Pridanie existujúceho typu obsahu do zoznamu alebo knižnice

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Typy obsahu umožňujú organizáciám usporiadať, spravovať a efektívne pracovať s obsahom celej kolekcie lokalít. Definovaním typov obsahu pre konkrétne typy dokumentov alebo informačných produktov môže organizácia zabezpečiť každej z týchto skupín obsahu efektívnejšie spravované. Môžete nastaviť zoznam alebo knižnicu na obsahuje viacero typov položiek alebo dokumentov typy pridaním typov obsahu do zoznamu alebo knižnice, napríklad nový problém podpory alebo nový predajca.

Obsah článku

Fungovanie typov obsahu v zoznamoch a knižniciach

Pridanie typu obsahu do zoznamu alebo knižnice

Zmena nové tlačidlo poradie alebo predvoleného typu obsahu

Fungovanie typov obsahu v zoznamoch a knižniciach

Ak máte zoznam alebo knižnicu s nastavením povoľujúcim viacero typov obsahu, môžete do tohto zoznamu alebo knižnice pridať typy obsahu zo skupiny typov obsahu lokality, ktoré sú k dispozícii pre danú lokalitu.

Keď do zoznamu alebo knižnice pridáte typ obsahu, tomuto zoznamu alebo knižnici umožníte obsahovať položky tohto typu. Príkaz Nové v tomto zozname alebo knižnici umožňuje používateľom vytvoriť nové položky tohto typu. Jednou z kľúčových výhod typov obsahu pre zoznamy alebo knižnice je skutočnosť, že jednému zoznamu alebo knižnici umožňujú obsahovať niekoľko typov položiek alebo dokumentov, z ktorých každá môže mať jedinečné metaúdaje, politiky alebo správanie.

Spôsob dedenia pre typy obsahu zoznamu

Keď sa do zoznamu alebo knižnice pridá inštancia typu obsahu lokality, tento typ obsahu je podradený typu obsahu lokality, z ktorého bol vytvorený. Typ obsahu zoznamu zdedí všetky atribúty nadradeného typu obsahu lokality, napríklad šablónu dokumentu, nastavenie iba na čítanie, toky činností a stĺpce. Typ obsahu zoznamu môžete prispôsobiť konkrétnemu zoznamu alebo knižnici, do ktorej ste ho pridali. Tieto prispôsobenia sa nepoužijú v nadradenom type obsahu lokality. Ak sa typ obsahu lokality nadradený typu obsahu zoznamu aktualizuje, podradený typ obsahu zoznamu môže tieto zmeny zdediť (ak osoba, ktorá spravuje typ obsahu lokality, aplikuje aktualizácie na všetky podradené typy obsahu).

Typ obsahu, ktorý je podriadeným objektom lokality vyššej úrovne

Ak bol niektorý zo spoločných atribútov podradeného typu obsahu zoznamu a nadradeného typu obsahu lokality prispôsobený pre typ obsahu zoznamu, tieto prispôsobenia možno prepísať, keď typ obsahu zoznamu zdedí zmeny od nadradeného typu obsahu lokality. Ak bol typ obsahu zoznamu prispôsobený pomocou ďalších atribútov, ktoré nadradený typ obsahu nemá (napríklad stĺpce navyše), tieto prispôsobenia sa neprepíšu, keď podradený typ obsahu zoznamu zdedí zmeny od nadradeného typu obsahu lokality.

Na začiatok stránky

Pridanie typu obsahu do zoznamu alebo knižnice

Skôr než typy obsahu je možné pridať do zoznamu alebo knižnice, najprv zoznam alebo knižnicu, musí byť nastavte Povoliť viaceré typy obsahu. Ďalšie informácie o podpore pre viaceré typy obsahu v zozname alebo knižnici, nájdete v témach v časti Pozrite tiež. Ak chcete pridať typy obsahu do zoznamu alebo knižnice, musíte mať aspoň návrh úroveň povolení pre daný zoznam alebo knižnicu.

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie sú otvorené, kliknite na ich názov na paneli Rýchle spustenie. Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. V prípade zoznamov kliknite na kartu Zoznam na páse s nástrojmi. Pokiaľ ide o knižnice, kliknite na kartu Knižnica.

 3. V prípade zoznamov kliknite na kartu Nastavenie zoznamu na páse s nástrojmi. Pokiaľ ide o knižnice, kliknite na kartu Nastavenie knižnice.

 4. V časti Typy obsahu kliknite na položku Pridať typ z existujúcich typov obsahu lokality.

  Poznámka: Ak zoznam alebo knižnica nie je nastavená tak, aby povoľovala viaceré typy obsahu, pre daný zoznam alebo knižnicu sa na stránke Prispôsobenie nezobrazuje časť Typy obsahu.

 5. V časti Vybrať typy obsahu v zozname Vybrať typy obsahu lokality z: kliknite na šípku a vyberte skupinu typov obsahu lokality, z ktorej chcete vyberať.

 6. V zozname Dostupné typy obsahu lokality kliknite na požadovaný typ obsahu a potom kliknite na položku Pridať premiestnite vybratého typu obsahu do zoznamu typov obsahu, ak chcete pridať.

  Výber typu obsahu

 7. Ak chcete pridať ďalšie typy obsahu, zopakujte kroky 5 a 6.

 8. Po výbere všetkých typov obsahu, ktoré chcete pridať, kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zmena poradia na tlačidle Nový alebo predvoleného typu obsahu

Môžete zadať poradie, v akom sa budú zobrazovať typy obsahu na tlačidle Nový pre zoznam alebo knižnicu. Na základe predvoleného nastavenia sa prvý typ obsahu, ktorý sa zobrazí na tlačidle Nový, stane predvoleným typom obsahu pre zoznam alebo knižnicu. Ak chcete zmeniť predvolený typ obsahu pre zoznam alebo knižnicu, zmeňte typ obsahu, ktorý sa zobrazuje ako prvý na tlačidle Nový. Môžete určiť aj to, či sa majú typy obsahu, ktoré pridáte do zoznamu alebo knižnice, zobrazovať na tlačidle Nový.

Nový typ obsahu – New button

 1. Ak zoznam alebo knižnica, pre ktoré chcete zmeniť typ obsahu, ešte nie je otvorená, kliknite na názov pod položkami Zoznamy alebo Dokumenty, ktoré sa nachádzajú na paneli rýchleho spustenia.

 2. Na páse s nástrojmi vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 3. Ak pracujete v zozname, kliknite na položku Nastavenie zoznamu.

 4. Ak pracujete v knižnici dokumentov kliknite na položku Nastavenie knižnice.

 5. V časti Typy obsahu kliknite na položku Zmeniť nové poradie tlačidiel a predvolený typ obsahu.

  Poznámka: Ak zoznam alebo knižnica nie je nastavená tak, aby povoľovala viaceré typy obsahu, pre daný zoznam alebo knižnicu sa na stránke Prispôsobenie nezobrazuje časť Typy obsahu.

 6. V časti Poradie typov obsahu vykonajte jeden z nasledovných krokov:

 7. Ak chcete odstrániť typ obsahu z tlačidla Nové pre zoznam alebo knižnicu, zrušte začiarknutia políčka Viditeľné(toto políčko je predvolene začiarknuté).

 8. Ak chcete zmeniť poradie, v ktorom sa zobrazujú typy obsahu na tlačidle Nové, kliknite na šípku vedľa daného typu obsahu v stĺpci Pozícia zhora a vyberte požadované poradové číslo.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×