Pridanie poznámok lektora na snímky

Dotykový sprievodca Návod na dotykové ovládanie

Zadajte poznámky lektora na tablu Poznámky pod každou snímkou.

Poznámky lektora sa zobrazia pod každou snímkou

Poznámka    Ak tablu Poznámky pod snímkami nevidíte, kliknite na položku Poznámky v ľavej dolnej časti okna snímky na oranžovom paneli úloh (zobrazenom vyššie).

Platí pre: PowerPoint 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk