Pridanie alebo zmena tvaru v balíku Office for Mac

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Po pridaní tvaru do dokumentu, môžete upraviť pridaním, spojovacie čiary, zmeny štýlu, Pridanie zrkadlového obrazu, zmenou farby a pomocou rôznych iné efekty ako tiene, žiary a 3-D.

Pridanie tvaru

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku tvary, ukážte na ľubovoľný typ tvaru a potom kliknite na požadovaný tvar.

  Tlačidlo tvary na karte Vložiť

 2. Presunutím kurzora v dokumente nastavte požadovanú veľkosť.

  Tip : Ak chcete zachovať pomer strán tvaru, počas presúvania kurzora podržte stlačený kláves SHIFT.

Pridanie spojnice medzi dvomi tvarmi

Môžete pridať riadok spojnica medzi dvomi tvarmi na zobrazenie ich vzťah do druhej, napríklad keď vytvárate vývojového diagramu alebo organizačnej schémy.

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku tvary a potom v časti čiary kliknite na položku požadovaný štýl čiary.

  Výber riadka v ponuke tvary

 2. Podržte stlačené tlačidlo myši a nakreslite ľubovoľne čiaru tak, aby spojila oba tvary.

  Tip : Ak chcete nakresliť čiaru vo vopred nastavenom uhle (napríklad vertikálnu alebo horizontálnu čiaru), počas kreslenia čiary podržte stlačený kláves SHIFT.

 3. Skupina riadkovanie a tvar spolu tak, aby sa považujú za jeden objekt, podržte stlačený kláves SHIFT, kliknite na spojnicu a každý tvar, ktorý je pripojený k, kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku skupiny > skupiny.

Zmena štýlu tvaru

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formátovať tvar.

 2. V skupine Štýly tvarov kliknite na požadovaný štýl.

  Možnosti v skupine Štýly tvarov

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Pridanie odraz, žiaru, tieň, 3-D alebo iný efekt

 1. Kliknite na tvar a potom kliknite na kartu Formátovať tvar.

 2. V skupine Štýly tvarov kliknite na položku Efekty tvarov, ukážte na efekt kategóriu a potom kliknite na požadovaný efekt.

  Možnosti v ponuke efekty tvarov

Ak chcete zmeniť orámovanie viacerých tvarov tak, aby mali rovnakú farbu, kliknite na prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formátovať tvar.

 2. V skupine Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Výplň tvaru a vyberte nové možnosti výplne alebo na šípku vedľa položky Obrys tvaru , ak chcete zmeniť možnosti čiary tvaru.

Zmena priehľadnosti tvaru

 1. Na karte Formátovať tvar kliknite na položku Tabla formátovanie.

  Tlačidlo na table Formátovať

 2. Na table Formátovať tvar kliknite na kartu výplň a čiara a potom kliknite na položku výplň alebo čiara.

 3. Posuňte jazdec Priehľadnosť tak, aby mal požadovaný efekt.

  Tabla Formátovanie tvaru

Pozrite tiež

Zmena veľkosti objektu

Orezanie obrázka

Otočenie objektu

Zarovnanie objektov

Skupina alebo oddelenie objektov

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie tvaru

 1. Na karte Domov v časti Vložiť kliknite na položku Tvar, ukážte na ľubovoľný typ tvaru a potom kliknite na požadovaný tvar.

  Karta Domov vo Worde, skupina Vložiť

 2. Presunutím kurzora v dokumente nastavte požadovanú veľkosť.

  Tip : Ak chcete zachovať pomer strán tvaru, počas presúvania kurzora podržte stlačený kláves SHIFT.

Pridanie spojnice medzi dvomi tvarmi

Môžete pridať riadok spojnica medzi dvomi tvarmi na zobrazenie ich vzťah do druhej, napríklad keď vytvárate vývojového diagramu alebo organizačnej schémy.

 1. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Tvar, ukážte na položku Čiary a spojnice a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

  Karta Domov vo Worde, skupina Vložiť

 2. Podržte stlačené tlačidlo myši a nakreslite ľubovoľne čiaru tak, aby spojila oba tvary.

  Tip : Ak chcete nakresliť čiaru vo vopred nastavenom uhle (napríklad vertikálnu alebo horizontálnu čiaru), počas kreslenia čiary podržte stlačený kláves SHIFT.

 3. Ak chcete zoskupiť riadok a tvar tak, aby sa správali ako jeden objekt, podržte kláves SHIFT, kliknite na spojnicu a každý tvar, ktorý je k nej pripojený, a potom na karte Formát kliknite v časti Usporiadať na položku Skupina  Tlačidlo Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

Zmena štýlu tvaru

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na požadovaný štýl.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly tvarov

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Pridanie odraz, tieň, žiara, 3-D alebo iný efekt

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na položku Efekty, ukážte na efekt a potom kliknite na požadovaný efekt.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly tvarov

Vytvorenie svetlejšej alebo priehľadnejšej farby tvaru

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov presuňte jazdec Priehľadnosť doprava, a tak zosvetlite farbu tvaru.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly tvarov

  Poznámka : Ak presuniete jazdec úplne napravo, tvar sa stane úplne priehľadným a nezobrazí sa na ňom vôbec žiadna farba.

Konverzia tvaru na iný tvar

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete konvertovať na iný tvar.

 2. Na karte SmartArt v časti Upraviť grafický prvok SmartArt kliknite na položku Tvar, ukážte na ľubovoľný typ tvaru a potom kliknite na tvar, ktorý chcete použiť namiesto neho.

  Karta SmartArt, skupina Upraviť grafický prvok SmartArt

Odstránenie tvaru

 • Kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Vystrihnúť Tlačidlo Vystrihnúť .

Pozrite tiež

Zmena veľkosti objektu

Orezanie obrázka

Zarovnanie objektov

Presun, otočenie alebo zoskupenie obrázkov, textových polí alebo iných objektov

Pridanie alebo zmena farby výplne

PowerPoint

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie tvaru

 1. Na karte Domov v časti Vložiť kliknite na položku Tvar, ukážte na ľubovoľný typ tvaru a potom kliknite na požadovaný tvar.

  Karta Domov, skupina Vložiť

 2. Presunutím kurzora v dokumente nastavte požadovanú veľkosť.

  Tip : Ak chcete zachovať pomer strán tvaru, počas presúvania kurzora podržte stlačený kláves SHIFT.

Pridanie spojnice medzi dvomi tvarmi

Môžete pridať riadok spojnica medzi dvomi tvarmi na zobrazenie ich vzťah do druhej, napríklad keď vytvárate vývojového diagramu alebo organizačnej schémy.

 1. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Tvar, ukážte na položku Čiary a spojnice a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

  Karta Domov, skupina Vložiť

 2. Podržte stlačené tlačidlo myši a premiestnite ukazovateľ myši nad prvý tvar, kým sa rukoväte na zmenu veľkosti nezmenia na červené, a potom natiahnite niektorú z červených rukovätí na zmenu veľkosti na jednu z červených rukovätí na zmenu veľkosti na druhom tvare.

  Tip : Ak chcete nakresliť čiaru vo vopred nastavenom uhle (napríklad vertikálnu alebo horizontálnu čiaru), počas kreslenia čiary podržte stlačený kláves SHIFT.

 3. Ak chcete zoskupiť riadok a tvar tak, aby sa správali ako jeden objekt, podržte kláves SHIFT, kliknite na spojnicu a každý tvar, ktorý je k nej pripojený, a potom na karte Formát kliknite v časti Usporiadať na položku Skupina  Tlačidlo Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

Zmena štýlu tvaru

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov kliknite v časti Formát na položku Rýchle štýly a potom kliknite na požadovaný štýl.

  Karta Domov v PowerPointe, skupina Formátovanie

Pridanie odraz, tieň, žiara, 3-D alebo iný efekt

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov kliknite v časti Formát na položku Rýchle štýly, ukážte na efekt a potom kliknite na požadovaný efekt.

  Karta Domov v PowerPointe, skupina Formátovanie

Vytvorenie svetlejšej alebo priehľadnejšej farby tvaru

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov presuňte jazdec Priehľadnosť doprava, a tak zosvetlite farbu tvaru.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly tvarov

  Poznámka : Ak presuniete jazdec úplne napravo, tvar sa stane úplne priehľadným a nezobrazí sa na ňom vôbec žiadna farba.

Konverzia tvaru na iný tvar

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete konvertovať na iný tvar.

 2. Na karte SmartArt v časti Upraviť grafický prvok SmartArt kliknite na položku Tvar, ukážte na ľubovoľný typ tvaru a potom kliknite na tvar, ktorý chcete použiť namiesto neho.

  Karta SmartArt, skupina Upraviť grafický prvok SmartArt

Odstránenie tvaru

 • Kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Vystrihnúť Tlačidlo Vystrihnúť .

Pozrite tiež

Zarovnanie objektov

Orezanie obrázka

Presun, otočenie alebo zoskupenie obrázkov, textových polí alebo iných objektov

Pridanie alebo zmena farby výplne

Excel

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie tvaru

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Prehliadač médií  Tlačidlo prehliadača médií .

 2. Kliknite na položku Tvary  Karta Tvary a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Všetky tvary.

 3. Kliknite na tvar, ktorý chcete pridať.

 4. Presunutím kurzora v dokumente nastavte požadovanú veľkosť.

  Tip : Ak chcete zachovať pomer strán tvaru, počas presúvania kurzora podržte stlačený kláves SHIFT.

Pridanie spojnice medzi dvomi tvarmi

Môžete pridať riadok spojnica medzi dvomi tvarmi na zobrazenie ich vzťah do druhej, napríklad keď vytvárate vývojového diagramu alebo organizačnej schémy.

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Prehliadač médií  Tlačidlo prehliadača médií .

 2. Kliknite na položku Tvary  Karta Tvary a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Čiary a spojnice.

 3. Kliknite na požadovaný štýl čiary.

 4. Podržte stlačené tlačidlo myši a premiestnite ukazovateľ myši nad prvý tvar, kým sa rukoväte na zmenu veľkosti nezmenia na červené, a potom natiahnite niektorú z červených rukovätí na zmenu veľkosti na jednu z červených rukovätí na zmenu veľkosti na druhom tvare.

  Tip : Ak chcete nakresliť čiaru vo vopred nastavenom uhle (napríklad vertikálnu alebo horizontálnu čiaru), počas kreslenia čiary podržte stlačený kláves SHIFT.

 5. Ak chcete zoskupiť riadok a tvar tak, aby sa správali ako jeden objekt, podržte kláves SHIFT, kliknite na spojnicu a každý tvar, ktorý je k nej pripojený, a potom na karte Formát kliknite v časti Usporiadať na položku Skupina  Tlačidlo Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

Zmena štýlu tvaru

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na požadovaný štýl.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly tvarov

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Pridanie odraz, tieň, žiara, 3-D alebo iný efekt

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na položku Efekty, ukážte na efekt a potom kliknite na požadovaný efekt.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly tvarov

Vytvorenie svetlejšej alebo priehľadnejšej farby tvaru

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov presuňte jazdec Priehľadnosť doprava, a tak zosvetlite farbu tvaru.

  Karta Formátovanie, skupina Štýly tvarov

  Poznámka : Ak presuniete jazdec úplne napravo, tvar sa stane úplne priehľadným a nezobrazí sa na ňom vôbec žiadna farba.

Konverzia tvaru na iný tvar

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete konvertovať na iný tvar.

 2. Na karte SmartArt v časti Upraviť grafický prvok SmartArt kliknite na položku Tvar, ukážte na ľubovoľný typ tvaru a potom kliknite na tvar, ktorý chcete použiť namiesto neho.

  Karta SmartArt, skupina Upraviť grafický prvok SmartArt

Odstránenie tvaru

 • Kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Vystrihnúť Tlačidlo Vystrihnúť .

Pozrite tiež

Zarovnanie objektov

Orezanie obrázka

Presun, otočenie alebo zoskupenie obrázkov, textových polí alebo iných objektov

Pridanie alebo zmena farby výplne

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×