Pridanie, odstránenie alebo zobrazenie dôveryhodného vydavateľa

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V tomto článku je vysvetlené, čo je dôveryhodný vydavateľ, prečo je bezpečnejšie používať iba súčasti vytvorené dôveryhodnými vydavateľmi a ako je možné pridávať dôveryhodných vydavateľov do zoznamu dôveryhodných vydavateľov v Centre dôveryhodnosti pre systém produktov systém Microsoft Office 2007 a odstraňovať ich z tohto zoznamu.

Čo je nové v Office 2010

Blog o balíku Office

Obsah tohto článku

Dôveryhodný vydavateľ

Pridanie vývojára do zoznamu dôveryhodných vydavateľov

Odstránenie vývojára zo zoznamu dôveryhodných vydavateľov

Odstránenie vývojára zo zoznamu predošlých dôveryhodných zdrojov

Zobrazenie certifikátu pre meno v zozname dôveryhodných vydavateľov

Dôveryhodný vydavateľ

Vydavateľ je vývojár, ktorý vytvoril makro, ActiveX ovládací prvok, doplnok alebo iné rozšírenie aplikácie pre vás alebo iných ľudí. Predtým, ako môžete zvážiť byť dôveryhodný vydavateľ, čo potrebujete vedieť, kto je osoba a či sú jej poverenia platné. Dôveryhodní vydavatelia sú renomovanou vývojárov, ktorý spĺňa všetky tieto podmienky:

 • projekt s kódom musí byť podpísaný vývojárom s digitálny podpis,

 • digitálny podpis musí byť platný,

 • digitálny podpis musí byť aktuálny (jeho platnosť ešte neuplynula),

 • či certifikát priradený k digitálnemu podpisu bol vydaný renomovanou certifikačnou autoritou (CA),

 • vývojár, ktorý podpísal projekt s kódom, je dôveryhodný vydavateľ.

Ak sa pokúsite spustiť publikovaný kód, ktorý nespĺňa všetky tieto kritériá, Centrum dôveryhodnosti tento kód na základe predvoleného nastavenia zakáže a zobrazí panel hlásení s upozornením na potenciálne nebezpečného vydavateľa.

Panel hlásení

Ak na paneli hlásení kliknete na tlačidlo Možnosti, otvorí sa dialógové okno zabezpečenia, ktoré vám umožní povoliť obsah, ponechať ho zakázaný alebo explicitne dôverovať vydavateľovi. Pred kliknutím na túto možnosť si najprv prečítajte ďalšiu časť o tom, ako sa správne rozhodnúť v súvislosti s povolením alebo zakázaním ovládacieho prvku.

Poznámka : V programe Microsoft Office Outlook 2007 a v programe Microsoft Office Publisher 2007 sa upozornenia zabezpečenia nezobrazujú na paneli hlásení, ale v dialógovom okne.

Na začiatok stránky

Pridanie vývojára do zoznamu dôveryhodných vydavateľov

Keď sa zobrazí dialógové okno zabezpečenia, môžete makro ponechať zakázané, povoliť ho alebo explicitne dôverovať vydavateľovi. Makro by ste mali povoliť iba v prípade, že máte istotu, že makro pochádza z dôveryhodného zdroja.

Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office

Svoju dôveryhodnosť voči vývojárovi makra môžete explicitne vyjadriť tak, že kliknete na tlačidlo Dôverovať všetkým dokumentom od tohto vydavateľa v dialógovom okne zabezpečenia.

Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade platnosti podpisu. Kliknutie na túto možnosť znamená, že softvér od tohto vydavateľa sa bude vždy považovať za dôveryhodný.

Dôležité : 

 • Ak sa zobrazí upozornenie naznačuje, tu je prezentovať žiadny podpis alebo že podpis je neplatný, by sa nemalo povoliť obsah alebo dôverovať vydavateľovi, ak nie ste si istí, kód pochádza z dôveryhodného zdroja. Napríklad ak dokument, ktorý obsahuje makro bola odoslaná e-mailom, je dôležité, aby ste vedeli odosielateľa a či ide o očakávanú e-mailovej správy. Ak nie, o ďalšie informácie požiadajte zdroj dokumentu pred kliknutím na niektorú z možností. Podobne, ako si stiahnuť súbory z webovej lokality, uistite sa, že webová lokalita je bezpečná. Podrobné informácie nájdete v téme Ako Internet Explorer 6 pomáha zachovať vaše údaje bezpečné.

 • Verzie programu Internet Explorer mám?

Na začiatok stránky

Odstránenie vývojára zo zoznamu dôveryhodných vydavateľov

Ktorý program balíka systém Microsoft Office 2007 používate?

Access

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodní vydavatelia.

 3. V zozname Dôveryhodní vydavatelia kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodní vydavatelia.

 3. V zozname Dôveryhodní vydavatelia kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

InfoPath

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Trusted Publishers.

 3. V zozname Dôveryhodní vydavatelia kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Trusted Publishers.

 3. V zozname Dôveryhodní vydavatelia kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodní vydavatelia.

 3. V zozname Dôveryhodní vydavatelia kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Trusted Publishers.

 3. V zozname Dôveryhodní vydavatelia kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Trusted Publishers.

 3. V zozname Dôveryhodní vydavatelia kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodní vydavatelia.

 3. V zozname Dôveryhodní vydavatelia kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Odstránenie vývojára zo zoznamu predošlých dôveryhodných zdrojov

Zoznam predošlých dôveryhodných zdrojov je založený na dôveryhodných vydavateľoch používaných v starších verziách balíka Office. Vo verziách starších ako Microsoft Office 2003 sa v balíku Office uchovával zoznam dôveryhodných vydavateľov nezávisle od programu Windows Internet Explorer. V balíku Office 2003 programy balíka Office a program Internet Explorer začali zdieľať spoločný zoznam dôveryhodných vydavateľov. Ak ste napríklad použili program Internet Explorer na prevzatie ovládacieho prvku ActiveX podpísaného spoločnosťou Microsoft a vyjadrili ste dôveru vydavateľovi pri zobrazení výzvy, potom sa všetok obsah podpísaný spoločnosťou Microsoft, ktorý ste prevzali z lokality Microsoft Office Online, považoval za dôveryhodný aj v programoch balíka Office. Vývojári v zozname predošlých dôveryhodných zdrojov sa stále považujú za dôveryhodných, ale pridávanie ďalších položiek do tohto zoznamu už nie je možné. Ak už vydavateľa v tomto zozname nepovažujete za dôveryhodného, môžete ho odstrániť zo zoznamu použitím nasledovného postupu:

Ktorý program balíka systém Microsoft Office 2007 používate?

Access

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodní vydavatelia.

 3. V zozname Predošlé dôveryhodné zdroje kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodní vydavatelia.

 3. V zozname Predošlé dôveryhodné zdroje kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

InfoPath

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Trusted Publishers.

 3. V zozname Predošlé dôveryhodné zdroje kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Trusted Publishers.

 3. V zozname Predošlé dôveryhodné zdroje kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodní vydavatelia.

 3. V zozname Predošlé dôveryhodné zdroje kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Trusted Publishers.

 3. V zozname Predošlé dôveryhodné zdroje kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Trusted Publishers.

 3. V zozname Predošlé dôveryhodné zdroje kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodní vydavatelia.

 3. V zozname Predošlé dôveryhodné zdroje kliknite na názov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Zobrazenie certifikátu pre meno v zozname dôveryhodných vydavateľov

Zobrazenie certifikátu pre meno vývojára vám umožňuje zobraziť podrobnosti o tom, kto vydal certifikát a kedy bol certifikát vydaný. Ďalšie informácie o certifikátoch nájdete v téme Zisťovanie dôveryhodnosti digitálneho podpisu.

Ktorý program balíka systém Microsoft Office 2007 používate?

Access

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodní vydavatelia.

 3. V zozname Dôveryhodní vydavatelia kliknite na názov vydavateľa, ktorého certifikát chcete zobraziť, a potom kliknite na položku Zobraziť.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodní vydavatelia.

 3. V zozname Dôveryhodní vydavatelia kliknite na názov vydavateľa, ktorého certifikát chcete zobraziť, a potom kliknite na položku Zobraziť.

Na začiatok stránky

InfoPath

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Trusted Publishers.

 3. V zozname Dôveryhodní vydavatelia kliknite na názov vydavateľa, ktorého certifikát chcete zobraziť, a potom kliknite na položku Zobraziť.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Trusted Publishers.

 3. V zozname Dôveryhodní vydavatelia kliknite na názov vydavateľa, ktorého certifikát chcete zobraziť, a potom kliknite na položku Zobraziť.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodní vydavatelia.

 3. V zozname Dôveryhodní vydavatelia kliknite na názov vydavateľa, ktorého certifikát chcete zobraziť, a potom kliknite na položku Zobraziť.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Trusted Publishers.

 3. V zozname Dôveryhodní vydavatelia kliknite na názov vydavateľa, ktorého certifikát chcete zobraziť, a potom kliknite na položku Zobraziť.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Trusted Publishers.

 3. V zozname Dôveryhodní vydavatelia kliknite na názov vydavateľa, ktorého certifikát chcete zobraziť, a potom kliknite na položku Zobraziť.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodní vydavatelia.

 3. V zozname Dôveryhodní vydavatelia kliknite na názov vydavateľa, ktorého certifikát chcete zobraziť, a potom kliknite na položku Zobraziť.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×