Pridanie prechodov medzi snímkami

Pridanie prechodov medzi snímkami

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Prechody snímok sú animované efekty, ktoré sa zobrazujú pri prechode z jednej snímky na druhú počas prezentácie. Môžete ovládať rýchlosť, pridať zvuk a prispôsobiť vlastnosti prechodových efektov.

Poznámka: Ďalšie informácie o pridaní animácie do textových prvkov alebo objektov v rámci jednej snímky nájdete v téme Animácia textu alebo objektov.

Pridanie alebo zmena prechodu snímok

 1. Na table miniatúr kliknite na snímku, v ktorej chcete použiť alebo zmeniť prechod. Nastavenie prechodu určuje, ako táto snímka na obrazovku vstúpi a ako predchádzajúca vystúpi. Na príklade nižšie vidíte, že ak pridáte prechod na snímku 3, ten určí, akým spôsobom vystúpi snímka 2 a vstúpi snímka 3.

  Zobrazuje tablu Snímka s vybratou treťou snímkou v PowerPointe

 2. Na karte Prechody nájdite v galérii prechodov požadovaný efekt. Kliknutím na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac zobrazíte celú galériu. Kliknutím na požadovaný efekt ho vyberiete alebo zobrazíte ukážku.

 3. Kliknutím na položku Možnosti efektu môžete zmeniť spôsob prechodu, napríklad smer vstupu snímky.

 4. Voliteľné:

  • Ak chcete nastaviť ako rýchly prechod prejde, zadajte čas v poli Trvanie. Nastavte číslo vyššie prechod ísť pomalšie. Ďalšie informácie o prechode časovanie nájdete v téme Nastavenie rýchlosti a časovania prechodov.

  • Ak chcete pridať zvuk do prechodu, vyberte zvuk v okne zvuk alebo vybrať Iný zvuk a vyberte súbor .wav zo svojho počítača.

  • Ak chcete použiť rovnaký prechod na všetky snímky prezentácie, kliknite na položku Použiť na všetky.

 5. Kliknutím na tlačidlo Ukážka zobrazíte, ako prechod so všetkými nastaveniami vyzerá.

Odstránenie prechodu

Nezabudnite, že prechod sa používa na vstúpenie snímky, nie na spôsob, akým vystúpi. Ak teda chcete odstrániť záverečný efekt pre snímku 2, odstráňte prechod pre snímku 3.

 • Kliknite na snímku, pre ktorú nechcete použiť žiaden prechod. Potom na karte Prechody v galérii prechodov kliknite na položku Žiadne.

  Zobrazenie karty Prechody na páse s nástrojmi v PowerPointe

  V našom príklade by sa snímka 3, ak by nemala žiaden prechod, zobrazila hneď po zmiznutí snímky 2.

 • Ak chcete zo všetkých snímok prechody odstrániť, vyberte na table miniatúr všetky snímky v prezentácii (Ctrl + A) a potom na karte Prechody v galérii prechodov kliknite na možnosť Žiadne.

Riešenie problémov

Ak sa namiesto vami vybratých prechodov zobrazuje blikajúca čierna obrazovka, vyskúšajte nasledovný postup:

 1. Kliknite na kartu Súbor > položky Možnosti > Rozšírené.

 2. V časti Zobraziť začiarknite políčko Vypnúť hardvérové urýchľovanie grafiky prezentácie.

Poznámka: Ďalšie informácie o pridaní prechodov do textových prvkov alebo objektov nájdete v téme Animácia textu alebo objektov.

Pridanie alebo zmena prechodu snímok

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, v ktorých chcete použiť alebo zmeniť prechod snímky.

 3. Na karte Prechody v skupine Prechod na túto snímku kliknite na požadovaný efekt prechodu snímky.

  Ak chcete zobraziť ďalšie efekty prechodu, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

 4. Ak chcete nastaviť trvanie prechodu medzi predchádzajúcou a aktuálnou snímkou, zadajte alebo vyberte požadovanú rýchlosť v poli Trvanie na karte Prechody v skupine Časovanie.

  Časový interval predtým, ako aktuálna snímka prejde na ďalšiu, stanovíte takto:

  • Ak chcete snímkami prechádzať hneď po kliknutí myšou, začiarknite v skupine Časovanie políčko Po kliknutí myšou.

  • Ak chcete snímkami prechádzať po určitom čase, zadajte v skupine Časovanie požadovaný počet sekúnd do poľa Po

 5. Voliteľné:

  • Ak chcete použiť rovnaký prechod v celej prezentácii, kliknite v skupine Časovanie na položku Použiť na všetky.

  • Ak chcete použiť prispôsobiteľné vlastnosti prechodu, ktoré sú dostupné pri väčšine prechodov (nie však pri všetkých), v skupine Prechod na túto snímku kliknite na položku Možnosti efektu a vyberte požadovanú možnosť.

Pridanie zvuku k prechodom snímok

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, v ktorých chcete pridať zvuk k prechodu snímky.

 3. Na karte Prechody v skupine Časovanie kliknite na šípku vedľa položky Zvuk a potom postupujte takto:

  • Ak chcete pridať zvuk zo zoznamu, vyberte požadovaný zvuk.

  • Ak chcete pridať zvuk, ktorý ste v zozname nenašli, vyberte položku Iný zvuk, vyhľadajte zvukový súbor, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Otvoriť.

 4. Voliteľné: Ak chcete pridať rovnaký zvuk prechodu na všetky snímky v prezentácii, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na položku Použiť na všetky.

Odstránenie efektu prechodu

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, z ktorých chcete odstrániť prechod.

 3. Na karte Prechody v skupine Prechod na túto snímku kliknite na položku Žiadne.

 4. Voliteľné: Ak chcete odstrániť prechody z celej prezentácie, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na položku Použiť na všetky.

Poznámka: Ďalšie informácie o pridávaní prechodov do textových prvkov alebo objektov nájdete v téme Animácia textu alebo objektov.

Pridanie alebo zmena prechodu snímok

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, v ktorých chcete použiť alebo zmeniť prechod snímky.

 3. Na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku kliknite na požadovaný efekt prechodu snímky.

  Ak chcete zobraziť ďalšie efekty prechodu, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

 4. Ak chcete nastaviť rýchlosť prechodu medzi snímkami, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na šípku vedľa položky Rýchlosť prechodu a potom vyberte požadovanú rýchlosť.

  Časový interval predtým, ako aktuálna snímka prejde na ďalšiu, stanovíte takto:

  • Ak chcete snímkami prechádzať hneď po kliknutí myšou, začiarknite na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku políčko Po kliknutí myšou.

  • Ak chcete snímkami prechádzať po určitom čase, zadajte na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku požadovaný počet sekúnd do poľa Automaticky po.

 5. Voliteľné: Ak chcete použiť rovnaký prechod v celej prezentácii, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na položku Použiť na všetky.

Pridanie zvuku k prechodom snímok

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, v ktorých chcete pridať zvuk k prechodu snímky.

 3. Na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku kliknite na šípku vedľa položky Zvuk prechodu a potom postupujte takto:

  • Ak chcete pridať zvuk zo zoznamu, vyberte požadovaný zvuk.

  • Ak chcete pridať zvuk, ktorý ste v zozname nenašli, vyberte položku Iný zvuk, vyhľadajte zvukový súbor, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku OK.

 4. Voliteľné: Ak chcete pridať rovnaký zvuk prechodu na všetky snímky v prezentácii, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na položku Použiť na všetky.

Odstránenie efektu prechodu

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, z ktorých chcete odstrániť prechod.

 3. Na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku kliknite na položku Bez prechodu.

 4. Voliteľné: Ak chcete odstrániť prechody z celej prezentácie, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na položku Použiť na všetky.

Poznámka: Ďalšie informácie o pridávaní animácie do textových prvkov alebo objektov v rámci jednej snímky nájdete v téme Animácia textových odrážok alebo Animácia obrázkov na snímke.

Pridanie alebo zmena prechodu snímok

 1. Na table miniatúr kliknite na snímku, v ktorej chcete použiť alebo zmeniť prechod. Nastavenie prechodu určuje, ako táto snímka na obrazovku vstúpi a ako predchádzajúca vystúpi. Na príklade nižšie vidíte, že ak pridáte prechod na snímku 3, ten určí, akým spôsobom vystúpi snímka 2 a vstúpi snímka 3.

  Zobrazuje tablu Snímka s vybratou treťou snímkou v PowerPointe

 2. Na karte Prechody nájdite v galérii prechodov požadovaný efekt.

 3. Ak chcete určiť presný spôsob prechodu, kliknite na položku Možnosti efektu.

 4. Voliteľné:

  • Ak chcete nastaviť ako rýchly prechod prejde, zadajte čas do poľa Trvanie na páse s nástrojmi. Nastavte číslo vyššie prechod ísť pomalšie. Ďalšie informácie o prechode časovanie nájdete v téme Nastavenie rýchlosti a časovania prechodov.

  • Ak chcete použiť rovnaký prechod na všetky snímky prezentácie, kliknite na položku Použiť na všetky.

 5. Ak chcete priamo sledovať prechod snímok, vyberte snímku, ktorou prechod začína, a potom kliknite na ikonu Prezentácia Tlačidlo Začať prezentáciu v pravom dolnom rohu okna prehliadača.

  Ak chcete spustiť prezentáciu od aktuálnej snímky, kliknite na tlačidlo prezentácie v pravom dolnom rohu prehliadača.

  (Toto tlačidlo spustí prezentáciu od aktuálne vybratej snímky, nie od začiatku prezentácie).

Odstránenie prechodu

Nezabudnite, že prechod sa používa na vstúpenie snímky, nie na spôsob, akým vystúpi. Ak teda chcete odstrániť záverečný efekt pre snímku 2, odstráňte prechod pre snímku 3.

 • Kliknite na snímku, pre ktorú nechcete použiť žiaden prechod. Potom na karte Prechody v galérii prechodov kliknite na položku Žiadne.

  Zobrazenie karty Prechody na páse s nástrojmi v PowerPointe

  V našom príklade by sa snímka 3, ak by nemala žiaden prechod, zobrazila hneď po zmiznutí snímky 2.

  Ak chcete odstrániť prechody zo všetkých snímok, kliknite najprv na položku Žiadne a potom na položku Použiť na všetky na páse s nástrojmi.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×