Pridanie citácie a vytvorenie bibliografie

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pred vytvorením bibliografie je potrebné, aby dokument obsahoval aspoň jednu citáciu a zdroj, ktoré sa zobrazia v bibliografii. Ak nemáte všetky informácie o zdroji potrebné na vytvorenie úplnej citácie, môžete použiť zástupnú citáciu a informácie o zdroji doplniť neskôr.

Informácie o automatickom formátovaní bibliografie v MLA, APAa Chicago štýl nájdete v téme: APA, MLA, Chicago: Automatické formátovanie bibliografie.

Poznámka : Zástupné citácie sa v bibliografii nezobrazia.

Pridanie novej citácie a nového zdroja do dokumentu

 1. Na karte Referencie kliknite v skupine Citácie a bibliografia na šípku vedľa položky Štýl.

  Možnosť štýlu APA zvýraznená na karte Odkazy

 2. Kliknite na štýl, ktorý chcete použiť pre príslušnú citáciu a zdroj. Napríklad spoločenské dokumenty zvyčajne použiť štýly MLA alebo APA pre citácií a zdrojov.

 3. Kliknite na koniec vety alebo frázy, ktorú chcete citovať.

 4. Na karte Referencie kliknite v skupine Citácie a bibliografia na príkaz Vložiť citáciu.

  Možnosť Vložiť citáciu zvýraznená na karte Odkazy

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Informácie o zdroji pridajte kliknutím na tlačidlo Pridať nový zdroj. Na následné vyplnenie informácií o zdroji kliknite na šípku vedľa položky Typ zdroja. Zdrojom môže byť napríklad kniha, správa alebo webová lokalita.

  • Ak chcete pridať zástupný objekt, aby ste mohli vytvoriť citáciu a vyplniť informácie o zdroji neskôr, kliknite na možnosť Pridať nový zástupný objekt. V okne Správca zdroja sa vedľa zástupných zdrojov zobrazí otáznik.

 6. Vyplňte príslušné bibliografické informácie pre daný zdroj.

Na pridanie ďalších informácií o zdroji začiarknite políčko Zobraziť všetky bibliografické polia.

Teraz môžete vytvoriť bibliografiu.

Poznámky : 

 • Ak pre zdroje vyberiete štýl GOST alebo ISO 690 a citácia nie je jedinečná, k príslušnému roku pridajte abecedný znak. Citácia by sa potom zobrazila ako napríklad [Pasteur, 1848a].

 • Ak ste vybrali štýl ISO 690 – Číselný odkaz a citácie stále sa nezobrazujú v dokumentu v poradí, je nutné znova kliknúť na štýl ISO 690 a stlačiť kláves ENTER, aby sa citácie správne zoradili.

Pridanie ďalších citácie zo zdroja použili v minulosti

Získate jednoduchý prístup citácie, ktoré ste predtým pridali. V skutočnosti, môžete znovu použiť v celom dokumente. Je jednoduché.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť citáciu a kliknite na položky referencie > Vložiť citáciu.

 2. Vyhľadajte citáciu podľa autora alebo názov značky a vyberte citáciu.

  Zoznam citácií v dokumente.

  Tip : Ak chcete vyhľadať citácie neskôr môžete vložiť zástupný symbol. Kliknite na položky referencie > Vložiť citáciu. Kliknite na položku Pridať nový zástupný symbol a vytvoriť jedinečný názov značky. Vyhľadajte zástupný symbol v obsahu, a kliknite na text Upraviť zdroj údajov.

  Vloží sa zástupný symbol pre citáciu.

Vytvorenie bibliografie

Po vložení jednej alebo viacerých citácií a zdrojov do dokumentu môžete vytvoriť bibliografiu.

 1. Kliknite na miesto, kde chcete vložiť bibliografiu. Zvyčajne to býva na konci dokumentu.

 2. Na karte Referencie kliknite v skupine Citácie a bibliografia na položku Bibliografia.

  Možnosť Bibliografia zvýraznená na karte Odkazy

 3. Ak chcete bibliografiu vložiť do dokumentu, kliknite na predvolený formát bibliografie.

Vyhľadanie zdroja

Zoznam použitých zdrojov môže byť pomerne dlhý. Niekedy by ste mohli vyhľadať zdroj citovaný v inom dokumente pomocou príkazu Spravovať zdroje.

 1. Na karte Referencie kliknite v skupine Citácie a bibliografia na položku Spravovať zdroje.

  Možnosť Spravovať zdroje zvýraznená na karte Odkazy

  Po otvorení nového dokumentu bez citácií sa všetky zdroje použité v predchádzajúcich dokumentoch zobrazia v rámci položky Zoznam predlôh.

  Po otvorení dokumentu s citáciami sa zdroje týchto citácií zobrazia v rámci položky Aktuálny zoznam. Všetky zdroje citované vo vašich predchádzajúcich dokumentoch alebo v aktuálnom dokumente sa zobrazia v rámci položky Zoznam predlôh.

 2. Ak chcete vyhľadať konkrétny zdroj, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V zoraďovacom poli zoraďte zdroje podľa autora, názvu, názvu značky citácie alebo roka a potom vo výslednom zozname vyhľadajte požadovaný zdroj.

  • Do poľa Hľadať zadajte názov alebo autora pre zdroj, ktorý chcete vyhľadať. Zoznam sa dynamicky zužuje, aby bol prispôsobený hľadanému výrazu.

Poznámka : Ak chcete vybrať iný zoznam predlôh, z ktorého môžete do dokumentu importovať nové zdroje, môžete v okne Správca zdroja kliknúť na tlačidlo Prehľadávať. Môžete sa napríklad pripojiť k súboru na zdieľanom serveri, v počítači alebo na serveri spolupracovníka alebo na webovej lokalite, ktorej hostiteľom je univerzita alebo inštitúcia, ktorá sa zaoberá výskumom.

Úprava zdroja

 1. Na karte Referencie kliknite v skupine Citácie a bibliografia na položku Spravovať zdroje.

  Možnosť Spravovať zdroje zvýraznená na karte Odkazy

 2. V dialógovom okne Správca zdroja v časti Zoznam predlôh alebo Aktuálny zoznam vyberte zdroj, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na položku Upraviť.

  Poznámka : Ak chcete upraviť zástupný symbol a pridať citáciu, vyberte zástupný symbol v zozname Aktuálny zoznam a kliknite na položku Upraviť.

 3. V dialógovom okne Upraviť zdroj urobte požadované zmeny a kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Úprava zdroja

Úprava zástupného objektu citácie

Niekedy býva potrebné vytvoriť aj zástupnú (náhradnú) citáciu a až neskôr doplniť úplné informácie o bibliografickom zdroji. Všetky zmeny vykonané v zdroji sa automaticky premietnu aj do bibliografie, ak ste ju už vytvorili. V okne Správca zdrojov sa vedľa zástupných zdrojov zobrazí otáznik.

 1. Na karte Referencie kliknite v skupine Citácie a bibliografia na položku Spravovať zdroje.

  Možnosť Spravovať zdroje zvýraznená na karte Odkazy

 2. V časti Aktuálny zoznam kliknite na zástupný objekt, ktorý chcete upraviť.

  Poznámka : V okne Správca zdroja sú zástupné zdroje usporiadané podľa abecedy aj so všetkými ostatnými zdrojmi, a to na základe označenia zástupného objektu. Označenia zástupného objektu predvolene obsahujú slovné spojenie Zástupný objekt a číslo. Označenie zástupného objektu však môžete ľubovoľne prispôsobiť.

 3. Kliknite na položku Upraviť.

 4. Informácie o zdroji začnite vypĺňať kliknutím na šípku vedľa položky Typ zdroja. Zdroj môže byť napríklad kniha, správa alebo webová lokalita.

 5. Doplňte bibliografické informácie pre daný zdroj. Na pridanie ďalších informácií o zdroji začiarknite políčko Zobraziť všetky bibliografické polia.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×