Pridanie chybových úsečiek alebo stĺpcov rastu a poklesu do grafu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Chybové úsečky vyjadrujú možné veľkosti chyby, ktoré graficky zodpovedajú jednotlivým údajovým bodom alebo značkám údajových bodov v rade údajov. Vo výsledkoch vedeckého pokusu sa môžu napríklad uvádzať 5-percentné kladné a záporné veľkosti možných chýb. Chybové úsečky môžete pridať k radu údajov v dvojrozmerných plošných, pruhových, stĺpcových, čiarových, burzových, bublinových grafoch a grafoch XY (závislosť). V prípade grafov XY (závislosť) a bublinových grafov môžete zobraziť chybové úsečky pre hodnoty x, hodnoty y alebo oboje.

Chybové úsečky v grafe

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vyjadrenie chýb v podobe percent, smerodajnej odchýlky alebo štandardnej chyby

 1. V grafe, vyberte rad údajov, ktorý chcete pridať chybové úsečky na.

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na jednu z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 2. Na karte Graf urče n, kliknite na položku Pridať prvok grafu.

  Na karte Návrh grafu vyberte položku Pridať prvok grafu

 3. Ukážte na Chybové úsečky a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

Kliknite na položku

Akcia

Štandardná chyba

Použije sa štandardná chyba pomocou tohto vzorca:

Vzorec štandardnej chyby

s = číslo radu
I = číslo bodu v rade s
m = počet radov pre bod y v grafe
n = počet bodov v každom rade
y is = hodnota údajov radu s a I-tého bodu
n y = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch

Percento

Použije sa percento hodnoty pre každý údajový bod v rade údajov

Smerodajná odchýlka

Použije sa násobok smerodajnej odchýlky pomocou tohto vzorca:

Vzorec smerodajnej odchýlky

s = číslo radu
I = číslo bodu v rade s
m = počet radov pre bod y v grafe
n = počet bodov v každom rade
y is = hodnota údajov radu s a I-tého bodu
n y = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch
M = aritmetický priemer

Vyjadrenie chýb ako vlastných hodnôt

 1. V grafe, vyberte rad údajov, ktorý chcete pridať chybové úsečky na.

 2. Na karte Návrh grafu kliknite na položku Pridať prvok grafu, a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti chybové úsečky.

 3. Na table Formátovať chybové úsečky na karte Možnosti panel chýb v časti Veľkosť chyby, kliknite na položku vlastné a potom kliknite na položku Zadať hodnotu.

 4. V časti Veľkosť chyby kliknite na položku Vlastné a potom na položku Zadať hodnotu.

  Zobrazí sa tabla formátovať chybové úsečky s vlastnými vybratá veľkosť chyby

 5. Do polí Kladná chybová hodnota a Záporná chybová hodnota zadajte požadované hodnoty pre jednotlivé údajové body, pričom ich oddeľujte čiarkami (napríklad 0,4, 0,3, 0,8), a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka : Chybové hodnoty môžete určiť aj ako rozsah buniek v tom istom excelovom zošite. Ak chcete vybrať rozsah buniek, v dialógovom okne Vlastné chybové úsečky vymažte obsah poľa Kladná chybová hodnota alebo Záporná chybová hodnota a potom vyberte rozsah buniek, ktorý chcete použiť.

Pridanie stĺpcov rastu a poklesu

 1. V grafe, vyberte rad údajov, ktorý chcete pridať úsečky na nahor a nadol.

 2. Na karte Návrh grafu kliknite na položku Pridať prvok grafu, ukážte na Stĺpce rastu a poklesu a potom kliknite na tlačidlo úsečky nahor a nadol.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Pozrite tiež

Vytvorenie grafu

Zmena grafu

Zmena typu grafu

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Chybové úsečky v grafe

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vyjadrenie chýb v podobe percent, smerodajnej odchýlky alebo štandardnej chyby

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe vyberte rad údajov, ku ktorému chcete pridať chybové úsečky, a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na jednu z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 3. V časti Analýza kliknite na položku Chybové úsečky.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Analýza

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

Kliknite na položku

Ak chcete

Chybové úsečky so štandardnou chybou

Použije sa štandardná chyba pomocou tohto vzorca:

Vzorec štandardnej chyby

s = číslo radu
I = číslo bodu v rade s
m = počet radov pre bod y v grafe
n = počet bodov v každom rade
y is = hodnota údajov radu s a I-tého bodu
n y = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch

Chybové úsečky s percentami

Použije sa percento hodnoty pre každý údajový bod v rade údajov

Chybové úsečky so smerodajnou odchýlkou

Použije sa násobok smerodajnej odchýlky pomocou tohto vzorca:

Vzorec smerodajnej odchýlky

s = číslo radu
I = číslo bodu v rade s
m = počet radov pre bod y v grafe
n = počet bodov v každom rade
y is = hodnota údajov radu s a I-tého bodu
n y = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch
M = aritmetický priemer

Vyjadrenie chýb ako vlastných hodnôt

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe vyberte rad údajov, ku ktorému chcete pridať chybové úsečky, a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

   V čiarovom grafe napríklad kliknite na niektorú z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 3. V časti Analýza kliknite na položku Chybové úsečky a potom na položku Možnosti chybových úsečiek.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Analýza

  Ak sa zobrazí dialógové okno Pridať chybové úsečky, vyberte rad, do ktorého chcete pridať chybové úsečky.

 4. Na navigačnej table kliknite na položku Chybové úsečky.

 5. V časti Veľkosť chyby kliknite na položku Vlastné a potom na položku Zadať hodnotu.

 6. Prepnite sa do Excelu.

  Po prepnutí do Excelu sa zobrazí dialógové okno Vlastné chybové úsečky.

 7. Do polí Kladná chybová hodnota a Záporná chybová hodnota zadajte požadované hodnoty pre jednotlivé údajové body, pričom ich oddeľujte čiarkami (napríklad 0,4, 0,3, 0,8), a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka : Chybové hodnoty môžete určiť aj ako rozsah buniek v tom istom excelovom zošite. Ak chcete vybrať rozsah buniek, v dialógovom okne Vlastné chybové úsečky vymažte obsah poľa Kladná chybová hodnota alebo Záporná chybová hodnota a potom vyberte rozsah buniek, ktorý chcete použiť.

 8. Prepnite sa do Wordu.

 9. V dialógovom okne Formátovať chybové úsečky kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie stĺpcov rastu a poklesu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe vyberte rad údajov, ku ktorému chcete pridať stĺpce rastu a poklesu, a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na niektorú z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 3. V časti Analýza kliknite na položku Stĺpce rastu a poklesu a potom na požadovaný stĺpec rastu a poklesu.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Analýza

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

PowerPoint

Chybové úsečky v grafe

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vyjadrenie chýb v podobe percent, smerodajnej odchýlky alebo štandardnej chyby

 1. V grafe vyberte rad údajov, ku ktorému chcete pridať chybové úsečky, a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na jednu z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 2. V časti Analýza kliknite na položku Chybové úsečky.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Analýza

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

Kliknite na položku

Ak chcete

Chybové úsečky so štandardnou chybou

Použije sa štandardná chyba pomocou tohto vzorca:

Vzorec štandardnej chyby

s = číslo radu
I = číslo bodu v rade s
m = počet radov pre bod y v grafe
n = počet bodov v každom rade
y is = hodnota údajov radu s a I-tého bodu
n y = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch

Chybové úsečky s percentami

Použije sa percento hodnoty pre každý údajový bod v rade údajov

Chybové úsečky so smerodajnou odchýlkou

Použije sa násobok smerodajnej odchýlky pomocou tohto vzorca:

Vzorec smerodajnej odchýlky

s = číslo radu
I = číslo bodu v rade s
m = počet radov pre bod y v grafe
n = počet bodov v každom rade
y is = hodnota údajov radu s a I-tého bodu
n y = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch
M = aritmetický priemer

Vyjadrenie chýb ako vlastných hodnôt

 1. V grafe vyberte rad údajov, ku ktorému chcete pridať chybové úsečky, a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

   V čiarovom grafe napríklad kliknite na niektorú z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 2. V časti Analýza kliknite na položku Chybové úsečky a potom na položku Možnosti chybových úsečiek.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Analýza

  Ak sa zobrazí dialógové okno Pridať chybové úsečky, vyberte rad, do ktorého chcete pridať chybové úsečky.

 3. Na navigačnej table kliknite na položku Chybové úsečky.

 4. V časti Veľkosť chyby kliknite na položku Vlastné a potom na položku Zadať hodnotu.

 5. Prepnite sa do Excelu.

  Po prepnutí do Excelu sa zobrazí dialógové okno Vlastné chybové úsečky.

 6. Do polí Kladná chybová hodnota a Záporná chybová hodnota zadajte požadované hodnoty pre jednotlivé údajové body, pričom ich oddeľujte čiarkami (napríklad 0,4, 0,3, 0,8), a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka : Chybové hodnoty môžete určiť aj ako rozsah buniek v tom istom excelovom zošite. Ak chcete vybrať rozsah buniek, v dialógovom okne Vlastné chybové úsečky vymažte obsah poľa Kladná chybová hodnota alebo Záporná chybová hodnota a potom vyberte rozsah buniek, ktorý chcete použiť.

 7. Prepnite sa do PowerPointu.

 8. V dialógovom okne Formátovať chybové úsečky kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie stĺpcov rastu a poklesu

 1. V grafe vyberte rad údajov, ku ktorému chcete pridať stĺpce rastu a poklesu, a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na niektorú z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 2. V časti Analýza kliknite na položku Stĺpce rastu a poklesu a potom na požadovaný stĺpec rastu a poklesu.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Analýza

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Excel

Chybové úsečky v grafe

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vyjadrenie chýb v podobe percent, smerodajnej odchýlky alebo štandardnej chyby

 1. V grafe vyberte rad údajov, ku ktorému chcete pridať chybové úsečky, a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na niektorú z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 2. V časti Analýza kliknite na položku Chybové úsečky.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Analýza

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

Kliknite na položku

Ak chcete

Chybové úsečky so štandardnou chybou

Použije sa štandardná chyba pomocou tohto vzorca:

Vzorec štandardnej chyby

s = číslo radu
I = číslo bodu v rade s
m = počet radov pre bod y v grafe
n = počet bodov v každom rade
y is = hodnota údajov radu s a I-tého bodu
n y = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch

Chybové úsečky s percentami

Použije sa percento hodnoty pre každý údajový bod v rade údajov

Chybové úsečky so smerodajnou odchýlkou

Použije sa násobok smerodajnej odchýlky pomocou tohto vzorca:

Vzorec smerodajnej odchýlky

s = číslo radu
I = číslo bodu v rade s
m = počet radov pre bod y v grafe
n = počet bodov v každom rade
y is = hodnota údajov radu s a I-tého bodu
n y = celkový počet hodnôt údajov vo všetkých radoch
M = aritmetický priemer

Vyjadrenie chýb ako vlastných hodnôt

 1. V grafe vyberte rad údajov, ku ktorému chcete pridať chybové úsečky, a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

   V čiarovom grafe napríklad kliknite na niektorú z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 2. V časti Analýza kliknite na položku Chybové úsečky a potom na položku Možnosti chybových úsečiek.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Analýza

  Ak sa zobrazí dialógové okno Pridať chybové úsečky, vyberte rad, do ktorého chcete pridať chybové úsečky.

 3. Na navigačnej table kliknite na položku Chybové úsečky.

 4. V časti Veľkosť chyby kliknite na položku Vlastné a potom na položku Zadať hodnotu.

 5. Do polí Kladná chybová hodnota a Záporná chybová hodnota zadajte požadované hodnoty pre jednotlivé údajové body, pričom ich oddeľujte čiarkami (napríklad 0,4, 0,3, 0,8), a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka : Chybové hodnoty môžete určiť aj ako rozsah buniek v tom istom excelovom zošite. Ak chcete vybrať rozsah buniek, v dialógovom okne Vlastné chybové úsečky vymažte obsah poľa Kladná chybová hodnota alebo Záporná chybová hodnota a potom vyberte rozsah buniek, ktorý chcete použiť.

 6. V dialógovom okne Formátovať chybové úsečky kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie stĺpcov rastu a poklesu

 1. V grafe vyberte rad údajov, ku ktorému chcete pridať stĺpce rastu a poklesu, a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na niektorú z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 2. V časti Analýza kliknite na položku Stĺpce rastu a poklesu a potom na požadovaný stĺpec rastu a poklesu.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Analýza

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Pozrite tiež

Vytvorenie grafu

Úprava údajov v grafe

Zmena grafu

Skrytie chybových hodnôt a indikátorov chýb

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×