Prezentovanie prezentácií

Pridanie poznámok lektora na snímky

Pridanie poznámok lektora na snímky

Pri vytváraní prezentácie môžete do nej pridať poznámky lektora, na ktoré sa môžete obrátiť neskôr počas prednesu prezentácie pred publikom.

Počas prezentácie sa poznámky lektora zobrazujú pre vás na monitore, ale nie sú viditeľné pre publikum. Tabla Poznámky je tiež miestom, kam si môžete uložiť body, ktoré chcete počas prezentovania spomenúť.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

38 sekúnd

Pridanie poznámok pri vytváraní prezentácie

Tabla Poznámky je pole, ktoré sa zobrazuje pod každou snímkou. (Na obrázku nižšie je označená purpurovým obrysom.) Na prázdnej table Poznámky sa zobrazuje výzva s textom Kliknite sem a zadajte poznámky. Tam môžete zadať svoje poznámky lektora. Ak sa tabla Poznámky nezobrazuje alebo je úplne minimalizovaná, kliknite na položku PowerPointPoznámky</c0> na paneli úloh v dolnej časti okna programu (na obrázku nižšie je tiež označená purpurovým obrysom.)

Zobrazí sa tabla Poznámky lektora v PowerPointe

Ak poznámky presahujú pridelenú dĺžku tably Poznámky, na bočnej strane tably sa zobrazí zvislý posúvač. Rovnako môžete tablu Poznámky zväčšiť tak, že myšou ukážete na horný okraj tably, a keď sa ukazovateľ zmení na obojsmernú šípku, presuniete myš smerom nahor.

Poznámky v zobrazení pre prezentujúceho

Keď je počítač pripojený k projektoru a, vy spustíte prezentáciu Toto tlačidlo spustí prezentáciu od prvej snímky v prezentácii. , zobrazenie pre prezentujúceho je na obrazovke vášho počítača, kým projektor zobrazuje iba snímky. V zobrazení pre prezentujúceho počas prezentácie vidíte svoje poznámky iba vy, pričom publikum vidí iba vaše snímky.

Zobrazenie pre prezentujúceho v PowerPointe 2016 s krúžkom okolo poznámok lektora

Poznámky sa zobrazujú na table vpravo. Text by sa mal zalamovať automaticky a v prípade potreby sa zobrazí zvislý posúvač. Pomocou dvoch tlačidiel v ľavom dolnom rohu tably Poznámky môžete zmeniť veľkosť textu:

Zmena veľkosti textu na table Poznámky v zobrazení pre prezentujúceho

Zobrazenie pre prezentujúceho nie je potrebné vytvárať. PowerPoint v ňom priraďuje poznámky, ktoré ste zadali pre každú snímku, k množine ovládacích prvkov potrebných na navigáciu počas prezentácie.

PowerPoint je počas prezentácie predvolene nastavený na zobrazenie pre prezentujúceho. Toto nastavenie môžete zmeniť na karte Prezentácia na páse s nástrojmi programu PowerPoint:

Možnosť zobrazenia pre prezentujúceho sa riadi podľa začiarkavacieho políčka na karte Prezentácia na páse s nástrojmi v PowerPointe.

Ďalšie podrobnosti o zobrazení a používaní zobrazenia pre prezentujúceho nájdete v téme Spustenie prezentácie a zobrazenie poznámok v zobrazení pre prezentujúceho.

Tlač poznámok lektora

Pozrite si tému Tlač snímok s poznámkami lektora alebo bez nich.

Pozrite tiež

Tlač snímok s poznámkami lektora alebo bez nich

Spustenie prezentácie a zobrazenie poznámok v zobrazení pre prezentujúceho

Prenesenie snímok z jednej prezentácie do druhej

Počas prezentácie sa poznámky lektora zobrazujú pre vás na monitore, ale nie sú viditeľné pre publikum. Tabla Poznámky je tiež miestom, kam si môžete uložiť body, ktoré chcete počas prezentovania spomenúť.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

38 sekúnd

Pridanie poznámok na snímky

Poznámky sa k snímkam pridávajú nasledujúcim spôsobom:

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

 2. Vyberte miniatúru snímky, ku ktorej chcete pridať poznámky.

  Zobrazuje snímku vybratú na table miniatúr v PowerPointe 2016 pre Mac

 3. Pod snímkou sa zobrazí tabla s poznámkami. Kliknite na miesto s textom Kliknite sem a zadajte poznámky a zadajte ľubovoľné poznámky.

  Zobrazuje tablu s poznámkami v PowerPointe 216 pre Mac

 4. Tablu s poznámkami skryjete kliknutím na tlačidlo Poznámky Zobrazuje tlačidlo Poznámky v PowerPointe 2016 pre Mac na paneli úloh. Ak budete chcieť tablu s poznámkami znova zobraziť, znova kliknite na tlačidlo.

Zobrazovanie poznámok počas prezentovania

Ak chcete zobraziť poznámky počas prezentovania, no vaše publikum by malo vidieť len to, čo je na samotnej snímke, použite zobrazenie pre prezentujúceho. Postup:

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Zobrazenie pre prezentujúceho.

 2. Zobrazí sa hlavná snímka, ktorú prezentujete, ukážka ďalšej snímky a pod touto ukážkou poznámky, ktoré ste pridali k aktuálnej snímke.

  Zobrazuje poznámky v zobrazení pre prezentujúceho v PowerPointe 2016 pre Mac

  Vášmu publiku sa zobrazia len snímky v prezentácii, nie vaše poznámky.

Pozrite tiež

Tlač snímok a podkladov

Používanie zobrazenia pre prezentujúceho v PowerPointe pre Mac

Pridanie poznámky

V normálnom zobrazení môžete poznámky pridať priamo pod snímku počas tvorby prezentácie.

 1. Na navigačnej table kliknite na snímku, ku ktorej chcete pridať poznámky.

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom  alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad .  

 2. Kliknite na tablu s poznámkami umiestnenú pod snímkou a zadajte poznámky pre aktuálnu snímku.

  Tipy: 

  • Ak sa tabla s poznámkami nezobrazuje, presuňte panel umiestnený pod snímkou.

  • V poznámkach možno použiť formátovanie textu, napríklad tučný text, kurzívu a podčiarknutie. Formátovanie textu je viditeľné v zobrazení pre prezentujúceho a zobrazení strán s poznámkami.

Zaznamenávanie poznámok zo schôdze počas prezentácie

V zobrazení pre prezentujúceho sa všetky poznámky lektora vytvorené pre snímku pri tvorbe prezentácie zobrazia na ľavej strane tably s poznámkami. Počas prezentovania takisto možno zaznamenávať poznámky zo schôdze.

 • Stačí kliknúť na tablu poznámok na pravej strane a zadávať poznámky.

  Poznámka: Keď opustíte zobrazenie pre prezentujúceho, poznámky zo schôdze sa zobrazia pod poznámkami lektora pre danú snímku.

Zmena alebo formátovanie poznámok snímky

Text poznámok možno zmeniť alebo formátovať počas vytvárania snímky alebo pred tlačou podkladov obsahujúcich snímky a poznámky. V poznámkach možno použiť formátovanie textu, napríklad tučný text, kurzívu a podčiarknutie. Formátovanie textu je viditeľné v zobrazení pre prezentujúceho a zobrazení strán s poznámkami.

 1. Na navigačnej table kliknite na snímku, do ktorej chcete pridať poznámky.

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom  alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad .  

 2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Strana s poznámkami.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Úprava poznámok

  Kliknite na tablu s poznámkami a potom vykonajte zmeny.

  Formátovanie poznámok

  Na table s poznámkami vyberte časť textu alebo všetok text a potom vykonajte požadované zmeny formátovania.

  Formátovanie textu, akým je tučný text, kurzíva alebo podčiarknutie a zoznamy s odrážkami sa zobrazujú pod poznámkami v zobrazení pre prezentujúceho aj v normálnom zobrazení. Formátovanie písma, napríklad veľkosť, typ a farba písma sa zobrazujú len pod poznámkami v zobrazení pre prezentujúceho. Niektoré zmeny, ktoré v zobrazení strán s poznámkami vykonáte, napríklad pridanie objektov WordArt alebo obrázkov, sú zahrnuté v tlačených podkladoch, no nezobrazujú sa v normálnom zobrazení alebo zobrazení pre prezentujúceho.

Pozrite tiež

Tlač snímok a podkladov

Prezentovanie

PowerPoint na webe umožňuje vytvoriť poznámky lektora, ale neumožňuje zobraziť poznámky počas prezentovania.

Vytvorenie poznámok lektora

 • Na karte Zobraziť na páse s nástrojmi v skupine Zobraziť vyberte položku Poznámky Na karte Zobraziť na páse s nástrojmi v skupine Zobraziť vyberte položku Poznámky. .

  Tabla sa zobrazí v dolnej časti okna programu PowerPoint. Blikajúci kurzor označuje, že môžete začať písať.

  Tabla s poznámkami sa zobrazuje v dolnej časti okna.

Veľkosť tably s poznámkami sa dá zmeniť, ak jej obsah nevidno všetok naraz. Keď ukážete na horné orámovanie tably, ukazovateľ myši sa zmení na obojstrannú šípku Zvislá obojstranná šípka . Kliknite na orámovanie a presunutím nahor alebo nadol zmeňte veľkosť tably.

Tlač poznámok lektora

Ak máte predplatené služby Office 365 pre podniky a prezentáciu máte uloženú v službe OneDrive for Business alebo SharePoint Online, poznámky lektora si môžete vytlačiť. Ďalšie informácie nájdete v téme Tlač powerpointových snímok, podkladov alebo poznámok.

Zobrazenie poznámok lektora počas prezentovania

Ak chcete počas prezentovania zobraziť poznámky lektora, musíte v súčasnosti používať počítačovú verziu programu PowerPoint.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×