Pridanie jazyka úprav alebo nastavenie jazykových predvolieb balíka Office

Predplatné služieb Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Jazykové nastavenia balíka Office môžete použiť na pridanie jazyka alebo na výber jazyka, v ktorom sa má zobraziť Pomocník a Obrázkové komentáre.

Jazykové nastavenia sa nachádzajú v dialógovom okne Nastavenie jazykových predvolieb balíka Office, ku ktorému získate prístup prechodom na položky Súbor > Možnosti > Jazyk. Jazyky zobrazenia a Pomocníka môžete nastaviť nezávisle od seba. Mohli by ste mať napríklad všetko nastavené tak, aby to bolo zhodné s jazykom operačného systému, alebo môžete použiť kombináciu jazykov pre operačný systém, úpravy, zobrazenie a Pomocníka.

Predvoľby jazyka vo Worde 2013

Dostupné jazyky závisia od jazykovej verzie balíka Office a ďalších dodatočných jazykových balíkov, balíkov jazykového rozhrania alebo jazykov obrazovkového komentára, ktoré sú nainštalované v počítači. Ak nie sú k dispozícii požadované jazyky nástrojov korektúry, zobrazenia alebo Pomocníka, budete pravdepodobne musieť jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania získať a nainštalovať. Ďalšie informácie nájdete v téme Potrebujem jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania?

Pridaním jazyka úprav môžete do programov balíka Office pridať ďalší jazyk. Jazyk úprav obsahuje rozloženie klávesnice a nástroje korektúry pre daný jazyk. Nástroje korektúry obsahujú funkcie špecifické pre jazyk, ako napríklad slovníky na kontrolu pravopisu a gramatiky alebo tlačidlá na zmenu smeru odseku. (Predvolený jazyk úprav je vyznačený tučným písmom a zobrazí sa v hornej časti zoznamu. V prípade potreby môžete túto možnosť zmeniť. Vyberte požadovaný jazyk a kliknite na položku Predvoliť.)

 1. Otvorte program balíka Office, napríklad Word.

 2. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Jazyk.

 3. V dialógovom okne Nastavenie jazykových predvolieb balíka Office v časti Výber jazykov úprav vyberte jazyk úprav, ktorý chcete pridať, zo zoznamu Pridať ďalšie jazyky úprav a potom kliknite na položku Pridať.

  Pridané jazyky sa zobrazia v zozname jazykov úprav.

Ak sa v stĺpci Rozloženie klávesnice zobrazí nápis Nepovolené, postupujte takto:

 1. Kliknite na prepojenie Nepovolené.

 2. V dialógovom okne Pridanie jazykov kliknite na položku Pridať jazyk, vyberte jazyk v zozname a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. Zavrite dialógové okno Pridanie jazykov. Jazyk by sa mal zobraziť s textom Povolené v stĺpci Rozloženie klávesnice v časti Výber jazykov úprav.

Ak sa v stĺpci Kontrola pravopisu a gramatiky zobrazí položka Nie je nainštalované, je potrebné získať jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania a získať tak nástroje korektúry pre váš jazyk.

 • Ak chcete prejsť do režimu online a získať požadovaný jazykový balík, kliknite na prepojenie Nie je nainštalované.

Jazyky zobrazenia a Pomocníka sú jazyky, ktoré sa okrem jazyka zobrazenia tém Pomocníka používajú v balíku Office na zobrazovanie prvkov, ako napríklad položiek ponuky, príkazov a kariet.

Predvolený jazyk sa zobrazuje v hornej časti zoznamu tučným písmom. Poradie jazykov v zoznamoch zobrazenia a Pomocníka sa zhoduje s poradím jazykov, ktoré používa Microsoft Office. Ak je napríklad poradie jazykov zobrazenia španielčina <predvolené>, nemčina a japončina a jazykové nástroje španielčiny sa odstránia z počítača, predvoleným jazykom sa stane nemčina.

Nastavenie predvoleného jazyka:

 1. Otvorte program balíka Office, napríklad Word.

 2. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Jazyk.

 3. V dialógovom okne Nastavenie jazykových predvolieb balíka Office v časti Výber jazykov rozhrania a Pomocníka vyberte jazyk, ktorý chcete používať, a kliknite na položku Predvoliť.

Ktorý jazyk zobrazenia sa použije pre daný program balíka Office?

Ak používate viac jazykov a Office ste prispôsobili tak, aby vyhovoval vášmu spôsobu práce, môžete skontrolovať všetky programy balíka Office a zistiť, ktorý jazyk je nastavený ako predvolený jazyk zobrazenia pre jednotlivé programy.

 • V dialógovom okne Nastavenie jazykových predvolieb balíka Office kliknite v časti Výber jazyka zobrazenia a Pomocníka na položku Zobraziť jazyky zobrazenia nainštalované pre každý program balíka Microsoft Office.

Poznámka: Táto funkcia je dostupná len pre nasledujúce programy balíka Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio a Word. Nie je dostupná pre programy balíka Office 2016.

Obrazovkové komentáre sú malé rozbaľovacie okná, ktoré poskytujú stručnú kontextovú pomoc, keď podržíte ukazovateľ myši nad prvkom obrazovky, napríklad nad tlačidlom, kartou, ovládacím prvkom dialógového okna alebo ponukou. Nastavením jazyka obrazovkových komentárov v jednom programe balíka Office sa jazyk nastaví pre všetky nainštalované programy balíka Office.

 1. Otvorte program balíka Office, napríklad Word.

 2. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Jazyk.

 3. V dialógovom okne Nastavenie jazykových predvolieb balíka Office v časti Výber jazyka obrazovkového komentára vyberte jazyk obrazovkových komentárov.

  Poznámky: 

  • Táto funkcia nie je dostupná v balíku Office 2016.

  • Ak sa požadovaný jazyk nenachádza v zozname, budete pravdepodobne musieť pridať ďalšie jazykové služby. Kliknite na položku Ako získam ďalšie jazyky zobrazenia a Pomocníka z lokality Office.com a potom postupujte podľa pokynov na stiahnutie a inštaláciu produktu.

  • Po nainštalovaní sa nový jazyk obrazovkového komentára nastaví ako predvolený jazyk obrazovkového komentára.

Ďalšie informácie o obrazovkových komentároch nájdete v článku Zobrazenie alebo skrytie obrazovkových komentárov.

Jazykové nastavenia balíka Microsoft Office 2007 umožňujú zapnúť jazykové nastavenia špecifické pre konkrétny jazyk, napríklad nastavenia, ktoré sú dostupné pre určitý jazyk na páse s nástrojmi a v dialógových oknách. Ak zapnete napríklad jazykové nastavenia pre japončinu, zapnú sa možnosti Fonetický prepis a Vložiť znaky.

Po inštalácii balíka Microsoft Office Language Pack 2007 môžete zmeniť jazyk pása s nástrojmi, ponúk, dialógových okien a Pomocníka na jazyk z jazykového balíka. Navyše máte možnosť používať nástroje korektúry, ako napríklad kontrolu pravopisu a gramatiky, v inom jazyku. Ďalšie informácie o funkciách jazykového balíka nájdete v téme Balík Language Accessory Pack pre Office.

V balíku Office 2007 sa jazykové nastavenia nachádzajú v dialógovom okne Jazykové nastavenia balíka Microsoft Office 2007.

Nastavenie jazyka v Office 2007

Ak chcete pridať jazyk v programoch balíka Office 2007, najprv sa uistite, že požadovaný jazyk je nainštalovaný vo vašom počítači. Potom musíte povoliť požadovaný jazyk. Zapnuté nastavenia špecifické pre konkrétny jazyk závisia od povoleného jazyka (povolených jazykov) a programov, ktoré používate.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na položky Všetky programy > Microsoft Office > Nástroje balíka Microsoft Office > Jazykové nastavenia balíka Microsoft Office 2007.

 2. Kliknite na kartu Jazyky úprav.

 3. V zozname Dostupné jazyky úprav vyberte jazyk, ktorý chcete zapnúť, a kliknite na položku Pridať.

  Jazyk sa pridá do zoznamu Povolené jazyky úprav a zapnú sa všetky jazykové nastavenia špecifické pre konkrétny jazyk, ktoré sú k dispozícii v programoch balíka Office, verzia 2007.

Predvolený jazyk úprav sa zobrazí v dolnej časti karty Jazyky úprav. Ak je to potrebné, toto nastavenie môžete zmeniť tak, že vyberiete požadovaný jazyk v zozname Primárny jazyk úprav.

Po zmene primárneho jazyka úprav sa automaticky nahradí šablóna Normal.dotm vo Worde. Pred zmenou primárneho jazyka úprav odporúčame uložiť si kópiu šablóny Normal.dotm a zmeniť jej názov podľa jazyka, napríklad na Normal_slovencina.dotm. Šablóna Normal.dotm sa obyčajne uloží do umiestnenia C:\Používatelia\Meno používateľa\AppData\Roaming\Microsoft\Templates, pričom Meno používateľa je meno osoby prihlásenej v počítači.

Poznámka: Ak je jazyk nastavený ako primárny jazyk úprav, nedá sa odstrániť zo zoznamu Povolené jazyky úprav. Na odstránenie jazyka zo zoznamu Povolené jazyky úprav treba najprv vybrať iný jazyk zo zoznamu Primárny jazyk úprav a potom ho odstrániť zo zoznamu Povolené jazyky úprav.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na položky Všetky programy > Microsoft Office > Nástroje balíka Microsoft Office > Jazykové nastavenia balíka Microsoft Office 2007.

 2. Kliknite na kartu Jazyk zobrazenia.

  Poznámka: Karta Jazyk zobrazenia sa zobrazí až po inštalácii jazykového balíka.

 3. Jazyk pása s nástrojmi, ponúk a dialógových okien vyberte zo zoznamu Ponuky a dialógové okná Microsoft Office zobraziť v.

 4. Jazyk Pomocníka vyberte zo zoznamu Zobraziť Pomocníka v jazyku.

 5. Ak sú nainštalované aspoň tri jazyky, zobrazí sa zoznam Poradie jazykov zobrazenia podľa priority. Na zmenu jazykovej priority vyberte zo zoznamu jazyk a kliknite na položku na zvýšenie alebo zníženie priority.

Ak sa za jazykom v zozname Povolené jazyky úprav zobrazuje informácia (obmedzená podpora), znamená to, že nastavenia pre daný jazyk sú zapnuté, avšak vo Windowse nie je nainštalované rozloženie klávesnice pre daný jazyk.

Jazyk úprav s obmedzenou podporou

Ak chcete používať rovnaké rozloženie klávesnice pre všetky povolené jazyky, pri všetkých jazykoch môžete hlásenie (o obmedzenej podpore) pokojne ignorovať. Ak chcete používať rozloženie klávesnice pre jazyk s obmedzenou podporou, musíte v balíku Office pridať jazyk úprav alebo nastaviť jazykové predvoľby pre daný jazyk.

Ak chcete zadávať text v jazyku, ktorý nie je založený na latinke, ako je napríklad arabčina alebo čínština, alebo ak pri zadávaní textu v iných jazykoch založených na latinke chcete použiť rozloženie klávesnice pre váš rodný jazyk, musíte povoliť rozloženie klávesnice pre daný jazyk. Potom môžete prepínať medzi rôznymi jazykmi pomocou panela jazykov.

Povolenie rozložení klávesnice pre Office 2007 vo Windowse 10, Windowse 8.1 a Windowse 8

 1. Stlačte kláves s logom Windows + X a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  Zobrazenie zoznamu možností a príkazov po stlačení klávesu s logom Windows + X

 2. V časti Hodiny, jazyk a oblasť kliknite na položku Zmeniť metódy vstupu.

 3. Pre jazyk, ktorý chcete pridať, kliknite na položku Možnosti.

  Pridanie metódy vstupu do ovládacieho panela vo Windowse 8

 4. V časti Metóda vstupu kliknite na položku Pridať metódu vstupu. Ak chcete zobraziť vstupné zariadenie, môžete tiež kliknúť na položku Ukážka.

  Pridanie metódy vstupu vo Windowse 8

 5. Kliknite na požadovanú metódu vstupu a potom na položku Pridať.

  Pridanie metódy vstupu vo Windowse 8

Povolenie rozložení klávesnice pre Office 2007 vo Windowse 7 a Windowse Vista

 1. Kliknite na položky Štart > Ovládací panel.

 2. V časti Hodiny, jazyk a oblasť dialógového okna Miestne a jazykové nastavenie kliknite na položku Zmeniť klávesnicu alebo iné metódy vstupu.

  Poznámka: V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie a potom kliknite na kartu Klávesnice a jazyky.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na karte Klávesnice a jazyky na tlačidlo Zmeniť klávesnice Tlačidlo Zmeniť klávesnice .

 4. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite v časti Predvolený vstupný jazyk na jazyk, ktorý chcete použiť ako predvolený jazyk.

  Ak jazyk, ktorý chcete používať ako predvolený vstupný jazyk, nie je uvedený, vykonajte kroky 5 až 8.

 5. V časti Nainštalované služby kliknite na tlačidlo Pridať.

 6. Rozbaľte jazyk, ktorý chcete použiť ako predvolený vstupný jazyk, a potom rozbaľte položku Klávesnica.

 7. Začiarknite políčko klávesnice alebo editora IME (Input Method Editor), ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK. Jazyk sa pridá do zoznamu Predvolený vstupný jazyk.

Vo Windowse XP (pre Office 2010 a 2007)

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia a potom kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

  Poznámka: V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 3. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na kartu Jazyky a potom v časti Textové služby a vstupné jazyky kliknite na tlačidlo Podrobnosti.

 4. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky kliknite v časti Nainštalované služby na položku Pridať.

 5. V dialógovom okne Pridanie vstupného jazyka kliknite v zozname Vstupný jazyk na požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pozrite tiež

Zapnutie alebo zmena jazyka rozloženia klávesnice

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

zapnúť automatické rozpoznávanie jazyka,

automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×