Pridanie titulkov do zaznamenanej powerpointovej prezentácie pomocou čítačky obrazovky

Pridanie titulkov do zaznamenanej powerpointovej prezentácie pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

This article is for people who use a screen reader program with the Office products and is part of the Office Accessibility content set. For more general help, see Office Support home.

PowerPoint 2016 umožňuje pridať do videí titulky pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse. S titulkami môžete prezentáciu sprístupniť širšiemu publiku, napríklad osobám so sluchovým postihnutím alebo ľuďom hovoriacim iným jazykom ako tým, ktorý je použitý vo vašom videu.

Prehrávač videa v programe PowerPoint 2016 tieto titulky zobrazuje pri prehrávaní videa. Pokyny nájdete v téme Zapnutie titulkov.

Titulky sú uložené v textovom súbore s príponou .vtt. Súbor titulkov môžete vytvoriť sami alebo s použitím nástroja na vytváranie titulkov. Ak chcete vyhľadať dostupné nástroje a podrobné pokyny na webe, zadajte do vyhľadávacieho nástroja slovné spojenie „create vtt file“ (vytvorenie vtt súboru). Zoznam podporovaných typov súborov titulkov nájdete v téme Typy súborov titulkov podporované PowerPointom.

Poznámky : 

 • New Office 365 features are released gradually to Office 365 subscribers, so your app might not have these features yet. To learn how you could get new features faster, visit When do I get the newest features in Office 2016 for Office 365?.

 • This topic assumes that you are using the built-in Windows screen reader, Narrator. To learn more about using Narrator, go to Get started with Narrator.

 • This topic makes note of the JAWS functionality as well. To learn more about JAWS for Windows, go to JAWS for Windows Quick Start Guide.

 • This topic assumes you are using this app with a PC. Some navigation and gestures might be different for a Windows phone or tablet.

Obsah tohto článku

Pridanie titulkov do videa

Titulky môžete pridávať do prezentácií, ktoré ste nahrali s videokomentárom, záznamom obrazovky alebo akýmkoľvek iným videom okrem videí, ktoré vkladáte do PowerPointu. Momentálne sa titulky nemožno pridať do nahratej prezentácie, ktorá obsahuje len zvukový komentár.

Pred pridaním titulkov si pripravte textový súbor s titulkami s príponou .vtt. Pokyny na vytvorenie titulkov nájdete v téme Vytvorenie skrytých titulkov do videa.

 1. V programe PowerPoint 2016 v normálnom zobrazení prejdite na snímku obsahujúcu video, do ktorého chcete pridať titulky. Pokyny nájdete v téme Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania.

 2. Na snímke stláčajte kláves Tab, kým nezaznie názov videa.

 3. Na videu stlačte kombináciu klávesov Alt + J, N. Ozve sa: „Playback tab“ (Karta Prehrávanie).

 4. Stlačte klávesy C, 2. Ozve sa: „Insert captions menu item“ (Položka ponuky Vložiť titulky).

 5. Stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Insert captions dialog, file name, editable edit.“ (Dialógové okno Vloženie titulkov, názov súboru, možnosť úpravy, upraviť).

 6. V dialógovom okne Vloženie titulkov pomocou klávesu Tab a klávesov so šípkami vyhľadajte súbor titulkov a potom stlačte medzerník.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Insert, collapsed split button“ (Vložiť, zbalené rozdelené tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

 8. Ak potrebujete pridať ďalší súbor titulkov, zopakujte tento postup.

 9. Prehrajte video a skontrolujte, či sa titulky zobrazujú správne. Na toto možno budete potrebovať pomoc od vidiacej osoby.

Odstránenie titulkov z videa

Ak potrebujete upraviť súbor titulkov vložený do videa v programe PowerPoint 2016, môžete súbor najprv odstrániť, potom upraviť a nakoniec ho pridať späť do videa. Pred odstránením súboru z videa v programe PowerPoint 2016 skontrolujte, či máte v PC uloženú pôvodnú kópiu súboru titulkov.

Ak ste do videa pridali viaceré súbory titulkov, vykonaním nasledujúceho postupu odstránite všetky súbory titulkov priradené k videu.

 1. V programe PowerPoint 2016 v normálnom zobrazení prejdite na snímku obsahujúcu video, z ktorého chcete odstrániť titulky. Pokyny nájdete v téme Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania.

 2. Na snímke stláčajte kláves Tab, kým nezaznie názov videa.

 3. Na videu stlačte kombináciu klávesov Alt + J, N. Ozve sa: „Playback tab“ (Karta Prehrávanie).

 4. Stlačte klávesy C, 2. Ozve sa: „Insert captions menu item“ (Položka ponuky Vložiť titulky).

 5. Stlačte kláves R. Titulky sa odstránia z videa.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Microsoft wants to provide the best possible experience for all our customers. If you have a disability or questions related to accessibility, please contact the Microsoft Disability Answer Desk for technical assistance. The Disability Answer Desk support team is trained in using many popular assistive technologies and can offer assistance in English, Spanish, French, and American Sign Language. Please go to the Microsoft Disability Answer Desk site to find out the contact details for your region.

If you are a government, commercial, or enterprise user, please contact the enterprise Disability Answer Desk.

Pozrite tiež

Vytvorenie prezentácie zo šablóny pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Používanie klávesových skratiek pri prezentovaní prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×