Pridanie alebo odstránenie hlavičiek, piat a čísiel strán

Čísla strán a hlavičky a päty môžete pridať pomocou galérie, alebo si môžete vytvoriť vlastné číslo strany, hlavičku alebo pätu.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak sa najprv rozhodnete, či chcete použiť iba číslo strany alebo nejaké informácie spolu s číslom strany v hlavičke alebo päte. Ak chcete vložiť iba číslo strany bez informácií, pridajte číslo strany. Ak chcete vložiť číslo strany spolu s nejakými informáciami alebo iba nejaké informácie, pridajte hlavičku alebo pätu.

Čo chcete urobiť?

Pridanie čísla strany bez ďalších informácií

Pridanie čísla strany z galérie

Pridanie vlastného čísla strany

Pridanie vlastného čísla strany s celkovým počtom strán

Pridanie hlavičky alebo päty s číslom strany

Pridanie hlavičky alebo päty z galérie

Pridanie vlastnej hlavičky alebo päty

Nastavenie číslovania od čísla 1 začínajúceho na inej strane

Začatie číslovania na druhej strane

Začatie číslovania na inej strane

Pridanie rôznych hlavičiek a piat alebo čísel strán do rôznych častí dokumentu

Pridanie rôznych hlavičiek a piat alebo čísel strán do rôznych častí

Pridanie rôznych hlavičiek a piat alebo čísiel strán na nepárne a párne strany

Odstránenie hlavičiek, piat a čísiel strán

Pridanie čísla strany bez ďalších informácií

Ak chcete použiť číslo strany na každej strane bez akýchkoľvek ďalších informácií, ako sú napríklad názov dokumentu alebo umiestnenie súboru, číslo strany rýchlo pridáte pomocou galérie, alebo si môžete vytvoriť vlastné číslo strany alebo vlastné číslo strany spolu s celkovým počtom strán (strana X z Y strán).

Pridanie čísla strany z galérie

 1. Na karte Vložiť v skupine Hlavička a päta kliknite na položku Číslo strany.

  Skupina Hlavička a päta

 2. Kliknite na požadované umiestnenie čísla strany

 3. V galérii si pozrite dostupné možnosti a potom kliknite na požadovaný formát čísla strany.

 4. Ak sa chcete vrátiť do dokumentu, kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu na karte Návrh (v časti Nástroje hlavičiek a piat).

  Tlačidlo na zatvorenie hlavičky a päty

  Poznámka   Galéria čísiel strán obsahuje formát „strana X z Y strán“, kde Y predstavuje celkový počet strán v dokumente.

Pridanie vlastného čísla strany

 1. Dvakrát kliknite na oblasť hlavičky alebo päty (v hornej alebo dolnej časti stránky).

  V časti Nástroje hlavičiek a piat sa otvorí karta Návrh.

 2. Ak chcete umiestniť číslo strany na stred alebo do pravej časti strany, postupujte nasledovne:

  • Ak chcete umiestniť číslo strany na stred, kliknite na položku Vložiť tabulátor zarovnania v skupine Pozícia na karte Návrh, kliknite na položku Na stred a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete umiestniť číslo strany do pravej časti strany, kliknite na položku Vložiť tabulátor zarovnania v skupine Pozícia na karte Návrh, kliknite na položku Vpravo a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Rýchle časti a potom kliknite na položku Pole.

  Skupina Text

 4. V zozname Názvy polí kliknite na položku Strana a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete zmeniť formát číslovania, kliknite na položku Číslo strany v skupine Hlavička a päta a potom kliknite na položku Formát – číslovanie strán.

 6. Ak sa chcete vrátiť do dokumentu, kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu na karte Návrh (v časti Nástroje hlavičiek a piat).

  Tlačidlo na zatvorenie hlavičky a päty

Pridanie vlastného čísla strany s celkovým počtom strán

Galéria obsahuje niektoré čísla strán, ktoré uvádzajú celkový počet strán (strana X z Y strán). Ak chcete vytvoriť vlastné číslo strany, postupujte nasledovne:

 1. Dvakrát kliknite na oblasť hlavičky alebo päty (v hornej alebo dolnej časti stránky).

  V časti Nástroje hlavičiek a piat sa otvorí karta Návrh.

 2. Ak chcete umiestniť číslo strany na stred alebo do pravej časti strany, postupujte nasledovne:

  • Ak chcete umiestniť číslo strany na stred, kliknite na položku Vložiť tabulátor zarovnania v skupine Pozícia na karte Návrh, kliknite na položku Na stred a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete umiestniť číslo strany do pravej časti strany, kliknite na položku Vložiť tabulátor zarovnania v skupine Pozícia na karte Návrh, kliknite na položku Vpravo a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Zadajte stranu a medzeru.

 4. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Rýchle časti a potom kliknite na položku Pole.

  Skupina Text

 5. V zozname Názvy polí kliknite na položku Strana a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Za číslom strany zadajte medzeru, zadajte predložku z a potom zadajte ďalšiu medzeru.

 7. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Rýchle časti a potom kliknite na položku Pole.

  Skupina Text

 8. V poli Názvy polí kliknite na položku NumPages a potom kliknite na tlačidlo OK.

 9. Za celkovým počtom strán napíšte medzeru a potom napíšte text strán.

 10. Ak chcete zmeniť formát číslovania, kliknite na položku Číslo strany v skupine Hlavička a päta a potom kliknite na položku Formát – číslovanie strán.

 11. Ak sa chcete vrátiť do dokumentu, kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu na karte Návrh (v časti Nástroje hlavičiek a piat).

  Tlačidlo na zatvorenie hlavičky a päty

Na začiatok stránky

Pridanie hlavičky alebo päty s číslom strany

Ak chcete pridať grafiku alebo text do vrchnej alebo spodnej časti dokumentu, musíte pridať hlavičku alebo pätu. Hlavičku alebo pätu môžete rýchlo pridať pomocou galérie, alebo môžete pridať vlastnú hlavičku alebo pätu.

Tento istý postup môžete použiť na pridanie hlavičky alebo päty bez čísiel strán.

Pridanie hlavičky alebo päty z galérie

 1. Na karte Vložiť v skupine Hlavička a päta kliknite na položku Hlavička alebo na položku Päta.

  Skupina Hlavička a päta

 2. Kliknite na hlavičku alebo pätu, ktorú chcete pridať do dokumentu.

 3. Ak sa chcete vrátiť do dokumentu, kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu na karte Návrh (v časti Nástroje hlavičiek a piat).

  Tlačidlo na zatvorenie hlavičky a päty

Pridanie vlastnej hlavičky alebo päty

 1. Dvakrát kliknite na oblasť hlavičky alebo päty (v hornej alebo dolnej časti stránky).

  V časti Nástroje hlavičiek a piat sa otvorí karta Návrh.

 2. Ak chcete umiestniť informácie na stred alebo do pravej časti strany, vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete umiestniť informácie na stred, kliknite na položku Vložiť tabulátor zarovnania v skupine Pozícia na karte Návrh, kliknite na položku Na stred a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete umiestniť informácie do pravej časti strany, kliknite na položku Vložiť tabulátor zarovnania v skupine Pozícia na karte Návrh, kliknite na položku Vpravo a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Zadajte informácie, ktoré sa majú zobraziť v hlavičke.

  • Pridajte kód poľa kliknutím na kartu Vložiť, kliknutím na položku Rýchle časti, potom na položku Pole a nakoniec kliknite na požadované pole v zozname Názvy polí.

   Medzi informácie, ktoré môžete pridať pomocou polí, patria napríklad Strana (pre číslo strany), NumPages (pre celkový počet strán v dokumente) a Názov súboru (môžete zadať cestu k súboru).

 4. Ak pridáte pole Strana, môžete zmeniť formát číslovania kliknutím na položku Číslo strany v skupine Hlavička a päta a následným kliknutím na položku Formát – číslovanie strán.

 5. Ak sa chcete vrátiť do dokumentu, kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu na karte Návrh (v časti Nástroje hlavičiek a piat).

  Tlačidlo na zatvorenie hlavičky a päty

Na začiatok stránky

Nastavenie číslovania od čísla 1 začínajúceho na inej strane

Číslovanie môžete začať na druhej alebo inej strane dokumentu.

Začatie číslovania na druhej strane

 1. Dvakrát kliknite na číslo strany.

  V časti Nástroje hlavičiek a piat sa otvorí karta Návrh.

 2. Na karte Návrh v skupine Možnosti začiarknite políčko Iné na prvej strane.

  Skupina možností hlavičky a päty

 3. Ak chcete začať číslovanie od čísla 1, kliknite na položku Číslo strany v skupine Hlavička a päta, potom kliknite na položku Formát – číslovanie strán, potom na položku Číslovať od a zadajte číslo 1.

 4. Ak sa chcete vrátiť do dokumentu, kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu na karte Návrh (v časti Nástroje hlavičiek a piat).

  Tlačidlo na zatvorenie hlavičky a päty

Začatie číslovania na inej strane

Ak chcete začať číslovanie na inej ako na prvej strane, musíte vložiť zlom sekcie pred stranu, na ktorej chcete začať číslovanie.

 1. Kliknite na začiatok strany, na ktorej chcete začať číslovanie.

  Na prechod na začiatok strany môžete stlačiť kláves HOME.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Zlomy.

  skupina na nastavenie strany

 3. V časti Zlomy sekcií kliknite na položku Nasledujúca strana.

 4. Dvakrát kliknite na oblasť hlavičky alebo päty (v hornej alebo dolnej časti stránky).

  Otvorí sa karta Nástroje hlavičiek a piat.

 5. Na karte Nástroje hlavičiek a piat kliknite v skupine Navigácia na položku Prepojiť s predchádzajúcim, čím vypnete prepojenie.

 6. Postupujte podľa pokynov na pridanie čísla strany alebo na pridanie hlavičky alebo päty s číslom strany.

 7. Ak chcete začať číslovanie od čísla 1, kliknite na položku Číslo strany v skupine Hlavička a päta, potom kliknite na položku Formát – číslovanie strán, potom na položku Číslovať od a zadajte číslo 1.

 8. Ak sa chcete vrátiť do dokumentu, kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu na karte Návrh (v časti Nástroje hlavičiek a piat).

  Tlačidlo na zatvorenie hlavičky a päty

Na začiatok stránky

Pridanie rôznych hlavičiek a piat alebo čísel strán do rôznych častí dokumentu

Čísla strán môžete pridať iba do časti dokumentu. V rôznych častiach dokumentu je možné použiť rôzne formáty číslovania.

Napríklad na číslovanie obsahu a úvodu môžete chcieť použiť číslovanie i, ii, iii, vo zvyšku dokumentu chcete použiť číslovanie 1, 2, 3 a index chcete mať bez číslovania.

Tiež je možné použiť rôzne hlavičky a päty na nepárnych a párnych stranách.

Pridanie rôznych hlavičiek a piat alebo čísel strán do rôznych častí

 1. Kliknite na začiatok strany, na ktorej chcete začať, skončiť alebo zmeniť číslovanie, hlavičku alebo pätu.

  Na prechod na začiatok strany môžete stlačiť kláves HOME.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Zlomy.

  skupina na nastavenie strany

 3. V časti Zlomy sekcií kliknite na položku Nasledujúca strana.

 4. Dvakrát kliknite na oblasť hlavičky alebo päty (v hornej alebo dolnej časti stránky).

  V časti Nástroje hlavičiek a piat sa otvorí karta Návrh.

 5. Na karte Návrh kliknite v skupine Navigácia na položku Prepojiť s predchádzajúcim, čím vypnete prepojenie.

 6. Vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

 7. Ak chcete vybrať formát číslovania alebo prvé číslo, od ktorého sa má začať číslovanie, kliknite na položku Číslo strany v skupine Hlavička a päta, kliknite na položku Formát – číslovanie strán, kliknite na požadovaný formát a prvé požadované číslo číslovania do poľa Číslovať od a potom kliknite na tlačidlo OK.

 1. Ak sa chcete vrátiť do dokumentu, kliknite na položku Zavrieť hlavičku a pätu na karte Návrh (v časti Nástroje hlavičiek a piat).

  Tlačidlo na zatvorenie hlavičky a päty

Pridanie rôznych hlavičiek a piat alebo čísiel strán na nepárne a párne strany

 1. Dvakrát kliknite na oblasť hlavičky alebo päty (v hornej alebo dolnej časti stránky).

  Otvorí sa karta Nástroje hlavičiek a piat.

 2. Na karte Nástroje hlavičiek a piat začiarknite v skupine Možnosti políčko Rôzne párne a nepárne strany.

  Skupina možností hlavičky a päty

 3. Na jednu nepárnu stranu pridajte hlavičku, pätu alebo číslovanie, ktoré sa má zobraziť na nepárnych stranách.

 4. Na jednu párnu stranu pridajte hlavičku, pätu alebo číslovanie, ktoré sa má zobraziť na párnych stranách.

Na začiatok stránky

Odstránenie hlavičiek, piat a čísiel strán

 1. Dvakrát kliknite na hlavičku, pätu alebo číslo strany.

 2. Vyberte hlavičku, pätu alebo číslo strany.

 3. Stlačte kláves DELETE.

 4. Zopakujte kroky 1 až 3 v každej sekcii, v ktorej sa používa iná hlavička, päta alebo číslo strany.

Na začiatok stránky

Platí pre: Word Starter, Word 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk