Pridanie citácie a vytvorenie bibliografie

Pred vytvorením bibliografie je potrebné, aby dokument obsahoval aspoň jednu citáciu a zdroj, ktoré sa zobrazia v bibliografii. Ak nemáte všetky informácie o zdroji potrebné na vytvorenie úplnej citácie, môžete použiť zástupnú citáciu a informácie o zdroji doplniť neskôr.

Informácie o automatickom formátovaní bibliografie v štýloch MLA, APA a Chicago nájdete v článku: APA, MLA, Chicago: Automatické formátovanie bibliografie.

Poznámka: Zástupné citácie sa v bibliografii nezobrazia.

Pridanie novej citácie a nového zdroja do dokumentu

 1. Na karte Referencie kliknite v skupine Citácie a bibliografia na šípku vedľa položky Štýl.

  Karta Referencie so zvýraznenou možnosťou Štýl APA

 2. Kliknite na štýl, ktorý chcete použiť na citácie a zdroje. V spoločenskovedných dokumentoch sa napríklad na citácie a zdroje zvyčajne používa štýl MLA alebo APA.

 3. Kliknite na koniec vety alebo frázy, ktorú chcete citovať.

 4. Na karte Referencie kliknite v skupine Citácie a bibliografia na príkaz Vložiť citáciu.

  Karta Referencie so zvýraznenou možnosťou Vložiť citáciu

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Informácie o zdroji pridajte kliknutím na tlačidlo Pridať nový zdroj. Na následné vyplnenie informácií o zdroji kliknite na šípku vedľa položky Typ zdroja. Zdrojom môže byť napríklad kniha, správa alebo webová lokalita.

  • Ak chcete pridať zástupný objekt, aby ste mohli vytvoriť citáciu a vyplniť informácie o zdroji neskôr, kliknite na možnosť Pridať nový zástupný objekt. V okne Správca zdroja sa vedľa zástupných zdrojov zobrazí otáznik.

 6. Vyplňte príslušné bibliografické informácie pre daný zdroj.

Na pridanie ďalších informácií o zdroji začiarknite políčko Zobraziť všetky bibliografické polia.

Teraz môžete vytvoriť bibliografiu.

Poznámky: 

 • Ak pre zdroje vyberiete štýl GOST alebo ISO 690 a citácia nie je jedinečná, k príslušnému roku pridajte abecedný znak. Citácia by sa potom zobrazila ako napríklad [Pasteur, 1848a].

 • Ak ste vybrali štýl ISO 690 – Číselný odkaz a citácie stále sa nezobrazujú v dokumentu v poradí, je nutné znova kliknúť na štýl ISO 690 a stlačiť kláves ENTER, aby sa citácie správne zoradili.

Pridanie ďalších citácií zo zdroja, ktorý ste už použili

Citácie, ktoré ste už pridali, nemusíte vytvárať znova. Vytvorenú citáciu môžete používať v celom dokumente. Je to jednoduché.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť citáciu, a kliknite na položky Referencie > Vložiť citáciu.

 2. Vyhľadajte citáciu podľa autora alebo názvu značky a vyberte ju.

  Zoznam citácií v dokumente.

  Tip: Ak potrebujete citáciu vyhľadať neskôr, môžete vložiť zástupný objekt. Kliknite na položky Referencie > Vložiť citáciu. Kliknite na položku Pridať nový zástupný objekt a zadajte jedinečný názov značky. V obsahu vyhľadajte Zástupný objekt a po kliknutí na text upravte podrobnosti zdroja.

  Vloží sa zástupný objekt pre citáciu.

Vytvorenie bibliografie

Po vložení jednej alebo viacerých citácií a zdrojov do dokumentu môžete vytvoriť bibliografiu.

 1. Kliknite na miesto, kde chcete vložiť bibliografiu. Zvyčajne to býva na konci dokumentu.

 2. Na karte Referencie kliknite v skupine Citácie a bibliografia na položku Bibliografia.

  Karta Referencie so zvýraznenou možnosťou Bibliografia

 3. Ak chcete bibliografiu vložiť do dokumentu, kliknite na predvolený formát bibliografie.

Vyhľadanie zdroja

Zoznam použitých zdrojov môže byť pomerne dlhý. Niekedy by ste mohli vyhľadať zdroj citovaný v inom dokumente pomocou príkazu Spravovať zdroje.

 1. Na karte Referencie kliknite v skupine Citácie a bibliografia na položku Spravovať zdroje.

  Karta Referencie so zvýraznenou možnosťou Spravovať zdroje

  Po otvorení nového dokumentu bez citácií sa všetky zdroje použité v predchádzajúcich dokumentoch zobrazia v rámci položky Zoznam predlôh.

  Po otvorení dokumentu s citáciami sa zdroje týchto citácií zobrazia v rámci položky Aktuálny zoznam. Všetky zdroje citované vo vašich predchádzajúcich dokumentoch alebo v aktuálnom dokumente sa zobrazia v rámci položky Zoznam predlôh.

 2. Ak chcete vyhľadať konkrétny zdroj, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V zoraďovacom poli zoraďte zdroje podľa autora, názvu, názvu značky citácie alebo roka a potom vo výslednom zozname vyhľadajte požadovaný zdroj.

  • Do poľa Hľadať zadajte názov alebo autora pre zdroj, ktorý chcete vyhľadať. Zoznam sa dynamicky zužuje, aby bol prispôsobený hľadanému výrazu.

Poznámka: Ak chcete vybrať iný zoznam predlôh, z ktorého môžete do dokumentu importovať nové zdroje, môžete v okne Správca zdroja kliknúť na tlačidlo Prehľadávať. Môžete sa napríklad pripojiť k súboru na zdieľanom serveri, v počítači alebo na serveri spolupracovníka alebo na webovej lokalite, ktorej hostiteľom je univerzita alebo inštitúcia, ktorá sa zaoberá výskumom.

Úprava zdroja

 1. Na karte Referencie kliknite v skupine Citácie a bibliografia na položku Spravovať zdroje.

  Karta Referencie so zvýraznenou možnosťou Spravovať zdroje

 2. V dialógovom okne Správca zdroja v časti Zoznam predlôh alebo Aktuálny zoznam vyberte zdroj, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na položku Upraviť.

  Poznámka: Ak chcete upraviť zástupný symbol a pridať citáciu, vyberte zástupný symbol v zozname Aktuálny zoznam a kliknite na položku Upraviť.

 3. V dialógovom okne Upraviť zdroj urobte požadované zmeny a kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Úprava zdroja

Úprava zástupného objektu citácie

Niekedy býva potrebné vytvoriť aj zástupnú (náhradnú) citáciu a až neskôr doplniť úplné informácie o bibliografickom zdroji. Všetky zmeny vykonané v zdroji sa automaticky premietnu aj do bibliografie, ak ste ju už vytvorili. V okne Správca zdrojov sa vedľa zástupných zdrojov zobrazí otáznik.

 1. Na karte Referencie kliknite v skupine Citácie a bibliografia na položku Spravovať zdroje.

  Karta Referencie so zvýraznenou možnosťou Spravovať zdroje

 2. V časti Aktuálny zoznam kliknite na zástupný objekt, ktorý chcete upraviť.

  Poznámka: V okne Správca zdroja sú zástupné zdroje usporiadané podľa abecedy aj so všetkými ostatnými zdrojmi, a to na základe označenia zástupného objektu. Označenia zástupného objektu predvolene obsahujú slovné spojenie Zástupný objekt a číslo. Označenie zástupného objektu však môžete ľubovoľne prispôsobiť.

 3. Kliknite na položku Upraviť.

 4. Informácie o zdroji začnite vypĺňať kliknutím na šípku vedľa položky Typ zdroja. Zdroj môže byť napríklad kniha, správa alebo webová lokalita.

 5. Doplňte bibliografické informácie pre daný zdroj. Na pridanie ďalších informácií o zdroji začiarknite políčko Zobraziť všetky bibliografické polia.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×