Pridanie kresby do dokumentu

Toto sú základné typy grafiky, ktoré môžete použiť na vylepšenie svojich wordových dokumentov: nakreslené objekty, grafiky SmartArt, grafy, obrázky a obrázky ClipArt. Kresby sa vzťahujú na nakreslený objekt alebo skupinu nakreslených objektov.

Nakreslené objekty zahŕňajú tvary, diagramy, vývojové diagramy, krivky, čiary a objekty Word Art. Tieto objekty sú súčasťou wordového dokumentu. Môžete zmeniť alebo vylepšiť tieto objekty pomocou farieb, vzoriek, orámovania a ďalších efektov.

Čo vás zaujíma?

Pridanie kresby do dokumentu

Odstránenie celej kresby alebo jej časti

Pridanie kresby do dokumentu

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kde chcete vytvoriť kresbu.

 2. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary.

  Skupina Ilustrácie na karte Vložiť v Exceli

 3. Môžete použiť niektorý z nasledujúcich postupov na karte Formát, ktorá sa zobrazí po vložení nakresleného tvaru:

  • Vložiť tvar. Na karte Formát kliknite v skupine Vložiť tvary na tvar a potom na niektoré miesto v dokumente.

  • Zmeniť tvar. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť. Na karte Formát kliknite v skupine Vložiť tvary na položku Upraviť tvar, ukážte na položku Zmeniť tvar a potom vyberte iný tvar.

  • Pridať text do tvaru. Kliknite v tvare na miesto, kde má byť text, a potom zadajte.

  • Zoskupiť vybraté tvary. Viac tvarov naraz vyberiete stlačením klávesu CTRL na klávesnici a kliknutím na každý tvar, ktorý chcete zahrnúť do skupiny. Na karte Formát v skupine Usporiadať kliknite na položku Zoskupiť, takže sa so všetkými tvarmi bude zaobchádzať ako s jedným objektom.

  • Kresliť v dokumente. Na karte Formát v skupine Vložiť tvary rozbaľte kliknutím na šípku možnosti tvarov. V časti Čiary kliknite na položku Voľný tvar alebo Čarbanice.

   Tip : Ak chcete ukončiť kreslenie s čiarami typu Voľný tvar alebo Čarbanice, dvakrát kliknite.

  • Upraviť veľkosť tvarov. Vyberte tvar alebo tvary, ktorých veľkosť chcete zmeniť. Na karte Formát v skupine Veľkosť kliknite na šípky alebo zadajte nové rozmery v poliach VýškaŠírka.

  • Použiť štýl na tvar. V skupine Štýly tvarov podržte ukazovateľ myši nad štýl, aby ste videli, ako tvar bude vyzerať, keď použijete daný štýl. Kliknite na požadovaný štýl a použite ho. Prípadne kliknite na položku Výplň tvaru alebo Obrys tvaru a vyberte požadované možnosti.

   Príkazy Štýly tvarov na páse s nástrojmi

   Poznámka : Ak chcete použiť farbu a prechod, ktoré nie sú k dispozícii v skupine Štýly tvarov, najprv vyberte požadovanú farbu a potom použite prechod.

  • Pridať vývojové diagramy so spojnicami. Pred vytvorením vývojového diagramu pridajte kresliace plátno kliknutím na kartu Vložiť, kliknite na položku Tvary v skupine Ilustrácie a kliknite na položku Nové kresliace plátno. Na karte Formát v skupine Vložiť tvary kliknite na tvar vývojového diagramu. V časti Čiary vyberte spojnicu, ako je napríklad Zaoblená spojovacia šípka.

  • Použiť tieň a priestorové (3 D) efekty na ozvláštnenie tvarov v kresbe. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Efekty tvarov a vyberte efekt.

  • Zarovnať objekty na plátne. Ak chcete objekty zarovnať, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberajte objekty, ktoré chcete zarovnať. Na karte Formát v skupine Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a vyberte zo sortimentu príkazov na zarovnanie.

Odstránenie celej kresby alebo jej časti

 1. Vyberte nakreslený objekt, ktorý chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves DELETE.

Pozrite tiež

Pridanie tvarov

Kreslenie krivky alebo kruhu

Čo vás zaujíma?

Informácie o grafike vo Worde

Pridanie kresby

Odstránenie celej kresby alebo jej časti

Informácie o grafike vo Worde

Kreslenie vo Worde sa vzťahuje na nakreslený objekt alebo skupinu nakreslených objektov. Kresba je napríklad nakreslený objekt, ktorý pozostáva z tvarov a čiar.

Začíname s kresliacim plátnom

Keď vložíte nakreslený objekt vo Worde, môžete ho umiestniť na kresliace plátno. Kresliace plátno umožňuje usporiadať kresbu v dokumente.

Kresliace plátno poskytuje rozhranie podobné rámu medzi kresbou a zvyškom dokumentu. Predvolene kresliace plátno nemá orámovanie alebo pozadie, ale formátovanie môžete použiť na kresliace plátno rovnako ako na každý nakreslený objekt.

Kresliace plátno vám tiež pomôže udržať časti kresby spolu, čo je užitočné najmä vtedy, ak kresba obsahuje viacero tvarov. Ak chcete zahrnúť do ilustrácie viac ako jeden tvar, najlepší spôsob je vložiť kresliace plátno.

Ak napríklad chcete vytvoriť vývojový diagram, začnite kresliacim plátnom a potom pridajte tvary a riadky v grafe.

Tvary

Pridanie kresby

Pri vytváraní kresby v Microsoft Worde musíte začať vložením kresliaceho plátna. Kresliace plátno umožňuje usporiadať a meniť veľkosť objektov v kresbe.

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kde chcete vytvoriť kresbu.

 2. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Tvary a potom kliknite na položku Nové kresliace plátno.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

  Kresliace plátno sa vloží do dokumentu.

 3. Pri vkladaní kresliaceho plátna môžete použiť niektorý z nasledujúcich postupov na karte Formát v časti Nástroje na kreslenie:

  • Kliknúť na tvar alebo tvary, ktoré chcete vložiť do dokumentu.

   Môžete tiež zmeniť aj tvar a pridať k nemu text.

  • Kresliť na plátno. Ak chcete kresliť, kliknite na položku Tvary a potom na položku Voľný tvar alebo Čarbanice v časti Čiary.

   Tip : Ak chcete ukončiť kreslenie s čiarami typu Voľný tvar alebo Čarbanice, dvakrát kliknite.

  • Upravte veľkosť kresliaceho plátna tak, že ho vyberiete, a potom kliknite na šípky v skupine Veľkosť alebo na spúšťač dialógového okna Veľkosť, aby bolo možné zadať presnejšie miery.

  • Použiť štýl na tvar. V skupine Štýly tvarov podržte ukazovateľ myši nad štýlom, aby ste videli, ako tvar bude vyzerať, keď daný štýl použijete. Kliknite na požadovaný štýl a použite ho. Alebo kliknite na položku Výplň tvaru alebo Obrys tvaru a vyberte požadované možnosti.

   Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

   Poznámka : Ak chcete použiť farbu a prechod, ktoré nie sú k dispozícii v skupine Štýly tvarov, najprv vyberte požadovanú farbu a potom použite prechod.

  • Použiť tieň a priestorové (3 D) efekty na ozvláštnenie tvarov v kresbe.

  • Zarovnať objekty na plátne. Ak chcete objekty zarovnať, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberajte objekty, ktoré chcete zarovnať. V skupine Usporiadať kliknite na položku Zarovnať a vyberte zo sortimentu príkazov na zarovnanie.

   Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

Odstránenie celej kresby alebo jej časti

 1. Vyberte kresliace plátno alebo nakreslený objekt, ktorý chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves DELETE.

Pozrite tiež

Kreslenie krivky alebo kruhu

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×