Pridanie alebo odstránenie e-mailového konta

E-mailové správy môžete pomocou programu Microsoft Outlook 2010 prijímať a odosielať až po pridaní a nakonfigurovaní e-mailového konta. Ak ste používali staršiu verziu programu Microsoft Outlook v tom istom počítači, na ktorom ste nainštalovali Outlook 2010, nastavenie kont sa automaticky naimportovalo.

Obsah tohto článku

E-mailové kontá

Pridanie e-mailového konta pri prvom spustení Outlooku 2010

Pridanie e-mailového konta v Outlooku

Odstránenie e-mailového konta

E-mailové kontá

Outlook podporuje kontá Microsoft Exchange, POP3 a IMAP. Poskytovateľ internetových služieb alebo správca e-mailov vám môže poskytnúť informácie, ktoré nevyhnutne potrebujete na nastavenie e-mailového konta v Outlooku.

E-mailové kontá sú obsiahnuté v profile. Profil je vytvorený z kont, údajových súborov a nastavení, ktoré určujú, kam sa e-mailové správy ukladajú. Nový profil sa vytvorí automaticky pri prvom spustení Outlooku. Ďalšie informácie o profiloch nájdete v téme Vytvorenie profilu.

Na začiatok stránky

Pridanie e-mailového konta pri prvom spustení Outlooku 2010

Ak používate Outlook prvýkrát, alebo ak inštalujete Outlook 2010 v novom počítači, automaticky sa spustí funkcia Automatické nastavenie konta a pomôže vám s konfiguráciou nastavení e-mailových kont. Pri takomto nastavení sa požaduje iba zadanie vášho mena, e-mailovej adresy a hesla. Ak sa e-mailové konto nedá automaticky nakonfigurovať, budete musieť zadať požadované informácie manuálne.

 1. Spustite Outlook.

 2. Po zobrazení výzvy na nakonfigurovanie e-mailového konta kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Úvodné okno programu Outlook 2010

 3. E-mailové konto pridáte kliknutím na položku Áno a následným kliknutím na tlačidlo Ďalej.

 4. Zadajte meno, e-mailovú adresu a heslo a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Dialógové okno Pridanie nového konta s vybratým e-mailovým kontom

  Ak zadáte e-mailovú adresu končiacu reťazcom outlook.com alebo msn.com, musíte na pridanie e-mailového konta použiť doplnok Microsoft Outlook Hotmail Connector. Informácie o pridaní tohto typu e-mailových kont nájdete v téme Používanie konta služby Windows Live Hotmail v programe Outlook.

  Poznámka : Keď je počítač pripojený k sieťovej doméne organizácie, ktorá používa Microsoft Exchange Server, poštové informácie sa vložia automaticky. Pole na zadanie hesla sa nezobrazí, pretože sa používa sieťové heslo.

  Zobrazí sa indikátor priebehu konfigurácie konta. Proces nastavenia môže trvať niekoľko minút.

  Dialógové okno Pridanie nového konta s informáciou, že nastavenia e-mailového servera sa nepodarilo nakonfigurovať

  Ak prvý pokus o konfiguráciu konta zlyhá, môžete to skúsiť znova pomocou nezašifrovaného pripojenia k poštovému serveru. Ak sa zobrazí toto hlásenie, pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej. Ak zlyhá aj nezašifrované pripojenie, vaše e-mailové konto nemožno automaticky nakonfigurovať.

  Dialógové okno Pridanie nového konta s informáciou, že konto sa nepodarilo nakonfigurovať

  Kliknite na tlačidlo Znova alebo začiarknite políčko Manuálne konfigurovať nastavenia servera. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie e-mailového konta pomocou rozšírených nastavení.

  Po úspešnom pridaní konta môžete pridať ďalšie kontá kliknutím na položku Pridať ďalšie konto.

  Oznámenie, že konto bolo nakonfigurované

 5. Ak chcete zatvoriť dialógové okno Pridanie nového konta, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Na začiatok stránky

Pridanie e-mailového konta v Outlooku

Hoci väčšina ľudí pridá e-mailové konto pri prvom spustení Outlooku, prvé e-mailové konto alebo aj ďalšie kontá možno pridať kedykoľvek.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Informácie o konte kliknite na položku Pridať konto.

  Zobrazenie Backstage a príkaz Pridať konto

 3. Zadajte meno, e-mailovú adresu a heslo a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Dialógové okno Pridanie nového konta s vybratým e-mailovým kontom

  Ak zadáte e-mailovú adresu končiacu reťazcom outlook.com alebo msn.com, musíte na pridanie e-mailového konta použiť doplnok Microsoft Outlook Hotmail Connector. Informácie o pridaní tohto typu e-mailových kont nájdete v téme Používanie konta služby Windows Live Hotmail v programe Outlook.

  Poznámka : Keď je počítač pripojený k sieťovej doméne organizácie, ktorá používa Microsoft Exchange Server, poštové informácie sa vložia automaticky. Pole na zadanie hesla sa nezobrazí, pretože sa používa sieťové heslo.

  Zobrazí sa indikátor priebehu konfigurácie konta. Proces nastavenia môže trvať niekoľko minút.

  Dialógové okno Pridanie nového konta s informáciou, že nastavenia e-mailového servera sa nepodarilo nakonfigurovať

  Ak prvý pokus o konfiguráciu konta zlyhá, môžete to skúsiť znova pomocou nezašifrovaného pripojenia k poštovému serveru. Ak sa zobrazí toto hlásenie, pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej. Ak zlyhá aj nezašifrované pripojenie, vaše e-mailové konto nemožno automaticky nakonfigurovať.

  Dialógové okno Pridanie nového konta s informáciou, že konto sa nepodarilo nakonfigurovať

  Kliknite na tlačidlo Znova alebo začiarknite políčko Manuálne konfigurovať nastavenia servera. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie e-mailového konta pomocou rozšírených nastavení.

  Po úspešnom pridaní konta môžete pridať ďalšie kontá kliknutím na položku Pridať ďalšie konto.

  Oznámenie, že konto bolo nakonfigurované

 4. Ak chcete zatvoriť dialógové okno Pridanie nového konta, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak ste pridali konto na serveri Exchange, konto sa zobrazí a bude sa dať používať v Outlooku, až keď ukončíte a znova spustíte Outlook.

Poznámka :  Ak váš profil už obsahuje konto Microsoft Exchange Servera a chcete pridať ďalšie, použite funkciu Automatické nastavenie konta. Ak chcete manuálne nakonfigurovať ďalšie konto na serveri Exchange, musíte ukončiť Outlook a potom použiť modul Pošta v ovládacom paneli.

Na začiatok stránky

Odstránenie e-mailového konta

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Informácie o konte kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

 4. Na potvrdenie odstránenia konta kliknite na tlačidlo Áno.

Ak chcete odstrániť e-mailové konto z iného profilu, ukončite a spustite Outlook s iným profilom a vykonajte predchádzajúce kroky. Kontá môžete z iných profilov odstrániť aj takto:

 1. Ukončite Outlook.

 2. V ovládacom paneli kliknite alebo dvakrát kliknite na položku Pošta.

Kde sa v ovládacom paneli nachádza položka Pošta?

Položka Pošta sa v ovládacom paneli nachádza na rôznych miestach v závislosti od používanej verzie operačného systému Microsoft Windows, vybratého zobrazenia ovládacieho panela a podľa toho, či je nainštalovaný 32-bitový alebo 64-bitový operačný systém alebo verzia programu Outlook 2010.

Najjednoduchším spôsobom, ako nájsť položku Pošta, je otvoriť ovládací panel systému Windows a zadať text Pošta do poľa Hľadať v hornej časti okna. V ovládacom paneli systému Windows XP zadajte text Pošta do poľa Adresa.

Poznámka :  Ikona Pošta sa zobrazí po tom, ako prvý raz spustíte program Outlook.

Záhlavie dialógového okna Nastavenie pošty obsahuje názov aktuálneho profilu. Ak chcete vybrať iný existujúci profil, kliknite na položku Zobraziť profily, vyberte názov profilu a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 1. Kliknite na položku E-mailové kontá.

 2. Vyberte konto a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 3. Na potvrdenie odstránenia konta kliknite na tlačidlo Áno.

  Poznámky : 

  • Odstránením e-mailového konta POP3 alebo IMAP sa neodstránia položky, ktoré boli odoslané a prijaté použitím tohto konta. Ak ste používali konto POP3, môžete aj naďalej používať Údajový súbor Outlooku (.pst) na prácu s položkami.

  • Ak používate konto Exchange, údaje zostanú uložené na poštovom serveri, kým ich nepresuniete do údajového súboru Outlooku (.pst).

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×