Pridanie obrázka alebo súboru s obrázkom na webovú stránku

Obrázok môžete pridať na ktorúkoľvek webovú stránku, ktorá obsahuje ovládací prvok poľa Obrázok stránky tak, že vyberiete obrázok z knižnice. Keď sa obrázok, ktorý je uložený v knižnici zmení, stránky používajúce obrázok budú automaticky používať nový obrázok.

Obrázok môžete tiež pridať pomocou editora HTML na ktorúkoľvek webovú stránku, ktorá obsahuje ovládací prvok poľa Obsah stránky. Keď použijete editor HTML na pridanie obrázka do ovládacieho prvku poľa Obsah stránky, obrázok sa tiež uloží do knižnice, aby stránky používajúce obrázok automaticky použili nový obrázok pri aktualizácii obrázka v knižnici.

Ak chcete, aby pri vytvorení novej stránky bol na stránke obrázok, môžete vytvoriť stránku pomocou rozloženia stránky, ktoré obsahuje ovládací prvok poľa Obrázok stránky.

Obsah tohto článku

Rozloženia stránok, ktoré obsahujú ovládací prvok poľa Obrázok stránky

Rozloženia stránok, ktoré obsahujú ovládací prvok poľa Obsah stránky

Pridanie obrázka pomocou ovládacieho prvku poľa Obrázok stránky

Pridanie obrázka do ovládacieho prvku poľa Obsah stránky pomocou editora HTML

Rozloženia stránok, ktoré obsahujú ovládací prvok poľa Obrázok stránky

Nasledovné rozloženia stránok zahrnuté do programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 obsahujú ovládací prvok poľa Obrázok stránky:

 • stránka s článkom s obrázkom vľavo,

 • stránka s článkom s obrázkom vpravo,

 • domovská stránka Intranetu,

 • uvítacia stránka so súhrnnými prepojeniami,

 • uvítacia stránka s obsahom,

 • uvítacia úvodná stránka.

Lokalita môže obsahovať ďalšie rozloženia stránok, ktoré obsahujú ovládací prvok poľa Obrázok stránky.

Tip : Jedným zo spôsobov, ako zistíte, či má stránka ovládací prvok poľa Obrázok stránky, je úprava stránky. Pri úprave stránky každý ovládací prvok poľa na tejto stránke zobrazí označenie. Ovládacie prvky poľa Obrázok stránky na stránkach vytvorených pomocou rozložení stránok, ktoré sú zahrnuté v programe Office SharePoint Server 2007, majú označenie Obrázok stránky. Toto môže, ale nemusí byť prípad stránok vytvorených pomocou vlastných rozložení stránok, ktoré sú navrhnuté používateľom s povoleniami na návrhy na vašej stránke. Informujte sa u správcu kolekcie lokality o vlastných rozloženiach stránok dostupných na použitie na vašej lokalite.

Na začiatok stránky

Rozloženia stránok, ktoré obsahujú ovládací prvok poľa Obsah stránky

Nasledovné rozloženia stránok zahrnuté v programe Office SharePoint Server 2007 obsahujú ovládací prvok poľa Obsah stránky:

 • domovská stránka Intranetu,

 • uvítacia stránka so súhrnnými prepojeniami,

 • uvítacia stránka s obsahom.

Lokalita môže obsahovať ďalšie rozloženia stránok, ktoré obsahujú ovládací prvok poľa Obsah stránky.

Tip : Jedným zo spôsobov, ako zistíte, či má stránka ovládací prvok poľa Obsah stránky, je úprava stránky. Pri úprave stránky každý ovládací prvok poľa na tejto stránke zobrazí označenie. Ovládacie prvky poľa Obsah stránky na stránkach vytvorených pomocou rozložení stránok, ktoré sú zahrnuté v programe Office SharePoint Server 2007, majú označenie „Obsah stránky". Toto môže, ale nemusí byť prípad stránok vytvorených pomocou vlastných rozložení stránok, ktoré sú navrhnuté používateľom s povoleniami na návrhy na vašej stránke. Informujte sa u správcu kolekcie lokality o vlastných rozloženiach stránok dostupných na použitie na vašej lokalite.

Na začiatok stránky

Pridanie obrázka pomocou ovládacieho prvku poľa Obrázok stránky

 1. Vyhľadajte stránku, na ktorú chcete pridať obrázok a potom kliknite na položku Upraviť stránku na paneli s nástrojmi Úprava stránky.

  Poznámka : Ak sa nezobrazí panel s nástrojmi Úprava stránky, v ponuke Akcie lokality kliknite na položku Zobraziť panel s nástrojmi Úprava stránky.

 2. V ovládacom prvku poľa Obrázok stránky kliknite na položku Upraviť obrázok. Otvorí sa dialógové okno webovej stránky Úprava vlastností obrázka.

 3. V sekcii Všeobecné dialógového okna webovej stránky Úprava vlastností obrázka kliknite na tlačidlo Prehľadávať, ktoré je umiestnené vedľa poľa Vybratý obrázok. V novom okne sa otvorí knižnica obrázkov.

 4. Kliknite na požadovaný obrázok a potom kliknite na tlačidlo OK. Knižnica obrázkov sa zavrie a adresa vybratého obrázka sa teraz zobrazí v poli Vybratý obrázok.

 5. Voliteľne môžete nastaviť ostatné vlastnosti obrázka:

  • Alternatívny text      Napíšte text, ktorý stručne popisuje obrázok. Tento text sa zobrazí namiesto obrázka v prípade, ak prehľadávač zobrazovača stránok nezobrazí obrázok. Alternatívny text čítajú aj nástroje na čítanie obsahu obrazovky.

  • Hypertextové prepojenie      Obrázok môže voliteľne fungovať aj ako hypertextové prepojenie. Do tohto poľa napíšte požadovaný cieľ hypertextového prepojenia. Môžete použiť aj tlačidlo Prehľadávať na vyhľadanie cieľa hypertextového prepojenia. Začiarknite políčko Otvoriť toto prepojenie v novom okne, ak chcete, aby sa hypertextové prepojenie otvorilo v novom okne prehľadávača.

   V sekcii Rozloženie môžete nastaviť tieto vlastnosti:

  • Zarovnanie     Umiestnenie obrázka v ovládacom prvku poľa môžete zmeniť výberom zo zoznamu Zarovnanie. Keďže ovládací prvok poľa Obrázok stránky má veľkosť prispôsobenú obrázku, táto možnosť nemá významný vplyv pri použití na obrázku, ktorý je v ovládacom prvku poľa Obrázok stránky.

  • Hrúbka orámovania      Obrázku môžete priradiť orámovanie zadaním hrúbky orámovania. Hrúbka orámovania sa meria v pixeloch.

  • Vodorovné rozstupy      Rozstupy môžete pridať na obidvoch stranách obrázka zadaním hodnoty veľkosti medzery v pixeloch.

  • Zvislé rozstupy      Rozstupy môžete pridať nad a pod obrázok zadaním hodnoty veľkosti medzery v pixeloch.

   V sekcii Veľkosť môžete nastaviť tieto vlastnosti:

  • Použiť predvolenú veľkosť obrázka      Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa obrázok zobrazil v predvolenej veľkosti, ktorá je veľkosťou špecifikovanou vo vlastnostiach súboru s obrázkom.

  • Zadať veľkosť      Túto možnosť vyberte, ak chcete zadať veľkosť obrázka na publikovanej stránke. Takto sa prepíšu vlastnosti veľkosti súboru s obrázkom. Ak vyberiete túto možnosť, musíte nastaviť šírku, výšku alebo obidva rozmery obrázka pomocou vlastností Šírka a Výška.

  • Šírka (pixely)      Ak vyberiete položku Zadať veľkosť, položka Šírka (pixely) sa používa na zadanie šírky obrázka v pixeloch.

  • Výška (pixely)      Ak vyberiete položku Zadať veľkosť, položka Výška (pixely) sa používa na zadanie výšky obrázka v pixeloch.

  • Zachovať pomer strán      Túto možnosť môžete použiť na zachovanie pomeru šírky a výšky obrázka. Ak vyberiete túto možnosť, môžete nastaviť iba šírku alebo výšku obrázka, pretože hodnota, ktorú vyberiete pre šírku alebo výšku, určuje hodnotu druhého rozmeru založenom na pomere šírky a výšky pôvodného obrázka.

Na začiatok stránky

Pridanie obrázka do ovládacieho prvku poľa Obsah stránky pomocou editora HTML

 1. Vyhľadajte stránku, na ktorú chcete pridať obrázok a potom kliknite na položku Upraviť stránku na paneli s nástrojmi Úprava stránky.

  Poznámka : Ak sa nezobrazí panel s nástrojmi Úprava stránky, v ponuke Akcie lokality kliknite na položku Zobraziť panel s nástrojmi Úprava stránky.

 2. V ovládacom prvku poľa Obsah stránky kliknite na položku Upraviť obsah, čím spustíte editor HTML. Editor HTML sa môže zobraziť v ovládacom prvku, alebo sa môže zobraziť v dialógovom okne webovej stránky v novom okne.

 3. Umiestnite kurzor v ovládacom prvku poľa Obsah stránky v bode, do ktorého chcete pridať obrázok.

 4. Na paneli s nástrojmi editora HTML kliknite na tlačidlo panela s nástrojmi Vložiť obrázok Vzhľad tlačidla .

  Klávesová skratka  Ak chcete vložiť obrázok, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+G.

  Otvorí sa dialógové okno webovej stránky Úprava vlastností obrázka.

 5. V sekcii Všeobecné dialógového okna webovej stránky Úprava vlastností obrázka kliknite na tlačidlo Prehľadávať, ktoré je umiestnené vedľa poľa Vybratý obrázok. V novom okne sa otvorí knižnica obrázkov.

 6. Kliknite na požadovaný obrázok a potom kliknite na tlačidlo OK. Knižnica obrázkov sa zavrie a adresa vybratého obrázka sa teraz zobrazí v poli Vybratý obrázok.

 7. Voliteľne môžete nastaviť ostatné vlastnosti obrázka:

  • Alternatívny text      Napíšte text, ktorý stručne popisuje obrázok. Tento text sa zobrazí namiesto obrázka v prípade, ak prehľadávač zobrazovača stránok nezobrazí obrázok. Alternatívny text čítajú aj nástroje na čítanie obsahu obrazovky.

  • Hypertextové prepojenie      Obrázok môže voliteľne fungovať aj ako hypertextové prepojenie. Do tohto poľa napíšte požadovaný cieľ hypertextového prepojenia. Môžete použiť aj tlačidlo Prehľadávať na vyhľadanie cieľa hypertextového prepojenia. Začiarknite políčko Otvoriť toto prepojenie v novom okne, ak chcete, aby sa hypertextové prepojenie otvorilo v novom okne prehľadávača.

   V sekcii Rozloženie môžete nastaviť tieto vlastnosti:

  • Zarovnanie      Umiestnenie obrázka v ovládacom prvku poľa môžete zmeniť výberom zo zoznamu Zarovnanie.

  • Hrúbka orámovania      Obrázku môžete priradiť orámovanie zadaním hrúbky orámovania. Hrúbka orámovania sa meria v pixeloch.

  • Vodorovné rozstupy      Rozstupy môžete pridať na obidvoch stranách obrázka zadaním hodnoty veľkosti medzery v pixeloch.

  • Zvislé rozstupy      Rozstupy môžete pridať nad a pod obrázok zadaním hodnoty veľkosti medzery v pixeloch.

   V sekcii Veľkosť môžete nastaviť tieto vlastnosti:

  • Použiť predvolenú veľkosť obrázka      Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa obrázok zobrazil v predvolenej veľkosti, ktorá je veľkosťou špecifikovanou vo vlastnostiach súboru s obrázkom.

  • Zadať veľkosť      Túto možnosť vyberte, ak chcete zadať veľkosť obrázka na publikovanej stránke. Takto sa prepíšu vlastnosti veľkosti súboru s obrázkom. Ak vyberiete túto možnosť, musíte nastaviť šírku, výšku alebo obidva rozmery obrázka pomocou vlastností Šírka a Výška.

  • Šírka (pixely)      Ak vyberiete položku Zadať veľkosť, použijete položku Šírka (pixely) na zadanie šírky obrázka v pixeloch.

  • Výška (pixely)      Ak vyberiete položku Zadať veľkosť, použijete položku Výška (pixely) na zadanie výšky obrázka v pixeloch.

  • Zachovať pomer strán      Túto možnosť môžete použiť na zachovanie pomeru šírky a výšky obrázka. Ak vyberiete túto možnosť, môžete nastaviť iba šírku alebo výšku obrázka, pretože hodnota, ktorú vyberiete pre šírku alebo výšku určuje hodnotu druhého rozmeru založenom na pomere šírky a výšky pôvodného obrázka.

   Poznámky : 

   • Ak je stránka, na ktorú chcete pridať obrázok stránka webovej časti, môžete pridať obrázok pomocou webovej časti Obrázok. Ďalšie informácie o používaní webovej časti Obrázok nájdete v článku Webová časť Obrázok.

   • Ak obrázok, ktorý chcete pridať na stránku, nie je dostupný v knižnici obrázkov, môžete ho pridať, ak máte povolenie na prispievanie. Ďalšie informácie o pridaní súboru s obrázkom do knižnice nájdete v článku Pridanie jedného alebo viacerých súborov do knižnice.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×