Pridanie skupiny ovládacích prvkov alebo ovládacieho prvku rámu na pracovný hárok

Excel pre Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Skupinu ovládacích prvkov alebo ovládací prvok rámu môžete použiť na zoskupenie súvisiacich ovládacích prvkov (ako sú napríklad tlačidlá možností, začiarkavacie políčka alebo úzko súvisiaci obsah) do jednej vizuálnej jednotky.

Skupiny ovládacích prvkov a ovládacie prvky rámu sú pravouhlé objekty s voliteľnými označeniami. Skupinu ovládacích prvkov alebo ovládací prvok rámu môžete použiť na vizuálne usporiadanie súvisiacich položiek vo formulári. Napríklad v aplikácii na spracovanie objednávok zákazníkov môžete zoskupiť názov, adresu a číslo účtu zákazníka. Ak máte formulár objednávky, môžete zoskupiť zoznam dostupných položiek.

Skupina ovládacích prvkov (ovládací prvok formulára)

Príklad ovládacieho prvku Skupina ovládacích prvkov na paneli s nástrojmi Formuláre

Ovládací prvok rámu (ovládací prvok ActiveX)

Ukážka ovládacieho prvku skupiny ovládacích prvkov ActiveX

Aký typ ovládacieho prvku chcete použiť?

 1. Skontrolujte, či je karta vývojár k dispozícii.

  Zobrazenie karty Vývojár

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Prispôsobiť pás s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na položku hlavné karty z rozbaľovacieho zoznamu.

  3. Začiarknite políčko vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. Uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite na položku Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 2. Na karte vývojár kliknite na položku Vložiť a potom v časti Ovládacie prvky formulára kliknite na položku skupiny Vzhľad tlačidla .

  Pás s nástrojmi programu Access

 3. Kliknite na miesto na pracovnom hárku, na ktoré sa má umiestniť ľavý horný roh skupiny ovládacích prvkov.

 4. Umiestnite súvisiace prvky dovnútra rámu položky Časť okna.

  Môžu to byť napríklad tieto prvky:

  1. začiarkavacie políčka, ako je napríklad zoznam súvisiacich produktov na predaj,

  2. označenia a textové polia, ako je napríklad pole na zadanie informácií o mene a adrese,

  3. tlačidlá možností, ktoré označujú množinu navzájom sa vylučujúcich možností, napríklad Malé, Stredné alebo Veľké.

 5. Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku, kliknite pravým tlačidlom myši na ovládací prvok a potom kliknite na položku Formátovať ovládací prvok.

 1. Skontrolujte, či je karta vývojár k dispozícii.

  Zobrazenie karty Vývojár

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Prispôsobiť pás s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na položku hlavné karty z rozbaľovacieho zoznamu.

  3. Začiarknite políčko vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. Uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite na položku Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 2. Na karte vývojár kliknite na položku Vložiť a potom v časti Ovládacie prvky ActiveX, kliknite na tlačidlo Ďalšie ovládacie prvky Vzhľad tlačidla .

  Pás s nástrojmi programu Access

 3. V dialógovom okne Ďalšie ovládacie prvky vyberte položku Microsoft Forms 2.0 Frame v zozname ovládacích prvkov, ktoré sú k dispozícii v počítači.

 4. Kliknite na miesto na pracovnom hárku, na ktoré sa má umiestniť ľavý horný roh ovládacieho prvku rámu.

 5. Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku na karte vývojár kliknite na položku Vlastnosti Vzhľad tlačidla .

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na ovládací prvok a potom kliknúť na položku Vlastnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti. Podrobné informácie o každej vlastnosti vyberte vlastnosť a stlačte kláves F1, ak chcete zobraziť témy Pomocníka programu Visual Basic. Môžete tiež zadať názov vlastnosti Visual Basic Help vyhľadávacieho poľa.

  Táto tabuľka obsahuje súhrn podľa funkčných kategórií vlastnosti, ktoré sú k dispozícii.

Správanie alebo možnosť nastavenia

Zodpovedajúca vlastnosť

Všeobecné:

Načítanie ovládacieho prvku pri otvorení zošita (ignoruje sa, ak ide o ovládacie prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Prechod na ovládací prvok a reakcie prvku na udalosti generované používateľom.

Enabled (formulár)

Možnosť upravovania ovládacieho prvku.

Locked (formulár)

Názov ovládacieho prvku.

Name (formulár)

Spôsob pripojenia ovládacieho prvku k bunkám pod týmto prvkom (voľne plávajúci, s povolenou zmenou umiestnenia, ale nepovolenou zmenou veľkosti alebo s povolenou zmenou umiestnenia aj veľkosti).

Placement (Excel)

Možnosť tlače ovládacieho prvku.

PrintObject (Excel)

Zobrazovanie a skrývanie ovládacieho prvku.

Visible (formulár)

Text:

Atribúty písma (tučné, kurzíva, veľkosť, prečiarknutie, podčiarknutie a rez).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulár)

Popisný text k ovládaciemu prvku, ktorý ho určuje alebo popisuje.

Caption (formulár)

Veľkosť a poloha:

Výška alebo šírka v bodoch.

Height, Width (formulár)

Vzdialenosť medzi ovládacím prvkom a ľavým alebo horným okrajom hárka.

Left, Top (formulár)

Formátovanie:

Farba pozadia.

BackColor (formulár)

Farba orámovania.

BorderColor (formulár)

Farba popredia.

ForeColor (formulár)

Priradenie tieňa k ovládaciemu prvku.

Shadow (Excel)

Vizuálny vzhľad orámovania (ploché, zvýšené, ponorené, leptané alebo vyduté).

SpecialEffect (formulár)

Obrázok:

Bitová mapa na zobrazenie v ovládacom prvku.

Picture (formulár)

Umiestnenie obrázka v pozadí (vľavo hore, vpravo hore, v strede atď.).

PictureAlignment (formulár)

Spôsob zobrazovania obrázka v pozadí na ovládacom prvku (orezanie, roztiahnutie alebo priblíženie).

PictureSizeMode (formulár)

Vytváranie viacerých kópií obrázka ako dlaždíc v ovládacom prvku.

PictureTiling (formulár)

Klávesnica a myš:

Vlastná ikona ukazovateľa myši.

MouseIcon (formulár)

Typ ukazovateľa, ktorý sa zobrazí pri prechode používateľa myšou nad konkrétny objekt (napríklad štandardný, šípka alebo tvar I).

MousePointer (formulár)

Možnosti špecifické pre rám:

Typ použitého orámovania (jedna čiara alebo žiadne).

BorderStyle (formulár)

Zvislé posúvače, vodorovné posúvače alebo oboje v rámci ovládacieho prvku.

ScrollBars (formulár)

Akcia pri prechode používateľa z posledného ovládacieho prvku v ráme alebo na stránke (všetky formuláre alebo aktuálny formulár).

Cycle (formulár)

Nepretržité zobrazovanie posúvačov.

KeepScrollBarsVisible (formulár)

Šírka a výška celkovej plochy, ktorú je možné zobrazovať posúvaním posúvačov (v bodoch).

ScrollHeight, ScrollWidth (formulár)

Vzdialenosť ľavého alebo horného okraja logického formulára od ľavého alebo horného okraja rámu.

ScrollLeft, ScrollTop (formulár)

Hodnota zmeny veľkosti obrázka v ráme.

Zoom (formulár)

Poznámky: 

 • Ak plánujete, že budete ovládací prvok rámu často používať, pridajte ho na pracovný hárok Uložené ovládacie prvky a potom tento pracovný hárok uložte na ďalšie používanie. Keď budete ovládací prvok najbližšie potrebovať, otvoríte tento pracovný hárok a potom skopírujete ovládací prvok rámu na formulár pracovného hárka, ktorý upravujete.

 • Všetky tlačidlá možností sa na základe predvoleného nastavenia vzájomne vylučujú.

 • Na výber položiek v skupine súvisiacich možností v ráme môžete použiť aj tlačidlo prepínania. Môžete napríklad vytvoriť formulár objednávky, ktorý obsahuje zoznam dostupných položiek, a pred každú z týchto položiek môžete vložiť tlačidlo prepínania.

Aký typ ovládacieho prvku chcete použiť?

 1. Skontrolujte, či je karta vývojár k dispozícii.

  Zobrazenie karty Vývojár

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Excel.

  2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Vložiť a potom v časti Ovládacie prvky formulára kliknite na položku Časť okna Vzhľad tlačidla .

  Pás s nástrojmi programu Access

 3. Kliknite na miesto na pracovnom hárku, na ktoré sa má umiestniť ľavý horný roh skupiny ovládacích prvkov.

 4. Umiestnite súvisiace prvky dovnútra rámu položky Časť okna.

  Môžu to byť napríklad tieto prvky:

  1. začiarkavacie políčka, ako je napríklad zoznam súvisiacich produktov na predaj,

  2. označenia a textové polia, ako je napríklad pole na zadanie informácií o mene a adrese,

  3. tlačidlá možností, ktoré označujú množinu navzájom sa vylučujúcich možností, napríklad Malé, Stredné alebo Veľké.

 5. Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku, kliknite pravým tlačidlom myši na ovládací prvok a potom kliknite na položku Formátovať ovládací prvok.

 1. Ak sa karta Vývojár nezobrazuje, zobrazte ju.

  Zobrazenie karty Vývojár

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Excel.

  2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Vložiť a potom kliknite v časti Ovládacie prvky ActiveX na tlačidlo Ďalšie ovládacie prvky Vzhľad tlačidla .

  Pás s nástrojmi programu Access

 3. V dialógovom okne Ďalšie ovládacie prvky vyberte položku Microsoft Forms 2.0 Frame v zozname ovládacích prvkov, ktoré sú k dispozícii v počítači.

 4. Kliknite na miesto na pracovnom hárku, na ktoré sa má umiestniť ľavý horný roh ovládacieho prvku rámu.

 5. Ak chcete upraviť ovládací prvok ActiveX, skontrolujte, či pracujete v režime návrhu. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 6. Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku, prejdite na kartu Vývojár a potom v skupine Ovládacie prvky kliknite na tlačidlo Vlastnosti Vzhľad tlačidla .

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na ovládací prvok a potom kliknúť na položku Vlastnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti. Podrobné informácie o každej vlastnosti vyberte vlastnosť a stlačte kláves F1, ak chcete zobraziť témy Pomocníka programu Visual Basic. Môžete tiež zadať názov vlastnosti Visual Basic Help vyhľadávacieho poľa.

  Táto tabuľka obsahuje súhrn podľa funkčných kategórií vlastnosti, ktoré sú k dispozícii.

Správanie alebo možnosť nastavenia

Zodpovedajúca vlastnosť

Všeobecné:

Načítanie ovládacieho prvku pri otvorení zošita (ignoruje sa, ak ide o ovládacie prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Prechod na ovládací prvok a reakcie prvku na udalosti generované používateľom.

Enabled (formulár)

Možnosť upravovania ovládacieho prvku.

Locked (formulár)

Názov ovládacieho prvku.

Name (formulár)

Spôsob pripojenia ovládacieho prvku k bunkám pod týmto prvkom (voľne plávajúci, s povolenou zmenou umiestnenia, ale nepovolenou zmenou veľkosti alebo s povolenou zmenou umiestnenia aj veľkosti).

Placement (Excel)

Možnosť tlače ovládacieho prvku.

PrintObject (Excel)

Zobrazovanie a skrývanie ovládacieho prvku.

Visible (formulár)

Text:

Atribúty písma (tučné, kurzíva, veľkosť, prečiarknutie, podčiarknutie a rez).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulár)

Popisný text k ovládaciemu prvku, ktorý ho určuje alebo popisuje.

Caption (formulár)

Veľkosť a poloha:

Výška alebo šírka v bodoch.

Height, Width (formulár)

Vzdialenosť medzi ovládacím prvkom a ľavým alebo horným okrajom hárka.

Left, Top (formulár)

Formátovanie:

Farba pozadia.

BackColor (formulár)

Farba orámovania.

BorderColor (formulár)

Farba popredia.

ForeColor (formulár)

Priradenie tieňa k ovládaciemu prvku.

Shadow (Excel)

Vizuálny vzhľad orámovania (ploché, zvýšené, ponorené, leptané alebo vyduté).

SpecialEffect (formulár)

Obrázok:

Bitová mapa na zobrazenie v ovládacom prvku.

Picture (formulár)

Umiestnenie obrázka v pozadí (vľavo hore, vpravo hore, v strede atď.).

PictureAlignment (formulár)

Spôsob zobrazovania obrázka v pozadí na ovládacom prvku (orezanie, roztiahnutie alebo priblíženie).

PictureSizeMode (formulár)

Vytváranie viacerých kópií obrázka ako dlaždíc v ovládacom prvku.

PictureTiling (formulár)

Klávesnica a myš:

Vlastná ikona ukazovateľa myši.

MouseIcon (formulár)

Typ ukazovateľa, ktorý sa zobrazí pri prechode používateľa myšou nad konkrétny objekt (napríklad štandardný, šípka alebo tvar I).

MousePointer (formulár)

Možnosti špecifické pre rám:

Typ použitého orámovania (jedna čiara alebo žiadne).

BorderStyle (formulár)

Zvislé posúvače, vodorovné posúvače alebo oboje v rámci ovládacieho prvku.

ScrollBars (formulár)

Akcia pri prechode používateľa z posledného ovládacieho prvku v ráme alebo na stránke (všetky formuláre alebo aktuálny formulár).

Cycle (formulár)

Nepretržité zobrazovanie posúvačov.

KeepScrollBarsVisible (formulár)

Šírka a výška celkovej plochy, ktorú je možné zobrazovať posúvaním posúvačov (v bodoch).

ScrollHeight, ScrollWidth (formulár)

Vzdialenosť ľavého alebo horného okraja logického formulára od ľavého alebo horného okraja rámu.

ScrollLeft, ScrollTop (formulár)

Hodnota zmeny veľkosti obrázka v ráme.

Zoom (formulár)

Poznámky: 

 • Ak plánujete, že budete ovládací prvok rámu často používať, pridajte ho na pracovný hárok Uložené ovládacie prvky a potom tento pracovný hárok uložte na ďalšie používanie. Keď budete ovládací prvok najbližšie potrebovať, otvoríte tento pracovný hárok a potom skopírujete ovládací prvok rámu na formulár pracovného hárka, ktorý upravujete.

 • Všetky tlačidlá možností sa na základe predvoleného nastavenia vzájomne vylučujú.

 • Na výber položiek v skupine súvisiacich možností v ráme môžete použiť aj tlačidlo prepínania. Môžete napríklad vytvoriť formulár objednávky, ktorý obsahuje zoznam dostupných položiek, a pred každú z týchto položiek môžete vložiť tlačidlo prepínania.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×