Pridanie efektov do textu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Ak chcete, aby bol váš dokument vizuálne pôsobivejší, môžete to urobiť rôznymi spôsobmi. Môžete vložiť WordArt, rad preddefinovaných textových efektov, ktoré text zaujímavými spôsobmi roztiahnu alebo ohnú. Takisto môžete na už vložený text, či už samostatný text alebo text v textovom poli, použiť štýly textu.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Použitie textového efektu na existujúci text

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v skupine Písmo kliknite na položku Textové efekty Tlačidlo Textové efekty a potom vyberte efekt, ktorý chcete na text použiť.

  Tip: Ak chcete použiť iné formátovanie a efekty textu (napríklad kapitálky alebo dvojité prečiarknutie), v ponuke Formát kliknite na položku Písmo.

Vloženie objektu WordArt

 1. Na karte Prvky dokumentu v časti Prvky textu kliknite na položku WordArt a potom na požadovaný objekt WordArt.

 2. Zadajte požadovaný text.

Formátovanie textu ako kapitálok

 1. Vyberte text písaný malými písmenami, ktorého formát chcete zmeniť na kapitálky.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Písmo.

 3. V časti Efekty kliknite na položku Kapitálky.

Obrátenie textu a vytvorenie zrkadlového obrazu

Ak chcete obrátiť text a vytvoriť zrkadlový obraz, napríklad s cieľom tlače na špeciálny papier alebo vytvorenia nažehľovacej predlohy na textil, môžete použiť textové pole.

 1. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Textové pole.

  Karta Domov vo Worde, skupina Vložiť

 2. Presunutím vytvorte textové pole a zadajte doň text.

 3. Kliknite na orámovanie textového poľa a potom v ponuke Formát kliknite na položku Tvar.

 4. Kliknite na položku Priestorové otáčanie a potom v časti Otočenie zadajte do poľa X hodnotu 180.

Pridanie odrazu

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na položku Textové efekty  Tlačidlo Textové efekty , ukážte na položku Odraz a potom kliknite na požadovaný štýl odrazu.

Pridanie tieňa

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na položku Textové efekty  Tlačidlo Textové efekty , ukážte na položku Tieň a potom kliknite na požadovaný štýl tieňa.

Pridanie žiary

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na položku Textové efekty  Tlačidlo Textové efekty , ukážte na položku Žiara a potom kliknite na požadovaný štýl žiary.

Pridanie iných efektov

Na text v textovom poli alebo objekt WordArt môžete použiť aj iné efekty. Text môžete napríklad ohnúť alebo ho urobiť trojrozmerným.

 1. Vyberte textové pole alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly textu kliknite na položku Efekty, ukážte na efekt a potom kliknite na ten, ktorý chcete použiť.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly textu

Pridanie tieňa [režim kompatibility]

Režim kompatibility znamená, že dokument bol vytvorený pomocou staršej verzie Wordu alebo bol uložený v staršom formáte súboru.

 1. Vyberte textové pole alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Efekty tieňovania kliknite na položku Tieň.

  Karta Formát, skupina Efekty tieňovania

Pozrite tiež

Zmena veľkosti objektu

Použitie alebo odstránenie štýlov a efektov objektov

Kopírovanie formátovania medzi objektmi alebo textom

Použitie alebo zmena štýlu alebo efektu obrázka

Pridanie alebo zmena farby výplne

PowerPoint

Ak chcete, aby bol váš dokument vizuálne pôsobivejší, môžete to urobiť rôznymi spôsobmi. Môžete vložiť WordArt, rad preddefinovaných textových efektov, ktoré text zaujímavými spôsobmi roztiahnu alebo ohnú. Takisto môžete použiť textové štýly na text v textovom poli alebo objekte.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Použitie textového efektu na existujúci text

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v skupine Písmo kliknite na položku Textové efekty Tlačidlo Textové efekty a potom vyberte efekt, ktorý chcete na text použiť.

  Tip: Ak chcete použiť iné formátovanie a efekty textu (napríklad kapitálky alebo dvojité prečiarknutie), v ponuke Formát kliknite na položku Písmo.

Vloženie objektu WordArt

 1. Na karte Domov v časti Vložiť kliknite na položku Text a potom na položku WordArt.

  Karta Domov, skupina Vložiť

 2. Zadajte požadovaný text.

Formátovanie textu ako kapitálok

 1. Vyberte text písaný malými písmenami, ktorého formát chcete zmeniť na kapitálky.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Písmo.

 3. V časti Základné efekty kliknite na položku Kapitálky.

Obrátenie textu a vytvorenie zrkadlového obrazu

Ak chcete obrátiť text a vytvoriť zrkadlový obraz, napríklad s cieľom tlače na špeciálny papier alebo vytvorenia nažehľovacej predlohy na textil, môžete použiť textové pole.

 1. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Textové pole.

  Karta Domov, skupina Vložiť

 2. Presunutím vytvorte textové pole a zadajte doň text.

 3. Kliknite na orámovanie textového poľa a potom v ponuke Formát kliknite na položku Tvar.

 4. Kliknite na položku Priestorové otáčanie a potom v časti Otočenie zadajte do poľa X hodnotu 180.

Pridanie odrazu

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na položku Textové efekty  Tlačidlo Textové efekty , ukážte na položku Odraz a potom kliknite na požadovaný štýl odrazu.

Pridanie tieňa

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na položku Textové efekty  Tlačidlo Textové efekty , ukážte na položku Tieň a potom kliknite na požadovaný štýl tieňa.

Pridanie žiary

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na položku Textové efekty  Tlačidlo Textové efekty , ukážte na položku Žiara a potom kliknite na požadovaný štýl žiary.

Ak chcete z tvaru odstrániť žiarenie, ukážte na položku Žiara a potom kliknite na položku Bez žiary.

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na položku Textové efekty  Tlačidlo Textové efekty , ukážte na položku Priestorové otáčanie a potom kliknite na požadovaný formát.

Pridanie skosenia

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na položku Textové efekty  Tlačidlo Textové efekty , ukážte na položku Skosenie a potom kliknite na požadovaný štýl skosenia.

Ohnutie textu

 1. Vyberte text alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v časti Písmo kliknite na položku Textové efekty  Tlačidlo Textové efekty , ukážte na položku Transformácia a potom kliknite na požadovaný štýl transformácie.

Pozrite tiež

Použitie alebo odstránenie štýlov a efektov objektov

Kopírovanie formátovania medzi objektmi alebo textom

Použitie alebo zmena štýlu alebo efektu obrázka

Pridanie alebo zmena farby výplne

Excel

Ak chcete vylepšiť vzhľad textu v dokumente, máte rôzne možnosti, ako to dosiahnuť. Môžete vložiť WordArt, rad preddefinovaných textových efektov, ktoré text zaujímavými spôsobmi roztiahnu alebo ohnú. Takisto môžete na text v textovom poli použiť štýly.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Použitie textového efektu na existujúci text

 1. Vyberte text v textovom poli, ktorý chcete formátovať, a potom kliknite na kartu Formát.

  Poznámka: Textové efekty nie je možné použiť na text v bunke.

 2. V časti Štýly textu kliknite na požadovaný štýl.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly textu

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Vloženie objektu WordArt

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku WordArt.

 2. Zadajte požadovaný text.

Obrátenie textu a vytvorenie zrkadlového obrazu

Ak chcete obrátiť text a vytvoriť zrkadlový obraz, napríklad s cieľom tlače na špeciálny papier alebo vytvorenia nažehľovacej predlohy na textil, môžete použiť textové pole.

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Textové pole.

 2. Presunutím vytvorte textové pole a zadajte doň text.

 3. Kliknite na orámovanie textového poľa a potom v ponuke Formát kliknite na položku Tvar.

 4. Kliknite na položku Priestorové otáčanie a potom v časti Otočenie zadajte do poľa X hodnotu 180.

Pridanie odrazu

 1. Vyberte textové pole alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly textu kliknite na položku Efekty, ukážte na položku Odraz a potom kliknite na požadovaný štýl odrazu.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly textu

Pridanie iných efektov

Na text v textovom poli alebo objekt WordArt môžete použiť aj iné efekty. Môžete napríklad pridať tieň alebo žiaru okolo textu, ohnúť text alebo ho urobiť trojrozmerným.

 1. Vyberte textové pole alebo objekt WordArt, ktorý chcete formátovať, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly textu kliknite na položku Efekty, ukážte na efekt a potom kliknite na ten, ktorý chcete použiť.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly textu

Pozrite tiež

Použitie alebo odstránenie štýlov a efektov objektov

Kopírovanie formátovania medzi objektmi alebo textom

Použitie alebo zmena štýlu alebo efektu obrázka

Pridanie alebo zmena farby výplne

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×