Pridanie tabuľky na snímku

Ak chcete pridať tabuľku do svojej prezentácie v programe PowerPoint, máte niekoľko možností. Tabuľku môžete vytvoriť a upraviť jej formát priamo v programe PowerPoint, skopírovať a prilepiť z programu Word, skopírovať a prilepiť skupinu buniek z programu Excel alebo vložiť tabuľkový hárok programu Excel do prezentácie v programe PowerPoint.

Text v snímke nie je možné konvertovať do tabuľky. Najskôr vložte tabuľku a potom do nej pridajte text.

 1. Vyberte snímku, na ktorú chcete pridať tabuľku.

 2. Na karte Vložiť vyberte položku Tabuľka.

  Možnosť Tabuľka na karte Vložiť na páse s nástrojmi v PowerPointe

 3. V dialógovom okne Vložiť tabuľku postupujte takto:

  • Pomocou myši vyberte požadovaný počet riadkov a stĺpcov.

  • Vyberte položku Vložiť tabuľku a zadajte číslo do zoznamov Počet stĺpcovPočet riadkov.

   Dialógové okno Vložiť tabuľku v PowerPointe

  Poznámka : Ak používate PowerPoint Online, tabuľku môžete vložiť iba pomocou myši tak, že vyberiete tie riadky a stĺpce, ktoré potrebujete.

 4. Ak chcete do buniek tabuľky pridať text, kliknite na bunku a zadajte ho. Po zadaní textu kliknite mimo tabuľky.

  Tipy : 

  • Ak chcete na koniec tabuľky rýchlo vložiť nový riadok, kliknite na poslednú bunku v poslednom riadku a stlačte kláves TAB.

  • Ak chcete pridať riadky a stĺpce, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku, na miniatúrnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Vložiť a vyberte miesto, kam chcete riadok alebo stĺpec vložiť.

  • Ak chcete odstrániť riadky a stĺpce, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku, na miniatúrnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Odstrániť a vyberte všetko, čo chcete odstrániť.

Na začiatok stránky

 1. Vo Worde kliknite na tabuľku, ktorú chcete kopírovať, a potom prejdite na položky Rozloženie > Vybrať > Vybrať tabuľku.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka vyberte položku Kopírovať.

 3. V powerpointovej prezentácii vyberte snímku, kam chcete skopírovať tabuľku, a potom na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Prilepiť.

Tip : Tabuľku môžete tiež skopírovať a prilepiť z powerpointovej prezentácie na excelový hárok alebo do wordového dokumentu.

Na začiatok stránky

 1. Ak chcete skopírovať skupinu buniek z hárka programu Excel, kliknite na ľavú hornú bunku zoskupenia, ktoré chcete skopírovať, a potom presunutím kurzora vyberte požadované riadky a stĺpce.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka vyberte položku Kopírovať.

 3. V powerpointovej prezentácii vyberte snímku, kam chcete skopírovať skupinu buniek, a potom na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Prilepiť.

Tip : Tabuľku môžete tiež skopírovať a prilepiť z powerpointovej prezentácie na excelový hárok alebo do wordového dokumentu.

Na začiatok stránky

Poznámka : Toto sa v PowerPointe Online nedá urobiť.

Ak do prezentácie vložíte excelový tabuľkový hárok, stane sa z neho vložený objekt OLE. Ak zmeníte motív prezentácie (farby, písma a efekty), tabuľkový hárok vložený z Excelu sa neaktualizuje. Nebudete možné ani upravovať tabuľku pomocou možností v PowerPointe.

 1. Vyberte snímku, do ktorej chcete vložiť excelový tabuľkový hárok.

 2. Prejdite na položky Vložiť > Tabuľka a potom vyberte položku Tabuľkový hárok programu Excel.

 3. Ak chcete do bunky tabuľky pridať text, kliknite na bunku a zadajte text.

  Po zadaní textu kliknite mimo tabuľky.

  Tip : Ak chcete upraviť hárok programu Excel po zrušení výberu, dvakrát kliknite na tabuľku.

Po pridaní tabuľky do prezentácie môžete na formátovanie, priradenie štýlu alebo iné druhy zmien tabuľky použiť nástroje tabuliek v PowerPointe. Ďalšie informácie o úpravách tabuľky, ktorú ste pridali do powerpointovej prezentácie, nájdete v téme Zmena vzhľadu tabuľky.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Pridanie alebo odstránenie riadkov a stĺpcov tabuľky

 1. Vyberte snímku, na ktorú chcete pridať tabuľku.

 2. Na karte Vložiť v časti Tabuľky kliknite na položku Tabuľka.

  Obrázok karty Vloženie

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Posúvaním ukazovateľa vyberte požadovaný počet riadkov a stĺpcov, a potom kliknite.

  • Kliknite na položku Vložiť tabuľku a zadajte číslo do zoznamov Počet stĺpcov a Počet riadkov.

 4. Ak chcete do buniek tabuľky pridať text, kliknite na bunku a zadajte text.

  Po zadaní textu kliknite mimo tabuľky.

Ak chcete pridať riadok na koniec tabuľky, kliknite na poslednú bunku v poslednom riadku a stlačte kláves TAB.

Poznámka : Ak chcete skonvertovať existujúci text na tabuľku, musíte najskôr pridať tabuľku na snímku a potom skopírovať text do buniek tabuľky.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na tabuľku, ktorú chcete kopírovať.

 2. Podržte ukazovateľ myši nad vonkajším orámovaním tabuľky (ale nie na bodkách), a keď sa ukazovateľ zmení na Štvorstranná šípka , stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 3. Prejdite na snímku, do ktorej chcete pridať tabuľku, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

  Poznámky : 

  • Pred prilepením tabuľky na snímku sa uistite, že ste klikli na samotnú snímku, nie na zástupný objekt s odrážkou na pridanie textu.

  • Môžete tiež zduplikovať celú snímku. Ďalšie informácie nájdete v téme Duplikácia snímok v prezentácii.

Na začiatok stránky

Formátovanie tabuľky nie je možné priamo skopírovať do inej existujúcej tabuľky. Môžete však skopírovať tabuľku a nahradiť údaje v bunkách.

 1. Kliknite na tabuľku s formátovaním, ktoré chcete kopírovať.

 2. Podržte ukazovateľ myši nad vonkajším orámovaním tabuľky (ale nie na bodkách), a keď sa ukazovateľ zmení na Štvorstranná šípka , stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 3. Prejdite na snímku s tabuľkou, do ktorej chcete skopírovať formátovanie, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

  Poznámka : Pred prilepením tabuľky na snímku sa uistite, že ste klikli na samotnú snímku, nie na zástupný objekt s odrážkou na pridanie textu.

 4. Upravte počet riadkov a stĺpcov v novej tabuľke tak, aby zodpovedali počtu riadkov a stĺpcov v existujúcej tabuľke.

 5. Vyberte všetky bunky v existujúcej tabuľke a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 6. Kliknite na ľavú hornú bunku novej tabuľky a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

Na začiatok stránky

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete skopírovať tabuľku z hárka programu Office Excel 2007, kliknite na ľavú hornú bunku tabuľky, ktorú chcete kopírovať, a potom potiahnutím kurzora vyberte tabuľku.

  • Ak chcete kopírovať tabuľku z dokumentu programu Office Word 2007, kliknite na tabuľku, ktorú chcete skopírovať. Potom v časti Nástroje tabuliek na karte Rozloženie v skupine Tabuľka kliknite na šípku vedľa položky Vybrať a potom kliknite na položku Vybrať tabuľku.

   Obrázok karty Rozloženie v časti Nástroje tabuliek programu Word

 2. Na karte Domov v časti Schránka kliknite na položku Kopírovať.

  Obrázok skupiny Schránka

 3. V prezentácii programu Office PowerPoint 2007 vyberte snímku, do ktorej chcete skopírovať tabuľku, a potom na karte Domov kliknite na tlačidlo Prilepiť.

Poznámka : Pred prilepením tabuľky na snímku sa uistite, že ste klikli na samotnú snímku, nie na zástupný objekt s odrážkou na pridanie textu.

Tip : Tabuľku z prezentácie môžete tiež skopírovať a prilepiť na hárok alebo do dokumentu.

Na začiatok stránky

 1. Vyberte snímku, na ktorú chcete pridať tabuľku.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka a potom kliknite na položku Navrhnúť tabuľku.

  Obrázok karty Vloženie

  Ukazovateľ sa zmení na ikonu ceruzky Ceruzka na kreslenie tabuliek .

 3. Vonkajšie okraje tabuľky zadefinujete tak, že potiahnete ukazovateľ myši diagonálnym smerom na požadovanú veľkosť.

 4. Ak chcete vytvoriť okraje stĺpcov a riadkov, v časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Kresliť orámovanie kliknite na položku Navrhnúť tabuľku, a potom pomocou nástroja ceruzka Ceruzka na kreslenie tabuliek nakreslite okraje stĺpcov a riadkov, ktoré chcete mať vo vnútri tabuľky, ale nie na jej okrajoch.

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

  návrh tabuľky

 5. Po dokončení návrhu tabuľky stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

Môžete vytvoriť novú tabuľku programu Office Excel 2007 v programe Office PowerPoint 2007, alebo môžete do svojej prezentácie skopírovať a prilepiť existujúcu tabuľku z programu Office Excel 2007 alebo Office Word 2007.

Keď do svojej prezentácie vložíte novú tabuľku programu Office Excel 2007, môžete využívať funkcie tabuliek programu Excel. Ak však zmeníte motív prezentácie, motív použitý v tabuľke sa nebude aktualizovať, pretože tabuľka je vložený objekt OLE. Nie je možné tabuľku ani upravovať pomocou možností v programe Office PowerPoint 2007.

 1. Vyberte snímku, do ktorej chcete vložiť tabuľku.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka a potom kliknite na položku Tabuľkový hárok programu Excel.

  Obrázok karty Vloženie

 3. Ak chcete do bunky tabuľky pridať text, kliknite na bunku a zadajte text.

  Po zadaní textu kliknite mimo tabuľky.

Ak chcete upraviť tabuľku programu Excel po tom, ako ste klikli mimo nej, dvakrát kliknite na tabuľku.

Ďalšie informácie o vkladaní obsahu, vrátane tabuliek programu Office Excel 2007 do snímky programu Office PowerPoint 2007 nájdete v téme Vytvorenie, zmena alebo odstránenie objektu OLE.

Na začiatok stránky

 1. V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Kresliť orámovanie kliknite na položku Guma, alebo podržte stlačený kláves SHIFT, keď je nástroj na kreslenie tvarov aktívny.

  Karta Návrh časti Nástroje tabuliek

  Ukazovateľ sa zmení na gumu Guma používaná pri kreslení tabuliek .

 2. Kliknite na riadok, ktorý chcete vymazať.

 3. Po ukončení odstraňovania riadkov kliknite mimo tabuľky.

Na začiatok stránky

Štýl tabuľky (alebo rýchly štýl) je kombináciou rôznych možností formátovania, vrátane kombinácií farieb odvodených od farby motívu prezentácie. Každá tabuľka, ktorú pridáte, obsahuje automaticky použitý štýl tabuľky. Miniatúry štýlov tabuliek sa zobrazujú v galérii Rýchle štýly v skupine Štýly tabuliek. Ak umiestnite ukazovateľ myši nad miniatúru rýchleho priradenia štýlov, zobrazí sa ukážka vzhľadu tabuľky s daným rýchlym priradením štýlu.

 1. Kliknite na tabuľku, pre ktorú chcete použiť nový alebo odlišný štýl.

 2. V časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Štýly tabuliek kliknite na požadovaný štýl tabuľky. Ďalšie štýly tabuliek zobrazíte kliknutím na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla .

  Ak umiestnite ukazovateľ myši nad miniatúru rýchleho priradenia štýlov, zobrazí sa ukážka vzhľadu tabuľky s daným rýchlym priradením štýlu.

  Poznámky : 

  • Ak chcete odstrániť štýl tabuľky, v časti Nástroje tabuliek kliknite na karte Návrh v skupine Štýly tabuliek na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Vymazať tabuľku.

  • Ak chcete upraviť tabuľku pomocou staršej verzie PowerPointu, po kliknutí na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla nepoužite žiadny zo štýlov v časti Najlepšia zhoda pre dokument s výnimkou prvých dvoch na ľavej strane (Žiadny štýl, Žiadna mriežka a Bez štýlu, mriežka tabuľky). Väčšina štýlov v časti Najlepšia zhoda pre dokument bude mať za následok, že po uložení prezentácie ako súboru v staršej verzii PowerPointu sa tabuľka skonvertuje na obrázok.

  • Môžete tiež zmeniť obrysy alebo orámovanie svoje tabuľky alebo pridať do buniek tabuľky výplň alebo efekt.

  • Text v tabuľkách sa nezobrazuje na karte Prehľad (na table úplne vľavo v okne programu v normálnom zobrazení). Iba zástupné objekty textu v texte sa zobrazia na karte Prehľad.

Na zmenu vzhľadu textu v bunkách tabuľky alebo v celej tabuľke vyberte možnosti na karte Domov v skupine Písmo, alebo možnosti v časti Nástroje tabuliek na karte Návrh v skupine Štýly WordArt.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×