Pridanie alebo odstránenie dní voľna a vlastných udalostí z kalendára

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Dni voľna v Outlooku predstavujú celodenné udalosti. Keď Microsoft Outlook začnete používať, nie sú v ňom predvolene pridané žiadne dni voľna.

K dispozícii máte možnosť vytvorenia vlastných súborov dní voľna pre iné typy udalostí, napríklad štvrťročné termíny alebo výplatné dni vo vašej organizácii.

Obsah tohto článku

Pridanie dní voľna a udalostí

Odstránenie dní voľna a udalostí

Vytvorenie vlastných súborov dní voľna a udalostí

Rozoslanie vlastných súborov dní voľna a udalostí

Pridanie dní voľna a udalostí

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Kalendár.

 4. V časti Možnosti kalendára kliknite na položku Pridať dni voľna.

 5. Začiarknite políčko vedľa každej krajiny alebo oblasti, ktorej dni voľna chcete pridať do kalendára, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka : Vaša krajina alebo oblasť sa vyberie automaticky.

  Ak ste už dni voľna danej krajiny alebo oblasti pridali do kalendára, v dialógovom okne Pridanie dní voľna do kalendára sú políčka vedľa príslušnej krajiny alebo oblasti začiarknuté. Ak sa pokúsite znova pridať tie isté položky, zobrazí sa nasledovné hlásenie:

  Dni voľna pre krajinu alebo oblasť sú už nainštalované. Chcete ich nainštalovať znovu?

  Ak kliknete na tlačidlo Áno, dni voľna a udalosti sa znova nainštalujú a položky dní voľna a udalostí sa zobrazia duplicitne.

Poznámka :  Dni voľna, ktoré sú zahrnuté v Outlooku 2010, predstavujú položky gregoriánskeho kalendára pre roky 2009 až 2020. Ak používate iný ako gregoriánsky kalendár, budete mať k dispozícii položky, ktoré sa vyskytujú počas tohto časového obdobia.

Na začiatok stránky

Odstránenie dní voľna a udalostí

Na odstránenie duplicít dní voľna, ktoré sa pridali počas pridávania dní voľna do kalendára, môžete použiť nasledovný postup.

 1. V kalendári kliknite na karte Zobraziť, v skupine Aktuálne zobrazenie na položku Zmeniť zobrazenie a potom kliknite na položku Udalosti.

  Poznámka :  Ak sa položka Udalosti nezobrazuje, uistite sa, že sa nachádzate v zobrazení kalendára. Príkaz Udalosti nie je v iných zobrazeniach k dispozícii. Na navigačnej table kliknite na položku Kalendár.

 2. Vyberte dni voľna, ktoré chcete odstrániť. Ak chcete vybrať viacero riadkov, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na ostatné riadky.

  Tip : Kliknutím na ikonu kalendára vyberte riadok. Nekliknite pri tom do buniek s údajmi v riadku.

 3. Na karte Domov kliknite v skupine Akcie na položku Odstrániť.

Tip : Ak chcete rýchlo odstrániť všetky dni voľna pre určitú krajinu alebo oblasť, kliknite na nadpis stĺpca Miesto. Zoznam udalostí sa zoradí, aby sa všetky dni voľna pre krajinu alebo zobrazili spolu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vlastných súborov dní voľna a udalostí

Outlook zahŕňa preddefinované dni voľna. Ak však chcete, aby všetci členovia tímu mali v kalendároch zobrazené podnikové dni voľna a udalosti (ako sú napríklad výplatné dni alebo štvrťročné dni splatnosti), je potrebné vytvoriť množinu vlastných dni voľna a rozoslať ju ostatným členom tímu.

Tip : Namiesto vytvárania vlastných súborov dní voľna môžete vytvoriť a zdieľať vlastné kalendáre. V časti Pozrite tiež nájdete prepojenia s ďalšími informáciami o zdieľaní informácií kalendára.

Upozornenie :  Súbor Outlook.hol meníte na vlastné riziko. Spoločnosť Microsoft poskytuje túto procedúru tak, ako je, bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky vrátane no neobmedzujúc sa na implicitné záruky obchodovateľnosti a/alebo vhodnosti na príslušný účel.

Poznámka :  Ak znova pridáte rovnaké vlastné dni voľna, budete mať v kalendári duplicitnú množinu dní voľna. Z tohto dôvodu by ste mali vytvoriť vlastnú množinu dní voľna a neprispôsobovať existujúcu.

 1. Ak je Outlook spustený, zavrite ho.

 2. V Microsoft Windows Prieskumníkovi vyhľadajte tento súbor:

  jednotka:\Program Files\Microsoft Office\Office 14\LCID\outlook.hol

  Poznámka : LCID je identifikačné číslo miestneho nastavenia. Ďalšie informácie o identifikačných číslach miestneho nastavenia nájdete v časti Pozrite tiež.

 3. Vytvorte záložnú kópiu súboru.

 4. Pomocou textového editora, akým je napríklad Notepad, otvorte súbor Outlook.hol.

 5. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + END umiestnite kurzor na koniec súboru.

 6. Zadajte novú hlavičku a vlastné udalosti vo formáte, ktorý je uvedený nižšie.

  [Country or Description] ###Holiday or event description, yyyy/mm/ddHoliday or event description, yyyy/mm/dd

  Reťazec ### v predchádzajúcom formáte označuje celkový počet položiek zobrazených pre príslušnú krajinu alebo oblasť či popis. Medzi zátvorkou sprava a číslom je medzera a riadok je ukončený znakom konca riadka. V každom riadku dňa voľna je medzi popisom dňa voľna a dátumom umiestnená čiarka a medzera a na konci riadka je tiež znak ukončenia riadka. Napríklad:

  [Expense Reports] 4
  Q1 Expense Reports Due, 2011/04/15
  Q2 Expense Reports Due, 2011/07/15
  Q3 Expense Reports Due, 2011/10/15
  Q4 Expense Reports Due, 2012/01/15
 7. Súbor Outlook.hol uložte a zatvorte.

Pri ďalšom spustení Outlooku budú nové dátumy Vyúčtovania výdavkov k dispozícii na pridanie do kalendára.

Na začiatok stránky

Rozoslanie vlastných súborov dní voľna a udalostí

Vlastné súbory dní voľna a udalostí môžete rozosielať iným osobám nasledovnými spôsobmi:

 • odoslaním e-mailovej správy, ktorej prílohou je súbor Outlook.hol,

 • umiestnením súboru do zdieľaného priečinka vo vašej siete, odkiaľ si ho ostatní môžu skopírovať.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×