Pridanie efektu, textového poľa, objektu WordArt, obrázka alebo tvaru do strán s poznámkami

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Do poznámok textových polí, objekt WordArt, obrázkov a iných objektov môžete pridať v programe PowerPoint. Objekty, ktoré pridáte do poznámok v normálnom zobrazení sa zobrazia na strane s poznámkami vytlačené, ale nie na obrazovke.

Ak hľadáte informácie o pridávaní objektov na štandardné snímky programu PowerPoint, nájdete Ďalšie zdroje informácií na konci tohto článku.

Čo chcete urobiť?

Získajte informácie o predlohu poznámok, zástupné symboly, strany s poznámkami a tablou s poznámkami

Usporiadanie zástupných symbolov

Pridanie bloku textu alebo objektu WordArt do strán s poznámkami

Pridanie obrázka alebo tvaru do strán s poznámkami

Zmena písma motívu, farby motívu alebo efektov motívu

Získajte informácie o predlohu poznámok, zástupné symboly, strany s poznámkami a tablou s poznámkami

Karta Predloha poznámok na výber informácií, ktoré sa zobrazí na všetkých strán s poznámkami a usporiadanie rozloženia tieto informácie.

Okrem zástupné objekty pre hlavičky a päty, dátum a číslo snímky strany predlohy poznámok obsahuje zástupný symbol pre obrázok snímky a iný zástupný symbol pre text poznámky, ktorý označuje zástupný symbol. Ak chcete rozlišovať medzi zástupné symboly, postupujte takto:

 1. Na karte Zobraziť kliknite na Predlohu poznámok.

 2. Na karte Predloha poznámok v skupine zástupné symboly zrušte všetky začiarknite políčko vidieť, že zmiznú aj zo strany s poznámkami. Vyberte a pridajte ju späť.

  Zástupný symbol začiarkavacie políčka na karte Predloha poznámok

Každá strana s poznámkami sa zobrazuje obrázok snímky, spolu s poznámkami k tejto snímke. Pri tlači stranu s poznámkami môžete vytlačiť jednu stranu pre každú snímku, ako aj ďalšie text alebo obrázky.

Strany s poznámkami

1 strany s poznámkami obsahujú poznámky a jednotlivé snímky v prezentácii.

2 každou snímkou sa nachádza na strane s poznámkami.

3 poznámky dopĺňajú snímku.

4 strany s poznámkami je možné pridať údaje, ako sú napríklad grafy alebo obrázky.

V normálnom zobrazení, použite tablu poznámky môžete zadávať a formátovať text počas úprav snímky. Na stránke programu notes (Zobraziť > Strana s poznámkami ), môžete zobraziť všetky efekty formátovanie textu a určiť, ako poznámky vyzerať po vytlačení so snímkami.

Usporiadanie zástupných symbolov

Môžete presunúť zástupné symboly na iné miesto na predlohu poznámok alebo zmeniť na výšku alebo na šírku tak, aby lepšie sa zobrazuje strane s poznámkami. Napríklad, ak máte grafický prvok SmartArt na snímke, môžete zmeniť orientáciu zástupný Obrázok snímky na lepšie zobrazenie na grafický prvok SmartArt na stranách s poznámkami.

Umiestnenie zástupných symbolov

 1. Na karte Zobraziť kliknite na Predlohu poznámok.

  Zobrazenie predlohy poznámok

 2. Ak chcete premiestniť zástupný symbol buď text alebo Obrázok snímky, ukážte na orámovanie zástupného symbolu. Keď sa ukazovateľ zmení Štvorstranná šípka , presuňte zástupný symbol na nové miesto.

Zmena orientácie strany s poznámkami

 1. Na karte Zobraziť kliknite na Predlohu poznámok.

  Zobrazenie predlohy poznámok

 2. Na karte Predloha poznámok v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Poznámky orientáciu strany a potom kliknite na položku na výšku alebo na šírku.

 3. Po dokončení zmien orientácia na karte Predloha poznámok v skupine Zavrieť kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

Pridanie bloku textu alebo objektu WordArt do strán s poznámkami

Môžete použiť textové pole alebo Word Art označujúca, že prezentácie je koncept alebo dôverné.

Pridanie textového poľa

 1. Na karte Zobraziť kliknite na Predlohu poznámok.

  Zobrazenie predlohy poznámok

  Poznámka: Ak chcete použiť tento postup len jednu stranu s poznámkami, kliknite na položku Strana s poznámkami namiesto Predlohu poznámok.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Textové pole, kliknite na zástupný symbol v dolnej časti strany s poznámkami a potom posúvaním myši nakreslite textové pole požadovanej veľkosti, ktoré chcete.

 3. Zadajte text do textového poľa, ktorý sa má zobrazovať v strany s poznámkami.

 4. Ak chcete umiestniť do textového poľa, kliknite naň a keď sa ukazovateľ zmení Štvorstranná šípka , presuňte textové pole do nového umiestnenia.

 5. Formátovanie textu v textovom poli s použitím možnosti formátovania v skupine písmo na karte domov.

  Ak chcete formátovať samotné textové pole môžete použiť aj možnosti v skupine Štýly tvarov. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie výplne, obrysu alebo efektu pre text alebo objekt WordArt.

 6. Keď umiestnite a formátovať text a do textového poľa na karte Predloha poznámok v skupine Zavrieť kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

Pridanie objektu WordArt

 1. Na karte Zobraziť kliknite na Predlohu poznámok.

  Zobrazenie predlohy poznámok

  Poznámka: Ak chcete použiť tento postup len jednu stranu s poznámkami, kliknite na položku Strana s poznámkami namiesto Predlohu poznámok.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku WordArt a potom kliknite na požadovaný štýl objektu WordArt.

  Veľká ikona objektu WordArt

 3. Zadajte text WordArt, ktorý chcete zobraziť v strany s poznámkami.

 4. Ak chcete premiestniť objekt WordArt, kliknite naň a keď sa ukazovateľ zmení na Štvorstranná šípka , presuňte objekt WordArt na nové miesto.

 5. Ak chcete zmeniť vzhľad objektov WordArt, použite možnosti v skupine Štýly grafiky WordArt, na karte Nástroje na kreslenie – formát.

  Skupina štýly grafiky WordArt

 6. Ak ste spokojní s tým, ako vyzerá objekt WordArt, na karte Predloha poznámok v skupine Zavrieť kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

Tip: Bloku textu alebo objektu WordArt môžete spraviť priehľadnejším a zmenu výplň alebo obrys.

Pridanie obrázka alebo tvaru do strán s poznámkami

 1. Na karte Zobraziť kliknite na Predlohu poznámok.

  Zobrazenie predlohy poznámok

  Poznámka: Ak chcete použiť tento postup len jednu stranu s poznámkami, kliknite na položku Strana s poznámkami namiesto Predlohu poznámok.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku obrázky alebo tvary položky, ktoré chcete vložiť.

 3. Na úpravu veľkosti alebo umiestnenia obrázka alebo tvaru, presuňte ju na nové miesto, zmeniť jeho veľkosť, alebo kliknite naň pravým tlačidlom a potom kliknite na položku veľkosť a pozíciakontextová ponuka pomocou rukovätí na zmenu veľkosti.

 4. Ak ste spokojní so vzhľadu obrázka alebo obrázka ClipArt vyzerá, na karte Predloha poznámok v skupine Zavrieť, kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

  Tip: Je možné zmeniť jas, kontrast, alebo priehľadnosť obrázka, zmeniť orámovanie obrázka alebo pridať efekty pomocou možností v časti Nástroje obrázkov na karte Formát.

Zmena písma motívu, farby motívu alebo efektov motívu

Dokument motív pozostáva z možnosti formátovania obsahujúce množinu farby motívu, množiny písma motívu (vrátane nadpisu a základného textu písma) a súbor efekty motívu (vrátane čiar a efektov výplne). Všetky prezentácie, môžete vytvoriť pomocou PowerPoint má tému vnútri – aj nové, prázdne prezentácie.

Zmena písma motívu

Písma motívu obsahujú Písmo nadpisu a písmo tela textu. Keď kliknete na tlačidlo Písma motívu Obrázok tlačidla , pozrite si tému názov Písmo nadpisu a základného textu písmo, ktoré sa používajú pre každý motív písma pod názvom Písma motívu.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na Predlohu poznámok.

  Zobrazenie predlohy poznámok

 2. Na karte Predloha poznámok kliknite v skupine pozadie kliknite na položku písma a potom kliknite na položku písma použité v snímke alebo požadovanú možnosť.

 3. Na karte Predloha poznámok v skupine Zavrieť kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

Zmena farby motívu

Farby motívu obsahujú štyri textu a farby pozadia, šesť farieb zvýraznenia a dve farby hypertextového prepojenia. Farby na tlačidlo Farby motívu Bublina 4 predstavujú aktuálne farby textu a pozadia. Množinu farieb, ktoré sa zobrazí vedľa názvu Farby motívu, po kliknutí na tlačidlo Farby motívu predstavuje zvýraznenie a prepojenie farieb motívu. Ak zmeníte niektoré z týchto farieb, ak chcete vytvoriť vlastnú množinu farieb motívu, farby, ktoré sa zobrazujú na tlačidle Farby motívu a vedľa názvu Farby motívu sa príslušným spôsobom zmení.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na Predlohu poznámok.

  Zobrazenie predlohy poznámok

 2. Na karte Predloha poznámok kliknite v skupine pozadie kliknite na položku farby a potom kliknite na položku farby použité v snímke alebo požadovanú možnosť.

 3. Na karte Predloha poznámok v skupine Zavrieť kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

Zmeniť efekty motívu

Efekty motívu sú množiny efektov čiar a výplne. Keď kliknete na tlačidlo Efekty motívov Bublina 4 , uvidíte čiar a efektov výplne, ktoré sa používajú pre každú množinu efektov motívu v miniatúru, ktorá sa zobrazí s názvom Efektov motívu.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na Predlohu poznámok.

  Zobrazenie predlohy poznámok

 2. Na karte Predloha poznámok kliknite v skupine pozadie kliknite na položku efekty.

 3. Vyberte požadovaný efekt, ktorý chcete použiť.

 4. Na karte Predloha poznámok v skupine Zavrieť kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

Zmena písma motívu

Písma motívu obsahujú Písmo nadpisu a písmo tela textu. Keď kliknete na tlačidlo Písma motívu Obrázok tlačidla , pozrite si tému názov Písmo nadpisu a základného textu písmo, ktoré sa používajú pre každý motív písma pod názvom Písma motívu.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na Predlohu poznámok.

 2. Na karte Predloha poznámok v skupine Upraviť motív kliknite na položku písma a potom kliknite na položku písma použité v snímke alebo požadovanú možnosť.

 3. Keď skončíte, na karte Predloha poznámok v skupine Zavrieť kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

  Notes Master tab

Zmena farby motívu

Farby motívu obsahujú štyri textu a farby pozadia, šesť farieb zvýraznenia a dve farby hypertextového prepojenia. Farby na tlačidlo Farby motívu Bublina 4 predstavujú aktuálne farby textu a pozadia. Množinu farieb, ktoré sa zobrazí vedľa názvu Farby motívu, po kliknutí na tlačidlo Farby motívu predstavuje zvýraznenie a prepojenie farieb motívu. Ak zmeníte niektoré z týchto farieb, ak chcete vytvoriť vlastnú množinu farieb motívu, farby, ktoré sa zobrazujú na tlačidle Farby motívu a vedľa názvu Farby motívu sa príslušným spôsobom zmení.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na Predlohu poznámok.

 2. Na karte Predloha poznámok v skupine Upraviť motív kliknite na položku farby a potom kliknite na položku farby použité v snímke alebo požadovanú možnosť.

 3. Keď skončíte, na karte Predloha poznámok v skupine Zavrieť kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

Zmeniť efekty motívu

Efekty motívu sú množiny efektov čiar a výplne. Keď kliknete na tlačidlo Efekty motívov Bublina 4 , uvidíte čiar a efektov výplne, ktoré sa používajú pre každú množinu efektov motívu v miniatúru, ktorá sa zobrazí s názvom Efektov motívu.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na Predlohu poznámok.

 2. Na karte Predloha poznámok v skupine Upraviť motív kliknite na položku efekty.

 3. Vyberte požadovaný efekt, ktorý chcete použiť.

 4. Keď skončíte, na karte Predloha poznámok v skupine Zavrieť kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

Pozrite tiež

Vytváranie a tlač strán s poznámkami

Pridanie textu na snímku

Vloženie objektu WordArt

Pridanie tvarov

Použite alebo vytvorte motívov v PowerPointe

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×