Pridanie orámovania textovým poliam, obrázkom a iným objektom

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Kurzívou, orámovanie je skvelým spôsobom, ako získať pozornosť. Tu je postup na Pridanie čiary, vzorku alebo vlastné orámovanie textového poľa, obrázka alebo iného objektu vo Worde, PowerPointe alebo Excel pre Mac.

Pridanie orámovania tvaru alebo textovému poľu

 1. Vyberte tvar alebo textové pole, ktorému chcete pridať orámovanie.

 2. Na karte Formátovať tvar kliknite na šípku vedľa položky Obrys tvaru ikonu Ikonu obrys tvaru .

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  kcia

  Postupujte takto

  Pridanie farebného orámovania

  Kliknite na požadovanú farbu alebo namiešajte vlastnú farbu kliknutím na položku Ďalšie farby obrysov.

  Pridanie konkrétnej hrúbky orámovania

  Ukážte na položku hrúbka a potom vyberte požadovanú hrúbku čiary.

  Pridanie orámovania v konkrétnom štýle

  Ukážte na položku čiary a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

Pridanie orámovania k tabuľke

 1. Vyberte tabuľku, ktorej chcete pridať orámovanie.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  kcia

  Postupujte takto

  Pridanie farebného orámovania

  Na karte Návrh tabuľky, kliknite na šípku vedľa tlačidla orámovanie a potom kliknite na požadovanú farbu alebo namiešajte vlastnú farbu kliknutím na položku Ďalšie farby obrysov.

  Pridanie konkrétnej hrúbky orámovania

  Na karte Návrh tabuľky, kliknite na ponuku Hrúbka čiary Hrúbku čiary a vyberte hrúbku, ktoré chcete, aby sa orámovanie. 

  Pridanie orámovania v konkrétnom štýle

  Na karte Návrh tabuľky kliknite na ponuku Štýl čiary Štýl čiary a vyberte požadované orámovanie mať štýl čiary. 

 3. Na karte Návrh tabuľky, kliknite na šípku vedľa položky orámovanie   Tlačidlo Orámovania , a potom začiarknite alebo zrušte orámovanie tabuľky, ktoré chcete.

Pridanie orámovania k obrázku

 1. Vyberte obrázok, ktorému chcete pridať orámovanie.

 2. Na karte Formát kliknite na šípku vedľa položky Orámovanie obrázka ikony Ikonu obrys tvaru .

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  kcia

  Postupujte takto

  Pridanie farebného orámovania

  Kliknite na požadovanú farbu alebo namiešajte vlastnú farbu kliknutím na položku Ďalšie farby obrysov.

  Pridanie konkrétnej hrúbky orámovania

  Ukážte na položku hrúbka a potom vyberte požadovanú hrúbku čiary.

  Pridanie orámovania v konkrétnom štýle

  Ukážte na položku čiary a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

Pridanie orámovania tvaru alebo textovému poľu

 1. Vyberte tvar alebo textové pole, ktorému chcete pridať orámovanie.

 2. Na karte Formátovať tvar kliknite na šípku vedľa položky Obrys tvaru ikonu Ikonu obrys tvaru .

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  kcia

  Postupujte takto

  Pridanie farebného orámovania

  Kliknite na požadovanú farbu alebo namiešajte vlastnú farbu kliknutím na položku Ďalšie farby obrysov.

  Pridanie konkrétnej hrúbky orámovania

  Ukážte na položku hrúbka a potom vyberte požadovanú hrúbku čiary.

  Pridanie orámovania v konkrétnom štýle

  Ukážte na položku čiary a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

Pridanie orámovania k tabuľke

 1. Vyberte tabuľku, ktorej chcete pridať orámovanie.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  kcia

  Postupujte takto

  Pridanie farebného orámovania

  Na karte Návrh tabuľky uclick šípku vedľa položky Farba pera, a potom kliknite na požadovanú farbu alebo namiešajte vlastnú farbu kliknutím na položku Ďalšie farby obrysov.

  Pridanie konkrétnej hrúbky orámovania

  Na karte Návrh tabuľky, kliknite na ponuku Hrúbka čiary Hrúbka pera a vyberte hrúbku, ktoré chcete, aby sa orámovanie. 

  Pridanie orámovania v konkrétnom štýle

  Na karte Návrh tabuľky v časti Kresliť orámovanie, kliknite na položku Štýl pera   Štýl čiary kontextové ponuky a vyberte požadované orámovanie mať štýl čiary.

 3. Na karte Návrh tabuľky, kliknite na šípku vedľa položky orámovanie   Tlačidlo Orámovania , a potom začiarknite alebo zrušte orámovanie tabuľky, ktoré chcete.

Pridanie orámovania k obrázku

 1. Vyberte obrázok, ktorému chcete pridať orámovanie.

 2. Na karte Formát kliknite na šípku vedľa položky orámovanie obrázka ikony Ikonu obrys tvaru .

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  kcia

  Postupujte takto

  Pridanie farebného orámovania

  Kliknite na požadovanú farbu alebo namiešajte vlastnú farbu kliknutím na položku Ďalšie farby obrysov.

  Pridanie konkrétnej hrúbky orámovania

  Ukážte na položku hrúbka a potom vyberte požadovanú hrúbku čiary.

  Pridanie orámovania v konkrétnom štýle

  Ukážte na položku čiary a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

Pridanie orámovania tvaru alebo textovému poľu

 1. Vyberte tvar alebo textové pole, ktorému chcete pridať orámovanie.

 2. Na karte Formátovať tvar kliknite na šípku vedľa položky Obrys tvaru ikonu Ikonu obrys tvaru .

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  kcia

  Postupujte takto

  Pridanie farebného orámovania

  Kliknite na požadovanú farbu alebo namiešajte vlastnú farbu kliknutím na položku Ďalšie farby obrysov.

  Pridanie konkrétnej hrúbky orámovania

  Ukážte na položku hrúbka a potom vyberte požadovanú hrúbku čiary.

  Pridanie orámovania v konkrétnom štýle

  Ukážte na položku čiary a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

Pridanie orámovania k obrázku

 1. Vyberte obrázok, ktorému chcete pridať orámovanie.

 2. Na karte Formát kliknite na šípku vedľa položky Orámovanie obrázka   Orámovanie obrázka .

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  kcia

  Postupujte takto

  Pridanie farebného orámovania

  Kliknite na požadovanú farbu alebo namiešajte vlastnú farbu kliknutím na položku Ďalšie farby obrysov.

  Pridanie konkrétnej hrúbky orámovania

  Ukážte na položku hrúbka a potom vyberte požadovanú hrúbku čiary.

  Pridanie orámovania v konkrétnom štýle

  Ukážte na položku čiary a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie orámovania tvaru alebo textovému poľu

 1. Vyberte tvar alebo textové pole, ktorému chcete pridať orámovanie.

 2. Na karte Formát kliknite v časti Štýly tvarov na položku Čiara.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly tvarov

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  kcia

  Postupujte takto

  Pridanie farebného orámovania

  Kliknite na požadovanú farbu alebo na položku Ďalšie farby a namiešajte si vlastnú farbu.

  Pridanie konkrétnej hrúbky orámovania

  Ukážte na položku Hrúbka a potom vyberte čiaru požadovanej hrúbky.

  Pridanie orámovania v konkrétnom štýle

  Ukážte na položku Čiarkované a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

Pridanie orámovania k tabuľke

 1. Vyberte tabuľku, ktorej chcete pridať orámovanie.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  kcia

  Postupujte takto

  Pridanie farebného orámovania

  Na karte Tabuľky kliknite v časti Štýly tabuliek na šípku vedľa položky Čiary a potom kliknite na požadovanú farbu alebo si namiešajte vlastnú farbu kliknutím na položku Ďalšie farby.

  Pridanie konkrétnej hrúbky orámovania

  Na karte Tabuľky v časti Kresliť orámovanie kliknite na kontextovú ponuku Hrúbka čiary  Hrúbka čiary a vyberte požadovanú hrúbku čiary pre orámovanie.

  Pridanie orámovania v konkrétnom štýle

  Na karte Tabuľky v časti Kresliť orámovanie kliknite na kontextovú ponuku Štýl čiary  Štýl čiary a vyberte požadovaný štýl čiary pre orámovanie.

 3. Na karte Tabuľky kliknite v časti Kresliť orámovanie na šípku vedľa položky Orámovania  Tlačidlo Orámovania a potom vyberte alebo zrušte začiarknutie požadovaného orámovania tabuľky.

  Karta Tabuľky, skupina Kresliť orámovanie

Pridanie orámovania k obrázku

 1. Vyberte obrázok, ktorému chcete pridať orámovanie.

 2. Na karte Formátovať obrázok kliknite v časti Štýly obrázkov na šípku vedľa položky Orámovanie  Tlačidlo Orámovania .

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  kcia

  Postupujte takto

  Pridanie farebného orámovania

  Kliknite na požadovanú farbu alebo na položku Ďalšie farby a namiešajte si vlastnú farbu.

  Pridanie konkrétnej hrúbky orámovania

  Ukážte na položku Hrúbka a potom vyberte čiaru požadovanej hrúbky.

  Pridanie orámovania v konkrétnom štýle

  Ukážte na položku Čiarkované a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie orámovania tvaru alebo textovému poľu

 1. Vyberte tvar alebo textové pole, ktorému chcete pridať orámovanie.

 2. Na karte Formát kliknite v časti Štýly tvarov na položku Čiara.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly tvarov

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  kcia

  Postupujte takto

  Pridanie farebného orámovania

  Kliknite na požadovanú farbu alebo na položku Ďalšie farby a namiešajte si vlastnú farbu.

  Pridanie konkrétnej hrúbky orámovania

  Ukážte na položku Hrúbka a potom vyberte čiaru požadovanej hrúbky.

  Pridanie orámovania v konkrétnom štýle

  Ukážte na položku Čiarkované a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

Pridanie orámovania k tabuľke

 1. Vyberte tabuľku, ktorej chcete pridať orámovanie.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  kcia

  Postupujte takto

  Pridanie farebného orámovania

  Na karte Tabuľky kliknite v časti Štýly tabuliek na šípku vedľa položky Čiary a potom kliknite na požadovanú farbu alebo si namiešajte vlastnú farbu kliknutím na položku Ďalšie farby.

  Pridanie konkrétnej hrúbky orámovania

  Na karte Tabuľky v časti Kresliť orámovanie kliknite na kontextovú ponuku Hrúbka čiary  Hrúbka čiary a vyberte požadovanú hrúbku čiary pre orámovanie.

  Pridanie orámovania v konkrétnom štýle

  Na karte Tabuľky v časti Kresliť orámovanie kliknite na kontextovú ponuku Štýl čiary  Štýl čiary a vyberte požadovaný štýl čiary pre orámovanie.

 3. Na karte Tabuľky kliknite v časti Kresliť orámovanie na šípku vedľa položky Orámovania  Tlačidlo Orámovania a potom vyberte alebo zrušte začiarknutie požadovaného orámovania tabuľky.

  Karta Tabuľky v PowerPointe, skupina Kresliť orámovanie

Pridanie orámovania k obrázku

 1. Vyberte obrázok, ktorému chcete pridať orámovanie.

 2. Na karte Formátovať obrázok kliknite v časti Štýly obrázkov na šípku vedľa položky Orámovanie  Tlačidlo Orámovania .

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  kcia

  Postupujte takto

  Pridanie farebného orámovania

  Kliknite na požadovanú farbu alebo na položku Ďalšie farby a namiešajte si vlastnú farbu.

  Pridanie konkrétnej hrúbky orámovania

  Ukážte na položku Hrúbka a potom vyberte čiaru požadovanej hrúbky.

  Pridanie orámovania v konkrétnom štýle

  Ukážte na položku Čiarkované a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie orámovania tvaru alebo textovému poľu

 1. Vyberte tvar alebo textové pole, ktorému chcete pridať orámovanie.

 2. Na karte Formát kliknite v časti Štýly tvarov na položku Čiara.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly tvarov

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  kcia

  Postupujte takto

  Pridanie farebného orámovania

  Kliknite na požadovanú farbu alebo na položku Ďalšie farby a namiešajte si vlastnú farbu.

  Pridanie konkrétnej hrúbky orámovania

  Ukážte na položku Hrúbka a potom vyberte čiaru požadovanej hrúbky.

  Pridanie orámovania v konkrétnom štýle

  Ukážte na položku Čiarkované a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

Pridanie orámovania k obrázku

 1. Vyberte obrázok, ktorému chcete pridať orámovanie.

 2. Na karte Formátovať obrázok kliknite v časti Štýly obrázkov na šípku vedľa položky Orámovanie  Tlačidlo Orámovania .

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  kcia

  Postupujte takto

  Pridanie farebného orámovania

  Kliknite na požadovanú farbu alebo na položku Ďalšie farby a namiešajte si vlastnú farbu.

  Pridanie konkrétnej hrúbky orámovania

  Ukážte na položku Hrúbka a potom vyberte čiaru požadovanej hrúbky.

  Pridanie orámovania v konkrétnom štýle

  Ukážte na položku Čiarkované a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

Pozrite tiež

Pridanie, zmena alebo odstránenie orámovania strany

Zmena alebo odstránenie orámovania z textových polí alebo tvarov

Zmena alebo odstránenie orámovania z obrázkov

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×