Pridanie alebo odstránenie vedľajšej osi v grafe

Poznámka : Tento článok sa vzťahuje len na Office 2007 a Office 2010. Ak chcete informácie pre iné verzie, pozrite si nižšie uvedené súvisiace prepojenia.

Ak je rozsah čísiel v dvojrozmernom grafe pre rôzne rady údajov veľmi veľký alebo ak máte zmiešané typy údajov, napríklad cenu a množstvo, môžete niektoré rady údajov zobraziť na vedľajšej zvislej osi hodnôt. Mierka vedľajšej zvislej osi hodnôt zobrazuje hodnoty priradených radov údajov.

Formátovaný kombinovaný graf

Po pridaní vedľajšej zvislej osi do dvojrozmerného grafu môžete pridať aj vedľajšiu vodorovnú os kategórií, ktorá môže byť užitočná v bodovom grafe xy alebo bublinovom grafe.

Ak chcete zjednodušiť odlíšenie radov údajov zobrazených na vedľajšej osi, môžete zmeniť ich typ grafu. V stĺpcovom grafe môžete napríklad zmeniť rad údajov na vedľajšej osi na čiarový graf.

Dôležité    Na vykonanie nasledujúcich postupov je potrebný existujúci dvojrozmerný graf. Vedľajšie osi nie sú podporované v priestorových grafoch.

Čo vás zaujíma?

Naraz môžete na vedľajšej zvislej osi zobraziť údaje jedného radu údajov. Ak chcete na vedľajšej zvislej osi zobraziť viaceré rady údajov, zopakujte tento postup s každým radom údajov, ktorý chcete zobraziť na vedľajšej zvislej osi.

 1. V grafe kliknite na rad údajov, ktorý chcete zobraziť na vedľajšej zvislej osi, alebo použite nasledujúci postup na výber radu údajov v zozname prvkov grafu:

  1. Kliknite na graf.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát v skupine Aktuálny výber kliknite na šípku v poli Prvky grafu a potom kliknite na rad údajov, ktoré chcete zobraziť pozdĺž vedľajšej zvislej osi.

   Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

  Zobrazí sa dialógové okno Formátovať rad údajov.

  Poznámka    Ak sa zobrazí iné dialógové okno, zopakujte krok 1 a dbajte na to, aby ste vybrali rad údajov v grafe.

 3. Na karte Možnosti radu kliknite v časti Vyniesť rad na položku Na vedľajšej osi a potom kliknite na položku Zavrieť.

  V grafe sa zobrazí vedľajšia zvislá os.

 4. Ak chcete zmeniť zobrazenie vedľajšej zvislej osi, postupujte takto:

  1. Na karte Rozloženie v skupine Osi kliknite na položku Osi.

  2. Kliknite na položku Vedľajšia zvislá os a potom kliknite na požadovanú možnosť zobrazenia.

 5. Ak chcete zmeniť možnosti vedľajšej zvislej osi, postupujte takto:

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vedľajšiu zvislú os a potom kliknite na položku Formátovať os.

  2. V časti Možnosti osi vyberte možnosti, ktoré chcete použiť.

Na vykonanie tohto postupu je potrebný graf zobrazujúci vedľajšiu zvislú os. Ak chcete pridať vedľajšiu zvislú os, pozrite si časť Pridanie vedľajšej zvislej osi.

 1. Kliknite na graf zobrazujúci vedľajšiu zvislú os.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Osi kliknite na položku Osi.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

 3. Kliknite na položku Vedľajšia vodorovná os a potom kliknite na požadovanú možnosť zobrazenia.

 1. V grafe kliknite na rad údajov, ktorý chcete zmeniť.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  Tip    Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na rad údajov, kliknúť na položku Zmeniť typ grafu radu... a potom pokračovať krokom 3.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ na položku Zmeniť typ grafu.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. V dialógovom okne Zmeniť typ grafu kliknite na typ grafu, ktorý chcete použiť.

  V prvom poli sa zobrazuje zoznam kategórií typov grafov a v druhom poli sa zobrazujú dostupné typy grafov pre jednotlivé kategórie typov grafov. Ďalšie informácie o typoch grafov, ktoré môžete použiť, nájdete v téme Dostupné typy grafov.

Poznámka    Naraz môžete zmeniť typ grafu len pre jeden rad údajov. Ak chcete zmeniť typ grafu viacerých radov údajov v grafe, zopakujte kroky tohto postupu s každým radom údajov, ktorý chcete zmeniť.

 1. Kliknite na graf zobrazujúci vedľajšiu os, ktorú chcete odstrániť.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Osi na položku Osi, potom kliknite na položku Vedľajšia zvislá os alebo Vedľajšia vodorovná os a nakoniec kliknite na položku Žiadna.

  Obrázok zobrazujúci začiarkavacie políčko položky Navigačná tabla v rámci karty Zobraziť

Tipy    

 • Môžete tiež kliknúť na vedľajšiu os, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačiť kláves DELETE, alebo kliknúť pravým tlačidlom myši na vedľajšiu os a potom kliknúť na položku Odstrániť.

 • Ak chcete odstrániť vedľajšie osi hneď po ich pridaní, kliknite na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na položku Späť Vzhľad tlačidla alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + Z.

Pozrite tiež

Vytvorenie kombinovaného grafu s vedľajšou osou v balíku Office 2016

Pridanie radu údajov v grafoch v Office 2016 pre Mac

Pridanie vedľajšej osi do grafu v balíku Office for Mac 2011

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×