Pridanie konta Outlook.com v Outlooku pre Windows

Pridanie konta Outlook.com v Outlooku pre Windows

Dôležité : 

 • 21. decembra 2016

 • [VYŽADUJE SA AKCIA] Znova pripojte počítačovú verziu Outlooku ku kontu Outlook.com, aby ste naďalej dostávali e-maily zo služby Outlook.com do počítača.
  Ak ste synchronizovali e-maily z konta Outlook.com s počítačovou verziou Outlooku 2016 alebo Outlooku 2013, bude potrebné znova pripojiť konto Outlooku v počítači ku kontu Outlook.com. Ak tak neurobíte, e-maily sa čoskoro prestanú synchronizovať. Podrobné pokyny pri opätovnom pripojení konta nájdete v tomto článku.

Outlook vám dáva možnosť získať prístup k rozličným typom e-mailových kont z jedného miesta. Ak máte e-mailové konto Microsoft, ktoré sa končí reťazcom @outlook.com, @live.com, @hotmail.com alebo @msn.com, podľa uvedených krokov pridajte konto do programov Outlook 2016 a Outlook 2013 alebo Outlook 2010 a Outlook 2007.

Automatické pridanie konta Microsoft do programu Outlook

 1. Otvorte Outlook.

 2. Na karte Súbor vyberte v časti Informácie o konte položku Pridať konto.

  Pridanie konta v Outlooku 2016

 3. Vyberte možnosť E-mailové konto a zadajte svoje meno.

  Dialógové okno Pridať konto

 4. Zadajte adresu a heslo e-mailového konta, ktoré chcete pridať.

 5. Znova zadajte heslo a vyberte položku Ďalej.

  Poznámka : Outlook automaticky spustí konfiguráciu konta, pričom najprv vytvorí sieťové pripojenie, potom vyhľadá nastavenia vášho konta a nakoniec sa prihlási do poštového servera.

 6. Keď sa v okne zobrazí text Blahoželáme!, kliknite na položku Dokončiť a reštartujte Outlook.

  Poznámka : Outlook pridá vaše konto a automaticky spustí synchronizáciu údajov.

Pri ďalšom otvorení konta Outlook 2016 alebo Outlook 2013 sa konto Outlook, ktoré ste pridali, zobrazí na ľavej table pod priečinkom doručenej pošty vášho primárneho konta.

Čo chcete urobiť?

Konto Outlook.com (predtým Hotmail) môžete použiť s kontom Outlook 2010 alebo Outlook 2007. 

Hoci Microsoft momentálne podporuje Outlook 2010 len vo verzii 14.0.7143.5000 a novšej, na prístup k e-mailovému kontu môžete používať podporovanú alebo nepodporovanú verziu. Používaním podporovanej verzie získate úplný prístup k osobnému e-mailovému kontu Microsoft, ktorý zahŕňa prístup k e-mailom, kalendáru a kontaktom. Používaním nepodporovanej verzie získate prístup k e-mailom vo svojom konte, ale nebudete mať prístup ku kalendáru, kontaktom ani úlohám.

 1. V Outlook 2010 vyberte ponuku Súbor.

 2. Na ľavej table vyberte položku Pomocník na zobrazenie čísla verzie.

  Snímka obrazovky stránky, na ktorej možno skontrolovať verziu Outlooku 2010 – v časti „Čo je Microsoft Outlook“

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov v závislosti od toho, či je vaša verzia programu Outlook 2010 podporovaná alebo nepodporovaná:

  • Ak máte podporovanú verziu (14.0.7143.5000 alebo novšiu), prejdite na Krok 3: Spustenie procesu nastavenia nového konta. Touto cestou získate úplný prístup k svojmu e-mailovému kontu.

  • Ak máte nepodporovanú verziu (verziu staršiu ako 14.0.7143.5000), vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak je to možné, aktualizujte Outlook 2010 na podporovanú verziu. Ak to chcete urobiť, prejdite na Krok 2: Aktualizácia Outlooku 2010, ak aktuálna verzia nie je podporovaná. Toto je najlepší prístup, ak je vaša aktuálna verzia nepodporovaná, pretože ním získate úplný prístup k svojmu e-mailovému kontu.

   • Ak nemôžete aktualizovať Outlook 2010 na podporovanú verziu, napríklad pretože to nepovoľuje politika vašej organizácie, prejdite na Krok 3: Spustenie procesu nastavenia nového konta. Touto cestou získate prístup k svojim e-mailom, ale nebudete mať prístup ku kalendáru, kontaktom ani úlohám.

 1. Na automatické stiahnutie a inštaláciu aktualizácie použite službu Windows Update. Alebo prejdite do Centra sťahovania softvéru a prečítajte si ďalšie informácie o inštalácii aktualizácie (KB2956203) pre Outlook 2010.

 2. Po inštalácii aktualizácie prejdite na Krok 3: Spustenie procesu nastavenia nového konta.

 1. V programe Outlook 2010 prejdite na položky Súbor > Nastavenie kont > Nastavenie kont.

 2. V okne E-mailové kontá kliknite na kartu E-mail a vyberte položku Nový.

  Pridanie nového konta v Outlooku 2010

 3. V dialógovom okne Pridanie nového konta vyberte položku E-mailové konto a potom položku Ďalej.

  Pridanie nového konta a e-mailové konto v Outlooku 2010

 4. Zobrazí sa okno Automatické nastavenie konta.

 5. Dokončite nastavenie podľa kroku 4: Dokončenie procesu nastavenia nového konta.

Vyberte jeden z nasledujúcich postupov v závislosti od toho, či používate podporovanú alebo nepodporovanú verziu programu Outlook 2010.

Pridanie nového konta do podporovanej verzie Outlooku 2010
  1. Skontrolujte, či je v poli Pridanie nového konta vybratá položka E-mailové konto a potom zadajte svoje meno. Toto je meno odosielateľa, ktoré sa bude zobrazovať príjemcom.

  2. Zadajte e-mailovú adresu konta, ktoré chcete pridať do aplikácie Outlook 2010.

  3. Zadajte heslo e-mailového konta, ktoré chcete pridať do aplikácie Outlook 2010.

  4. Znovu zadajte heslo a dokončite nastavenie výberom tlačidla Ďalej.

   Pridanie mena a e-mailovej adresy do Outlooku 2010

   Outlook 2010 pridá nové e-mailové konto a následne sa k nemu pripojí.

   Dôležité : Hotovo! Outlook 2010 ste nakonfigurovali tak, aby mal prístup k osobnému e-mailovému kontu Microsoft.

  Pridanie nového konta do nepodporovanej verzie Outlooku 2010
  1. V okne Pridanie nového e-mailového konta – automatické nastavenie konta vyberte položku Manuálne konfigurovať nastavenia servera alebo ďalšie typy serverov a potom tlačidlo Ďalej.

   Manuálna konfigurácia nastavenia servera Outlooku 2010

  2. Vyberte položky Internetový e-mail > Ďalej.

   Výber služby pre nové konto v Outlooku 2010

  3. V okne Nastavenie internetového e-mailu vykonajte nasledovné:

   • V časti Informácie o používateľovi zadajte svoje meno a e-mailovú adresu konta, ktoré pridávate do programu Outlook 2010.

   • V časti Informácie o serveri postupujte takto:

    V časti Typ konta vyberte položku IMAP.

    V časti Server prichádzajúcej pošty zadajte text zobrazený v časti Adresa servera v časti Nastavenia protokolu IMAP4 pre vaše osobné e-mailové konto Microsoft. Adresa, ktorá sa tam zobrazuje, môže byť v tvare imap-mail.outlook.com.

    V časti Server odchádzajúcej pošty zadajte adresu smtp-mail.outlook.com.

   • V časti Prihlasovacie informácie zadajte svoju  e-mailovú adresu a heslo e-mailového konta, ktoré chcete pridať do programu Outlook 2010.

    Nastavenie internetového e-mailu Outlooku 2010

  4. V pravom dolnom rohu dialógového okna vyberte položku Ďalšie nastavenia.

  5. Vyberte kartu Server odosielanej pošty a potom položku Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie.

  6. Vyberte možnosť Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty.

  7. Vyberte kartu Spresnenie a postupujte nasledovne.

   • V časti Server prichádzajúcej pošty (IMAP) v textovom poli zadajte číslo portu zobrazené v časti Nastavenia protokolu IMAP4 pre vaše osobné e-mailové konto Microsoft, ktoré môže byť 993.

   • V rozbaľovacej ponuke vedľa položky Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia vyberte možnosť SSL.

   • Pre položku Server odosielanej pošty (SMTP) zadajte do textového poľa pre port číslo 25.

   • V rozbaľovacej ponuke vedľa položky Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia vyberte možnosť TLS.

    Tipy : 

    • Pred zadaním čísla 25 do textového poľa v časti Server odosielanej pošty (SMTP) je vhodné skontrolovať v softvérovej bráne firewall,, či je port 25 k dispozícii. Ak kontrolou zistíte, že port 25 nie je k dispozícii, do textového poľa v časti Server odosielanej pošty (SMTP) zadajte číslo 587.

    • Ak číslo portu zadané v tomto prípade nie je k dispozícii, je možné, že pri pokuse o pripojenie programu Outlook 2010 k vášmu e-mailovému kontu sa zobrazí chybové hlásenie. Ak sa zobrazí chyba, vráťte sa na kartu Spresnenie v dialógovom okne Nastavenie internetového e-mailu a zadajte iné číslo portu (25 alebo 587).

  8. Tlačidlom OK zavrite okno Nastavenie internetového e-mailu a potom vyberte tlačidlo Ďalej.

   Nastavenie SSL a TLS Outlooku 2010

  9. Outlook 2010 pridá nové e-mailové konto a následne sa k nemu pripojí.

Hoci Microsoft momentálne podporuje Outlook 2007 len vo verzii 12.0.6680.5000 a novšej, na prístup k e-mailovému kontu môžete používať podporovanú alebo nepodporovanú verziu. Používaním podporovanej verzie získate úplný prístup k osobnému e-mailovému kontu Microsoft, ktorý zahŕňa prístup k e-mailom, kalendáru a kontaktom. Používaním nepodporovanej verzie získate prístup k e-mailom vo svojom konte, ale nebudete mať prístup ku kalendáru, kontaktom ani úlohám.

 1. V programe Outlook 2007 vyberte ponuku Pomocník a potom položku Informácie o programe Microsoft Office Outlook.

 2. V dialógovom okne Informácie o programe Microsoft Office Outlook je číslo verzie programu Outlook 2007 uvedené v prvom riadku, priamo za slovami Microsoft Office Outlook 2007. Ak je v dialógovom okne na konci prvého riadka uvedené ďalšie číslo verzie, ignorujte ho.

  Na nasledujúcej snímke obrazovky je zobrazené umiestnenie čísla verzie programu Outlook 2007 v prvom riadku dialógového okna.

  Snímka obrazovky, ktorá znázorňuje, kde sa v dialógovom okne Čo je Microsoft Office Outlook zobrazí číslo verzie Outlook 2007.
 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov v závislosti od toho, či je vaša verzia programu Outlook 2007 podporovaná alebo nepodporovaná:

  • Ak máte podporovanú verziu (12.0.6680.5000 alebo novšiu), prejdite na Krok 3: Spustenie procesu nastavenia nového konta. Touto cestou získate úplný prístup k svojmu e-mailovému kontu.

  • Ak máte nepodporovanú verziu (verziu staršiu ako 12.0.6680.5000), vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak je to možné, aktualizujte Outlook 2007 na podporovanú verziu. Ak to chcete urobiť, prejdite na Krok 2: Aktualizácia Outlooku 2007, ak aktuálna verzia nie je podporovaná. Toto je najlepší prístup, ak je vaša aktuálna verzia nepodporovaná, pretože ním získate úplný prístup k svojmu e-mailovému kontu.

   • Ak nemožno aktualizovať Outlook 2007 na podporovanú verziu, napríklad preto, že to nepovoľuje politika vašej organizácie, prejdite na Krok 3: Spustenie procesu nastavenia nového konta. Touto cestou získate prístup k svojim e-mailom, ale nebudete mať prístup ku kalendáru, kontaktom ani úlohám.

 1. Začnite stiahnutím aktualizácie pre Outlook 2007 (KB2768023) tak, že prejdete do Centra sťahovania softvéru a kliknete na tlačidlo Stiahnuť.

 2. Keď sa zobrazí výzva, či chcete sťahovaný súbor spustiť alebo uložiť, vyberte položku Uložiť ako.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte priečinok, do ktorého chcete uložiť súbor, a potom vyberte tlačidlo Uložiť.

 4. Po dokončení sťahovania nainštalujte aktualizáciu takto:

  • Prejdite do priečinka, kam ste uložili súbor, a potom otvorte súbor. Zobrazí sa Sprievodca inštaláciou.

  • Dokončite aktualizáciu podľa pokynov sprievodcu.

 5. Prejdite na Krok 3: Spustenie procesu nastavenia nového konta.

Na spustenie procesu nastavenia nového konta pridajte nový profil, ak už v programe Outlook 2007 máte vytvorené e-mailové konto, a ak nie, pokračujte bez pridania nového profilu.

Pridanie nového profilu
 1. Otvorte ovládací panel.

 2. Vyberte položku Pošta. Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie pošty – Outlook.

 3. V časti Profily vyberte položku Zobraziť profily. Zobrazí sa dialógové okno Pošta.

 4. V časti Pri spustení programu Microsoft Outlook používať tento profil kliknite na položku Ponúkať výber profilu.

 5. Vyberte položku Pridať a potom zadajte názov nového profilu.

 6. Vyberte tlačidlo OK. Zobrazí sa dialógové okno Pridanie nového e-mailového konta – automatické nastavenie konta.

 7. Prejdite na Krok 4: Dokončenie procesu nastavenia nového konta. (Nevykonajte ďalší postup Pokračovanie bez pridania nového profilu.)

Pokračovanie bez pridania nového profilu
 1. V programe Outlook 2007 vyberte v ponuke Nástroje položku Nastavenie konta.

 2. V dialógovom okne Nastavenie konta – e-mailové kontá vyberte na karte E-mail položku Nové.

  Snímka obrazovky s kartou E-mail v dialógovom okne Nastavenie kont.
 3. V dialógovom okne Pridanie nového e-mailového konta vyberte položku Microsoft Exchange, POP3, IMAP alebo HTTP a potom tlačidlo Ďalej.

  Zobrazí sa dialógové okno Pridanie nového e-mailového konta – automatické nastavenie konta.

 4. Prejdite na Krok 4: Dokončenie procesu nastavenia nového konta.

Dokončite proces nastavenia nového konta vykonaním niektorého z dvoch postupov v tejto časti v závislosti od toho, či používate podporovanú alebo nepodporovanú verziu programu Outlook 2007.

Pridanie nového konta do podporovanej verzie Outlooku 2007
 1. V dialógovom okne Pridanie nového e-mailového konta – automatické nastavenie konta zadajte do poľa Vaše meno svoje meno, neformálne meno alebo prezývku. Toto je meno odosielateľa, ktoré sa bude zobrazovať príjemcom vašich e-mailových správ.

 2. Do textového poľa E-mailová adresa zadajte e-mailovú adresu e-mailového konta, ktoré chcete pridať do programu Outlook 2007.

 3. Do textového poľa Heslo zadajte heslo konta, ktoré chcete pridať do programu Outlook 2007.

 4. Do textového poľa Znova zadajte heslo zadajte heslo ešte raz.

 5. Vyberte tlačidlo Ďalej.

  Outlook 2007 pridá nové e-mailové konto a následne sa k nemu pripojí.

  Dôležité : Hotovo! Dokončili ste všetky potrebné postupy na konfiguráciu programu Outlook 2007 na prístup k osobnému e-mailovému kontu Microsoft. Nevykonávajte ďalší postup Pridanie nového konta do nepodporovanej verzie Outlooku 2007.

Pridanie nového konta do nepodporovanej verzie Outlooku 2007
 1. V dialógovom okne Pridanie nového e-mailového konta – automatické nastavenie konta vyberte položku Manuálne konfigurovať nastavenia servera alebo ďalšie typy serverov a potom tlačidlo Ďalej.

 2. V dialógovom okne Pridanie nového e-mailového konta – výber e-mailovej služby vyberte položku Internetový e-mail a potom tlačidlo Ďalej.

 3. V dialógovom okne Pridanie nového e-mailového konta – nastavenie internetového e-mailu postupujte takto:

  • V časti Informácie o používateľovi zadajte svoje meno a e-mailovú adresu e-mailového konta, ktoré pridávate do programu Outlook 2007.

  • V časti Informácie o serveri postupujte takto:

   • V časti Typ konta vyberte položku IMAP.

   • V časti Server prichádzajúcej pošty zadajte text zobrazený v časti Adresa servera v časti Nastavenia protokolu IMAP4 pre vaše osobné e-mailové konto Microsoft. Adresa, ktorá sa tam zobrazuje, môže byť v tvare imap-mail.outlook.com.

   • V časti Server odchádzajúcej pošty zadajte adresu smtp-mail.outlook.com.

  • V časti Prihlasovacie informácie postupujte takto:

   • Do textového poľa Meno používateľa zadajte e-mailovú adresu e-mailového konta, ktoré chcete pridať do programu Outlook 2007.

   • Do textového poľa Heslo zadajte heslo konta, ktoré chcete pridať do programu Outlook 2007.

  • Pri pravom dolnom rohu dialógového okna vyberte položku Ďalšie nastavenia.

 4. V dialógovom okne Nastavenie internetového e-mailu vyberte na karte Server odosielanej pošty položku Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie a potom vyberte položku Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty.

 5. V dialógovom okne Nastavenie internetového e-mailu vyberte kartu Spresnenie.

  Snímka obrazovky s kartou Spresnenie v dialógovom okne Nastavenie internetového e-mailu.
 6. Na karte Spresnenie postupujte takto:

  • V časti Server prichádzajúcej pošty (IMAP) v textovom poli zadajte číslo portu zobrazené v časti Nastavenia protokolu IMAP4 pre vaše osobné e-mailové konto Microsoft, ktoré môže byť 993, a vyberte položku Tento server vyžaduje šifrované pripojenie (SSL).

  • V časti Server odosielanej pošty (SMTP) zadajte do textového poľa portu číslo 25 a v zozname Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia vyberte možnosť TLS.

   Tipy : 

   • Pred zadaním čísla 25 do textového poľa v časti Server odosielanej pošty (SMTP) je vhodné skontrolovať v softvérovej bráne firewall,, či je port 25 k dispozícii. Ak kontrolou zistíte, že port 25 nie je k dispozícii, do textového poľa v časti Server odosielanej pošty (SMTP) zadajte číslo 587.

   • Ak číslo portu zadané v tomto prípade nie je k dispozícii, je možné, že pri pokuse o pripojenie programu Outlook 2007 k vášmu e-mailovému kontu sa zobrazí chybové hlásenie. Ak sa zobrazí takéto chybové hlásenie, vráťte sa na kartu Spresnenie v dialógovom okne Nastavenie internetového e-mailu a zadajte iné číslo portu (25 alebo 587).

 7. Výberom tlačidla OK zavrite dialógové okno Nastavenie internetového e-mailu.

 8. V dialógovom okne Pridanie nového e-mailového konta – nastavenie internetového e-mailu vyberte tlačidlo Ďalej.

  Outlook 2007 pridá nové e-mailové konto a následne sa k nemu pripojí.

  Dôležité : Hotovo! Outlook 2007 ste nakonfigurovali tak, aby mal prístup k osobnému e-mailovému kontu Microsoft.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Nastavenie kont > Nastavenie kont.

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

 3. Na potvrdenie odstránenia konta kliknite na tlačidlo Áno.

Ak chcete odstrániť e-mailové konto z iného profilu, ukončite a znova spustite Outlook s iným profilom a vykonajte predchádzajúce kroky. Kontá môžete z iných profilov odstrániť aj takto:

 1. Zatvorte Outlook.

 2. V ovládacom paneli kliknite na položku Pošta.

  Kde sa v ovládacom paneli nachádza položka Pošta?

  Položka Pošta sa v ovládacom paneli nachádza na rôznych miestach v závislosti od používanej verzie operačného systému Microsoft Windows, vybratého zobrazenia ovládacieho panela a toho, či používate 32-bitový alebo 64-bitový operačný systém alebo verziu programu Outlook 2007.

  Poznámka : Na ovládacom paneli sa ikona pošty zobrazí, až keď nainštalujete a začnete používať Outlook.

  Najjednoduchším spôsobom, ako nájsť položku Pošta, je otvoriť ovládací panel systému Windows a potom do poľa Hľadať v hornej časti okna zadať text Pošta.

  Záhlavie dialógového okna Nastavenie pošty obsahuje názov aktuálneho profilu. Ak chcete vybrať iný profil, kliknite na položku Zobraziť profily, vyberte názov profilu a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Kliknite na položku E-mailové kontá.

 4. Vyberte konto a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 5. Na potvrdenie odstránenia konta kliknite na položku Áno > Zavrieť.

Z ovládacieho panela môžete odinštalovať aj Outlook Connector. Ďalšie informácie o odstraňovaní programov nájdete na lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows.

Ak zmeníte heslo konta Outlook.com, musíte aktualizovať aj informácie v programe Outlook. Po zmene hesla vo webovej lokalite služby Outlook.com aktualizujte aj heslo, ktoré je uložené v programe Outlook.

 1. Na karte Súbor kliknite na položky Nastavenie kont > Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 2. Na karte E-mail kliknite na konto Outlook.com a na možnosť Zmeniť.

 3. Do poľa Heslo zadajte nové heslo.

 4. Kliknite na tlačidlo OK a v dialógovom okne Konto – nastavenie kliknite na tlačidlo Zavrieť.

S doplnkom Outlook Connector môžete zobraziť svoj kalendár v službe Outlook.com v aplikácii Outlook. Zobrazia sa aj kalendáre iných ľudí, ktoré s vami boli zdieľané. Spravovaním kalendárov v aplikácii Outlook môžete využiť funkcie časového manažmentu, ktoré Outlook ponúka, ako napríklad zobrazenie viacerých kalendárov súčasne. Pomocou konta Outlook 2010 alebo Outlook 2007 a doplnku Outlook Connector môžete:

 • Zobraziť úlohy a správy s príznakom v rámci plánovaných činností v deň, kedy ich treba dokončiť.

 • Usporiadať plánované činnosti do kategórií s vlastnými farbami

 • Prekryť viaceré kalendáre

Okrem toho všetky zmeny, ktoré vykonáte v kalendári služby Outlook.com v aplikácii Outlook, sa automaticky synchronizujú s webovou verziou vášho konta Outlook.com.

Ďalšie informácie

Nastavenie Outlooku v Macu

Pridanie konta Outlook.com v Outlooku for Mac 2011

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×