Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tlačidlá a ponuky panela s nástrojmi ako aj príkazy v ponukách možno upraviť a zmeniť ich usporiadanie pomocou myši alebo pomocou dialógového okna Zmena usporiadania príkazov, ktoré môžete otvoriť pomocou klávesnice. Úlohy, ktoré je možné vykonať pomocou klávesnice, sú označené ako (dostupné pomocou klávesnice).

Čo vás zaujíma?

Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu na panel s nástrojmi

Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu na panel s nástrojmi (dostupné pomocou klávesnice)

Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu na panel s nástrojmi v programe Project

Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu na panel s nástrojmi v programe Project (dostupné pomocou klávesnice)

Pridanie príkazu do ponuky

Pridanie príkazu do ponuky (dostupné pomocou klávesnice)

Pridanie príkazu do ponuky v programe Project

Pridanie príkazu do ponuky v programe Project (dostupné pomocou klávesnice)

Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu na panel s nástrojmi

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku prispôsobiť.
  Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu

 2. Uistite sa, že panel s nástrojmi, ktorý chcete zmeniť, je zobrazený.

  1. V dialógovom okne Prispôsobiť kliknite na kartu Panely s nástrojmi.

  2. Začiarknite políčko panela s nástrojmi, ktorý chcete zobraziť.
   Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Pridanie tlačidla

   1. Kliknite na kartu Príkazy.

   2. V poli kategórie kliknite na kategóriu príkazu, ktorý má tlačidlo vykonať.
    Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu

   3. Presuňte požadovaný príkaz alebo makro z poľa Príkazy na zobrazený panel s nástrojmi.

  • Pridanie vstavanej ponuky na panel s nástrojmi

   1. Kliknite na kartu Príkazy.

   2. V poli kategórie kliknite na položku Vstavané ponuky.
    Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu

    Poznámka : Táto kategória nie je k dispozícii v programoch Microsoft Office InfoPath, Microsoft Office OneNote ani Microsoft Office Outlook.

   3. Premiestnite požadovanú ponuku zo zoznamu Príkazy na zobrazený panel s nástrojmi.

  • Pridanie vlastnej ponuky na panel s nástrojmi

   1. Kliknite na kartu Príkazy.

   2. V poli kategórie kliknite na položku Nová ponuka.
    Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu

   3. Presuňte tlačidlo Nová ponuka z poľa Príkazy na zobrazený panel s nástrojmi.

   4. Kliknite pravým tlačidlom myši ponuky nové na paneli s nástrojmi, zadajte názov do poľa názov v kontextovej ponuke a potom stlačte kláves ENTER.

 4. V dialógovom okne Prispôsobiť kliknite na tlačidlo Zatvoriť.

Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu na panel s nástrojmi (dostupné pomocou klávesnice)

 1. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Prispôsobiť.

 2. Uistite sa, že panel s nástrojmi, ktorý chcete zmeniť, je zobrazený.

  1. V dialógovom okne Prispôsobiť kliknite na kartu Panely s nástrojmi.

  2. Začiarknite políčko pre panel s nástrojmi, ktorý chcete zobraziť.

 3. V dialógovom okne Prispôsobiť kliknite na kartu Príkazy.

 4. Kliknite na tlačidlo Zmeniť usporiadanie príkazov.

 5. Kliknite na prepínač Panel s nástrojmi a potom v zozname Panel s nástrojmi kliknite na panel, na ktorý chcete pridať tlačidlo, ponuku alebo príkaz.

 6. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Pridanie tlačidla

   1. V zozname Ovládacie prvky kliknite na položku panela s nástrojmi, vedľa ktorej sa má nové tlačidlo zobraziť.

   2. Kliknite na tlačidlo Pridať.

   3. V dialógovom okne Pridanie príkazu kliknite v zozname Kategórie na kategóriu príkazu, ktorý sa má vykonať po kliknutí na príslušné tlačidlo.

   4. V zozname Príkazy kliknite na požadovaný príkaz alebo makro.

  • Pridanie vstavanej ponuky na panel s nástrojmi

   1. V zozname Ovládacie prvky kliknite na položku panela s nástrojmi, vedľa ktorej sa má nová vstavaná ponuka zobraziť.

   2. Kliknite na tlačidlo Pridať.

   3. V dialógovom okne Pridanie príkazu kliknite v zozname Kategórie na položku Vstavané ponuky.

    Poznámka : Táto kategória nie je k dispozícii v programoch Microsoft Office InfoPath, Microsoft Office OneNote ani Microsoft Office Outlook.

   4. V zozname Príkazy kliknite na požadovanú ponuku.

  • Pridanie vlastnej ponuky na panel s nástrojmi

   1. V zozname Ovládacie prvky kliknite na položku panela s nástrojmi, vedľa ktorej sa má nová ponuka zobraziť.

   2. Kliknite na tlačidlo Pridať.

   3. V dialógovom okne Pridanie príkazu kliknite v zozname Kategórie na položku Nová ponuka.

   4. V zozname Príkazy kliknite na položku Nová ponuka.

   5. V okne Pridať príkaz kliknite na tlačidlo OK.

   6. Po označení položky Nová ponuka v zozname Ovládacie prvky kliknite na tlačidlo Upraviť.

   7. Do poľa Názov kontextovej ponuky napíšte názov novej ponuky a stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu na panel s nástrojmi v programe Project

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku prispôsobiť a potom kliknite na položku Panely s nástrojmi.
  Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu

 2. Uistite sa, že panel s nástrojmi, ktorý chcete zmeniť, je zobrazený.

  1. V dialógovom okne Prispôsobiť kliknite na kartu Panely s nástrojmi.

  2. Začiarknite políčko panela s nástrojmi, ktorý chcete zobraziť.
   Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Pridanie tlačidla

   1. Kliknite na kartu Príkazy.

   2. V poli kategórie kliknite na kategóriu príkazu, ktorý má tlačidlo vykonať.
    Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu

   3. Presuňte požadovaný príkaz alebo makro z poľa Príkazy na zobrazený panel s nástrojmi.

  • Pridanie vstavanej ponuky na panel s nástrojmi

   1. Kliknite na kartu Príkazy.

   2. V poli kategórie kliknite na položku Vstavané ponuky.
    Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu

    Poznámka : Táto kategória nie je k dispozícii v programoch Microsoft Office InfoPath, Microsoft Office OneNote ani Microsoft Office Outlook.

   3. Premiestnite požadovanú ponuku zo zoznamu Príkazy na zobrazený panel s nástrojmi.

  • Pridanie vlastnej ponuky na panel s nástrojmi

   1. Kliknite na kartu Príkazy.

   2. V poli kategórie kliknite na položku Nová ponuka.
    Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu

   3. Presuňte tlačidlo Nová ponuka z poľa Príkazy na zobrazený panel s nástrojmi.

   4. Kliknite pravým tlačidlom myši ponuky nové na paneli s nástrojmi, zadajte názov do poľa názov v kontextovej ponuke a potom stlačte kláves ENTER.

 4. V dialógovom okne Prispôsobiť kliknite na tlačidlo Zatvoriť.

Pridanie tlačidla, ponuky alebo príkazu na panel s nástrojmi v programe Project (dostupné pomocou klávesnice)

 1. V ponuke Tools ukážte na položku Customize a potom kliknite na položku Toolbars.

 2. Uistite sa, že panel s nástrojmi, ktorý chcete zmeniť, je zobrazený.

  1. V dialógovom okne Prispôsobiť kliknite na kartu Panely s nástrojmi.

  2. Začiarknite políčko pre panel s nástrojmi, ktorý chcete zobraziť.

 3. V dialógovom okne Prispôsobiť kliknite na kartu Príkazy.

 4. Kliknite na tlačidlo Zmeniť usporiadanie príkazov.

 5. Kliknite na prepínač Panel s nástrojmi a potom v zozname Panel s nástrojmi kliknite na panel, na ktorý chcete pridať tlačidlo, ponuku alebo príkaz.

 6. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Pridanie tlačidla

   1. V zozname Ovládacie prvky kliknite na položku panela s nástrojmi, vedľa ktorej sa má nové tlačidlo zobraziť.

   2. Kliknite na tlačidlo Pridať.

   3. V dialógovom okne Pridanie príkazu kliknite v zozname Kategórie na kategóriu príkazu, ktorý sa má vykonať po kliknutí na príslušné tlačidlo.

   4. V zozname Príkazy kliknite na požadovaný príkaz alebo makro.

  • Pridanie vstavanej ponuky na panel s nástrojmi

   1. V zozname Ovládacie prvky kliknite na položku panela s nástrojmi, vedľa ktorej sa má nová vstavaná ponuka zobraziť.

   2. Kliknite na tlačidlo Pridať.

   3. V dialógovom okne Pridanie príkazu kliknite v zozname Kategórie na položku Vstavané ponuky.

    Poznámka : Táto kategória nie je k dispozícii v programoch Microsoft Office InfoPath, Microsoft Office OneNote ani Microsoft Office Outlook.

   4. V zozname Príkazy kliknite na požadovanú ponuku.

  • Pridanie vlastnej ponuky na panel s nástrojmi

   1. V zozname Ovládacie prvky kliknite na položku panela s nástrojmi, vedľa ktorej sa má nová ponuka zobraziť.

   2. Kliknite na tlačidlo Pridať.

   3. V dialógovom okne Pridanie príkazu kliknite v zozname Kategórie na položku Nová ponuka.

   4. V zozname Príkazy kliknite na položku Nová ponuka.

   5. V okne Pridať príkaz kliknite na tlačidlo OK.

   6. Po označení položky Nová ponuka v zozname Ovládacie prvky kliknite na tlačidlo Upraviť.

   7. Do poľa Názov kontextovej ponuky napíšte názov novej ponuky a stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Pridanie príkazu do ponuky

 1. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Prispôsobiť.

 2. Ak sa ponuka, ktorú chcete zmeniť, nachádza na paneli s nástrojmi, skontrolujte, či je panel s nástrojmi zobrazený.

  1. V dialógovom okne Prispôsobiť kliknite na kartu Panely s nástrojmi.

  2. Začiarknite políčko pre panel s nástrojmi, ktorý chcete zobraziť.

 3. V dialógovom okne Prispôsobiť kliknite na kartu Príkazy.

 4. V zozname Kategórie kliknite na kategóriu príkazu.

 5. Žiadaný príkaz presuňte z poľa Príkazy nad ponuku, ktorú chcete zmeniť, ale tlačidlo myši neuvoľňujte. Keď sa v ponuke zobrazí zoznam príkazov, ukážte na miesto, kde sa má príkaz zobraziť a uvoľnite tlačidlo myši.

Pridanie príkazu do ponuky (dostupné pomocou klávesnice)

 1. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Prispôsobiť.

 2. Ak sa ponuka, ktorú chcete zmeniť, nachádza na paneli s nástrojmi, skontrolujte, či je panel s nástrojmi zobrazený.

  1. V dialógovom okne Prispôsobiť kliknite na kartu Panely s nástrojmi.

  2. Začiarknite políčko pre panel s nástrojmi, ktorý chcete zobraziť.

 3. V dialógovom okne Prispôsobiť kliknite na kartu Príkazy.

 4. Kliknite na tlačidlo Zmeniť usporiadanie príkazov.

 5. Ak sa ponuka, ktorú chcete zmeniť na paneli s ponukami, kliknite na položku Panel s ponukami a potom kliknite na ponuku v zozname Panel s ponukami.
  Ak ponuky, ktorú chcete zmeniť na panel s nástrojmi, kliknite na položku panel s nástrojmi a potom kliknite na ponuku, ktorá sa má v zozname panel s nástrojmi. Kliknite napríklad na Kreslenie| Automatické tvary pridať príkaz do ponuky Automatické tvary na paneli s nástrojmi Kreslenie .

 6. V zozname Ovládacie prvky kliknite na existujúcu položku ponuky, nad ktorou sa má príkaz zobraziť.

 7. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 8. V zozname Kategórie kliknite na kategóriu príkazu.

 9. V zozname Príkazy kliknite na požadovaný príkaz.

Na začiatok stránky

Pridanie príkazu do ponuky v programe Project

 1. V ponuke Tools ukážte na položku Customize a potom kliknite na položku Toolbars.

 2. Ak sa ponuka, ktorú chcete zmeniť, nachádza na paneli s nástrojmi, skontrolujte, či je panel s nástrojmi zobrazený.

  1. V dialógovom okne Prispôsobiť kliknite na kartu Panely s nástrojmi.

  2. Začiarknite políčko pre panel s nástrojmi, ktorý chcete zobraziť.

 3. V dialógovom okne Prispôsobiť kliknite na kartu Príkazy.

 4. V zozname Kategórie kliknite na kategóriu príkazu.

 5. Žiadaný príkaz presuňte z poľa Príkazy nad ponuku, ktorú chcete zmeniť, ale tlačidlo myši neuvoľňujte. Keď sa v ponuke zobrazí zoznam príkazov, ukážte na miesto, kde sa má príkaz zobraziť a uvoľnite tlačidlo myši.

Pridanie príkazu do ponuky v programe Project (dostupné pomocou klávesnice)

 1. V ponuke Tools ukážte na položku Customize a potom kliknite na položku Toolbars.

 2. Ak sa ponuka, ktorú chcete zmeniť, nachádza na paneli s nástrojmi, skontrolujte, či je panel s nástrojmi zobrazený.

  1. V dialógovom okne Prispôsobiť kliknite na kartu Panely s nástrojmi.

  2. Začiarknite políčko pre panel s nástrojmi, ktorý chcete zobraziť.

 3. V dialógovom okne Prispôsobiť kliknite na kartu Príkazy.

 4. Kliknite na tlačidlo Zmeniť usporiadanie príkazov.

 5. Ak sa ponuka, ktorú chcete zmeniť na paneli s ponukami, kliknite na položku Panel s ponukami a potom kliknite na ponuku v zozname Panel s ponukami.
  Ak ponuky, ktorú chcete zmeniť na panel s nástrojmi, kliknite na položku panel s nástrojmi a potom kliknite na ponuku, ktorá sa má v zozname panel s nástrojmi. Kliknite napríklad na Kreslenie| Automatické tvary pridať príkaz do ponuky Automatické tvary na paneli s nástrojmi Kreslenie .

 6. V zozname Ovládacie prvky kliknite na existujúcu položku ponuky, nad ktorou sa má príkaz zobraziť.

 7. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 8. V zozname Kategórie kliknite na kategóriu príkazu.

 9. V zozname Príkazy kliknite na požadovaný príkaz.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×