Pridanie, odstránenie a úprava stĺpcov knižnice dokumentov a stĺpcov lokality

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri navrhovaní šablóny formulára programu Microsoft Office InfoPath je možné zvoliť, či sa budú zobrazovať údaje, ktoré používatelia zadávajú do určitých polí vo formulári ako stĺpce v predvolenom zobrazení knižnice dokumentov na lokalite služby Microsoft Windows SharePoint. Môžete určiť, ktoré polia sa pri navrhovaní šablóny formulára budú používať ako stĺpce, alebo môžete určiť stĺpce vtedy, keď budete publikovať šablónu formulára v knižnici dokumentov.

Obsah článku

Skôr ako začnete

Stanovenie stĺpcov knižnice dokumentov pri navrhovaní šablóny formulára

Stanovenie stĺpcov knižnice dokumentov pri publikovaní šablóny formulára v novej knižnici dokumentov

Stanovenie stĺpcov knižnice dokumentov pri publikovaní šablóny formulára v existujúcej knižnici dokumentov

Skôr ako začnete

Ak publikujete šablónu formulára v knižnici dokumentov, každý formulár, ktorý je v tejto knižnici dokumentov vytvorený, bude používať túto šablónu formulára. Publikovanie šablóny formulára v knižnici dokumentov vám umožní rýchlo nasadiť účelový formulár, ako je napríklad neformálny prieskum, ktorý má zistiť, ktoré reštaurácie sú preferované pre tímový obed.

Ak publikujete šablónu formulára na server so spustenými službami Windows SharePoint Services 3.0, môžete vykonať aj nasledovné:

Publikovanie šablóny formulára ako typu obsahu lokality     Pri publikovaní šablóny formulára ako typu obsahu lokality, ktoré umožňujú používateľom priradiť viac šablón formulárov do jedného dokumentu knižnice alebo priradenie šablóny formulára do viacerých knižníc celej kolekcie lokalít. Kolekcia lokalít je množina webových lokalít na serveri virtuálnej, ktoré majú rovnakého vlastníka a zdieľajú Nastavenie správy. Jednotlivé kolekcie lokalít obsahuje webovú lokalitu najvyššej úrovne a môže obsahovať aspoň jeden podlokality. Môže byť viacero kolekcií lokalít na každého virtuálneho servera. Pomocou typu obsahu lokality, ak chcete širokej miere opakovane používať informácie alebo na poskytnutie kolekcie údajov z viacerých formulárov na jednom mieste.

Povoliť používateľom upravovať polia s použitím údajového zobrazenia    Môžete povoliť používateľom pridať alebo upraviť údaje pre pole s použitím údajového zobrazenia alebo úpravou vlastností formulára v knižnici dokumentov. Táto funkcia umožňuje používateľom pridávať alebo aktualizovať údaje pre jedného alebo viacerých formulárov bez otvárania formulárov.

Poznámka : Údajovom zobrazení sú povolené vo webovom prehliadači len pre používateľov, ktorí majú Microsoft Office Access 2007 nainštalované.

Poznámka : Podpora pre knižnice a typy obsahu lokality sa líšia v závislosti od toho, či váš server používa Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 alebo Windows SharePoint Services 3.0. Preto by požiadajte správcu servera, ak si nie ste istí, ktorú verziu systému Windows SharePoint Services je spustený na serveri.

Na začiatok stránky

Stanovenie stĺpcov knižnice dokumentov pri navrhovaní šablóny formulára

 1. Otvorte šablónu formulára.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 3. Kliknite na položku Povyšovanie vlastností.

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať stĺpec, kliknite na tlačidlo Pridať, kliknite na pole alebo na opakovanú skupinu, pre ktorú chcete vytvoriť stĺpec, a následne zadajte do poľa Názov stĺpca názov daného stĺpca.

   Poznámka : Ak vyberiete opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, kliknutím na hodnotu v zozname Funkcia môžete definovať, ako sa má pole v knižnici dokumentov zobraziť. Môžete vybrať, či sa má zobraziť prvá hodnota v poli, posledná hodnota v poli, počet všetkých výskytov poľa alebo to, či chcete zlúčiť všetky hodnoty.

  • Ak chcete stĺpec odstrániť, kliknite na stĺpec v zozname a na tlačidlo Odstrániť.

  • Ak chcete stĺpec upraviť, kliknite na stĺpec v zozname, kliknite na tlačidlo Upraviť a vykonajte príslušné zmeny.

   Poznámka : Niektoré možnosti na pridávanie, odstraňovanie a úpravu stĺpcov sú dostupné iba pri publikovaní na lokalite SharePoint.

Na začiatok stránky

Stanovenie stĺpcov knižnice dokumentov pri publikovaní šablóny formulára v novej knižnici dokumentov

 1. Uložte šablónu formulára.

 2. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať.

 3. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku Na server SharePoint so službou InfoPath Forms Services alebo bez nej a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Do poľa Zadajte umiestnenie lokality služby SharePoint alebo InfoPath Forms Services zadajte umiestnenie lokality služby SharePoint a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na položku Knižnica dokumentov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka : Ak publikujete šablóna formulára kompatibilná s prehliadačomna webovú lokalitu služby SharePoint, pole Povoliť vypĺňanie tohto formulára pomocou prehľadávača nie je k dispozícii. Ak chcete vytvoriť prehliadačom podporovaná šablóna formulára, je potrebné formulár publikovať na serveri so službou InfoPath Forms Services. Prepojenia na ďalšie informácie o službe InfoPath Forms Services nájdete v časti Pozrite tiež.

 6. Kliknite na položku Vytvoriť novú knižnicu dokumentov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Zadajte názov a popis knižnice dokumentov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Názov a popis šablóny formulára sa zobrazí v predvolenom zobrazení knižnice dokumentov.

 8. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Pridanie stĺpca

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

   • Ak chcete pridať nový stĺpec do knižnice dokumentov, vyberte pole s údajmi, ktoré sa majú zobraziť v stĺpci, v zozname Skupina stĺpcov lokality vyberte položku (Žiadny: Vytvoriť nový stĺpec v tejto knižnici) a do poľa Názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

   • Ak chcete použiť existujúci stĺpec lokality, kliknite na kategóriu v zozname Skupina stĺpcov lokality a v zozname Názov stĺpca vyberte názov.

    Poznámka : Ak vyberiete opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, kliknutím na hodnotu v zozname Funkcia môžete definovať, ako sa má pole v knižnici dokumentov zobraziť. Môžete vybrať, či sa má zobraziť prvá hodnota v poli, posledná hodnota v poli, počet všetkých výskytov poľa alebo to, či chcete zlúčiť všetky hodnoty.

    1. Ak chcete používateľom umožniť pridávanie alebo úpravu údajov pre toto pole použitím údajového zobrazenia alebo upravením vlastností formulára v knižnici dokumentov, začiarknite políčko Povoliť používateľom úpravy údajov v tomto poli s použitím údajového zobrazenia alebo stránky vlastností.

     Poznámka : Ak chcete použiť údajové zobrazenie, používatelia musia mať Microsoft Office Access 2007 v počítačoch nainštalovaný.

  Odstránenie stĺpca

  1. V časti Názov stĺpca kliknite na názov poľa, ktorého zodpovedajúci stĺpec chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Úprava stĺpca

  1. V časti Názov stĺpca kliknite na názov poľa, ktorého zodpovedajúci stĺpec chcete upraviť, a kliknite na tlačidlo Upraviť.

  2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

   • Do poľa Názov stĺpca zadajte nový názov stĺpca.

   • V zozname Skupina stĺpcov lokality vyberte kategóriu a potom vyberte názov v zozname Názov stĺpca.

    Poznámka : Ak vyberiete opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, kliknutím na hodnotu v zozname Funkcia môžete definovať, ako sa má pole v knižnici dokumentov zobraziť. Môžete vybrať, či sa má zobraziť prvá hodnota v poli, posledná hodnota v poli, počet všetkých výskytov poľa alebo to, či chcete zlúčiť všetky hodnoty.

    1. Ak chcete používateľom umožniť pridávanie alebo úpravu údajov pre toto pole použitím údajového zobrazenia alebo upravením vlastností formulára v knižnici dokumentov, začiarknite políčko Povoliť používateľom úpravy údajov v tomto poli s použitím údajového zobrazenia alebo stránky vlastností.

     Poznámka : Ak chcete použiť údajové zobrazenie, používatelia musia mať Microsoft Office Access 2007 v počítačoch nainštalovaný.

 9. Po skončení definovania stĺpcov pre knižnicu kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Na nasledujúcej strane Sprievodcu overte správnosť informácií a kliknite na tlačidlo Publikovať.

Na začiatok stránky

Stanovenie stĺpcov knižnice dokumentov pri publikovaní šablóny formulára v existujúcej knižnici dokumentov

 1. Uložte šablónu formulára.

 2. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať.

 3. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku Na server SharePoint so službou InfoPath Forms Services alebo bez nej a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Do poľa Zadajte umiestnenie lokality služby SharePoint alebo InfoPath Forms Services zadajte umiestnenie lokality služby SharePoint a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na položku Knižnica dokumentov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka : Ak publikujete šablóna formulára kompatibilná s prehliadačomna webovú lokalitu služby SharePoint, pole Povoliť vypĺňanie tohto formulára pomocou prehľadávača nie je k dispozícii. Ak chcete vytvoriť prehliadačom podporovaná šablóna formulára, je potrebné formulár publikovať na serveri so službou InfoPath Forms Services. Prepojenia na ďalšie informácie o službe InfoPath Forms Services nájdete v časti Pozrite tiež.

 6. Kliknite na položku Aktualizovať šablónu formulára v existujúcej knižnici dokumentov a na knižnicu dokumentov, ktorú chcete aktualizovať.

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Pridanie stĺpca

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

   • Ak chcete pridať nový stĺpec do knižnice dokumentov, vyberte pole s údajmi, ktoré sa majú zobraziť v stĺpci, v zozname Skupina stĺpcov lokality vyberte položku (Žiadny: Vytvoriť nový stĺpec v tejto knižnici) a do poľa Názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

   • Ak chcete použiť existujúci stĺpec knižnice dokumentov alebo stĺpec lokality, kliknite na kategóriu v zozname Skupina stĺpcov lokality a vyberte názov v zozname Názov stĺpca.

    Poznámka : Ak vyberiete opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, kliknutím na hodnotu v zozname Funkcia môžete definovať, ako sa má pole v knižnici dokumentov zobraziť. Môžete vybrať, či sa má zobraziť prvá hodnota v poli, posledná hodnota v poli, počet všetkých výskytov poľa alebo to, či chcete zlúčiť všetky hodnoty.

    1. Ak chcete používateľom umožniť pridávanie alebo úpravu údajov pre toto pole použitím údajového zobrazenia alebo upravením vlastností formulára v knižnici dokumentov, začiarknite políčko Povoliť používateľom úpravy údajov v tomto poli s použitím údajového zobrazenia alebo stránky vlastností.

     Poznámka : Ak chcete použiť údajové zobrazenie, používatelia musia mať Microsoft Office Access 2007 v počítačoch nainštalovaný.

  Odstránenie stĺpca

  1. V časti Názov stĺpca kliknite na názov poľa, ktorého zodpovedajúci stĺpec chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Úprava stĺpca

  1. V časti Názov stĺpca kliknite na názov poľa, ktorého zodpovedajúci stĺpec chcete upraviť, a kliknite na tlačidlo Upraviť.

  2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

   • Do poľa Názov stĺpca zadajte nový názov stĺpca.

   • V zozname Skupina stĺpcov lokality vyberte kategóriu a potom vyberte názov v zozname Názov stĺpca.

    Poznámka : Ak vyberiete opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, kliknutím na hodnotu v zozname Funkcia môžete definovať, ako sa má pole v knižnici dokumentov zobraziť. Môžete vybrať, či sa má zobraziť prvá hodnota v poli, posledná hodnota v poli, počet všetkých výskytov poľa alebo to, či chcete zlúčiť všetky hodnoty.

    1. Ak chcete používateľom umožniť pridávanie alebo úpravu údajov pre toto pole použitím údajového zobrazenia alebo upravením vlastností formulára v knižnici dokumentov, začiarknite políčko Povoliť používateľom úpravy údajov v tomto poli s použitím údajového zobrazenia alebo stránky vlastností.

     Poznámka : Ak chcete použiť údajové zobrazenie, používatelia musia mať Microsoft Office Access 2007 v počítačoch nainštalovaný.

 9. Po skončení definovania stĺpcov pre knižnicu kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Na nasledujúcej strane Sprievodcu overte správnosť informácií a kliknite na tlačidlo Publikovať.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×