Pridanie alebo odstránenie strany

Vo Worde 2010 môžete jednoducho manuálne odstraňovať zlomy strán a dodatočné strany nachádzajúce sa na konci dokumentu.

Ak vyplníte stranu textom alebo grafickým prvkom, Microsoft Office Word automaticky vloží zlom strany a začne novú stranu. Strany však môžete pridávať alebo odstraňovať aj manuálne, a to pridaním alebo odstránením zlomov strán. Na začiatok dokumentu môžete pridať aj titulnú stranu.

Obsah tohto článku

Pridanie strany

Pridanie titulnej strany

Odstránenie strany

Pridanie strany

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente, kam chcete vložiť novú stranu.

  Poznámka   Strana sa vloží presne pred umiestnenie kurzora.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Strany na položku Prázdna strana.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Word

Na začiatok stránky

Pridanie úvodnej strany

Office Word 2007 ponúka galériu vhodne navrhnutých titulných strán. Vyberte titulnú stranu a vzorový text nahraďte vlastným textom.

Titulné strany sa vložia vždy na začiatok dokumentu bez ohľadu na aktuálne umiestnenie kurzora v dokumente.

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Strany na položku Titulná strana.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Word

 2. V galérii možností kliknite na rozloženie titulnej strany.

  Po vložení titulnej strany môžete vzorový text nahradiť vlastným textom.

Poznámka   

 • Ak do dokumentu vložíte ďalšiu titulnú stranu, táto strana nahradí prvú vloženú titulnú stranu.

 • Ak ste titulnú stranu vytvorili v staršej verzii Wordu, nemôžete ju nahradiť návrhom z galérie programu Office Word 2007.

 • Ak chcete odstrániť titulnú stranu, kliknite na kartu Vložiť, potom na položku Titulné strany v skupine Strany a nakoniec kliknite na položku Odstrániť aktuálnu titulnú stranu.

Na začiatok stránky

Odstránenie strany

Prázdnu stranu v dokumente Wordu vrátane prázdnej strany na konci dokumentu môžete odstrániť odstránením zlomov strán. Odstránením zlomu strany medzi dvoma stranami môžete tieto dve strany spojiť.

Odstránenie prázdnej strany

Uistite sa, že používate konceptové zobrazenie (v ponuke Zobraziť v stavovom riadku kliknite na položku Koncept). Ak sa nezobrazujú netlačiteľné znaky, ako sú napríklad značky odsekov (¶), na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Zobraziť alebo skryť Značka odseku.

 • Ak chcete odstrániť prázdnu stranu, vyberte zlom strany na jej konci a stlačte kláves DELETE.

Odstránenie jednej strany obsahu

Môžete vybrať a odstrániť jednu stranu obsahu na ľubovoľnom mieste v dokumente.

 1. Umiestnite kurzor myši na ľubovoľné miesto na strane obsahu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Hľadať na šípku vedľa položky Hľadať a potom kliknite na položku Prejsť na.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Word

 3. Zadajte hodnotu \strana a potom kliknite na položku Prejsť na.

  Obsah strany sa vyberie.

 4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom stlačte kláves DELETE.

Odstránenie prázdnej strany na konci dokumentu

Uistite sa, že používate konceptové zobrazenie (v ponuke Zobraziť v stavovom riadku kliknite na položku Koncept). Ak sa nezobrazujú netlačiteľné znaky, ako sú napríklad značky odsekov (¶), na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Zobraziť alebo skryť Značka odseku.

 • Ak chcete odstrániť prázdnu stranu na konci dokumentu, vyberte zlom strany alebo ľubovoľnú značku odseku (¶) na konci dokumentu a stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Platí pre: Word 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk