Pridanie jazyka alebo nastavenie jazykových predvolieb balíka Office 2007

Jazykové nastavenia balíka Microsoft Office 2007 umožňujú zapnúť jazykové nastavenia špecifické pre konkrétny jazyk, napríklad nastavenia, ktoré sú dostupné pre určitý jazyk na páse s nástrojmi a v dialógových oknách. Ak zapnete napríklad jazykové nastavenia pre japončinu, zapnú sa možnosti Fonetický prepis a Vložiť znaky.

Po inštalácii balíka Microsoft Office Language Pack 2007 môžete zmeniť jazyk pása s nástrojmi, ponúk, dialógových okien a Pomocníka na jazyk z jazykového balíka. Navyše máte možnosť používať nástroje korektúry, ako napríklad kontrolu pravopisu a gramatiky, v inom jazyku. Ďalšie informácie o funkciách jazykového balíka nájdete v téme Balíky Language Interface Pack (LIP) pre Office na stiahnutie.

V balíku Office 2007 sa jazykové nastavenia nachádzajú v dialógovom okne Jazykové nastavenia balíka Microsoft Office 2007. (Informácie pre novšie verzie balíka Office nájdete v téme Pridanie jazyka alebo nastavenie jazykových predvolieb balíka Office.)

Nastavenie jazyka v Office 2007

Ak chcete pridať jazyk v programoch balíka Office 2007, najprv sa presvedčte, že požadovaný jazyk je nainštalovaný vo vašom počítači. Ak potrebujete jazykový balík pre konkrétny jazyk, pozrite si tému Balík Language Interface Pack (LIP) pre Office na stiahnutie. Potom musíte povoliť požadovaný jazyk. Zapnuté nastavenia špecifické pre konkrétny jazyk závisia od povoleného jazyka (povolených jazykov) a programov, ktoré používate.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na položky Všetky programy > Microsoft Office > Nástroje balíka Microsoft Office > Jazykové nastavenia balíka Microsoft Office 2007.

 2. Kliknite na kartu Jazyky úprav.

 3. V zozname Dostupné jazyky úprav vyberte jazyk, ktorý chcete zapnúť, a kliknite na položku Pridať.

  Jazyk sa pridá do zoznamu Povolené jazyky úprav a zapnú sa všetky jazykové nastavenia špecifické pre konkrétny jazyk, ktoré sú k dispozícii v programoch balíka Office, verzia 2007.

Predvolený jazyk úprav sa zobrazí v dolnej časti karty Jazyky úprav. Ak je to potrebné, toto nastavenie môžete zmeniť tak, že vyberiete požadovaný jazyk v zozname Primárny jazyk úprav.

Po zmene primárneho jazyka úprav sa automaticky nahradí šablóna Normal.dotm vo Worde. Pred zmenou primárneho jazyka úprav odporúčame uložiť si kópiu šablóny Normal.dotm a zmeniť jej názov podľa jazyka, napríklad na Normal_slovencina.dotm. Šablóna Normal.dotm sa obyčajne uloží do umiestnenia C:\Používatelia\Meno používateľa\AppData\Roaming\Microsoft\Templates, pričom Meno používateľa je meno osoby prihlásenej v počítači.

Poznámka : Ak je jazyk nastavený ako primárny jazyk úprav, nedá sa odstrániť zo zoznamu Povolené jazyky úprav. Na odstránenie jazyka zo zoznamu Povolené jazyky úprav treba najprv vybrať iný jazyk zo zoznamu Primárny jazyk úprav a potom ho odstrániť zo zoznamu Povolené jazyky úprav.

Na začiatok stránky

Dôležité : Jazykový balík môžete potrebovať aj vtedy, keď chcete zmeniť jazyk zobrazenia a jazyk Pomocníka. Ak nemáte nainštalovaný jazykový balík pre jazyk, ktorý chcete použiť, prečítajte si tému Balíky Language Interface Pack (LIP) pre Office na stiahnutie.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na položky Všetky programy > Microsoft Office > Nástroje balíka Microsoft Office > Jazykové nastavenia balíka Microsoft Office 2007.

 2. Kliknite na kartu Jazyk zobrazenia.

  Poznámka : Karta Jazyk zobrazenia sa zobrazí až po inštalácii jazykového balíka. Ak chcete nainštalovať jazykový balík, pozrite si tému Balíky Language Interface Pack (LIP) pre Office na stiahnutie.

 3. Jazyk pása s nástrojmi, ponúk a dialógových okien vyberte zo zoznamu Ponuky a dialógové okná Microsoft Office zobraziť v.

 4. Jazyk Pomocníka vyberte zo zoznamu Zobraziť Pomocníka v jazyku.

 5. Ak sú nainštalované aspoň tri jazyky, zobrazí sa zoznam Poradie jazykov zobrazenia podľa priority. Na zmenu jazykovej priority vyberte zo zoznamu jazyk a kliknite na položku na zvýšenie alebo zníženie priority.

Na začiatok stránky

Ak sa za jazykom v zozname Povolené jazyky úprav zobrazuje informácia (obmedzená podpora), znamená to, že nastavenia pre daný jazyk sú zapnuté, avšak vo Windowse nie je nainštalované rozloženie klávesnice pre daný jazyk.

Jazyk úprav s obmedzenou podporou

Ak chcete používať rovnaké rozloženie klávesnice pre všetky povolené jazyky, pri všetkých jazykoch môžete hlásenie (o obmedzenej podpore) pokojne ignorovať. Ak chcete používať rozloženie klávesnice pre jazyk s obmedzenou podporou, musíte povoliť rozloženie klávesnice pre daný jazyk.

Ak chcete zadávať text v jazyku, ktorý nie je založený na latinke, ako je napríklad arabčina alebo čínština, alebo ak pri zadávaní textu v iných jazykoch založených na latinke chcete použiť rozloženie klávesnice pre váš rodný jazyk, musíte povoliť rozloženie klávesnice pre daný jazyk. Potom môžete prepínať medzi rôznymi jazykmi pomocou panela jazykov.

Povolenie rozložení klávesnice pre Office 2007 vo Windowse 10, Windowse 8.1 a Windowse 8

 1. Stlačte kláves s logom Windows + X a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  Zobrazenie zoznamu možností a príkazov po stlačení klávesu s logom Windows + X

 2. V časti Hodiny, jazyk a oblasť kliknite na položku Zmeniť metódy vstupu.

 3. Pre jazyk, ktorý chcete pridať, kliknite na položku Možnosti.

  Pridanie metódy vstupu do ovládacieho panela vo Windowse 8

 4. V časti Metóda vstupu kliknite na položku Pridať metódu vstupu. Ak chcete zobraziť vstupné zariadenie, môžete tiež kliknúť na položku Ukážka.

  Pridanie metódy vstupu vo Windowse 8

 5. Kliknite na požadovanú metódu vstupu a potom na položku Pridať.

  Pridanie metódy vstupu vo Windowse 8

Povolenie rozložení klávesnice pre Office 2007 vo Windowse 7 a Windowse Vista

 1. Kliknite na položky Štart > Ovládací panel.

 2. V časti Hodiny, jazyk a oblasť dialógového okna Miestne a jazykové nastavenie kliknite na položku Zmeniť klávesnicu alebo iné metódy vstupu.

  Poznámka : V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie a potom kliknite na kartu Klávesnice a jazyky.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na karte Klávesnice a jazyky na tlačidlo Zmeniť klávesnice Tlačidlo Zmeniť klávesnice .

 4. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite v časti Predvolený vstupný jazyk na jazyk, ktorý chcete použiť ako predvolený jazyk.

  Ak jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený vstupný jazyk, nie je uvedený, vykonajte kroky 5 až 8.

 5. V časti Nainštalované služby kliknite na tlačidlo Pridať.

 6. Rozbaľte jazyk, ktorý chcete použiť ako predvolený vstupný jazyk, a potom rozbaľte položku Klávesnica.

 7. Začiarknite políčko klávesnice alebo editora IME (Input Method Editor), ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK. Jazyk sa pridá do zoznamu Predvolený vstupný jazyk.

Vo Windowse XP (pre Office 2010 a 2007)

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia a potom kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

  Poznámka : V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na kartu Jazyky a potom v časti Textové služby a vstupné jazyky kliknite na tlačidlo Podrobnosti.

 4. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite v časti Nainštalované služby na položku Pridať.

 5. V dialógovom okne Pridanie vstupného jazyka kliknite v zozname Vstupný jazyk na požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pozrite tiež

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×