Pridanie obrázka pozadia (alebo vodotlače) na snímky

Pridanie obrázka pozadia (alebo vodotlače) na snímky

Použitie svetlého grafického prvku ako vodotlače na pozadí snímok je skvelým spôsobom, ako zobraziť logo spoločnosti alebo iné vhodné obrázky. Upravte jas alebo priehľadnosť (v závislosti od verzie programu PowerPoint), aby sa obrázok pozadia zobrazoval dostatočne viditeľne, ale pritom neovplyvňoval hlavný obsah.

Kliknite a prečítajte si pokyny pre...

Obrázok pozadia môžete pridať na viaceré snímky súčasne (pomocou zobrazenia Predloha snímky) alebo na jednotlivé snímky. Postup je rovnaký (s výnimkou východiskového bodu) podľa pokynov v kroku 1.

Pozrite tiež: Farba

Formátovanie farby pozadia

Kliknite a prečítajte si pokyny pre...

Pozrite tiež: Text

Pridanie textovej vodotlače

Príklad textovej vodotlače KONCEPT ako pozadia powerpointovej snímky
 1. Chcete vodotlač na jednotlivých snímkach alebo systematickú vodotlač viacerých snímok? Postupujte podľa príslušného podradeného kroku:

  • Pridanie obrázka pozadia na jednotlivé snímky    V zobrazení Normálne vyberte snímku na table miniatúr na ľavej strane. (Ak chcete vybrať viac snímok, kliknite na jednu, podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na ostatné.)

  • Systematické pridanie obrázka pozadia do viacerých snímok alebo na všetky snímky    Na páse s nástrojmi kliknite na položky Zobraziť > Predloha snímky. Na table miniatúr vľavo kliknite na rozloženia snímok, do ktorých chcete pridať vodotlač. (Ak chcete vybrať viaceré rozloženia, kliknite na jedno, podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na ostatné.)

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber na table miniatúr a vyberte položku Formátovať pozadie.

  tabla Formátovanie pozadia v PowerPointe
 3. Na table Formátovanie pozadia vpravo kliknite na položku Výplň obrázkom alebo textúrou a potom v časti Vložiť obrázok postupujte takto:

  • Kliknite na tlačidlo Súbor, vyberte požadovaný obrázok a potom kliknutím na tlačidlo Vložiť vložte obrázok zo svojho zariadenia.

  • Ak chcete vložiť obrázok skopírovaný do Schránky, kliknite na tlačidlo Schránka.

  • Kliknite na tlačidlo Online a do vyhľadávacieho poľa zadajte popis typu obrázka, ktorý chcete vybrať z online zdroja.

  Veľkosť vybratého obrázka sa zmení tak, aby vyplnil pozadie celej snímky. Nedá sa zmeniť tak ako obrázok popredia. Môžete však použiť nastavenia možnosti Odsadenie a upraviť jeho umiestnenie. Prípadne môžete použiť možnosť Rozmiestniť obrázok ako textúru a na pozadí opakovať obrázok vodorovne alebo zvisle.

 4. Po vložení obrázka prejdite na tablu Formátovanie pozadia a posunutím jazdca Priehľadnosť nastavte percentuálny podiel priehľadnosti.

 5. (Voliteľné) Ak ste chcete, aby sa vodotlač zobrazovala na všetkých snímkach v prezentácii, a nie iba na pôvodne vybratých snímkach alebo rozloženiach, na table Formátovanie pozadia kliknite na položku Použiť na všetky.

 6. Uložte prezentáciu (Súbor > Uložiť).

 7. Ak pracujete v zobrazení Predloha snímky, po dokončení zmien vyberte možnosť Zavrieť zobrazenie predlohy.

Potrebujete ďalšiu pomoc?   

(Kľúčovými na vytvorenie obrázka pozadia sú posledné tri kroky – 6, 7, 8).

 1. Kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať vodotlač.

  Ak chcete pridať vodotlač na všetky snímky v prázdnej prezentácii, prejdite na položky Zobraziť > Predloha snímky.

  Zobrazenie predlohy snímok

  Tip:    Ak dokončená prezentácia obsahuje jednu alebo viacero predlôh snímok, na predlohy snímok by ste nemali pridávať pozadie, a riskovať tak nežiaduce zmeny prezentácie. Bezpečnou alternatívou je naraz pridať jedno pozadie snímky.

 2. Vyberte kartu Vložiť na páse s nástrojmi a vykonajte niektorý z týchto krokov.

  • Ak chcete použiť obrázok ako vodotlač, vyberte položku Obrázok, vyberte požadovaný obrázok a potom kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete prilepiť skopírovaný obrázok, vyberte položku Schránka.

 3. Ak chcete upraviť veľkosť obrázka na snímke, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Veľkosť a umiestnenie.

 4. Na table Veľkosť v časti Mierka zväčšite alebo zmenšite hodnoty nastavené v poliach VýškaŠírka.

  • Ak chcete pri úprave mierky zachovať pomer výšky a šírky obrázka alebo obrázka ClipArt, začiarknite políčko Zamknúť pomer strán.

  • Ak chcete obrázok umiestniť do stredu snímky, začiarknite políčko V závislosti od pôvodnej veľkosti obrázka.

 5. Ak chcete presunúť obrázok alebo obrázok ClipArt na snímke, kliknite na kartu Pozícia a do polí VodorovneZvislo zadajte požadované nastavenia umiestnení.

 6. V časti Nástroje obrázkov na karte Formát v skupine Upraviť kliknite na možnosť Farba a potom v časti Prefarbiť kliknite na požadovaný odtieň farby.

  Skupina Upraviť

  Tip:    Ak sa karta Nástroje obrázkov alebo Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali obrázok.

 7. V časti Nástroje obrázkov prejdite na položky Formát > Oprava > Možnosti opráv obrázka a v časti Jas a kontrast vyberte požadované percento jasu.

  vodotlač Presunúť dozadu
 8. Ak chcete odoslať vodotlač na pozadie snímok, prejdite na položky Formát > Nástroje obrázkov, kliknite na šípku vedľa položky O jeden dozadu a potom na položku Presunúť dozadu.

(Kľúčovými na vytvorenie obrázka pozadia sú posledné tri kroky – 6, 7, 8).

Pridanie obrázka alebo obrázka ClipArt ako pozadia snímky

 1. Kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať vodotlač.

  Ak chcete pridať vodotlač na všetky snímky v prázdnej prezentácii, na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácie kliknite na položku Predloha snímky.

  Ikona rozbalenia/zbalenia

  Ak dokončená prezentácia obsahuje jednu alebo viacero predlôh snímok, nemali by ste na ne pridávať pozadie a riskovať tak nežiaduce zmeny prezentácie. Bezpečnou alternatívou je jednorazovo pridať pozadie na jednej snímke.

 2. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie vykonajte niektorý z týchto krokov.

  Skupina Ilustrácia na páse s nástrojmi
  • Ak chcete použiť obrázok ako vodotlač, kliknite na položku Obrázok, vyhľadajte požadovaný obrázok a potom kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete použiť ClipArt ako vodotlač, kliknite na tlačidlo ClipArt. Na pracovnej table Obrázky ClipArt zadajte do poľa Hľadať slovo alebo slovné spojenie, ktoré popisuje požadovaný klip, prípadne zadajte časť názvu alebo celý názov klipu. Potom kliknite na tlačidlo Prejsť.

   Pri vyhľadávaní obrázka ClipArt a obrázkov online budete presmerovaní do Bingu. Ste zodpovední za dodržiavanie autorských práv a licenčný filter v Bingu vám pomôže vybrať obrázky, ktoré môžete použiť.

   Do poľa Hľadať text zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré popisuje požadovaný klip, prípadne zadajte časť názvu alebo celý názov súboru klipu.

 3. Ak chcete upraviť veľkosť obrázka alebo obrázka ClipArt na snímke, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Veľkosť a umiestnenie.

 4. Na karte Veľkosť v časti Mierka zväčšite alebo zmenšite hodnoty nastavené v poliach VýškaŠírka.

  Ak chcete pri úprave mierky zachovať pomer výšky a šírky obrázka alebo obrázka ClipArt, začiarknite políčko Zamknúť pomer strán.

  Ak chcete obrázok alebo obrázok ClipArt umiestniť do stredu snímky, začiarknite políčko V závislosti od pôvodnej veľkosti obrázka.

 5. Ak chcete presunúť obrázok alebo obrázok ClipArt na snímke, kliknite na kartu Pozícia a do polí VodorovneZvislo zadajte požadované nastavenia umiestnení.

 6. V časti Nástroje obrázkov na karte Formát v skupine Upraviť kliknite na možnosť Prefarbiť a potom v časti Svetlé variácie kliknite na požadovaný odtieň farby.

  Karta Nástroje obrázka
 7. V časti Nástroje obrázkov na karte Formát v skupine Upraviť kliknite na možnosť Jas a potom kliknite na požadovanú percentuálnu hodnotu jasu.

  vodotlač

  V tomto bode môžete presunúť vodotlač kamkoľvek na pozadie snímok, ktoré už obsahujú text, alebo môžete pridať text do jednej alebo viacerých snímok a potom presunúť vodotlač na pozadie snímok.

  Presunúť dozadu
 8. Keď upravíte a umiestnite vodotlač a budete spokojní s jej vzhľadom, môžete ju presunúť na pozadie snímky. V časti Nástroje obrázkov na karte Formát v skupine Usporiadať kliknite na položku Presunúť dozadu.

Pridanie grafiky SmartArt ako pozadia snímky

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na grafiku SmartArt a potom kliknite na položku Kopírovať. (Pred vykonaním tohto postupu by ste mali mať vytvorenú grafiku SmartArt, ktorý chcete použiť ako pozadie snímky.)

 2. Kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať grafiku SmartArt pozadia.

  Ak chcete vybrať viaceré snímky, kliknite na snímku, podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie snímky.

 3. Na karte Návrh v skupine Pozadia kliknite na položku Štýly pozadia a následne na položku Formátovať pozadie.

  Obrázok tlačidla
 4. Kliknite na položku Výplň obrázkom alebo textúrou a potom kliknite na položku Schránka.

 5. Ak chcete centrovať, roztiahnuť alebo zmenšiť grafiku SmartArt na pozadí, upravte možnosti položky Roztiahnuť.

 6. Ak chcete nastaviť priehľadnosť cez grafiku SmartArt, presuňte jazdec Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca.

 7. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete túto grafiku SmartArt použiť ako pozadie vybratých snímok, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  • Ak chcete túto grafiku SmartArt použiť ako pozadie všetkých snímok v prezentácii, kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Pozrite tiež

Vloženie a použitie videa ako pozadia snímok

Prispievatelia: Jakub Varga

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×