Pridanie prechodov medzi snímkami

Prechody snímok sú pohyblivé efekty, ktoré sa vyskytujú v zobrazení prezentácie pri prechode z jednej snímky na druhú počas prezentácie. Môžete určovať rýchlosť prechodov, pridať zvuk a dokonca prispôsobiť aj vlastnosti efektov.

Poznámky   

Čo chcete urobiť?

Pridanie prechodu na snímku

Nastavenie časovania prechodu

Pridanie zvuku k prechodom snímok

Pridanie prechodu na snímku

 1. Na table s kartami Prehľad a Snímky kliknite na kartu Snímky.

  Tabla obsahujúca karty Prehľad a Snímky

 2. Vyberte miniatúru snímky, na ktorú chcete použiť prechod.

 3. Na karte Prechody v skupine Prechod na túto snímku kliknite na efekt prechodu snímky, ktorý chcete použiť pre túto snímku.

  Výber prechodu v galérii v skupine Prechod na túto snímku.

  Vyberte prechod v skupine Prechod na túto snímku. V príklade bol vybraný prechod Zmiznutie.

  Ak chcete zobraziť ďalšie efekty prechodu, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla.

Poznámka   Ak chcete použiť rovnaký prechod snímky na všetky snímky v prezentácii, vykonajte kroky 2 až 4 a potom na karte Prechody v skupine Časovanie kliknite na položku Použiť na všetky.

Na začiatok stránky

Nastavenie časovania prechodu

Ak chcete nastaviť trvanie prechodu medzi prechádzajúcou a aktuálnou snímkou, použite tento postup:

 • Na karte Prechody v skupine Časovanie prejdite k poľu Trvanie a zadajte alebo vyberte požadovanú rýchlosť.

Zadajte počet sekúnd, ktoré majú uplynúť do prechodu, do textového poľa Trvanie v skupine Časovanie.

Ak chcete zadať, po akom dlhom čase sa vykoná prechod z aktuálnej snímky na nasledujúcu snímku, použite jeden z nasledujúcich postupov:

 • Ak chcete, aby sa ďalšia snímka zobrazila po kliknutí myšou, na karte Prechody v skupine Časovanie začiarknite políčko Po kliknutí myšou.

 • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku až po určitom čase, zadajte požadovaný počet sekúnd do poľa Po v skupine Časovanie na karte Prechody.

Na začiatok stránky

Pridanie zvuku k prechodom snímok

 1. Na table s kartami Prehľad a Snímky kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúru snímky, do ktorej chcete pridať zvuk.

 3. Na karte Prechody v skupine Časovanie kliknite na šípku vedľa položky Zvuk a potom vyberte niektorú z týchto možností:

  • Ak chcete pridať zvuk zo zoznamu, vyberte požadovaný zvuk.

  • Ak chcete pridať zvuk, ktorý sa v zozname nenachádza, vyberte možnosť Iný zvuk, vyhľadajte zvukový súbor, ktorý chcete zadať, a kliknite na tlačidlo OK.

   Pridanie zvukov do prechodu po výbere položky Zvuk v skupine Časovanie.

Na začiatok stránky

Platí pre: PowerPoint 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk