Pridanie alebo zmena zobrazenia

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Členovia tímu môžete zobraziť informácie o projekte tak, že vyberiete rôzne zobrazenia v zozname Zobraziť v hornej časti väčšiny stránok v rámci Microsoft Office Project Web Access.

Ako správca môžete lepšie spĺňajú požiadavky informácie z vašej organizácie pridaním nových zobrazení a zmene existujúcich zobrazení.

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera, kliknite na položku Spravovať zobrazenia. Zobrazí sa zoznam zobrazení.

 3. Kliknite na položku nové zobrazenie.

  Ak chcete upraviť existujúce zobrazenie, vyberte názov zobrazenia, ktoré chcete zmeniť.

 4. V časti názov a typ v zozname Typ zobrazenia vyberte typ zobrazenia, ktorý chcete pridať:

  • Projekt      Tento typ zobrazenia môžete použiť na skontrolujte Podrobnosti o úloha, priradenie a zdroja daného projektu, keď člen tímu klikne projektu v centre projektov.

  • Centrum projektov      Použite tento typ zobrazenia a skontrolujte informácie o všetkých projektov v centre projektov.

  • Priradenia zdrojov      Použite tento typ zobrazenia a skontrolujte Podrobnosti o nasadení konkrétny zdroj.

  • Stredisko zdrojov      Použite tento typ zobrazenia skontrolovať a porovnanie všetkých zdrojov v stredisku zdrojov.

  • Analýza údajov      Tento typ zobrazenia môžete použiť na kontrolu projektu a zdrojov informácií pomocou zostavy kontingenčnej tabuľky alebo zostavy kontingenčný graf.

   Poznámka: Ak chcete vytvoriť zobrazenie analýzy údajov, musíte najprv vytvoriť (OLAP) online analytical processing kocky. Prepojenia na ďalšie informácie o tom, ako nastaviť a spravovať v kocke OLAP na analýzu údajov v časti Pozrite tiež.

  • Moja práca      Členovia tímu použiť tento typ zobrazenia na prezeranie úloh.

  • Plánovanie zdrojov      Správcovia použiť tento typ zobrazenia na vytvorenie zdroja plány pre svoje projekty.

  • Tímové úlohy      Členovia tímu používať tento typ zobrazenia úlohy, ku ktorým je priradený svojho tímu za prostriedok kontroly.

  • Zostavovač tímu      Správcovia použiť tento typ zobrazenia vytvoriť tím pre svoj projekt (nie plán prostriedkov).

  • Časový výkaz      Členovia tímu používať tento typ zobrazenia do zostavy čas voči projektov, ku ktorým sú priradené.

 5. Do poľa názov zadajte názov nového zobrazenia.

 6. Do poľa Popis zadajte popis nového zobrazenia.

 7. V časti tabuľky a polia v zozname dostupných polí vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť v zobrazení a potom kliknite na položku Pridať.

  Ak chcete pridať zobrazenie projektu, vyššie v zozname Dostupné polia kliknite na položku úlohy, zdroja alebo priradenia definovať typ informácií, ktoré chcete zobraziť v zobrazení.

  Poznámky: 

  • Ak chcete určiť pole šírku, v časti polia zobrazené, kliknite na pole, a potom kliknite na možnosť Šírka poľa. Zadajte pole šírku v pixloch alebo kliknite na možnosť Automatické prispôsobenie sa toto pole na šírku.

  • Môžete zmeniť poradie polí v zobrazení. Vyberte pole, ktoré chcete premiestniť, a potom kliknite na položku nahor alebo nadol.

 8. V časti Formátovanie zobrazenia vyberte, ako chcete formátovanie zobrazenia. Pre projekt centrum projektov a priradenia zdrojov zobrazení, v zozname Ganttovho grafu – formát vyberte typ zobrazenia Ganttovho grafu, ktorý chcete použiť na zobrazenie informácií.

 9. Do poľa zadať ľavé odsadenie pre rozdeľovač v tomto zobrazení zadajte offset rozmer v pixloch definovať umiestnenie rozdeľovací pruh v zobrazení.

 10. V zozname Zobraziť vyberte počet úrovní prehľadu, ktorý sa má zobraziť v tomto zobrazení predvolene.

 11. V zozname zoskupenia formát vyberte zoskupenia štýl, ktorý chcete použiť, a definujte poradia zoskupenia pomocou zoznamov Zoskupiť podľa a potom podľa.

  Poznámka: Ak zoskupujete podľa poľa dátum, napríklad Štart, projekty, na ktorých sa zoskupia v krokoch, minútu.

 12. V zozname Zoradiť podľa vyberte polia, podľa ktorého chcete zoradiť zobrazenie. V zozname Poradie vyberte položku vzostupne alebo zostupne definovať poradie, v ktorom chcete vykonať zoradenie zobrazenia.

 13. Kliknite na položku Filter pri vytváraní alebo úprave filtre, ktoré môžete použiť pre toto zobrazenie.

  V dialógovom okne Definovať vlastný Filter, vyberte v zozname Názov poľa a testovať v zozname testovanie pole a potom zadajte hodnotu na testovanie do poľa hodnota. Rozsah hodnôt môžete nastaviť zadaním dve hodnoty oddelené čiarkou (,) do poľa hodnota. Ak filter obsahuje viac ako jeden riadok s kritériom, vyberte operátora v stĺpci a/alebo Ak chcete začať nový riadok.

  Tip: Test filter pred použitím do zobrazenia, kliknite na tlačidlo Overiť filtre.

 14. V časti Kategórie zabezpečenia kliknite na položku kategória v zozname Dostupné kategórie a potom kliknite na položku Pridať.

 15. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Prečo nie je možné vykonať niektoré akcie v aplikácii Project Web Access?

V závislosti od nastavení povolení, ktoré ste použili na prihlásenie k službe Project Web Access sa niektoré funkcie nemusia zobraziť alebo nemusia byť dostupné. Obsah zobrazený na niektorých stránkach sa okrem toho môže odlišovať od zadokumentovaného obsahu, ak správca servera prispôsobil službu Project Web Access, no neprispôsobil príslušným spôsobom aj Pomocníka.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×