Pridanie alebo odstránenie výplne alebo efektu v obrázku SmartArt

Vzhľad obrázka SmartArt je možné zmeniť tým, že zmeníte výplň jeho tvaru alebo textu alebo pridáte priestorové efekty, napríklad tiene, odrazy, žiary, hladké okraje, skosenia alebo otáčania.

Obsah tohto článku

Prehľad výplní, prechodov a priestorových efektov

Pridanie výplne do tvaru v obrázku SmartArt

Pridanie výplne do textu v obrázku SmartArt

Použitie efektu v tvare obrázka SmartArt

Použitie efektu v texte obrázka SmartArt

Odstránenie výplne z tvarov alebo textu obrázka SmartArt

Odstránenie efektu z tvarov alebo textu obrázka SmartArt

Prehľad výplní, prechodov a priestorových efektov

Výplň predstavuje vnútornú časť tvaru. Môžete zmeniť farbu výplne tvaru alebo môžete ako výplň použiť textúru, obrázok alebo prechod. Prechod je postup farieb alebo odtieňov, zvyčajne z jednej farby do druhej alebo z jedného odtieňa do druhého odtieňa rovnakej farby.

Grafický prvok SmartArt s plnou výplňou a prechodom výplne

Môžete použiť tvary, ktoré sa zobrazujú s okrajmi, hĺbkou alebo otáčajú sa v trojrozmernom priestore.

Ak je celý obrázok SmartArt priestorový (označovaný aj ako priestorová scénická kamera), môžete upravovať text a formátovanie jednotlivých tvarov, ale ich pozíciu alebo veľkosť by ste mali meniť len na plošnej scéne.

Ak chcete prepnúť medzi plošným a priestorovým zobrazením, v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát kliknite v skupine Tvary na položku Upraviť v plošnom zobrazení. Tlačidlo Upraviť v plošnom zobrazí dočasne odomkne obrázok SmartArt na vykonanie úprav, takže môžete zmeniť pozíciu alebo veľkosť tvarov, ale v obrázku SmartArt je naďalej použitý priestorový štýl a ten sa znova zobrazí pri ďalšom kliknutí na tlačidloUpraviť v plošnom zobrazení.

Na začiatok stránky

Pridanie výplne do tvaru v obrázku SmartArt

 1. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Kliknite na tvar, do ktorého chcete pridať výplň.

  • Ak chcete pridať rovnakú výplň do viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar, kliknite na kláves CTRL, podržte ho stlačený a klikajte na ďalšie tvary, do ktorých chcete pridať výplň.

  • Ak chcete pridať výplň do všetkých tvarov obrázka SmartArt, kliknite na obrázok SmartArt a stlačením klávesov CTRL+A vyberte všetky tvary.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Výplň tvaru a potom vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu. Ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu alebo na karte Vlastná si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť obrázok výplne, kliknite na položku Obrázok, vyhľadajte priečinok s požadovaným obrázkom, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, umiestnite kurzor na položku Prechod a kliknite na požadovaný variant.

   Prechod prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie prechody a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, umiestnite kurzor na položku Textúra a kliknite na požadovanú textúru.

   Textúru prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie textúry a následným výberom požadovaných možností.

Ak chcete pridať výplň pozadia celému obrázku SmartArt, vykonajte nasledovné kroky:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na orámovanie obrázka SmartArt a v kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať objekt.

 2. Kliknite na položku Vyplniť a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Pridanie výplne do textu v obrázku SmartArt

 1. Vyberte text v tvare obrázka SmartArt, do ktorého chcete pridať výplň.

  Ak chcete pridať tú istú výplň do textu vo viacerých tvaroch, vyberte text v prvom tvare, stlačte kláves CTRL a podržte ho stlačený, kým vyberáte text v ostatných tvaroch.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na šípku vedľa položky Výplň textu a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu. Ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

   Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu alebo na karte Vlastná si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť obrázok výplne, kliknite na položku Obrázok, vyhľadajte priečinok s požadovaným obrázkom, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

   Ak nesúvisle vyberiete viacero častí textu a použijete výplň obrázkom, každý výber sa vyplní celým obrázkom. Obrázok sa nerozloží cez výbery textu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, umiestnite kurzor na položku Prechod a kliknite na požadovaný variant.

   Prechod prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie prechody a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, umiestnite kurzor na položku Textúra a kliknite na požadovanú textúru.

   Textúru prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie textúry a následným výberom požadovaných možností.

Na začiatok stránky

Použitie efektu v tvare obrázka SmartArt

Rýchlym a ľahkým spôsobom pridania profesionálne navrhnutých kombinácií efektov do obrázka SmartArt je použitie rýchleho priradenia štýlov. Rýchle štýly pre obrázok SmartArt (alebo štýly obrázkov SmartArt) zahŕňa okraje, tiene, štýly čiar, prechody a priestorové perspektívy a môže sa použiť pre celý obrázok SmartArt alebo pre jednotlivé tvary pomocou nasledujúcich krokov. Rýchle priradenie štýlov pre jednotlivé tvary sa nazýva štýly tvarov a rýchle priradenie štýlov pre celý obrázok SmartArt sa nazýva štýly obrázkov SmartArt. Štýly obrázkov SmartArt aj štýly tvarov sa zobrazujú ako miniatúry v galériách rýchleho priradenia štýlov. Keď umiestnite kurzor na miniatúru, uvidíte, ako sa rýchle priradenie štýlu prejaví v obrázku SmartArt alebo v tvare.

 1. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete použiť efekt v jednom tvare, kliknite na tvar, do ktorého chcete pridať efekt.

  • Ak chcete pridať rovnaký efekt do viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar, stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a zároveň klikajte na ďalšie tvary, do ktorých chcete pridať efekt.

  • Ak chcete pridať efekt do celého obrázka SmartArt, kliknite na obrázok SmartArt a stlačením klávesov CTRL+A vyberte všetky tvary.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Efekty tvarov a potom vykonajte jednu z nasledovných možností:

  Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť vstavanú kombináciu efektov, umiestnite kurzor na položku Preddefinované a potom vyberte požadovaný efekt.

   Vstavaný efekt prispôsobíte kliknutím na tlačidlo Možnosti priestorového zobrazenia a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť tieň, umiestnite kurzor na položku Tieň a vyberte požadovaný tieň.

   Tieň prispôsobíte kliknutím na položku Možnosti tieňovania a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť odraz, umiestnite kurzor na položku Odraz a potom kliknite na požadovaný variant odrazu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť žiaru, umiestnite kurzor na položku Žiara a potom kliknite na požadovaný variant žiary.

   Žiarivé farby prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie žiarivé farby a následným kliknutím na požadovanú farbu. Ak chcete zmeniť na farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom kliknite na karte Štandardná na požadovanú farbu alebo na karte Vlastná si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť hladký okraj, umiestnite kurzor na položku Mäkké okraje a potom kliknite na požadovanú veľkosť.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť okraj, umiestnite kurzor na položku Rám a potom kliknite na požadovaný okraj.

   Ak chcete prispôsobiť okraj, kliknite na položku Možnosti priestorového zobrazenia a vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť priestorové otáčanie, umiestnite kurzor na položku Trojrozmerné otáčanie a kliknite na požadované otáčanie.

   Otáčanie prispôsobíte kliknutím na položku Možnosti priestorového otáčania a následným výberom požadovaných možností.

   Poznámky : 

   • Ak chcete vytvoriť vlastný efekt pridaním viacerých samostatných efektov, zopakujte krok 2. Do jedného tvaru nie je možné pridať viac efektov výplne, ale môžete pridať jednu výplň a iné efekty ako Hladký okraj alebo Skosenie.

   • Ak chcete použiť efekt pre tvary, ktorých kombináciou sa vytvorí väčší tvar, napríklad pre tvary v rozložení Flexibilný zoznam obrázkov so zvýraznením v type Zoznam, vyberte všetky súvisiace tvary ešte pred pridaním efektu.

    V nasledujúcom príklade sú vybraté všetky súvisiace tvary vo väčšom tvare. Ak chcete pridať efekt len do jedného z týchto tvarov, napríklad do malého kruhového tvaru (zástupný symbol obrázka so slnkom a horami), vyberte len tento tvar. Ak chcete pridať efekt do celého väčšieho tvaru, vyberte všetky súvisiace tvary tak, ako je to zobrazené nižšie. Všimnite si, že efekt sa použije jednotlivo v každom tvare, a nie v skupine tvarov.

    Flexibilný zoznam 1 obrázka SmartArt zobrazujúci vybraté súvisiace tvary

   • Ak chcete pridať efekt do pozadia celého obrázka SmartArt, vykonajte nasledovné kroky:

    1. Pravým tlačidlom myši kliknite na orámovanie obrázka SmartArt a v kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať objekt.

    2. Kliknite na položky Tieň, 3-D formát alebo 3-D otočenie a potom vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Použitie efektu v texte obrázka SmartArt

Rýchlym a ľahkým spôsobom pridania profesionálne navrhnutých kombinácií efektov do textu obrázka SmartArt je použitie rýchleho priradenia štýlov. Rýchle štýly pre text sa nazýva štýly WordArt. Štýly WordArt sa zobrazujú ako miniatúry v galérii rýchleho priradenia štýlov. Keď umiestnite kurzor na miniatúru, uvidíte, ako štýl WordArt zmení text obrázka SmartArt.

 1. Vyberte text v tvare obrázka SmartArt, do ktorého chcete pridať efekt.

  Ak chcete pridať ten istý efekt do textu na viacerých miestach, vyberte text na prvom mieste, stlačte kláves CTRL, podržte ho stlačený a zároveň vyberte text na ostatných miestach.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Textové efekty a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť tieň, umiestnite kurzor na položku Tieň a vyberte požadovaný tieň.

   Tieň prispôsobíte kliknutím na položku Možnosti tieňovania a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť odraz, umiestnite kurzor na položku Odraz a potom kliknite na požadovaný variant odrazu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť žiaru, umiestnite kurzor na položku Žiara a potom kliknite na požadovaný variant žiary.

   Žiarivé farby prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie žiarivé farby a následným kliknutím na požadovanú farbu. Ak chcete zmeniť na farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom kliknite na karte Štandardná na požadovanú farbu alebo na karte Vlastná si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

  • Ak chcete pridať textu vzhľad hĺbky pomocou pridania alebo zmeny okraja, umiestnite kurzor na položku Rám a potom kliknite na požadované skosenie.

   Skosenie prispôsobíte kliknutím na položku Možnosti priestorového zobrazenia a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť priestorové otáčanie, umiestnite kurzor na položku Priestorové otáčanie a potom kliknite na požadovaného priestorové otáčanie.

   Priestorové otáčanie prispôsobíte kliknutím na položku Možnosti priestorového otáčania a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete k textu pridať alebo zmeniť zakrivenie alebo cestu, umiestnite kurzor na položku Transformácia a potom kliknite na požadované zakrivenie alebo cestu.

Na začiatok stránky

Odstránenie výplne z tvarov alebo textu obrázka SmartArt

 1. Kliknite na tvar alebo text, z ktorého chcete odstrániť výplň.

  Ak chcete odstrániť rovnakú výplň z viacerých tvarov alebo z viacerých častí textu, vyberte prvý tvar alebo prvé miesto v texte, stlačte kláves CTRL, podržte ho stlačený a zároveň klikajte na ostatné tvary alebo miesta v texte.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  • Ak chcete odstrániť výplň z tvaru, v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne. Ak chcete odstrániť prechod výplne, kurzor umiestnite na položku Prechod a kliknite na položku Bez prechodu.

  • Ak chcete odstrániť výplň z textu, v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Výplň textu a potom kliknite na položku Bez výplne. Ak chcete odstrániť prechod výplne, kurzor umiestnite na položku Prechod a kliknite na položku Bez prechodu.

Na začiatok stránky

Odstránenie efektu z tvarov alebo textu obrázka SmartArt

 1. Kliknite na tvar alebo text, z ktorého chcete odstrániť efekt.

  Ak chcete odstrániť rovnaký efekt z viacerých tvarov alebo z viacerých častí textu, vyberte prvý tvar alebo prvé miesto v texte, stlačte kláves CTRL, podržte ho stlačený a zároveň klikajte na ostatné tvary alebo miesta v texte.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  Obrázok karty Formát v ponuke Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  • Ak chcete odstrániť efekt z tvaru, v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Efekty tvarov.

  • Ak chcete odstrániť efekt z textu, v skupine Štýly WordArt kliknite na položku Textové efekty.

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete odstrániť z tvaru vstavanú kombináciu štýlov, umiestnite kurzor na položku Preddefinované a potom kliknite na položku Bez predvolieb.

  • Ak chcete odstrániť tieň, umiestnite kurzor na položku Tieň a potom kliknite na položku Bez tieňa.

  • Ak chcete odstrániť odraz, umiestnite kurzor na položku Odraz a potom kliknite na položku Bez odrazu.

  • Ak chcete z tvaru odstrániť žiarenie, umiestnite kurzor na položku Žiara a potom kliknite na položku Bez žiarenia.

  • Ak chcete z tvaru odstrániť hladké okraje, umiestnite kurzor na položku Mäkké okraje a potom kliknite na položku Bez jemného orámovania.

  • Ak chcete odstrániť okraj, umiestnite kurzor na položku Rám a potom kliknite na položku Bez skosenia.

  • Ak chcete odstrániť priestorové otáčanie, umiestnite kurzor na položku Trojrozmerné otáčanie a potom kliknite na položku Bez otočenia.

  • Ak chcete z textu odstrániť cestu alebo zakrivenie, umiestnite kurzor na položku Transformácia a potom kliknite na položku Bez transformácie.

Tip : Ak chcete z tvaru rýchlo odstrániť všetky prispôsobenia, pravým tlačidlom myši kliknite na tvar a v kontextovej ponuke kliknite na položku Vynulovať tvar.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×