Pridanie používateľa webovej aplikácie Project Web App

Na to, aby mohli ľudia v organizácii získať prístup k webovej aplikácii Project Web App, je potrebné pridať ich ako používateľov. Používateľa webovej aplikácie Project Web App môže pridať iba osoba s príslušnými povoleniami. Overte u správcu servera Project Server, či máte správne povolenia.

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera kliknite na položku Správa používateľov.

 3. Na stránke Správa používateľov kliknite na položku Nový používateľ.

  Ak chcete upraviť existujúceho používateľa, kliknite na meno používateľa v tabuľke a potom vykonajte zvyšné kroky uvedené v tomto článku. Ak sa v tabuľke nezobrazia žiadne mená používateľov, buď vyberte možnosť Všetci používatelia, alebo používateľa vyhľadajte zadaním jeho mena, časti mena alebo e-mailu a potom kliknite na položku Hľadať.

 4. Na stránke Nový používateľ (v prípade úpravy existujúceho používateľa na stránke Úprava používateľa) zadajte v časti Identifikačné informácie zobrazované meno používateľa, e-mailovú adresu, fonetické hláskovanie mena, iniciálky a hodnotu štruktúry rozpisu prostriedkov (RBS).

  Ak tento používateľ spravuje tímovú webovú lokalitu, zadajte cieľ hypertextového prepojenia a adresu URL do poľa Názov hypertextového prepojenia, prípadne do poľa Adresa URL hypertextového prepojenia.

  Poznámka : Ak chcete povoliť, aby bolo používateľa možné priraďovať k úlohám ako prostriedok, začiarknite políčko Používateľa možno priradiť ako prostriedok. Začiarknutím tohto políčka určíte, že sa používateľ stane podnikové zdroje.

 5. V sekcii Overenie používateľa zadajte názov konta používateľa. Ak nechcete, aby sa informácie o používateľovi synchronizovali so službou Active Directory, začiarknite políčko Zakázať synchronizáciu služby Active Directory pre tohto používateľa.

  Dôležité : Presná podoba názvu konta sa určuje počas inštalácie servera Microsoft Project Server 2010 a môže byť odlišná od podoby navrhnutej na tomto mieste. Požiadajte správcu systému alebo osobu, ktorá inštalovala server Project Server, o určenie podoby názvu konta.

 6. V sekcii Atribúty nasadenia zadajte nasledujúce informácie o tom, či daného používateľa možno priraďovať k úlohám ako prostriedok. Táto časť sa zobrazí iba v prípade, že políčko Používateľa možno priradiť ako prostriedok je začiarknuté.

  • Ak chcete používateľa vylúčiť z procesu vyvažovanie, zrušte začiarknutie políčka Prostriedok možno vyrovnať. Potom vyberte základný kalendár, ktorý chcete používateľovi priradiť.

  • V zozname Predvolený typ rezervácie vyberte typ rezervácie používateľa. Môže ísť o určený zdroj alebo navrhnutý zdroj typ.

  • Ak má používateľ správcu časového výkazu, do poľa Správca časového výkazu zadajte alebo v ňom vyhľadajte meno daného správcu.

 7. Do poľa Predvolený vlastník nasadenia zadajte alebo v ňom vyhľadajte meno vlastník priradenia.

  • Ak chcete určiť dostupnosť používateľa, do polí Čo najskôr dostupné a Čo najneskôr dostupné zadajte dátumy.

   Tip : Kliknite na tlačidlo Výber dátumu kalendár a potom kliknutím vyberte dátumy v kalendári.

  • Ak chcete pre prostriedok určiť štandardné náklady, zadajte sumu do poľa Štandardná sadzba.

  • Ak chcete pre prostriedok určiť sadzbu za prácu nadčas, zadajte sumu do poľa Sadzba za prácu nadčas.

  • Ak chcete určiť maximálne množstvo času, počas ktorého môže byť prostriedok k dispozícii na prácu na všetkých úlohách v rámci projektu, množstvo času zadajte do poľa Aktuálne max. jednotky. Tento údaj slúži na vypočítanie množstva času, ktorý môže pracovný prostriedok venovať jednotlivým priradeným úlohám.

  • Ak chcete pre prostriedok určiť nastavenú sadzbu, výšku tohto nákladu zadajte do poľa Náklady na použitie. Ak chcete napríklad určiť, že poplatok za jednorazovú konzultáciu v prípade danej osoby bude vo výške 1 500 EUR, zadajte hodnotu 1 500 EUR.

 8. Ak chcete určiť, že sa projektové úlohy majú synchronizovať s úlohami v poštovej schránke na serveri Exchange Server, v sekcii Podrobnosti o serveri Exchange začiarknite políčko Synchronizovať úlohy.

 9. V sekcii Oddelenia vyberte v zozname Oddelenia prostriedkov oddelenie, do ktorého daný prostriedok patrí. V tejto sekcii sa môžu zobrazovať aj ďalšie polia v závislosti od toho, ktoré polia boli vytvorené pre jednotlivé oddelenia vo vašej organizácii.

 10. V sekcii Vlastné polia prostriedku zadajte hodnoty predstavujúce jednotlivé vlastné polia, vytvorené pre vašu organizáciu. Táto sekcia sa zobrazí iba v prípade, že vaša organizácia používa vlastné polia prostriedkov.

 11. V sekcii Skupiny zabezpečenia kliknite na skupina v tabuľke Dostupné skupiny a potom kliknite na položku Pridať. Prostriedok sa pridá do tabuľky Skupiny obsahujúce tohto používateľa.

  Kliknutím na položku Pridať všetky pridáte daného používateľa do všetkých dostupných skupín. Používatelia automaticky dedia rovnaké povolenia, aké sú priradené daným skupinám.

 12. V sekcii Kategórie zabezpečenia v zozname Dostupné kategórie vyberte kategória, ku ktorým môže používateľ získať prístup, a potom kliknite na položku Pridať. Kliknutím na položku Pridať všetky pridáte daného používateľa do všetkých dostupných kategórií.

 13. Pre každú kategóriu v zozname Vybraté kategórie špecifikujte povolenia, ktoré používateľ bude mať pre jednotlivé kategórie. V sekcii Globálne povolenia začiarknite pre každé povolenie niektoré z nasledujúcich políčok:

  • Povoliť      Začiarknutím tohto políčka explicitne udelíte toto povolenie danému používateľovi.

  • Odmietnuť      Začiarknutím tohto políčka explicitne zamietnete udelenie tohto povolenia danému používateľovi.

   Poznámky : 

   • Ak nezačiarknete ani jedno z políčok Povoliť a Odmietnuť, používatelia nebudú mať k danej kategórii prístup ani v prípade, že im bol tento prístup udelený na inom mieste (napríklad na základe nastavenia povolení pre skupinu, do ktorej patria).

   • Vo väčšine prípadov stačí nastaviť povolenia na úrovni skupiny, a nie je potrebné nastavovať ich na úrovni používateľa. V prípade používateľov so špecifickými povoleniami, ktorých sa netýkajú povolenia platné pre skupinu, použite globálne povolenia.

   • Ak je na úrovni používateľa povolenie nastavené na hodnotu Povoliť a na úrovni skupiny na hodnotu Odmietnuť, povolenie bude odmietnuté. Povolenia na úrovni skupiny majú vyššiu prioritu ako povolenia na úrovni používateľa.

   • Povolenia môžete rýchlo nastaviť pomocou šablóny. V okne Nastaviť povolenia k šablóne vyberte šablóna zabezpečenia, ktorú chcete použiť na nastavenie povolenia pre používateľa, a potom kliknite na položku Použiť.

 14. Ak má vaša organizácia vytvorené kódy pre zoskupovanie a náklady, v sekcii Skupinové polia zadajte tieto kódy do polí Skupina, Kód, Nákladové stredisko a Typ nákladov.

 15. Ak chcete, aby sa používateľ stal členom existujúceho tímu, v sekcii Podrobnosti o tíme začiarknite políčko Fond nasadenia tímu a potom zadajte názov tímu do poľa Názov tímu.

 16. V sekcii Identifikačné údaje systému zadajte identifikačné informácie o používateľovi do poľa Externá identifikácia. Tieto informácie je možné použiť na prepojenie danej osoby s príslušnými informáciami v oddelení ľudských zdrojov, alebo na jednoduchšiu konsolidáciu vykazovania využitia zdrojov nad rámec možností, ktoré poskytuje server Project Server.

  Pozrite si video o tom, ako fungujú povolenia zabezpečenia servera Project Server.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×