Pridanie, odstránenie alebo zmena časové pásma

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Kedykoľvek môžete zmeniť časové pásmo v programe Outlook tak, aby zodpovedal aktuálne geografické umiestnenie. Zmena časového pásma v programe Outlook je rovnaká ako zmeny v okne Ovládací Panel systému Windows a zmena sa prejaví v zobrazení času vo všetkých ostatných založeného na Windowse programoch Microsoft.

Zmena časového pásma

Ak zmeníte nastavenie časového pásma v programe Outlook, všetky položky kalendára sa aktualizujú tak, aby sa zobrazia nové časové pásmo a všetky položky kalendára, aby zodpovedali novému časovému pásmu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Na karte Kalendár v časti časové pásma, zadajte názov pre aktuálne časové pásmo v poli menovky .

 4. V zozname časové pásmo kliknite na časové pásmo, ktoré chcete použiť.

  Poznámky: 

  • Keď upravíte časové pásmo a letný čas nastavenia v programe Outlook, Windows hodiny aj nastavení.

  • Keď program Outlook nastavený na časové pásmo, ktoré používa letný čas, hodiny upraví dňa času v predvolenom nastavení. Úprava môžete vypnúť. Však sa to neodporúča.

  • Niektoré časové pásma nemajú letný čas. Keď program Outlook nastavený na časové pásmo, ktoré nie pozorovať letný čas, napríklad Arizona v USA, nastavenie dňa úspora času nie je zapnutá.

V najnovšej verzie Outlooku pre Office 365, tri samostatné časové pásma možno zobraziť v kalendári.

V ďalších verziách Outlooku, vrátane Outlooku 2019 multilicencia, Outlook 2016, Outlook 2013 a Outlook 2010 môžete zobrazovať dve časové pásma.

Časové pásma môže byť napríklad miestne časové pásmo a časové pásmo z iného umiestnenia business časové pásmo mesta, do ktorého často cestujete. Druhý a tretí časové pásma sa používa len na zobrazenie druhého a tretieho časového panela v zobrazení kalendára a nebude mať vplyv na spôsob kalendára sú uložené či zobrazené položky.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Na karte Kalendár v časti časové pásmazačiarknite políčko Zobraziť druhé časové pásmo a v prípade potreby políčko Zobraziť tretej časové pásmo

 4. V poli Menovka pre každý časové pásmo, zadajte názov pre ďalšie časové pásmo.

 5. V zozname časové pásmo kliknite na časové pásmo, ktoré chcete pridať.

 6. Ak chcete automaticky upraviť zmien (DST) času hodiny počítača, začiarknite políčko Upraviť pri prechode na čas dňa . Táto možnosť je dostupná iba v časových pásmach, ktorých sa používa (DST) čas.

Ak máte dve alebo tri časové pásma zobrazené v kalendári, môžete vymeniť ich pozície.

 1. V časti Kalendárkliknite pravým tlačidlom myši na pruh zobrazujúci čas a potom kliknite na položku zmeniť časové pásmo.

 2. V časti časové pásma, kliknite na položku zameniť časové pásma.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Na karte Kalendár v časti časové pásmavymazať na zobrazenie druhého časového pásma začiarknite políčko a/alebo začiarknutie políčka Zobraziť tretej časové pásmo .

Ďalšie informácie o časové pásma v programe Outlook

Počiatočný a koncový čas pre položky v kalendári programu Outlook uložené vo formáte koordinovaný svetový čas (UTC), podobne ako greenwichský medzinárodný časový štandard.

Keď odošlete žiadosť o schôdzu účastníkovi v inom časovom pásme, položka schôdze sa zobrazí v príslušnom miestnom čase v kalendári pre každú osobu, ale uložené vo formáte UTC.

Napríklad, organizátor schôdze v časovom pásme Spojených štátov západ odošle žiadosť o schôdzu pre 2:00 tichomorského času účastníka v USA horské časové pásmo. Účastník vidí 3:00 hory času začatia schôdze. V oboch prípadoch schôdze sa uloží ako východiskový v rovnakom čase UTC z 10:00 odp.

Ak sa zobrazujú dve časové pásma, organizátor schôdze časové pásmo sa používa ako referenčný bod. Ak organizujete schôdzu a zobrazte voľnom čase pre pozvaných ľudí z iných časových pásmach, ich zaneprázdnenosti sa upravia tak, aby sa zobrazili správne vaše časové pásmo. Druhé časové pásmo sa zobrazuje len pri zobrazení kalendára v zobrazení dňa alebo týždňa.

Zmena časového pásma

Keď zmeníte aktuálne časové pásmo, všetky položky kalendára sa aktualizujú tak, aby sa zobrazia nové časové pásmo a všetky položky kalendára sa premiestnia tak, aby odrážali nové časové pásmo. Napríklad pri prechode z tichomorského časového pásma na horské časové pásmo v USA, zobrazia sa všetky vaše plánované činnosti hodinu neskôr.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na položku Možnosti kalendára.

 3. Kliknite na položku časové pásmo.

 4. V časti aktuálne časové pásmo, do poľa Popis zadajte názov pre aktuálne časové pásmo.

 5. V zozname časové pásmo kliknite na časové pásmo, ktoré chcete použiť.

 6. Ak chcete automaticky upraviť zmien (DST) času hodiny počítača, začiarknite políčko Upraviť pri prechode na čas dňa .

  Táto možnosť je dostupná iba v časových pásmach, ktorých sa používa (DST) čas.

  Poznámky: 

  • Celodenné udalosti sa presunú aj prispôsobili zmene časového pásma. Jeden deň udalosti sa zdá byť dlhší ako 24 hodín. Napríklad, 4. USA dovolenka rozpätie od 12:00 4 až 1:00 júl 5. keď časové pásmo zmení z tichomorského času na horský čas.

  • Keď upravíte časové pásmo a letný čas nastavenia v programe Outlook, rovnaké nastavenia systému Microsoft Windows sa upravuje.

  • Niektoré časové pásma nemajú letný čas. Keď je v programe Outlook nastavené takéto časové pásmo, napríklad Arizona v USA, políčko Upraviť pri prechode na čas dňa je nielen zrušené, ale tiež zakázané.

  • Ak Outlook nastavený na časové pásmo, s možnosťou, automaticky je začiarknuté políčko Upraviť pri prechode na čas dňa . Hoci sa to neodporúča, môžete zrušte začiarknutie políčka.

Program Outlook môže zobrazovať dve samostatné časové pásma v kalendári. Dve časové pásma môže byť napríklad miestne časové pásmo a časové pásmo mesta, do ktorého často cestujete. Ak ste ubytovaní v iné mesto, môžete zobrazovať položky kalendára časovému pásmu pre dané mesto. Ak chcete zobraziť druhé časové pásmo v kalendári programu Outlook, začiarknite políčko Zobraziť ďalšie časové pásmo v dialógovom okne časové pásmo . Druhé časové pásmo sa používa len na zobrazenie druhého časového panela v zobrazení kalendára a neovplyvňuje spôsob kalendára sú uložené či zobrazené položky.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na položku Možnosti kalendára.

 3. Kliknite na položku časové pásmo.

 4. Začiarknite políčko Zobraziť ďalšie časové pásmo .

 5. V poli menovky zadajte názov pre ďalšie časové pásmo.

 6. V zozname časové pásmo kliknite na časové pásmo, ktoré chcete pridať.

 7. Ak chcete, aby sa počítač automaticky prispôsobil letný čas, začiarknite políčko Upraviť pri prechode na čas dňa .

  Táto možnosť je dostupná iba v časových pásmach, ktorých sa používa (DST) čas.

Tip: Môžete rýchlo prepnúť z aktuálne časové pásmo na časové pásmo kliknutím na tlačidlo zameniť časové pásma. Táto zmena ovplyvní všetky zobrazenia času v programe Outlook a všetky ostatné programy spoločnosti Microsoft so systémom Windows.

Ak máte v kalendári zobrazené dve časové pásma, môžete vymeniť ich pozície prispôsobené vašim potrebám.

 1. V časti Kalendár kliknite pravým tlačidlom myši na prázdne miesto v hornej časti časového panela a kliknite na položku zmeniť časové pásmo.

 2. Ak ste ešte nepridali druhé časové pásmo, začiarknite políčko Zobraziť ďalšie časové pásmo , kliknite na položku časové pásmo, ktoré sa majú zobrazovať v zozname časové pásmo a do poľa Popis zadajte názov pre druhé časové pásmo.

 3. Kliknite na položku zameniť časové pásma.

Poznámka: Táto zmena ovplyvní všetky zobrazenia času v programe Outlook a všetky ostatné programy spoločnosti Microsoft so systémom Windows.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na položku Možnosti kalendára.

 3. Kliknite na položku časové pásmo.

 4. Zrušte začiarknutie políčka Zobraziť ďalšie časové pásmo .

Časové pásma v programe Outlook

Môžete pridať a Zobraziť druhé časové pásmo v programe Outlook, ktoré môžu byť užitočné pri plánovaní schôdzí alebo konferenčných hovorov s ľuďmi, ktorí pracujú v iných časových pásmach. Keď pridáte druhé časové pásmo, aktuálny čas primárneho časového pásma je zvýraznená farebným prechodom, aby bol lepšie čitateľný.

Snímka obrazovky duálneho časového pásma

Ak sa zobrazujú dve časové pásma, organizátor schôdze časové pásmo sa používa ako referenčný bod. Ak organizujete schôdzu a zobrazte voľnom čase pre pozvaných ľudí z iných časových pásmach, ich zaneprázdnenosti sa upravia tak, aby sa zobrazili správne pre vaše časové pásmo. Druhé časové pásmo sa zobrazuje len pri zobrazení kalendára v zobrazení dňa alebo týždňa.

Ak sa nachádzate v jednom časovom pásme a odošle žiadosť o schôdzu účastníkovi v inom časovom pásme, položka schôdze sa zobrazí v príslušnom miestnom čase v kalendári pre každú osobu, ale uložené v rovnakom čase absolútny vo formáte UTC.

Napríklad, ak organizátor schôdze v tichomorského časového pásma v Spojených štátoch odošle sa žiadosť o schôdzu na schôdzu, keď sa spustí o 2:00 západ čas účastníka horské časové pásmo, uvidia účastník schôdze ako východiskový o 3:00 hory Tim e. V oboch prípadoch sa schôdza uloží na serveroch začatia v rovnakom čase UTC (10:00 PM).

Poznámka: Časové pásma, plánované činnosti, schôdze položky a celodenné udalosti všetky spracovania rovnakým spôsobom.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×