Pridanie roly používateľa

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri návrhu šablóny formulára, môžete určiť roly používateľov. Roly používateľov sú preddefinované kategórie, ktoré je možné priradiť k používateľom formulára na základe ich pracovných funkcií alebo niektorých ďalších kritérií. Roly používateľov možno použiť na prezentovanie prispôsobených zobrazení formulára na rôzne typy používateľov, zobrazenie rôznych sekcií zobrazenia alebo výpočte predvolenej hodnoty poľa alebo ovládacieho prvku. Ak navrhujete šablónu formulára žiadosti o povolenie, môžete vytvoriť rôzne zobrazenia danej šablóny formulára pre dodávateľov, prijímaním agentov a správcov služieb a následne priradiť roly používateľov samostatné zobrazenie. Po otvorení formulára, ktorý je založený na šablóne formulára, program Microsoft Office InfoPath určuje používateľ úlohu na základe meno používateľa a potom otvorí príslušné zobrazenie na základe danej roly používateľa.

Poznámka k zabezpečeniu: Roly používateľa sa nepoužívajú obmedziť prístup k citlivým údajom vo formulári. Aj keď nastavenie šablóny formulára iba na čítanie alebo skryť niektoré ovládacie prvky, ktoré sú založené na role používateľa, používatelia potenciálne používať programe na úpravu textu, napríklad Microsoft Notepad na zobrazenie alebo úpravu súboru šablóny formulára (.xsn) prístup k údajom.

Obsah tohto článku

Prehľad

Informácie týkajúce sa kompatibility

Skôr než začnete

Pridanie roly používateľa

Zobrazenie, ktoré je založené na role používateľa

Testovanie rolí používateľov

Prehľad

Pri vytváraní novej funkcie používateľa, môžete priradiť používateľov k nemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • Zadanie mien používateľov z adresárovej služby Microsoft Active Directory (napríklad "predaj\andrej"). Na zadanie mena používateľa v adresárovej služby Active Directory, šablóna formulára musí byť vytvorené v a uverejňovať siete Microsoft Windows, ktorá používa službu Active Directory.

 • Určenie skupín z adresárovej služby Active Directory. Napríklad, môžete určiť e-mailové distribučný zoznam, ktorý obsahuje mená všetkých členov marketingovej skupiny. Definovanie skupiny v adresárovej služby Active Directory, musíte byť šablóny formulára vytvorené v a uverejňovať siete Microsoft Windows, ktorá používa službu Active Directory.

 • Zadaním hodnoty, ktorá pochádza priamo z poľa vo formulári. Pole môže získať údaje zo služby Active Directory alebo používateľ môže zadať údaje do ovládacieho prvku, ktorý je viazaný na toto pole. Napríklad ak v šablóne formulára obsahuje textové pole správca, konkrétnej funkcii používateľa môžete priradiť s pole viazaná tohto textového poľa.

Po pridaní role používateľa, nastavíte ako jeden z nasledujúcich krokov:

Predvolené roly    Používatelia, ktorí nie sú priradené k existujúcej funkcii používateľa sa automaticky priradí k funkcii používateľa, ktorá je zadaná ako predvolená funkcia. Predvolené roly sa tiež používa pre používateľov, ktorí sú súčasťou skupiny, ale pracujú v režime offline. Jedna funkcia používateľa je vždy nastavená ako predvolená.

Pôvodcu    Ak chcete použiť konkrétnu funkciu používateľa pre používateľov, ktorí otvorte formulár prvýkrát, môžete určiť pôvodcu. Môžete napríklad definovať pôvodcu s názvom "Dodávateľa", ktoré sa vzťahujú na používateľov, ktorí vypĺňajú nové žiadosti o povolenie. Používateľ, ktorý je priradený k inej funkcii používateľa sa automaticky priradí k rolu dodávateľa, keď sa otvorí nový spravovania služby SharePoint Online. Však nabudúce používateľ otvorí rovnaký formulár, program Microsoft Office InfoPath používa osoby priradenú funkciu používateľa namiesto pôvodcu.

Ak ste priradili roly používateľom, ktoré sú založené na ľubovoľnú kombináciu mená používateľov, skupín alebo hodnôt z poľa, keď používateľ otvorí formulár, ktorý je založený na šablóne formulára, program InfoPath určí funkciu priradiť k tomuto používateľovi pomocou nasledovnom poradí :

 1. Meno používateľa je hodnota poľa v šablóne formulára.

 2. Meno používateľa je v službe Active Directory.

 3. Používateľ je členom skupiny Active Directory.

  Poznámka: Ak používateľ členom viacerých skupín a priraďujete roly používateľov, ktoré sú založené na skupinu, program InfoPath skontroluje zoznam členov každej skupiny v poradí, v skupine je uvedené v dialógovom okne Správa rol používateľov. Napríklad, ak používateľ je členom skupiny agenta prijímaním a skupiny správcov a skupiny správcov je uvedený pred prijímaním zástupca skupiny, používateľovi priradia z roly správcu skupiny.

 4. Ak žiadna z vyššie uvedeného nie je splnená, použije sa predvolené roly.

Po zadefinovaní roly používateľov pre šablónu formulára, môžete nastaviť pravidlo, ktoré automaticky prepína zobrazenia podľa roly používateľa. Napríklad, môžete vytvoriť používateľské roly správcu a potom vytvorte pravidlo pre automatické prepínanie na zobrazenie pre manažéra, keď používateľ, ktorý je priradený k role správcu otvorí formulár. Prípadne môžete najskôr vytvoriť pravidlo a potom definovať funkcie používateľov ako súčasť procesu vytvárania pravidla.

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Je možné vytvoriť používateľské roly v šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Roly používateľov vytvárate iba v šablóne formulára, ktorej formuláre sa vypĺňať v programe InfoPath.

Na začiatok stránky

Skôr než začnete

Pred pridaním rolí používateľov do šablóny formulára, musíte takto:

 • Zoznam rolí používateľov, ktoré chcete pridať, spolu s členmi roly používateľov. Členovia môžu byť mená používateľov alebo skupiny z adresárovej služby Microsoft Active Directory alebo hodnota zadaná v ovládací prvok, ktorý súvisí s konkrétnym poľom v zdroji údajov v šablóne formulára.

 • Predvolenú rolu používateľa, ktorý chcete priradiť používateľom, ktorí otvoria formulár, ktorý je založený na šablóne formulára, ak nie sú členom žiadnej roly používateľa.

Na začiatok stránky

Pridanie roly používateľa

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Roly používateľov.

 2. V dialógovom okne Správa rol používateľov kliknite na položku Pridať.

 3. Do poľa názov úlohy zadajte názov novej roly používateľa.

 4. Chcete úlohu priradiť používateľov alebo skupiny používateľov, vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov.

  Určenie jedného alebo viacerých používateľov, ktorí sú súčasťou siete, ktorý používa adresárovej služby Active Directory

  1. Začiarknite políčko mená používateľov, a potom kliknite na položku Vyberte jedného alebo viacerých používateľov Tlačidlo Späť .

   Poznámka: Ak už poznáte doménu a meno používateľa, zadajte ich do poľa meno používateľa. Musia byť v názve domény alebo formát. Mená viacerých používateľov oddelené bodkočiarkou (;).

  2. Do poľa Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať zadajte mená používateľov oddelené bodkočiarkou (;).

   Poznámka: Informácie o formátovaní mená používateľov, kliknite na prepojenie v dialógovom okne.

  3. Ak chcete skontrolovať mená používateľov, ktorý ste zadali pri názvoch v službe Active Directory, kliknite na položku Skontrolovať mená.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Zadajte jednu alebo viacero skupín, ktoré sú súčasťou siete, ktorý používa adresárovej služby Active Directory

  1. Začiarknite políčko názvy skupín, a potom kliknite na položku Vyberte jednu alebo viacero skupín Obrázok tlačidla .

   Poznámka: Ak už poznáte názov skupiny, zadajte ho do poľa názvov skupín. Musí byť v názve domény alebo formát. Názvy viacerých skupín oddelené bodkočiarkou (;).

  2. Do poľa Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať Zadajte názvy skupín, oddelené bodkočiarkou (;).

   Poznámka: Ďalšie informácie o formátovaní názvy skupín, kliknite na prepojenie v dialógovom okne.

  3. Ak chcete skontrolovať názvy skupín, ktoré ste zadali pri názvoch v službe Active Directory, kliknite na položku Skontrolovať mená.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Zadajte mená používateľov, ktoré pochádzajú priamo z poľa vo formulári

  1. Začiarknite políčko mená používateľov z formulára a potom kliknite na položku Vybrať pole v zdroji údajov Tlačidlo Zdroj údajov .

  2. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole, ktoré poskytujú hodnoty, ktoré chcete pre roly používateľov, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Rola používateľa nastaviť ako rolu pôvodcu, začiarknite políčko nastaviť ako pôvodcu a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Keď role používateľa je zadaná ako iný subjekt, táto rola má prednosť pred všetky ostatné priradenia rolí aj v prípade pôvodcu nachádza v strede zoznamu v dialógovom okne Správa rol používateľov.

 6. Ak chcete zadať predvolenú rolu používateľa pre používateľov, ktorí nie sú členmi ostatné roly, vyberte rolu v dialógovom okne Správa rol používateľov a potom kliknite na položku nastaviť ako predvolené.

  Poznámka: Musí mať viac ako jednu funkciu používateľa na kliknite na položku nastaviť ako predvolené.

Na začiatok stránky

Zobrazenie založené na role používateľa

Ak vytvárate šablóny formulára, ktorá obsahuje roly používateľov a obsahuje viaceré zobrazenia, môže byť užitočné pre zobrazenie založenú na funkcii používateľa, ktorá je priradená k používateľovi. Môžete napríklad použiť pravidlo na určitého zobrazenia otvoriť, keď používateľ, ktorý je priradený k role používateľa otvorí formulár, ktorý je založený na šablóne formulára.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 2. V zozname Kategória v dialógovom okne Formulár-možnosti kliknite na položku Otvoriť a uložiť.

 3. V časti správanie pri otváraní kliknite na položku pravidlá.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Do poľa názov zadajte názov pravidla.

 6. Kliknite na položku nastaviť podmienku.

 7. V prvom poli kliknite na položku Aktuálna rola používateľa.

 8. V druhom poli kliknite na položku rovná sa.

 9. V treťom poli kliknite na názov úlohy používateľa a potom kliknite na tlačidlo OK.

 10. V dialógovom okne pravidlo, kliknite na položku Pridať akciu.

 11. V zozname Akcia kliknite na položku Prepnúť zobrazenia a potom kliknite na položku Zobraziť v zobrazení zoznamu.

Na začiatok stránky

Testovanie rolí používateľov

Ak má formulár viacero rolí používateľov, je vhodné otestovať vzhľad a správanie každej roly. Hoci môžete zobraziť ukážku šablóny formulára skontrolovať, či zobrazenia fungovať podľa očakávania s ovládacími prvkami, nebudú môcť napodobniť proces vyhodnocovania používateľa priradenia danej roly používateľa. Je to preto, že program InfoPath kontroluje roly používateľov pri vypĺňaní formulára, nie pri zobrazení jeho ukážky. Ak chcete úplne otestovať roly používateľov pre šablónu formulára, môžete dočasne priradiť sami roly používateľov, ktoré chcete testovať a potom otvorte formulár, ako keby sa chystáte vyplniť.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 2. V zozname Kategória kliknite na položku Ukážka.

 3. V zozname Zobraziť ukážku ako časti rola používateľa kliknite na úlohu, ktorú chcete zobraziť ukážku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

  Názov aktuálnej roly používateľa sa zobrazí v stavovom riadku v pravom dolnom rohu okna ukážky.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×