanie textu do tvaru

Vložte tvar alebo kliknite na existujúci tvar a potom zadajte text.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar a potom kliknite na položku Pridať text.

 2. Zadajte text a potom kliknite mimo tvaru.

  Poznámky   

Na začiatok stránky

Zmena z jedného tvaru na iný tvar

Poznámka    Tieto príkazy nie sú dostupné v programe Project.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL a klikajte na tvary, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na karte Formát v skupine Vložiť tvary kliknite na položku Upraviť tvar Obrázok tlačidla Upraviť tvar, ukážte na položku Zmeniť tvar a potom kliknite na nový požadovaný tvar.

Na začiatok stránky

Pridanie viacerých tvarov do súboru

Namiesto pridávania jednotlivých tvarov pri vytváraní kresby môžete vytvoriť grafický prvok SmartArt. V grafickom prvku SmartArt sa úprava tvarov a veľkosť písma v tvaroch aktualizuje automaticky pri pridávaní alebo odstraňovaní tvarov a úprave textu.

Ktorý program používate?

Excel

Outlook

PowerPoint

Project

Word

Excel

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Tvary.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Zamknúť režim kreslenia.

 3. Kliknite na ľubovoľné miesto v zošite a pomocou myši umiestnite tvar.

 4. Zopakujte kroky 2 a 3 pre každý tvar, ktorý chcete pridať.

  Tip   Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myši podržte stlačený kláves SHIFT.

 5. Po pridaní všetkých požadovaných tvarov stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v e-mailovej správe a na karte Vložiť kliknite na položku Tvary.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Zamknúť režim kreslenia.

 3. Kliknite na ľubovoľné miesto v správe a pomocou myši umiestnite tvar.

 4. Zopakujte kroky 2 a 3 pre každý tvar, ktorý chcete pridať.

Tip   Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myši podržte stlačený kláves SHIFT.

 1. Po pridaní všetkých požadovaných tvarov stlačte kláves ESC.

PowerPoint

 1. Na karte Domov v skupine Kreslenie kliknite na položku Tvary.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Uzamknúť režim kreslenia.

 3. Kliknite na ľubovoľné miesto snímky a pomocou myši umiestnite tvar.

 4. Zopakujte kroky 2 a 3 pre každý tvar, ktorý chcete pridať.

  Tip   Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myši podržte stlačený kláves SHIFT.

 5. Po pridaní všetkých požadovaných tvarov stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

Project

Ak chcete použiť tento postup, musíte otvoriť alebo vytvoriť zostavu. Ak to chcete urobiť, kliknite na položku Projekt, potom na položku Zostavy a kliknite na existujúcu zostavu alebo kliknite na položku Ďalšie zostavy a v dialógovom okne Zostavy vyberte určitú zostavu alebo kliknite na položku Nová.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Uzamknúť režim kreslenia.

 2. Kliknite na ľubovoľné miesto snímky a pomocou myši umiestnite tvar.

 3. Zopakujte kroky 1 a 2 pre každý tvar, ktorý chcete pridať.

  Tip   Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myši podržte stlačený kláves SHIFT.

 4. Po pridaní všetkých požadovaných tvarov stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

Word

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary. Obrázok tlačidla

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Uzamknúť režim kreslenia.

 3. Kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente a potom pomocou myši umiestnite tvar.

 4. Zopakujte kroky 2 a 3 pre každý tvar, ktorý chcete pridať.

  Tip   Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myši podržte stlačený kláves SHIFT.

 5. Po pridaní všetkých požadovaných tvarov stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

Pridanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu do tvaru

 1. Vyberte text v tvare, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text, v kontextovej ponuke ukážte na položku Odrážky a kliknite na položku Odrážky a číslovanie.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať odrážky, kliknite na kartu S odrážkami a vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať číslovanie, kliknite na kartu Číslované a potom vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Pridanie rýchleho štýlu do tvaru

Vďaka rýchlym štýlom môžete určitý štýl použiť pre tvar pomocou jediného kliknutia. Tieto štýly sa nachádzajú v galérii rýchlych štýlov. Ak ukazovateľ umiestnite nad miniatúru rýchleho štýlu, môžete vidieť, ako príslušný štýl ovplyvňuje daný tvar.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karteFormát v skupine Štýly tvarov kliknite na požadovaný rýchly štýl.

 3. Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie:Obrázok tlačidla.

Na začiatok stránky

Odstránenie tvaru

 • Kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE. Ak chcete odstrániť viac štýlov, stlačte kláves CTRL a klikajte na tvary, ktoré chcete odstrániť. Následne stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Platí pre: PowerPoint 2013, Outlook 2013, Excel 2016, Word 2016, PowerPoint 2016, Project Pro for Office 365, Project Professional 2016, Project Professional 2013, Outlook 2016, Project Standard 2013, Excel 2013, Word 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk