Pridanie poznámok lektora na snímky

Zadajte poznámky lektora na tablu Poznámky pod každou snímkou.

speaker notes pane in powerpoint

Poznámka    Ak pod jednotlivými snímkami nezobrazuje tabla Poznámky, kliknite na položku Poznámky na paneli úloh v dolnej časti okna snímky.

Platí pre: PowerPoint 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk