Pridanie alebo odstránenie strany

Ak vyplníte stranu textom alebo grafikou, program Microsoft Word automaticky vloží zlom strany a začne novú stranu. Kliknutím na položku Nová strana v časti Strany na karte Vložiť však môžete do dokumentu kedykoľvek pridať novú prázdnu stranu alebo stranu s prednastaveným rozložením. Odstránením zlomov strán môžete odstrániť strany, ktoré v dokumente nechcete.

Obsah tohto článku

Pridanie strany

Pridanie úvodnej strany

Odstránenie strany

Pridanie strany

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente, kam chcete vložiť novú stranu.

  Poznámka   Strana sa vloží presne pred umiestnenie kurzora.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Strany na položku Prázdna strana.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Word

Na začiatok stránky

Pridanie úvodnej strany

Program Office Word 2007 ponúka galériu vhodne navrhnutých úvodných strán. Vyberte úvodnú stranu a ukážkový text nahraďte vlastným textom.

Úvodné strany sa vložia vždy na začiatok dokumentu bez ohľadu na aktuálne umiestnenie kurzora v dokumente.

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Strany na položku Úvodná strana.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Word

 2. Kliknite na rozloženie úvodnej strany v galérii možností.

  Po vložení úvodnej strany môžete ukážkový text nahradiť vlastným textom.

Poznámka   

 • Ak do dokumentu vložíte ďalšiu úvodnú stranu, táto strana nahradí prvú vloženú úvodnú stranu.

 • Ak ste úvodnú stranu vytvorili v staršej verzii programu Word, nemôžete ju nahradiť návrhom z programu Office Word 2007.

 • Ak chcete odstrániť úvodnú stranu, kliknite na kartu Vložiť, potom kliknite na položku Úvodné strany v časti Strany a nakoniec kliknite na príkaz Odstrániť aktuálnu úvodnú stranu.

Na začiatok stránky

Odstránenie strany

Prázdnu stranu vrátane prázdnej strany na konci dokumentu môžete odstrániť odstránením zlomov strán. Odstránením zlomu strany medzi dvoma stranami môžete tieto dve strany spojiť.

Odstránenie prázdnej strany

Uistite sa, že používate konceptové zobrazenie (v ponuke Zobraziť v stavovom riadku kliknite na položku Koncept). Ak sa nezobrazujú netlačiteľné znaky, ako sú napríklad značky odsekov (¶), na karte Domov v časti Odsek kliknite na príkaz Zobraziť alebo skryť Značka odseku.

 • Ak chcete odstrániť prázdnu stranu, vyberte zlom strany na jej konci a stlačíte kláves DELETE.

Odstránenie jednej strany obsahu

Môžete vybrať a odstrániť jednu stranu obsahu na ľubovoľnom mieste v dokumente.

 1. Umiestnite kurzor myši na ľubovoľné miesto na strane obsahu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Na karte Domov v časti Hľadať kliknite na šípku vedľa položky Hľadať a potom kliknite na príkaz Prejsť na.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Word

 3. Zadajte hodnotu \page a potom kliknite na položku Prejsť na.

  Obsah strany sa vyberie.

 4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom stlačte kláves DELETE.

Odstránenie prázdnej strany na konci dokumentu

Skontrolujte, či používate konceptové zobrazenie (v ponuke Zobraziť v stavovom riadku kliknite na položku Koncept). Ak sa nezobrazujú netlačiteľné znaky, ako sú napríklad značky odsekov (¶), na karte Domov v časti Odsek kliknite na príkaz Zobraziť alebo skryť Značka odseku.

 • Ak chcete odstrániť prázdnu stranu na konci dokumentu, vyberte zlom strany alebo ľubovoľnú značku odseku (¶) na konci dokumentu a stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Platí pre: Word 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk