Pridanie kresby do dokumentu

Čo chcete urobiť?

Oboznámenie sa s kresbami v programe Word

Pridanie kresby do dokumentu

Odstránenie celej kresby alebo jej časti

Oboznámenie sa s kresbami v programe Word

Na vylepšenie dokumentov programu Microsoft Office Word môžete použiť tieto základné typy grafických prvkov: tvary, grafické prvky SmartArt, snímky obrazovky, grafy, obrázky a obrázky ClipArt.

Nakreslené objekty, ako sú napríklad diagramy, vývojové diagramy, krivky, čiary a Word Art môžete zmeniť a vylepšiť farbami, vzormi, orámovaním a inými efektmi.

Na začiatok stránky

Pridanie kresby do dokumentu

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kde chcete vytvoriť kresbu.

 2. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary.

  office 14 ribbon

 3. Ktorýkoľvek z nasledujúcich úkonov môžete vykonať na karte Formát, ktorý sa zobrazí po vložení kresleného tvaru:

  • Vložiť tvar. Na karte Formát v skupine Vložiť tvary kliknite na tvar a potom na ktorékoľvek miesto v dokumente.

  • Zmeniť tvar. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť. Na karte Formát v skupine Vložiť tvary kliknite na položku Upraviť tvar, ukážte na položku Zmeniť tvar a vyberte iný tvar.

  • Pridať text do tvaru. Kliknite na tvar, do ktorého chcete pridať text, a píšte.

  • Zoskupiť vybrané tvary. Naraz vyberiete niekoľko tvarov stlačením klávesu CTRL na klávesnici a kliknutím na každý tvar, ktorý chcete pridať do skupiny. Na karte Formát v skupine Usporiadať kliknite na položku Skupina a so všetkými tvarmi môžete pracovať ako s jedným objektom.

  • Kresliť v dokumente. Na karte Formát v skupine Vložiť tvary rozšírite možnosti tvarov kliknutím na šípku. V časti Čiary kliknite na položku Voľná forma alebo Čarbanice.

   Tip   Kreslenie s použitím čiary typu Voľná forma alebo Čarbanice zastavíte dvojitým kliknutím.

  • Upraviť veľkosť tvarov. Vyberte tvar či tvary, ktorých veľkosť chcete zmeniť. Na karte Formát v skupine Veľkosť klikajte na šípky alebo zadajte nové rozmery do polí Výška a Šírka.

  • Použiť štýl pre tvar. V časti Štýly tvarov môžete prechodom ukazovateľa myši na položku štýlu zobraziť ukážku tvaru po použití tohto štýlu. Ak chcete štýl priradiť, kliknite naň. Môžete tiež kliknúť na položku Výplň tvaru alebo Obrys tvaru a vybrať požadované možnosti.

   Štýly tvarov

   Poznámka   Ak chcete použiť farbu a prechod, ktoré nie sú dostupné v časti Štýly tvarov, vyberte najprv farbu a potom použite prechod.

  • Pridať vývojový diagram so spojnicami. Pred vytvorením vývojového diagramu si najprv pridajte kresliace plátno kliknutím na kartu Vložiť. Kliknite na položku Tvary v skupine Ilustrácie a potom na položku Nové kresliace plátno. Na karte Formát v skupine Vložiť tvary kliknite na tvar Vývojový diagram. V časti Čiary vyberte spojovaciu čiaru, napríklad Zaoblená spojovacia šípka.

  • Použiť tieň a trojrozmerné (3-D) efekty na zvýšenie zaujímavosti tvarov v kresbe. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Efekty tvarov a vyberte efekt.

  • Zarovnať objekty na kresliacom plátne. Ak chcete objekty zarovnať, podržte stlačený kláves CTRL a vyberte objekty, ktoré chcete zarovnať. V časti Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a vyberte niektorý z príkazov na zarovnanie.

   Pás s nástrojmi balíka Office 2010

Na začiatok stránky

Odstránenie celej kresby alebo jej časti

 1. Vyberte kreslený objekt, ktorý chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Platí pre: Word 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk